" ithal" anahtar kelimesi ile ilgili mevzuat

SıraBaşlıkYayım Tarihi
1.Alkol ve alkol türevleri
100 Nolu Mevzuat Bağlantısı
2.Bitki ve bitkisel ürünler
94 Nolu Mevzuat Bağlantısı
3.Bitki İthal Permisi
84 Nolu Mevzuat Bağlantısı
4.CE İşareti
167 Nolu Mevzuat Bağlantısı
5.CE İşareti /TAREKS referans numarası
386 Nolu Mevzuat Bağlantısı
6.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi) tarafından düzenlenecek belge
79 Nolu Mevzuat Bağlantısı
7.Çevre ve Orman Bakanlığı uygunluk yazısı
186 Nolu Mevzuat Bağlantısı
8.Dahilde İşleme İzni Kapsamında İzin Verilmeyen İthalat
189 Nolu Mevzuat Bağlantısı
9.Dökme Ürünlerin İthalatı İçin Uygunluk Belgesi (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)
90 Nolu Mevzuat Bağlantısı
10.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınacak ihracatçı lisansı (İHRACAT)
190 Nolu Mevzuat Bağlantısı
11.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınacak ithalat lisansı
192 Nolu Mevzuat Bağlantısı
12.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu uygunluk yazısı
202 Nolu Mevzuat Bağlantısı
13.Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddeler
29 Nolu Mevzuat Bağlantısı
14.Gıda ürünleri
96 Nolu Mevzuat Bağlantısı
15.Gözetim
31 Nolu Mevzuat Bağlantısı
16.İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri
1 Nolu Mevzuat Bağlantısı
17.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
4 Nolu Mevzuat Bağlantısı
18.Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ ve Baz Yağların Satışı
233 Nolu Mevzuat Bağlantısı
19.Hayvan ve hayvansal ürünler
95 Nolu Mevzuat Bağlantısı
20.İhracatı Belirli Gümrük Kapılarından Yapılabilen Malzemeler
23 Nolu Mevzuat Bağlantısı
21.Dış Ticaret Müsteşarlığı İthal Lisansı
142 Nolu Mevzuat Bağlantısı
22.İthalatçı Beyanı, Üretici-İhracatçı Beyanı, Menşei Tevsik Eden Belge, Kurye/Posta İleti Makbuzu
246 Nolu Mevzuat Bağlantısı
23.Radyasyon kontrolüne tabi tutulacak ürünler
338 Nolu Mevzuat Bağlantısı
24.İthalatta Yasaklı Ülkeler
163 Nolu Mevzuat Bağlantısı
25.Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat İzleme Belgesi
83 Nolu Mevzuat Bağlantısı
26.Miktar Kısıtlaması (Kota) Uygulanan Ürünler ve Ülkeler (tekstil)
36 Nolu Mevzuat Bağlantısı
27.İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler (TSE/TAREKS)
384 Nolu Mevzuat Bağlantısı
28.Standardı İthalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler
139 Nolu Mevzuat Bağlantısı
29.Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları
91 Nolu Mevzuat Bağlantısı
30.Kayıt Belgesi
188 Nolu Mevzuat Bağlantısı
31.Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisine tabii ithalatlar
203 Nolu Mevzuat Bağlantısı
32.Katma Değer Vergisinden müstesna mallar
201 Nolu Mevzuat Bağlantısı
33.Çevre ve Orman Bakanlığı Kimyasal Madde İthalat Belgesi
185 Nolu Mevzuat Bağlantısı
34.Kota
32 Nolu Mevzuat Bağlantısı
35.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifikası
207 Nolu Mevzuat Bağlantısı
36.Mera Fonuna tabii maddeler
104 Nolu Mevzuat Bağlantısı
37.MSB, Jandarma Gn.Kom., Sahil G.Kom., MİT, Emniyet Gn.Md.ve Olağanüstü Hal B.V
92 Nolu Mevzuat Bağlantısı
38.Ölçü Aletleri
101 Nolu Mevzuat Bağlantısı
39.Petro Kimya Ürünleri
98 Nolu Mevzuat Bağlantısı
40.Sağlık Bakanlığı Bildirim Kayıt Yazısı
230 Nolu Mevzuat Bağlantısı
41.Sağlık Bakanlığı Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi
214 Nolu Mevzuat Bağlantısı
42.Sanayi Malları
99 Nolu Mevzuat Bağlantısı
43.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uygunluk Yazısı
352 Nolu Mevzuat Bağlantısı
44.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygunluk yazısı
69 Nolu Mevzuat Bağlantısı
45.Savunma Sanayini Destekleme Fonuna tabii maddeler
107 Nolu Mevzuat Bağlantısı
46.Hastalık nedeniyle hayvan ve hayvansal ürünlere ithalat yasağı uygulanan ürünler ve ülkeler
164 Nolu Mevzuat Bağlantısı
47.Şeker Kurumunun uygunluk yazısı
245 Nolu Mevzuat Bağlantısı
48.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İthal Ruhsatnamesi
218 Nolu Mevzuat Bağlantısı
49.Tehlikeli Ve Zararlı Kimyasal Maddeler
119 Nolu Mevzuat Bağlantısı
50.Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Ülkeler
146 Nolu Mevzuat Bağlantısı
51.Tekstil ürünleri
97 Nolu Mevzuat Bağlantısı
52.Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri
2 Nolu Mevzuat Bağlantısı
53.Gözetim Kapsamındaki Ürünler ve Ülkeler (tekstil)
35 Nolu Mevzuat Bağlantısı
54.Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Uygulanacak Ülkeler
151 Nolu Mevzuat Bağlantısı
55.Toplu Konut Fonu
106 Nolu Mevzuat Bağlantısı
56.Türk Standartları Enstitüsünün uygunluk yazısı
208 Nolu Mevzuat Bağlantısı
57.Tütün Fonu
111 Nolu Mevzuat Bağlantısı
58.Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu' ndan Uygunluk Belgesi
141 Nolu Mevzuat Bağlantısı
59.Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Verilecek Uygunluk Belgesi
231 Nolu Mevzuat Bağlantısı
60.VI Sayılı Liste kapsamındaki maddeler
239 Nolu Mevzuat Bağlantısı
61.Yıllık Miktar Kısıtlaması Tespit Edilmesi Halinde İthal Edilebilir Tekstil Ürünleri
236 Nolu Mevzuat Bağlantısı
62.7019 tarifesi altında sınıflandırılan cam elyafı takviye malzemelerinin Çin menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin artırılarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2015/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.04.2015
63.ÇHC menşeli 8432.29.90.00.19 GTİP unda sınıflandırılan diğer çapa makinelerinin ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2015/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.04.2015
64.ÇHC, Hindistan ve Endonezya menşeli suni ve sentetik liflerden ipliklerin (kesik elyaf iplikleri) ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.
2015/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.04.2015
65.Çin menşeli 5603.14 gtip lu koagüle suni deri ithalatına uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.
2015/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.04.2015
66.ÇHC menşeli 2915.12.00.00.12 GTİP altında kayıtlı sodyum formiat için, damping soruşturması açılmıştır.
2015/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.04.2015
67.8432.29.90.00.19 gtip u altında sınıflandırılan çapa makinelerinin ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanacaktır.
2015/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
11.04.2015
68.ÇHC menşeli suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri ile perdelik ve döşemelik mensucat için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2015/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.04.2015
69.Vadeli ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Oranı Sıfırlanan Gtip Listesi
2015/7511 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar
10.04.2015
70.Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar.
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
05.03.2015
71.10 Eylül 2012 tarihinde Piriştine’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve eki Protokol ün onaylanması uygun bulunmuştur.
6606 sayılı Kanun
27.02.2015
72.Peşin ödenen veya teminata bağlanan TRT bandrol bedellerinin, ithalatta ÖTV matrahına ve KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği hk.
2015/11 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
19.02.2015
73.İlave Gümrük Vergisine Tabi Ürünler (halılar, duvar halıları vb. yer kaplamaları)
2014/7252 Nolu İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
18.02.2015
74.Türkiyedeki diplomatik ve konsolosluk misyonları, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile mensuplarına tanınan gümrük ayrıcalıklarına ilişkin işlemler hk.
2015/10 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
09.02.2015
75.İlave Gümrük Vergisine Tabi Ürünler ( bağ bahçe ürünleri, et kıyma makinesi, mikser, tornavida ve uçları, diş açma aletleri, testereler, el aletleri, matkaplar, Anahtarlar, traş makineleri, çatal, maşık, bıçak, kaynak lambaları, v.b. )
2015/7241 Nolu İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
06.02.2015
76.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Fransa, Japonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna menşeli sıcak haddelenmiş yassı çeliğin Türkiyeye ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
2015/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.01.2015
77.ÇHC menşeli menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçalarının Türkiyeye ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin kalkması halinde dampingin ve zararın devam edeceğinin anlaşılması nedeniyle nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2015/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.01.2015
78.Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik filamentten mensucatın Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı verginin devam etmesine karar verilmesi hk.
2015/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.01.2015
79.Tebliğ eki Ek-1 deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları hk.
2015/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
80.Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında yapılacak ticarette tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esaslar hakkında Karar
2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
31.12.2014
81.Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasılları arasında yer alan Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerin ithalatında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği Uygunluk Yazısı aranır.
2015/2 sayılı Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği
31.12.2014
82.Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen kişisel koruyucu donanımların, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
83.Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/20 sayılı Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
84.Tebliğ eki EK-1 de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği
31.12.2014
85.Bu tebliğ eki EK-1 de belirtilen ürünlerin (ayakkabılar) ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/18 sayılı Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
86.Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları hk.
2015/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
87.Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/6 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
88.Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
89.Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/7 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
90.İnsan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi Tebliğ eki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
91.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenecek ürünler ve bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan tüketici ürünlerinin ithalatında yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/12 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
92.Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan orman yetiştirme materyallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları hk.
2015/17 sayılı Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
93.Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen oyuncakların, Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
94.Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen pil ve akümülatörlerin, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/15 sayılı Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
95.Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
96.Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen ihracata veya ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/21 sayılı İhracatta ve İthalatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği
31.12.2014
97.Tebliğ eki Ek 1 ve Ek 2 deki telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/8 sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
98.Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen tıbbi cihazların, ilgili yönetmeliklere uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/16 sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
99.Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar
2015/19 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
100.Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen yapı malzemelerinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
101.Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail menşeli temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camlarının Türkiyeye ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
2014/40 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.12.2014
102.Yumurtacı tavuklardan elde edilmiş kabuklu yumurtanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında dikkate alınacak özellikler hk.
2014/55 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği
20.12.2014
103.ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli poliester tekstüre iplik için için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin aynen devamına karar verilmiştir.
2014/41 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.12.2014
104.Arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.12.2014
105.Vietnam menşeli/çıkışlı 6802.23 ve 6802.93 gtip leri altında yer alan granitler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.
2014/42 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.12.2014
106.Malezya ve Vietnam menşeli/çıkışlı 7306.40.20.90 ve 7306.40.80.90 gtip leri altında yer alan paslanmaz çelikten borular için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.
2014/43 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.12.2014
107.4814.20, 4814.90.10 ve 4814.90.70.10 gtip unda sınıflandırılan duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
2014/11 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
12.12.2014
108.8703.10.18.00.00 gtip u altında yer alan Golf Arabalarının ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanacaktır.
2014/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
05.12.2014
109.8517.12.00.00.11 tarifesi altında yer alan alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının (cep telefonlarının) ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
2014/10 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.12.2014
110.KKDF tahsilatlarının ne şekilde yapılacağına dair açıklık getirilmiştir.
04.12.2014 tarih ve 4351348 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğünün KKDF Beyanı ile ilgili tasarruflu yazısı
04.12.2014
111.Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli Polistirenin Türkiyeye ithalatında damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2014/35 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.11.2014
112.3907.60.20.00.00 gtip unda yer alan Polietilen Tereftalat (PET) ithalatında 2014/6911 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2014/6 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
22.11.2014
113.Butil akrilat ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6954 sayılı Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
114.Akrilonitril ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6953 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
115.Arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6951 sayılı Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
116.Doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6955 sayılı Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
117.Etilen glikol (Etandiol) ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6958 sayılı Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
118.Polipropilen ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6952 sayılı Polipropilen İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
119.Titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6956 sayılı Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
120.Vinil asetat ithalatında 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6957 sayılı Vinil Asetat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.11.2014
121.8414.30.81.90.00 gtipli klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında 31/12/2015 (31/12/2015 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6972 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
19.11.2014
122.Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5806.32.90 gtip unda yer alan cırt bantlar için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin devamına karar verilmiştir.
2014/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.11.2014
123.ABD ve Kanada menşeli 4410.12 gtip unda yer alan Yönlendirilmiş lifli levha (OSB) için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin aynen devamına karar verilmiştir.
2014/38 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.11.2014
124.Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli 5503.20 gtip lu Poliesterlerden sentetik devamsız lifler için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı vergi önleminin aynen devamına karar verilmiştir.
2014/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.11.2014
125.Çin ve Vietnam menşeli polietilenden ve polipropilenden yalnız dokuma brandalar için dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.
2014/39 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.11.2014
126.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/34 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.11.2014
127.Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiyenin bazı tarım ürünlerinde İrana tarife indirimi vermesi, buna karşılık İranın sanayi ürününde Türkiyeye tarife indirimi sağlaması kararlaştırıldı.
2014/6916 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
04.11.2014
128.3907.60.20.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Polietilen Tereftalat (PET)(78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hk.
2014/6911 sayılı Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
31.10.2014
129.Vadeli ithalatta kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin takip ve tahsili ile ilgili işlemler hk.
2014/22 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
27.10.2014
130.LPG nin imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde indirimli ÖTV nin iade yöntemi
36 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
26.10.2014
131.95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı Listede yer alan 7213, 7214 ve 7227.90.10.00.00 pozisyonlarında yer alan Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin ve çubukların Gümrük Vergisi Oranları yükseltilmiştir
2014/6885 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
18.10.2014
132.İlave Gümrük Vergisine Tabi Ürünler (Dövülmüş demir ve çelikten çubuklar)
2014/6884 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
18.10.2014
133.ABD menşeli 5201 GTİP altında sınıflandırılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk için, damping soruşturması açılmıştır.
2014/33 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.10.2014
134.LPG nin imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde uygulanacak ÖTV tutarı
2014/6881 sayılı BKK
17.10.2014
135.ÇHC, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gtip u altındaki poliesterlerden düz ipliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2014/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
16.10.2014
136.Vadeli ithalatta kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin takip ve tahsil usullerde 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılması hk.
2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar
16.10.2014
137.ÇHC, Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan menşeli 3920.20.21.00.19 gtip u altında sınıflandırılan BOPP Film için, damping soruşturması açılmıştır.
2014/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.10.2014
138.Gübre ve gübre hammaddesi ithalatında KKDF muafiyeti için tarımsal faaliyet kapsamında olması gerektiği hk.
02.10.2014 tarihli 3132655 tasarruflu yazı
02.10.2014
139.Türkmenistan menşeli pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatında (31.01.2015 tarihine kadar) tarife kontenjanı açılmıştır.
2014/6739 sayılı Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
11.09.2014
140.Bulgaristan ve Polonya menşeli menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat için damping soruşturması açılmıştır.
2014/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.08.2014
141.Bulgaristan menşeli 54.07 gümrük tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat için damping soruşturması açılmıştır.
2014/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.08.2014
142.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2014/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.08.2014
143.İlave Gümrük Vergisine Tabi Ürünler (Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve bunların aksamı)
2014/6692 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
02.08.2014
144.Kalınlığı 0,2 mm yi geçmeyen, alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritlerin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2014/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.07.2014
145.ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastikler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2014
146.2013/23 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge tabi Çin ve Hindistan menşeli 8408.90.41.90.00 gtip i altında sınıflandırılan ürünlerden su soğutmalı ve birden fazla silindire sahip motorlar damping uygulamasından hariç tutulmuştur.
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
25.07.2014
147.ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli bisiklet iç ve dış lastikler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2014
148.ÇHC menşeli 8515.39 gümrük tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan yalnız net 13 kg/adet ve altındaki kaynak makineleri için damping soruşturması açılmıştır.
2014/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2014
149.ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar için, damping soruşturması açılmıştır.
2014/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.07.2014
150.ÇHC menşeli 8301 tarifesi altında sınıflandırılan kapı kilitleri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.07.2014
151.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcılarının ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2014/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.07.2014
152.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kaynaklı halkalı zincirlerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.07.2014
153.2009/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ in 42 nci maddesinde yer alan Endonezya firmalarından PT Indoroma nın ismi PT Indorama Synthetics TBK olarak değiştirilmiştir.
2009/01 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
10.07.2014
154.Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27/1-c bendinde yer alan royalti/lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
02 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti)
28.06.2014
155.Hindistanda yerleşik bulunan Wellknown Polyester Limited (Wellknown) firması için poliesterlerden tekstüre ipliklerin Türkiyeye ithalatında CIF yüzde 10,11 oranında dampinge karşı vergi uygulanacaktır.
2014/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.06.2014
156.Test ve deneme amacıyla getirilen eşyanın geçici ithalatı
2014/16 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
18.06.2014
157.ABD ve Almanya menşeli süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S) için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.06.2014
158.Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.06.2014
159.ÇHC menşeli yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.06.2014
160.Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
21.05.2014
161.ÇHC menşeli laminat parkelere uygulanan dampinge karşı verginin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2014/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.05.2014
162.4202 gtip inde sınıflandırlan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2014/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
02.05.2014
163.2014/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamında TAREKS uygulamasında dikkat edilecek hususlar hk.
30.04.2014 tarihli 124540 tasarruflu yazı
30.04.2014
164.ÇHC menşeli tekrar doldurulamayan cep çakmakları, doldurulabilen cep çakmakları ve plastikten gaz hazneleri için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2014/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.04.2014
165.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli cam elyafı takviye malzemelerinin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin devamı için ara gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.04.2014
166.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 GTP lu Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) m2 ağırlığı 150 gr dan fazla olanlar tanımlı ürün için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.04.2014
167.Tereftalik asit ithalatında 2 (iki) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması için bakanlar kuruluna öneride bulunulmuştur.
2014/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.04.2014
168.Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) in ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2014/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.04.2014
169.Kuveyt menşeli Mono Etilen Glikol (MEG) ithalatında, 2010/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılmıştır.
2014/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.04.2014
170.ÇHC menşeli naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler için açılan nihai gözden soruşturması sonucunda uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.
2014/09 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.03.2014
171.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli diğer çapa makinelerinin Türkiyeye ithalatında damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2014/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.03.2014
172.Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland menşeli poliesterlerden sentetik devamsız lifler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.03.2014
173.Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmlerinin Türkiyeye ithalatında uygulanmakta olan telafi edici verginin devamı için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.03.2014
174.9003 tarifesi altında yer alan gözlük çerçevelerinin ithalatında 4.3.2016 tarihine kadar korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
2014/6032 sayılı Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
04.03.2014
175.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli battaniyeler için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2014/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
23.01.2014
176.İsrail menşeli 7005.29 pozisyonunda yer alan renksiz düzcamlar için damping soruşturması açılmıştır.
2014/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.01.2014
177.Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Endonezya menşeli suni ve sentetik liflerden ipliklerin (kesik elyaf iplikleri) ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2014/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.01.2014
178.Finansal kiralama yoluyla geçici ithal edilen eşyaya ilişkin işlemler hk.
2014/4 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
02.01.2014
179.2926.10.00.00.00 gtipli Akrilonitril isimli madde ithalatında %0 gümrük vergisi ile 70.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.
2013/5722 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2013
180.Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan cihazlar için bir defaya mahsus ve 2014 yılı bandrol ücretleri
2013/5719 sayılı B.K.K.
31.12.2013
181.2916.12.00.00.13 gtipli Butil Akrilat ithalatında %0 gümrük vergisi ile 60.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.
2013/5723 sayılı Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2013
182.2905.31.00.00.00 gtipli Etilen Glikol (Etandiol) ithalatında %0 gümrük vergisi ile 230.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.
2013/5724 sayılı Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2013
183.Dahilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşya hk.(tekstil yardımcı maddeleri, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri, gemilere ait malzeme ve ekipmanlar)
2013/55 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.12.2013
184.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7607.11 ve 7607.19 pozisyonlarında yer alan alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler için damping soruşturması açılmıştır.
2013/33 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.12.2013
185.8414.30.81.90.00 gtipli klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında 31/12/2014 (31/12/2014 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2013/5705 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.12.2013
186.8529.90.92.00.00 ve 9405.40.39.00.00 gtipli arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında 31/12/2014 (31/12/2014 dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2013/5706 sayılı Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.12.2013
187.Almanya menşeli 4411.13.90, 4411.14.90, 4411.92.90 ve 4411.93.90 pozisyonlarında yer alan laminat parkelerin ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
2013/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.12.2013
188.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı menşeli cırt bant ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.12.2013
189.ÇHC menşeli 9609.10 pozisyonunda yer alan kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.12.2013
190.ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli 5402.33 pozisyonunda yer alan poliesterden tekstüre iplikler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.12.2013
191.A.B.D. ve Kanada menşeli yönlendirilmiş lifli levha (OSB) ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2013/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.12.2013
192.Malezya, Güney Kore ve Tayvan menşeli transmisyon zincirlerinin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2013/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.12.2013
193.İkincil işlem görmüş ürünlerin ithalatında damga vergisinin eksik alınmaması için dikkatli olunması gerektiği hk.
27.11.2013 tarihli 06949 sayılı yazı
27.11.2013
194.Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan menşeli, gücü 15kW ı geçmeyen dizel motorların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2013/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.11.2013
195.Romanya menşeli renksiz düzcamın (düzcam) Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2013/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.11.2013
196.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Vietnam menşeli Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.11.2013
197.0713.20 tarifesinde yer alan Nohut (garbanzos) için gözetim uygulanacaktır.
2013/13 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
05.11.2013
198.Belirli elektrikli aletler ithalatında korunma önlemi olarak kararda belirtilen tutarda 2 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulaması vardır.
2013/5514 sayılı Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
31.10.2013
199.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gtip lu Elektrikle çalışan duvar saatleri için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Tebliğde belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2013/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.10.2013
200.2905.31 gtiplu Kuveyt menşeli Mono Etilen Glikol (MEG) için gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2013/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.10.2013
201.Malezya menşeli alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıplarının Türkiye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2013/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.09.2013
202.Çin Tayvanı menşeli 7307.19 gtipinde yer alan demir veya çelikten boru bağlantı parçalarının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2013/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.09.2013
203.İran menşeli 5503.20.00.00,00 tarifesinde yer alan polyester elyaf ithalatında 4 (dört) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması başlatılmıştır.
2013/5358 sayılı Kibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
21.09.2013
204.Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcıların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2013/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
19.09.2013
205.5503.20.00.00.00 GTİP lu Poliesterlerden devamsız sentetik liflerin İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmuştur.
2013/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
23.08.2013
206.Belirli elektrikli aletlerin ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmıştır.
2013/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
22.08.2013
207.Tebliğ eki , Ek-I de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanaca
2013/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
19.08.2013
208.8716.80.00.90.18 tarifesinde yer alan yalnız pazar arabalarında gözetim uygulanacaktır.
2013/12 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.08.2013
209.4814 tarifesindeki Duvar Kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları, 8418.30.20.00.00 tarifesindeki derin dondurucular, 8544.30.00 ve 8544.42.90 tarifesi altında yer alan Akü Takviye Kablosu ithalatında gözetim uygulanacaktır.
2013/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
07.08.2013
210.Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli naylon (polyamid) iplikler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.07.2013
211.Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli battaniyeler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2013
212.Çin Halk Cumhuriyeti, menşeli laminat parkeler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2013
213.ÇHC, Malezya, Güney Kore, Tayland ve Tayvan menşeli sentetik filamentten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2013/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.07.2013
214.5503.20.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2013/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
16.07.2013
215.Kapanmış beyannamelerde Dahilde İşleme satır kodu düzeltmesi ile yan sanayici bilgilerinde yapılacak değişiklikler için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği tespit raporlarının dikkate alınması
2013/20 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
14.06.2013
216.Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.06.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.
2013/4760 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
30.05.2013
217.Güney Koreden ithal edilecek eşyaya tercihli rejim uygulanabilmesi amacıyla ibraz edilecek menşe beyanı hk.
09.05.2013 tarihli 16934678 tasarruflu yazı
08.05.2013
218.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları için, damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2013/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.05.2013
219.5513, 5514, 5515 ve 5516 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan Çin menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2013/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.05.2013
220.Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
2013/4635 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
30.04.2013
221.Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına ek, iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanan Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
30.04.2013 tarihli Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
30.04.2013
222.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613 tarifesi altında yer alan gazlı cep çakmakları ve plastikten gaz haznesi için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2013/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.04.2013
223.Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan diğerleri, poliesterlerden (poliesterlerden düz iplikler) için, damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir
2013/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.04.2013
224.Hindistan menşeli 5402.33 gümrük tarife alt pozisyonu altında yer alan poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatına ilişkin olarak, Wellknown ve Dodhia firmaları için birer yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2013/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.04.2013
225.Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları hk.
24.04.2013 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
24.04.2013
226.Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlemesi hk.
2013/1 sayılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ Serbest Bölgeler
10.04.2013
227.Markalı İhracatın Takibi Lüks Otomobil İthalatı
2013/2 sayılı Genelge (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
02.04.2013
228.Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ile Morityus menşeli sanayi mallarının Türkiyeye ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlandı.
2013/4471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
29.03.2013
229.Türkiye ve Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Mal Ticareti Anlaşması ile gümrük vergileri sıfırlanacak, Türkiye oto ve elektronikte 7 yıl içinde, Kore ise tekstil ve demir - çelikte gümrükleri kaldıracak.
2013/4407 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
27.03.2013
230.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Tebliğde belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2013/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.03.2013
231.Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan menşeli paslanmaz çelikten boruların Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2013/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.03.2013
232.Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Tebliğde belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2013/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.03.2013
233.Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri hk.
105 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
27.02.2013
234.İthal ve ihraç ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi, denetimler, ithalatçı ve ihracatçıların yükümlülükleri nelerdir?
2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
22.02.2013
235.Yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2013 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanı hk.
2013/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.01.2013
236.Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.
104 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
28.01.2013
237.Pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk
102 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
28.01.2013
238.Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.
103 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
28.01.2013
239.2926.10.00.00.00 gtipli Akrilonitril isimli madde ithalatında tarife kontenjanı açılması hk.
2012/4105 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2012
240.8414.30.81.90.00 gtipli klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında tarife kontenjanı açılması hk.
2012/4109 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2012
241.Ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilecek renkli, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan cihazlar için 2013 yılı bandrol ücretleri
2012/4115 sayılı B.K.K.
29.12.2012
242.Bedelsiz otomobil ve eşya ithalatında kıymet tespiti ile amortisman hesaplaması hk.
2012/39 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
26.12.2012
243.Malezya menşeli/çıkışlı dampinge karşı önlem alınan ve 3701.30.00.00.29 GTİP i diğerleri altında yer alan alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2012/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.12.2012
244.Dampinge karşı önleme tabi Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı (transmisyon zincirleri) nın Malezya, Güney Kore ve Tayvan menşeli/çıkışlı olanları için damping soruşturması açılmıştır.
2012/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.12.2012
245.Tayvan menşeli/çıkışlı dampinge karşı önleme tabi olan 7307.19 GTP inde Diğerleri altında sınıflandırılan boru bağlantı parçaları için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2012/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.12.2012
246.Finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar hk.
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
13.12.2012
247.Hindistan ve Çin Tayvanı menşeli poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Tebliğde bildirildiği şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2012/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.11.2012
248.Romanya menşeli renksiz düzcam (düzcam) için damping soruşturması açılmıştır.
2012/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.11.2012
249.Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerin (lateks iplik) ithalatında Tebliğde bildirilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2012/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.11.2012
250.Eski kullanılmış yenileştirilmiş eşya ithalatı ile istisna ve muafiyetler kapsamındaki eşyanın ithalat tebliğleri kapsamında muafiyeti hk.
2012/35 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
20.11.2012
251.Solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri yeniden belirlenmiştir.
100 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
13.11.2012
252.20/12/2012 Tarihinden itibaren tatlandırıcıların ithalatı sadece elektronik ve mobil imzayla yapılacaktır.
264/6 sayılı Şeker Kurulu Kararı
08.11.2012
253.Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri
99 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
30.10.2012
254.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2012/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.10.2012
255.Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği) ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
2012/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.10.2012
256.Düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk
97 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
04.09.2012
257.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere buğday ve mahlut için 1.000.000 ton, arpa ve mısır için 500.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır.
2012/3590 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
02.09.2012
258.Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.
96 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
01.09.2012
259.Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin ithalatında uygulanmakta olan damping vergisinin S. Arabistan menşelileri için uygulama süresi sonunda yürürlükten kaldırılması, ÇHC menşelileri için nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2012/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.08.2012
260.2012/1 sayılı Tebliğ ile Hindistan menşeli granit maddesi için başlatılmış olan damping soruşturmasının, yerli üreticilerin yapmış oldukları şikayeti geri çekmeleri üzerine önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
2012/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.08.2012
261.2007/11 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli belirli ateş tuğlaları ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin devamı için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2012/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.08.2012
262.3901.10.90.00.11 GTİP altında sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilenin İran menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
2012/3496 sayılı Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
05.08.2012
263.Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan menşeli, gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorların Türkiyeye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarar vermesi nedeniyle damping soruşturması açılmıştır.
2012/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.08.2012
264.8431.31 gtipli, Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi veya boy fotoseli) tanımlı eşyanın ithalatında ileriye yönelik ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2012/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
02.08.2012
265.Ayakkabıların ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
2012/3419 sayılı Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
01.08.2012
266.8711 GTİP altında yer alan motosikletlerin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
2012/3409 sayılı Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
01.08.2012
267.5402.31 G.T.P. altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında, 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
2012/3407 sayılı Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
01.08.2012
268.Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.
93 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
27.07.2012
269.2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
20.06.2012
270.Yatırımlara uygulanacak devlet yardımları nelerdir?
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
19.06.2012
271.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2012/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.06.2012
272.Belirli elektrikli aletlerin (öğütücüler, mikserler, bilenderler, komple setler, et kıyma makinaları, tost makinaları) ithalatında 2012/3138 sayılı BKK çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2012/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
06.06.2012
273.7307.19 gtipli demir veya çelikten boru bağlantı parçalarının Brezilya, Çin, Bulgaristan, Endonezya, Hindistan, Tayland menşeli olanları için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2012/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.05.2012
274.Belirli elektrikli aletlerin (öğütücüler, mikserler, bilenderler, komple setler, et kıyma makinaları, tost makinaları) ithalatında ek mali yükümlülük uygulaması
2012/3138 sayılı Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
07.05.2012
275.6402; 6403; 6404 gtiplerinde sınıflandırılan ayakkabıların (6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç) ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmıştır
2012/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
27.04.2012
276.5402.31 gtipli İran menşeli naylon veya diğer poliamidlerden tekstürize ipliklerin ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmıştır.
2012/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
27.04.2012
277.Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvan ı menşeli paslanmaz çelikten borular ın Türkiye ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun zarara neden olduğu iddiasıyla damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2012/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
19.04.2012
278.Kullanılmış ev eşyası ithali, naklihane işlemleri, ikamet nakil belgesi hk.
2012/10 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
05.04.2012
279.9607.11 ve 9607.19 tarifeleri altında yer alan kayarak işleyen fermuarların Endonezya menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2012/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.03.2012
280.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli duvar tipi split klimaların ve iç ve dış ünitelerinin Türkiyeye ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2012/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.03.2012
281.2010/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Suudi Arabistan menşeli Mono Etilen Glikol ithalatına karşı uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması hk.
2012/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.03.2012
282.Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan menşeli Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısının (termosifon) için damping soruşturması açılmıştır.
2012/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.03.2012
283.Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları-V kayışın ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devamının gerekliliği için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2012/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.03.2012
284.94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri hk.
90 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
06.03.2012
285.İrana ihraç edilecek bazı ürünlerin (mobilya, gıda, içecek, kozmetik, ev malzemeleri ve süs eşyaları v.b.) sipariş kaydının onaylanmasının ancak ihracattan sağlanan döviz geliri tutarı kadar olabileceği hk.
2012/560 sayılı İTKİB Sirkü (İran Tarafından Uygulanan İthalat Kısıtlamaları hk.)
23.02.2012
286.Transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve yapılacak işlemler hk.
2012/4 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
10.02.2012
287.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Endonezya menşeli lamine parkelerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2012/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.01.2012
288.Damızlık harici her türlü hayvanın ithalatı için kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında aranacak belgeler hakkında Tebliğ
2012/8 sayılı Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ
18.01.2012
289.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair kararı.
3572-12 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kararı
31.12.2011
290.Ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünleri, hayvan ve ürünlerin veteriner kontrolleri ve kompozit ürünlere eşlik etmesi gereken belgeler hk.
21.12.2011 tarihli Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
21.12.2011
291.Bombus arılarında; üretim izni, damızlık materyal elde etme ve korunması için her türlü tedbirin alınması, polinasyon, ihracat, ithalat ve projelendirme ile ilgili işlemleri, örtü altı tarımında bombus arısı kullanımını artırıcı tedbirlerin alınması hk.
15.12.2011 tarihli Bombus Arısı Yönetmeliği
15.12.2011
292.İhraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri
2011/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi
12.12.2011
293.Suni tohumlama, tabii tohumlama, embriyo transferi ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi, uygulama izinlerinin verilmesi; sperma ve embriyo ithalatı, ihracatı, suni tohumlama kayıtları ile istatistik bilgilerin derlenmesi hk.
08.12.2011 tarihli Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
08.12.2011
294.Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Ülkemize giriş ve çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
03.12.2011 tarihli Bitki Karantinası Yönetmeliği
03.12.2011
295.Hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi, tescili ile bu işletmelerde bulunan koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması ve hayvan hareketlerinin takibiyle ilgili usul ve esaslar hk.
02.12.2011 tarihli Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
02.12.2011
296.Hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi, tescili ile bu işletmelerde bulunan sığır cinsi hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması ve hayvan hareketlerinin takibi ile ilgili esas ve usuller hk.
02.11.2011 tarihli Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
02.12.2011
297.Tayland menşeli menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (kauçuk iplik) için bir damping soruşturması açılmıştır.
2011/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
29.11.2011
298.Romanya menşeli dioktil ortoftalatların (DOP) Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2011/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
29.11.2011
299.Hindistan ve Tayvan menşeli polyesterlerden tekstürize iplikler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
29.11.2011
300.Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler hk.
2011/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.11.2011
301.42.02 gümrük tarife pozisyonunda yer alan çantaların ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2011/5 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
05.11.2011
302.Bazı elektrikli ev eşyalarının ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2011/6 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
05.11.2011
303.Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması
14 Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri (ÖTV-1/2011-1)
17.10.2011
304.9003 tarifesinde yer alan gözlük çerçevelerinin ithalatında, ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ile ilgili Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
2011/13 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
12.10.2011
305.4202 tarifesinde yer alan seyahat çantaları, el çantaları vb mahfazaların ithalatında, 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasıile ilgili Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
2011/12 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
12.10.2011
306.Belirli elektrikli eşyaların ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülüğün devamının gerekliliğinin incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılması, 200 gün süreyle geçici önlem uygulanması ile ilgili Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması
2011/11 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
12.10.2011
307.Yatırım teşvik belgesi kapsamı dışında kalan komple tesis veya set halindeki eşyanın partiler halinde serbest dolaşıma girişinde, yapılacak işlemler hk.
2011/46 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
11.10.2011
308.3907.60.20.00.00 G.T.İ.P inde yer alan polietilen teraftalat (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında 2011/2171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2011/4 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
27.09.2011
309.Dahilde işleme rejimi kapsamında asıl işlem görmüş ürün yanında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali ve Dahilde İşleme Rejimi hakkında bazı konulara açıklık getirilmesi hk.
2011/44 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.09.2011
310.İlave Gümrük Vergisine Tabi Ürünler (Bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri)
2011/2203 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
15.09.2011
311.Motor gergi rayları ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması hk.
2011/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
11.09.2011
312.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 gtipleri altında yer alan sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplak için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.09.2011
313.Suudi Arabistan menşeli 2905.31 gtip i altında yer alan Mono Etilen Glikol (MEG) için bir gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.09.2011
314.5205 gtip inde yer alan pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) ithalatında açılan tarife kontenjanı hk.
2011/3 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
12.08.2011
315.1005 tarifesi altında yer alan mısır için 500.000 ton, tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
2011/2032 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
05.08.2011
316.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 6802.23 ve 6802.93 GTİP leri altında yer alan granit için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.07.2011
317.8311.20.00.00.00 gtip lu Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) in Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Tebliğde belirtilen miktarlarda firma bazında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2011/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.07.2011
318.Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 gtipi altında yer alan Bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların ithalatında Tebliğde belirtilen oranda dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.
2011/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.07.2011
319.Güney Kore ve Endonezya menşeli 5503.20.00.00.00 gtip i altında yer alan poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf) için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.07.2011
320.Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Vietnam menşeli V-kayışlar ve yine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2012 yılının ilk yarısında süresi dolanların ilanı
2011/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.07.2011
321.Tebliğ eki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen televizyon alıcı cihazlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2011/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
20.07.2011
322.2010/29 sayılı Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 ve 9607.19 GTP’leri altında yer alan kayarak işleyen fermuarlar için uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin, Endonezya üzerinden etkisiz kılınması nedeniyle soruşturma açılması hk.
2011/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.07.2011
323.Otomobil, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli, malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya ve hibe eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller
Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1)
06.07.2011
324.Posta-yolcu işlemleri (Posta Eşyası, Kişisel Eşya, Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya, Yolcu Beraberi Türk Parası, Döviz, Kıymetli Maden, Taş ve Eşya, İstisnalar, Sınırlamalar, Yolcu İşlemleri, Süre Uzatımı) hk.
2011/39 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
06.07.2011
325.ÇHC menşeli otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) nin ithalatında Tebliğde belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2011/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.06.2011
326.Yabancı plakalı kara taşıtlarının gümrük işlemleri
2011/10 sayılı Genelge (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
15.06.2011
327.Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7307.19 GTİP leri altında yer alan ve diğerleri olarak adlandırılan boru bağlantı parçaları için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.06.2011
328.Tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekler, hastaların güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımı, sınıflandırılması, üretimi, piyasaya arzı, hizmete sunulması ve denetlenmesi hk.
07.06.2011 tarihli Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
07.06.2011
329.Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazların taşıması gereken temel gerekler, kullanımı, tasarımı, sınıflandırılması, üretimi, piyasaya arzı, hizmete sunulması ve denetlenmesi hakkında Yönetmelik
07.06.2011 tarihli Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
07.06.2011
330.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.10.90.00.00 ve 8415.90.00.90.00 gtipleri altında yer alan Yalnız duvar tipi split klimalar ile bunların iç ve dış üniteleri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.06.2011
331.Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya menşeli 4418.72.00.00.00 GTİP altında yer alan lamine parkeler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2011/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.06.2011
332.Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar (yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri) ın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması hk.
2011/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
25.05.2011
333.Gözlük çerçevelerinin ithalatında 2011/1633 sayılı Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2011/1 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
25.05.2011
334.Seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında 2011/1650 sayılı Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2011/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
25.05.2011
335.Bazı sığır eti ithalatında (taze veya soğutulmuş ve dondurulmuş karkas) gümrük vergisi oranları yüzde 45 den yüzde 60 a çıkartılmıştır.
2011/1766 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
14.05.2011
336.Kasnakların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması hk.
2011/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
12.05.2011
337.Bazı deniz ürünlerinin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanması hk.
2011/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
12.05.2011
338.Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı adına getirilecek ilgili yabancı ülke trafik tesciline kayıtlı taşıtların tam muafiyet suretiyle geçici ithali ve bu taşıtların süre uzatımları hk.
2011/31 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
05.05.2011
339.Canlı hayvan ithalatında gümrük idarelerinde yapılacak işlemler hk.
2011/28 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
03.05.2011
340.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2905.42.00.00.00 gtipli Pentaeritritol (pentaeritrit) ün Türkiyeye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2011/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.05.2011
341.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7315.20.00.00.00 gtipli Patinaj zincirlerinin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2011/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.05.2011
342.TIR Karnesi giriş-çıkış (varış) gümrük işlemleri (İthalat, İhracat ve Transit TIR işlemleri)
2011/5 sayılı Genelge (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
04.04.2011
343.Japonya dan ithal edilecek eşyanın radyasyon kirlenmesine maruz kalıp kalmadığının tespit edilebilmesini teminen, bu ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaya ilişkin alınacak tedbirler, yapılması gereken iş ve işlemler hk.
2011/17 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
21.03.2011
344.Bazı sığır eti ithalatında (taze veya soğutulmuş ve dondurulmuş karkas) gümrük vergisi oranları yüzde 30 dan yüzde 45 e çıkartılmıştır.
2011/1520 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
19.03.2011
345.Ahşaptan dil basacağı (abeslang) ithalatında KDV oranı hk.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 18.03.2011 tarihli 26990 sayılı yazısı
18.03.2011
346.K.K.D.F kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatlar ve serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemleri ile antrepolarda veya geçici depolama yerlerinde yapılan eşya devirlerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hk
2011/16 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
18.03.2011
347.Tebliğ eki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen maddelerin (kazein, kazeinat, süt albümini, süt proteini) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
2011/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.03.2011
348.Gözlük çerçevelerinin ithalatında korunma önlemi soruşturması açılması hk.
2011/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.03.2011
349.2008/16, 2010/27 ve 2009/17 sayılı Tebliğler çerçevesinde damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında meydana gelen değişiklikler hk.
2011/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.03.2011
350.Romanya menşeli dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) ın Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddiasıyla söz konusu madde için dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2011/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
19.02.2011
351.Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazların satışı sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere alınan bandrol ücretleri hk.
2011/1406 sayılı B.K.K
12.02.2011
352.Tebliğde gtip ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları
2011/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.01.2011
353.2006/20 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli, duvar tipi split klimalar, duvar tipi split klimaların dış ünitesi ile iç ünitesi için uygulanmakta olan dampinge karşı verginin, Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Pakistan menşeli olanlar içinde uygulanması hk.
2011/03 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.01.2011
354.İlgili mevzuatlar çerçevesinde soruşturmaya konu eşyanın ithalinde, ithalatçının veya temsilcisinin gümrük beyannamesini tescil ettirmesi ile söz konusu eşyanın başka bir işleme gerek kalmaksızın izleme kapsamına alınması hk.
2011/20 sayılı Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ
31.12.2010
355.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli cam elyafı takviye malzemelerinin ithalatında Tebliğde gösterilen miktarlarda firma bazında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2011/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.12.2010
356.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8207.50.60.00.00 gtip li matkap uçları ve 8207.70.31.00.19 gtip li parmak frezelerinin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2011/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.12.2010
357.Ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilecek renkli, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan cihazlar için 2011 yılı bandrol ücretleri
2010/1181 sayılı B.K.K.
30.12.2010
358.7307.19 GTİP li diğerleri tanımlı demirden veya çelikten boru bağlantı parçalarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2010/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.12.2010
359.31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/12) 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
2011/12 sayılı Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
29.12.2010
360.Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Brezilya, Bulgaristan, Hindistan, Sırbistan Karadağ, Tayland, Güney Kore, Çin Tayvanı menşeli bazı ürünlerin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2011 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanı hk.
2010/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.12.2010
361.Kuzey Kore ve Belarus (Beyaz Rusya) menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2011 yılına ait kotaların dağıtımı hk.
2011/1 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
24.12.2010
362.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9613.20.90.00.00 gtip lu doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar) nın ithalinde Tebliğde belirtilen oranda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.10.2010
363.ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00, 5903.20.90.90.00 gtip lu mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş- deri taklidi ithalinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.10.2010
364.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli kayarak işleyen fermuarlardan 9607.11 ve 9607.19 g.t.i.p larında beyan edilen Dişleri adi metallerden olanlar ve Diğerleri için dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2010/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.10.2010
365.Rusya Federasyonu (Rusya) ve Ukrayna menşeli 7408.11 g.t.i.p larında beyan edilen bakır filmaşin için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden ge
2010/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.10.2010
366.Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarında ithal edilecek yakıt miktarı azami 200 litre olarak uygulanacaktır.
2010/945 sayılı Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar
14.10.2010
367.2008/13643 sayılı Karar uyarınca, Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
24.09.2010 tarihli Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
368.2006/11439 sayılı Karar uyarınca, Avrupa Birliği menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
24.09.2010 tarihli Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
369.2005/9824 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Fas Krallığı menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı hk
24.09.2010 tarihli Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
370.2008/14356 sayılı Karar uyarınca, Gürcistan menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
24.09.2010 tarihli Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
371.2010/157 sayılı Karar uyarınca, Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için tespit edilen tarife kontenjanlarının uygulama esasları hakkında Tebliğ
Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
372.2000/1336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca, Makedonya Cumhuriyeti menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının uygulanmasına ilişkin Tebliğ
24.09.2010 tarihli Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
373.26/2/2007 tarihli ve 2007/11732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar uyarınca Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanların dağıtım usul ve esasları hk.
24.09.2010 tarihli Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
374.2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının uygulanmasına ilişkin Tebliğ
24.09.2010 tarihli Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
375.2007/12555 sayılı Karar uyarınca, Avrupa Birliği menşeli bazı işlenmiş tarım ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
24.09.2010 tarihli Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
376.2005/9052 sayılı Karar çerçevesinde Tunus Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri için tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım ve yönetimi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ.
24.09.2010 tarihli Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.09.2010
377.Bazı canlı sığır, koyun ve sığır etinde gümrük vergisi oranları düşürülmüştür
2010/822 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
19.09.2010
378.Tebliğde gtip ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
2010/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
12.09.2010
379.Gtip ve tanımı belirtilen emniyet camlarının (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
2010/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
12.09.2010
380.0810.50.00.00.00 gtip lu Kivi tanımlı eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
2010/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
21.08.2010
381.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2010/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.08.2010
382.ÇHC menşeli 8311.20 ve 8311.30 gtip larındaki adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) ile adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için) için damping soruşturması
2010/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.08.2010
383.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7315.20.00.00.00 gtip lu patinaj zincirleri tanımlı eşya için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2010/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.08.2010
384.2010/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan Damping soruşturması sonucu Çin Halk Cumhuriyeti menşeli cam elyafı takviye malzemelerinin Türkiye ye ithalatında Tebliğde belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.07.2010
385.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5605.00 GTP altında yer alan metalize ipliklere yönelik açılmış olan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış ve uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.
2010/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.07.2010
386.ÇHC ve Rusya menşeli 7312.10.81, 7312.10.83, 7312.10.85, 7312.10.89, 7312.10.98 GTP altında yer alan demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil) ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.
2010/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.07.2010
387.ÇHC menşeli diğer menteşeler; sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin artırılarak devam etmesi hk.
2010/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.07.2010
388.8715.00.10 gtiplu bebek arabaları ve 8715.00.90 gtiplu Aksam ve parçaların(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması
2010/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
17.07.2010
389.Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bisiklet iç ve dış lastikler ile Tayvan ve Vietnam menşeli motosiklet iç ve dış lastikleri ithalatında dampinge karşı vergi uygulamasının devam etmesi hk.
2010/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.07.2010
390.3918.10.90.00.19 gtiplu Diğerleri tanımlı eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması
2010/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
18.06.2010
391.Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Malezya, Tayland ve Ukrayna menşeli bazı ürünlerin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerinden 2011 yılının birinci yarısında süresi dolacak olanların ilanı hk.
2010/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.06.2010
392.Tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, ülke yararına kullanılmak amacıyla ithalatta uygulanabilecek kotalar ile tarife kontenjanlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında Karar
2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar
02.06.2010
393.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil) nın ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.05.2010
394.ÇHC menşeli camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları için uygulanan dampinge karşı kesin önlemin devam etmesine; sözkonusu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
2010/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
23.05.2010
395.2009/24 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, ÇHC menşeli bebek arabaları ile şasilerinin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak, uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2010/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
23.05.2010
396.ÇHC menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19, 7315.19.00.00.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
23.05.2010
397.Dampinge karşı önleme tabi ÇHC menşeli 2905.42.00.00.00 gtip u altında kayıtlı pentaeritritol (pentaeritrit) için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2010/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
23.05.2010
398.8708.30.91 gtipli Diskli frenlere ait olanlar ve 8708.30.99 gtipli Diğerleri tanımlı eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması
2010/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
09.05.2010
399.Suudi Arabistan, Kuveyt, Bulgaristan menşeli Mono Etilen Glikol (MEG) isimli madde ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda firma bazında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.05.2010
400.Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat sırasında, beyan ile muayene veya denetleme sonucu yapılan tespitlerde vergi farkı var ise (taahhüt hesabının kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın) para cezasının tahsil edileceği
2010/17 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
13.04.2010
401.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünlerinin Türkiye ye ithalatında CIF % 70,44 (Azami 5 ABD Doları/Kilogram) oranda/tutarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.04.2010
402.Yatırımcı firmaların serbest bölgelerden satın aldıkları üretime dayalı çeşitli makinelerin "Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında ithali hk.
09.04.2010 tarihli 04510 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
09.04.2010
403.4412.10.00.00.00, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39.00.00.00 gtip lu kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması başlatılması hk.
2010/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
27.03.2010
404.Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve ürünler ile ilgili olarak araştırma, geliştirme, işleme, izleme, kullanma, ithalat, ihracat, nakil, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama vb faaliyetlere dair hükümler hk.
5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu
26.03.2010
405.Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların alımı, satımı ve devri ile pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş ve denetimi, uygulanacak yaptırımlar ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin yetki ve sorumlulukları hk.
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
26.03.2010
406.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
2010/173 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
13.03.2010
407.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2010/202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
13.03.2010
408.Ayakkabı ithalatında 2010/153 sayılı Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2010/5 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
12.03.2010
409.Buharlı Ütüler ithalatında 2010/151 sayılı Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2010/3 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
12.03.2010
410.Elektrikli Süpürge ithalatında 2010/150 sayılı Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2010/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
12.03.2010
411.Motosiklet ithalatında 2010/152 sayılı Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2010/4 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
12.03.2010
412.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kayarak işleyen fermuarlar için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2010/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.03.2010
413.Ambalaj ve paletlerin geçici ithali ile ilgili yapılacak işlemler (Boş olarak geçici ithal edilen ambalajlar, Kullanılamayacak duruma gelen ambalajlar, Paletlerin geçici ithali, Ambalajların yeniden ihracında damga vergisi istisnası...) hk.
2010/10 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
09.03.2010
414.İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2010/6 sayılı Tebliğ uyarınca 7009.91 gtiplu çerçevesiz cam aynaların İran menşeli olanlarının ithalatında, uygulanacak kotaya ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasların belirlenmesi hk.
2010/1 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
06.03.2010
415.Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hakkında Karar
2010/157 sayılı Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
02.03.2010
416.Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hakkında Karar
2010/157 sayılı Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
02.03.2010
417.8431.31 tarife pozisyonlu asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması başlatılması hk.
2010/2 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
25.02.2010
418.8516.40.10.00.00 gümrük tarife pozisyonlu Buharlı Ütüler ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2010/151 sayılı Buharlı Ütüler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
23.02.2010
419.Ayakkabı ithalatında korunma önlemi olarak 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2010/153 sayılı Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
23.02.2010
420.Motosiklet ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2010/152 sayılı Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
23.02.2010
421.8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 gümrük tarife pozisyonlu Elektrikli Süpürge ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2010/150 sayılı Elektrikli Süpürge İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
23.02.2010
422.2010/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğin II sayılı ekinde gtipleri verilen eşyanın karşısında gösterilen CIF birim kıymetinin hesaplanmasında eşyanın net ağırlığının esas alınması hk.
15.02.2010 tarihli 03308 sayılı tasarruflu yazı
15.02.2010
423.8516.40.10.00.00 gtiplu buharlı ütülerin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ve gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması hususlarında Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
2010/2 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.02.2010
424.Tebliğde yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ve gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması hususlarında Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
2010/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.02.2010
425.Motosiklet ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ve gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması hususlarında Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
2010/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.02.2010
426.8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 gtiplu elektrikli süpürgelerin ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ve gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması hususlarında Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmuştur.
2010/1 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.02.2010
427.7009.91 gtip lu çerçevesiz cam aynaların İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere 4 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
2010/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.02.2010
428.2009/5 sayılı Tebliğ ile 2501.00.31.00.00, 2501.00.51.00.00, 2501.00.99.10.00 ve 2501.00.99.90.00 gtip lerinde sınıflandırılan tuz ithalatına yönelik olarak açılmış olan korunma önlemi soruşturmasının uzatılmamasına karar verilmiştir.
2010/5 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.02.2010
429.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması hk.
2010/27 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma (Bitki Karantina) Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
08.02.2010
430.Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
01 seri nolu Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
23.01.2010
431.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli cam elyafı takviye malzemeleri için, dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2010/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.01.2010
432.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçalarının Türkiyeye ithalatında 663 ABD Doları/ton miktarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2010/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.01.2010
433.ÇHC menşeli matkap uçları ile parmak frezeler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2010/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.01.2010
434.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş - deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri) maddesi için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2010/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.01.2010
435.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünlerinin Türkiyeye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2010/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.01.2010
436.Bazı ürünlere uygulanacak olan CE uygunluk denetimleri hk
TSE - 19.01.2010 tarihli 19774 sayılı yazı (Bazı ürünlere uygulanacak olan CE uygunluk denetimleri hk.)
19.01.2010
437.2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu Akrilonitril isimli madde için açılan 60.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı hk.
15.01.2010 tarihli Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
15.01.2010
438.Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması hk.
2009/15753 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
14.01.2010
439.Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen ve Hazine Müsteşarlığınca devir, satış, ihraç ve kiralanmasına izin verilen makine ve teçhizat hk
2010/02 sayılı Genelge (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
14.01.2010
440.İthalinde garanti belgesi aranacak eşya işlemleri ile bedelsiz ithalat işlemlerinde uyulması gereken hususlar hk.
2010/2 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
11.01.2010
441.KKDF kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce(bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılmış olması hk.
07.01.2010 tarihli 00408 sayılı tasarruflu yazı
07.01.2010
442.Biyosidal ürünlerin üretimi ve ithali ile ruhsatlandırılması ve tescil edilmesi, piyasaya arz edilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, sınıflandırılması, denetlenmesi gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar hk.
31.12.2009 tarihli Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
31.12.2009
443.31/12/2008 tarihli ve 27097 ( 4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/13) yürürlükten kaldırılmıştır.
2010/13 sayılı Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
31.12.2009
444.Tebliğ eki EK I de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları hk.
2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
31.12.2009
445.36.05 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 2009/15656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2009/8 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
31.12.2009
446.8414.30.81.90.00 gtipli klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında tarife kontenjanı açılması hk.
2009/15719 sayılı Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2009
447.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere pirinç ithalatında 100.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır.
2009/15677 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Pirinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2009
448.2926.10.00.00.00 gtipli Akrilonitril isimli madde ithalatında tarife kontenjanı açılması hk.
2009/15711 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2009
449.Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazlarının geçici ithal işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hk.
2009/124 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
30.12.2009
450.Kuzey Kore ve Belarus (Beyaz Rusya) menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2010 yılına ait kotaların dağıtımı hk.
2010/01 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
30.12.2009
451.Ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilecek renkli, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan cihazlar için 2010 yılı bandrol ücretleri
2009/15687 sayılı B.K.K.
29.12.2009
452.2402 ve 2403 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan tütün ve tütün mamullerinden alınan tütün fonu tutarı 0 (sıfır) TL olarak belirlenmiştir.
2009/15685 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar
29.12.2009
453.3605 gümrük tarife pozisyonlu kibritlerin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
2009/15656 sayılı Kibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
23.12.2009
454.2009/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Malezyada yerleşik Recron firması için açılan gözden geçirme soruşturması tamamlanmış ve %7,76 oranında Dampinge Karşı Vergi önlemi yürürlüğe konmuştur.
2009/39 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
19.12.2009
455.DİİB kapsamında ikincil işlem görmüş ürün olarak ithal edilecek ürünlerin gümrük kıymetinin hesaplanmasında DİİB üzerinde yer alan birim fiyatın esas alınması hk.
2009/123 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
17.12.2009
456.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli bazı ürünlerin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerinden 2010 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanı hk.
2009/38 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.12.2009
457.Geçici ithalat rejiminin farklı bir gümrük idaresinde kapatılması ve geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesi, 07.10.2009 t. Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile düzenlendiğinden 2005/11 ve 2009/81 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır
2009/121 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
11.12.2009
458.Türkiye Gümrük Bölgesindeki kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşuna veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemesine ilişkin gümrük işlemlerinin, hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için yapılacak işlemler hk.
2009/122 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
11.12.2009
459.9021.39.90.00.11 gtip lu İnter-okiler lensler başlıklı eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması hk.
2009/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
06.12.2009
460.36.05 GTP unda yer alan kibritlerin ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde gösterildiği şekilde belirlenmesi hususunda, Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
2009/18 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
06.12.2009
461.Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalması için belirlenmiş olan süre içerisinde yapılan ek süre talebinin gümrük idaresince olumsuz olarak değerlendirileceği durumlarda yapılacak işlemler hk.
2009/118 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
04.12.2009
462.Üretim araçları ve parçalarının geçici ithalatı
2009/117 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
04.12.2009
463.Geçici İthalatta Ayniyet Tespitine İlişkin 2009/88 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılması hk.
2009/114 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
02.12.2009
464.Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
5923 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
24.11.2009
465.Kullanılmış ev eşyasının geçici ithaline ilişkin 2009/61 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması hk.
2009/113 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.11.2009
466.Dampinge tabi Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil) için nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2009/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
19.11.2009
467.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.20.90.00.00 GTİP i altında yer alan doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar) için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2009/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.11.2009
468.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı vergi uygulamasının devam etmesi hk.
2009/35 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.11.2009
469.Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde gümrük idarelerinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
9 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik)
12.11.2009
470.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - ATA Karnesi ile beyan)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 382)
07.10.2009
471.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Cari Hesap Defteri)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 390)
07.10.2009
472.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi için tanımlar)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 376)
07.10.2009
473.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Eşyanın rejim altında kalma süresi, Süre uzatımı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 379 - 380)
07.10.2009
474.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Geçici ithal eşyasının ayniyeti)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 381)
07.10.2009
475.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 386)
07.10.2009
476.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Geçici ithal eşyasının yeniden ihracı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 387)
07.10.2009
477.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıt araçlarına ilişkin rejimin kapatılması)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 394)
07.10.2009
478.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıtlara ilişkin giriş çıkış işlemleri)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 391)
07.10.2009
479.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıtların girişine izin verilmeyeceği ve belgelerin geçerli sayılmayacağı haller)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 392)
07.10.2009
480.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıtların yedek parça, aksesuar ve normal teçhizatı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 393)
07.10.2009
481.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Teminat)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 385)
07.10.2009
482.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Teminatın çözülmesi)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 388)
07.10.2009
483.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Hariçte işleme rejimi - Önceden ithalatın olmadığı standart değişim sistemi, Önceden ithalatta geçici ihraç eşyasının ihraç süresi, Önceden ithalatta vergilendirme)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 412-414)
07.10.2009
484.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması, Serbest dolaşıma giren eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan, İhraç edilen eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan,... )
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 174-172)
07.10.2009
485.Geçici İthalat Rejimi Sözlü Beyan Formu
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği Ekleri - Ek 21
07.10.2009
486.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (İthalat Vergilerinden Tam ve Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 40)
07.10.2009
487.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Geçici İthalatta Teminat)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 41-42)
07.10.2009
488.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılan eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 78-79)
07.10.2009
489.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - Bilimsel Araştırma Amacına Yönelik Hayvanlar, Biyolojik veya Kimyasal Maddeler)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 74)
07.10.2009
490.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - Eğitim, Bilim ve Kültürel Amaçlı Eşya ile Bilimsel Alet ve Cihazlar)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 69-72)
07.10.2009
491.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller - Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 50-52)
07.10.2009
492.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - İlaç Özelliği Olan Ürünlerin Kalite Kontrolü Amacına Yönelik Maddeler)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 77)
07.10.2009
493.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye Malları ve Diğer Malzemeler)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 80-83)
07.10.2009
494.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - İnsan Kaynaklı Tedavi Edici Maddeler ile Kan Gruplama ve Doku Tipi Ayırma Belirteçleri)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 75-76)
07.10.2009
495.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - Kişisel Eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 58)
07.10.2009
496.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller - Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 48-49)
07.10.2009
497.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - Numuneler, Reklam Malzemeleri ve Ticari Fuarda Tüketilen Ürünler)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 86-90)
07.10.2009
498.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller - Önemli Değeri Olmayan Eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 45)
07.10.2009
499.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve Cihazlar)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 73)
07.10.2009
500.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 62)
07.10.2009
501.Gümrük Yükümlülüğü - Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması (İthalatta gümrük yükümlülüğü)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 483)
07.10.2009
502.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimlerinde basitleştirilmiş usuller)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 168)
07.10.2009
503.İşlem Görmüş Ürünlerdeki İthal Eşya Oranı Hesaplama Yöntemleri
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği Ekleri - Ek 64
07.10.2009
504.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar...)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 26-28)
07.10.2009
505.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 4-12)
07.10.2009
506.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 33-36)
07.10.2009
507.Posta Gümrük İşlemleri - Ortak Hükümler ve Ceza (Muayenede rastlanacak ithali yasak maddeler)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 472)
07.10.2009
508.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Serbest dolaşıma girişte sözlü beyan edilecek eşya, İhracatta sözlü beyan edilecek eşya, Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya, Sözlü beyan formu, Yazılı beyan isteme hakkı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 169-173)
07.10.2009
509.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 37)
07.10.2009
510.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 29-32)
07.10.2009
511.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 16-23)
07.10.2009
512.2/9/1997 tarih ve 23098 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Uydu Uplink Cihazlarının İthali, İmali, Bulundurulması ve Kullanılması ile İlgili Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Uydu Uplink Cihazlarının İthali, İmali, Bulundurulması ve Kullanılması ile İlgili Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
07.10.2009
513.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Yolcular Tarafından İthal Edilen Kişisel ve Sportif Amaçlı Eşya, Gemi Adamlarının İhtiyaç Malzemesi)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 24-25)
07.10.2009
514.2007/13 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli polyester elyaf için uygulanmakta olan önlemin, 0,21 ABD Doları/Kg olarak değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesi hk.
2009/33 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.10.2009
515.Dampinge tabi Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli motosiklet iç ve dış lastikleri ile Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2009/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.09.2009
516.Dampinge tabi 5605.00 gtipli maddenin Çin, Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli olanlarının ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.09.2009
517.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 Sayılı Tebliğde dampinge karşı önlem konulan 5806.32.90.00.19 gtiplu Diğerleri tanımlı eşyanın madde açıklamasının Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan) olarak değiştirilmesi hk.
2009/34 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.09.2009
518.Çevre ve Orman Bakanlığınca iznine tabi olmayacak atıkların listesi.
04.09.2009 tarihli 14849 sayılı yazı
04.09.2009
519.İran menşeli 5402.31 tarifesinde yer alan naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize ipliklerin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması başlatılmıştır.
2009/15336 sayılı İran Menşeli Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
03.09.2009
520.Motosikletlerin ithalatında 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2009/15288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2009/6 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
01.09.2009
521.8516.40.10.00.00 tarifesinde yer alan buharlı ütülerin ithalatında 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2009/15289 sayılı Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2009/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
01.09.2009
522.Bazı ayakkabı ithalatında 2009/15241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2009/4 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
26.08.2009
523.08.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 gtip larında yer alan eşyanın ithalatında 2009/15270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2009/3 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
26.08.2009
524.Özel kullanıma mahsus 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 ve 89.03 gtip lu gemi, deniz ve iç su araçlarının ithali hk.
2009/3 sayılı Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ
22.08.2009
525.8516.40.10.00.00 gtip lu Buharlı ütülerin ithalatında 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle, geçici korunma önlemi olarak, ithal edilen eşyanın her bir adedi için 3,5 ABD Doları kadar ek mali yükümlülük, teminata bağlanır
2009/15289 sayılı Buharlı Ütüler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
18.08.2009
526.Motosikletlerin ithalatında 15.8.2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle, geçici korunma önlemi olarakTebliğde tabloda belirtilen tutarlar kadar ek mali yükümlülük teminata bağlanır.
2009/15288 sayılı Motosiklet İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
18.08.2009
527.1206.00.91.00.19; 1206.00.99.00.19 gtip larında yer alan yağlık ayçiçeği tohumu ve 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P inde yer alan ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı hk.
15.08.2009 tarihli Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
15.08.2009
528.8515.31.00, 8515.39.13, 8515.39.18, 8515.39.90, 8515.90.00.90.19 nolu G.T.İ.P. ve tanımları belirtilen eşyanın gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları hk.
2009/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
09.08.2009
529.1206.00.91.00.19,1206.00.99.00.19, 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P li yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında tarife kontenjanı uygulanması hk.
2009/15300 sayılı Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
08.08.2009
530.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Tayland menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ithalatında dampinge karşı vergi uygulaması vardır.
2009/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.08.2009
531.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastikleri ithalatında dampinge karşı vergi uygulaması vardır.
2009/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.08.2009
532.Endonezya ve Malezya menşeli bisiklet iç ve dış lastiklerinin Türkiye ye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.
2009/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.08.2009
533.Endonezya ve Malezya menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerinin Türkiye ye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.
2009/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.08.2009
534.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.00, gtip lu kapı kiltleri ve 8301.60.00.00.00 gtip lu kilit kasası için 2003/16 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlem Tebliğde belirtilen şekilde devam edecektir.
2009/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.07.2009
535.5402.31 GTİP te yer alan naylon ipliklerin İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin devamı hk.
2009/17 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
30.07.2009
536.Elektrikli süpürgelerin ithalatında, 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülük, Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.
2009/15270 sayılı Elektrikli Süpürgeler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
26.07.2009
537.(ÇHC) menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP da yer alan bebek arabaları ile bunların şasileri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2009/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2009
538.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları nın Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddiasıyla dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2009/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2009
539.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı nın Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2009/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2009
540.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli muhtelif perde ile muhtelif perdelik ve döşemelik mensucat ın Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2009/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2009
541.Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Mısır menşeli/çıkışlı yalnız duvar tipi split klimalar, yalnız duvar tipi split klimaların iç ve dış ünitesi için soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2009/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2009
542.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7315.81 gtip lu kayıtlı demir veya çelikten destekli halkalı zincirler ile 7315.82 gtip lu demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirlerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin artırılarak devam etmesi hk.
2009/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2009
543.Ayakkabı ithalatında 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2009/15241 sayılı İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
23.07.2009
544.3/7/2009 tarihli 2009/11 sayılı Tebliğ ile 7009.91 GTİP li İran menşeli çerçevesiz cam aynaların ithalatında uygulanacak olan miktar kısıtlamasına ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları hk.
2009/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
17.07.2009
545.Ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumu un ve kaba unları ve ayçiçeği yağı ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
15.07.2009
546.6402, 6403 ve 6404 tarifelerinde yer alan bazı ayakkabıların ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanması hk.
2009/15 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2009
547.8516.40.10.00.00 GTİP lu buharlı ütülerin ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği, 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanması hk.
2009/13 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2009
548.8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 GTİP lu elektrikli süpürgelerin ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği, 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanması hk.
2009/12 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2009
549.8711 tarifesinde yer alan belirli motosikletlerin ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 15/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanması hk.
2009/16 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2009
550.2501.00.31, 2501.00.51, 2501.00.99.10.00, 2501.00.99.90.00 GTİP lu tuzun ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin geçerlilik süresinin bittiği 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem uygulanması hk.
2009/14 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2009
551.7009.91 gtip unda yer alan çerçevesiz cam aynaların İran menşeli olanlarının ithalatında, 3.7.2009 tarihinden itibaren azami 200 gün süreyle geçici önlem olarak kota uygulanmasına ve kota miktarının 607.753 kg olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
2009/11 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
03.07.2009
552.7004 ve 7005 tarifelerinde yer alan düzcamın İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
2009/15128 sayılı Düzcam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
26.06.2009
553.G işareti iliştirilerek piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler hk.
26.06.2009 tarihli Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
26.06.2009
554.AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, bu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğünün bulunduğu hk.
25.06.2009 tarihli 1889 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
25.06.2009
555.ABD, Almanya, İtalya ve Romanya menşeli 3904.10.00.00.19 gtip unda yer alan yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S) için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin bu Tebliğde belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir
2009/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.06.2009
556.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Suni Deri (Poliüretanla Sıvanmış, Kaplanmış, Lamine Edilmiş- Deri Taklidi), Matkap Uçları / Parmak Frezeler, Fermuarlar (Kayarak İşleyen) için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri hk.
2009/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.06.2009
557.7004 ve 7005 gtip li eşyanın İran ve Rusya menşeli olanlarının ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması, uygulamanın 1. yıl için 34, 2. yıl için 32 ve 3. yıl için 30 abd doları/ton tespit edilmesi hk.
2009/10 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
20.06.2009
558.36.05 GTİP li kibritlerin ithalatında 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2009/15014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2009/1 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
20.06.2009
559.İran, İtalya, İsrail, Suudi Arabistan ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli muhtelif mensucatın ithalatına ilişkin olarak 2008/26 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturmasının önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
2009/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.06.2009
560.Çin ve Hong Kong menşeli elektrikli ev aletlerinde kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar için başlatılan damping soruşturması sonucunda, ÇHC menşeli eşyanın ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2009/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.06.2009
561.Damping vergisine tabi Malezya menşeli sentetik filamentten mensucatın ithalatına ilişkin olarak, Recron firması için yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2009/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.06.2009
562.Malezya menşeli 4007.00 gtip lu vulkanize edilmiş kauçuk iplikler için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin değiştirilmeden devam edilmesine karar verilmiştir.
2009/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.06.2009
563.İpliklerin açık renk, koyu renk ayrımının nasıl yapılacağı hk.
17.06.2009 tarihli 7417 sayılı tasarruflu yazı
17.06.2009
564.8711 tarifesinde yer alan motosikletlerin ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/9 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.06.2009
565.7009.91 gtiplu çerçevesiz cam aynaların İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.06.2009
566.5402.31 gtp de yer alan naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize ipliklerin İran menşeli olanlarının ithalatında gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.06.2009
567.Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca, Özbekistan menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2009 yılına ait kotaların %50 sine tekabül eden ikinci bölümünün dağıtımında belirlenecek usul ve esaslar
2009/5 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
11.06.2009
568.3605 tarife pozisyonlarında yer alan kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) in ithalatında geçici koruma önlemi olarak net kg başına 0,64 ABD Doları tutarında ek mali yükümlülüğün teminata bağlanması hk.
2009/15014 sayılı Kibrit İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar
06.06.2009
569.2501.00.31.00.00, 2501.00.51.00.00, 2501.00.99.10.00, 2501.00.99.90.11, 2501.00.99.90.12 ve 2501.00.99.90.13 tarifesindeki eşyaların ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi için gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/5 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.06.2009
570.64.02, 64.03 ve 64.04 tarifesindeki ayakkabıların ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
04.06.2009
571.2009/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında ithal edilmek istenen ve Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin TSE tarafından denetimi, 29/12/2009 tarihinden itibaren yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacağı hk.
02.06.2009 tarihli 19439 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.06.2009
572.Rafine ayçiçek yağı, ayçiçek tohumu, unu ve kabu unu, ham rep-kolza tohumları, yağları ve küspelerinin ithalatında referans fiyat uygulanması hk.
02.06.2009 tarihli 220000344 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.06.2009
573.2006/10617 sayılı Karar ile 8516.40.10.00.00 gtip lu buharlı ütüler ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.05.2009
574.8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 GTİP li eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.05.2009
575.Geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirilmesi hk. (Tamir amaçlı hariçte işleme, Standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme, Sinema-televizyon filmleri ve ses bantları, ....)
01 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
30.05.2009
576.Türkiyede sinemalarda gösterilecek dolu sinema filmleri ile televizyon kuruluşlarınca televizyonlarda gösterilecek film dolu video kasetlerinin kati olarak ithalinde royalti ücretlerinin gümrük kıymetine dahil edilmeyeceği hk.
2009/73 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
20.05.2009
577.2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ile ilgili olarak belirtilen hususlara dikkat edilmesi hk.
2009/69 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
18.05.2009
578.3920.20.21.00.00 G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları hk.
2009/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.05.2009
579.Gümrük Yönetmeliği 285/a ve 311/3 üncü Madde uygulamaları hk. ( Fire oranlarının belirlenmesinde emsal alınamayacağı ile Akaryakıt cinsi eşyanın depolandığı antrepo statüsündeki tanklarda önceden alınmış bir ürünün bulunması hk.)
2009/56 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
13.05.2009
580.Gümrük veri ambarı istatistiklerinin doğru alınabilmesi için dahilde işleme hariçte işleme rejimleri kapsamında tamir bedeli, işçilik bedeli, tamamlayıcı ölçü, kati ithalat, kati ihracat ve rejim kodları hk.)
2009/49 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
07.05.2009
581.Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde gereken işlemler hk.
2009/37 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
06.05.2009
582.ATA Karnesi kapsamı eşyanın geçici ithal işlemleri hk.
2009/29 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
04.05.2009
583.Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara hibe yoluyla gönderilecek eşyanın gümrük vergisi ve KDV den muaf olacağı hk.
2009/31 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
04.05.2009
584.Muz ithalatında referans kıymet hk.
04.05.2009 tarihli 9645 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
04.05.2009
585.Tam muafiyet ve kısmı muafiyet geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma girişinde BİLGE sistemi rejim kodları ve gümrük işlemleri hk.
2009/33 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
04.05.2009
586.36.05 gtip lu kibritler için korunma önlemi soruşturması açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle net kilogram başına 0,64 ABD Doları ek mali yükümlülük olarak geçici önlem uygulanmasına karar verilmiştir.
2009/1 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
02.05.2009
587.70.04 ve 70.05 GTP de yer alan ürünlerin Rusya ve İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan ek mali mükellefiyetin uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2009/2 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
02.05.2009
588.Kısmi muafiyet suretiyle yurda geçici ithali yapılan eşyadan her ay için alınması gereken %3 verginin hesaplanmasında vergi tahakkukuna esas alınacak kıymet hk.
2009/9 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
28.04.2009
589.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları için dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2009/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.04.2009
590.Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli 5503.20 gtip lu Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı verginin bu Tebliğde karşısında gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2009/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.04.2009
591.ÇHC menşeli 5603.14 gtip lu Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr ı geçen dokunmamış mensucatın Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2009/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.04.2009
592.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan polyester elyaf için gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2009/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.04.2009
593.7005 gtipli Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış camın Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması vardır.
2009/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
14.04.2009
594.Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki ve bitkisel ürünlerin listesi.
06.04.2009 tarihli 012297 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yazısı
06.04.2009
595.Vietnam menşe şahadetnamesi Form B lerin 2010 yılı Şubat ayının sonuna kadar kabul edilebileceği hk.
03.04.2009 tarihli 07327 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
03.04.2009
596.Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binalarında düzenlenecek sergi malzemeleri ve misyon binaları dışında düzenlenecek sergi malzemelerinin gümrük işlemleri hk.
31.03.2009 tarihli 07031 sayılı tasarruflu yazı
31.03.2009
597.Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmlerinin Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda firma bazında telafi edici vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2009/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.03.2009
598.1208.90.00.00.11 G.T.İ.P de yer alan ayçiçek tohumununun unu ve kaba unlarının ithalatında referans fiyat uygulanması hk.
10.03.2009 tarihli 10154 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
10.03.2009
599.2009/15 sayılı Bazı boyar maddeler tebliği hk.
05.03.200 tarihli 04675 sayılı tasarruflu yazı
05.03.2009
600.Malezya menşeli tebliğde belirtilen klimaların ithalatında uygulanmakta olan teminat şeklindeki geçici önlem, kesin önlem olarak yürürlüğe konulmuştur.
2009/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.02.2009
601.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair 2009/3 sayılı DTS Tebliği kapsamında Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesine tabi malların ithalatına özel liman ve iskelelerde hangi şartlarda izin verileceği hk.
26.02.2009 tarihli 04182 sayılı tasarruflu yazı
26.02.2009
602.Kaynak kullanımını destekleme fonuna tabi tutulmayacak gübre ve gübre hammaddesi sayılan ürünlerin listesi hk.
25.02.2009 tarihli 03985 sayılı tasarruflu yazı
25.02.2009
603.2004/4 sayılı Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler için nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2009/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.02.2009
604.Tebliğde gtip ları bildirilen Sıvı elektrolitle çalışanlar ve Diğerleri tanımlı elektrikli akümülatörlerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2009/05 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
14.02.2009
605.Muz ithalatında beyan edilen kıymetin kontrolü aşamasında brüt ağırlığın esas alınması hk.
12.02.2009 tarihli 02634 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
12.02.2009
606.2008/9 DTS Tebliği kapsamında alınmış bulunan uygunluk yazılarının temsil ettikleri parti ile sınırlı kalmak üzere 2009 yılı içinde geçerli olduğu hk.
10.02.2009 tarihli 02424 sayılı tasarruflu yazı
10.02.2009
607.Tebliğ eki EK-1 deki tabloda yer alan dampinge karşı önleme tabi mallardan, karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının ithalinde; gümrük beyannamesinin tescili öncesinde elektronik ortamda İthalatçı Beyanının doldurulması hk.
2009/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
06.02.2009
608.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTİP unda yer alan adi metallerden menteşe ve raylar ile mobilyalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2009/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
06.02.2009
609.09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğünden yapılabileceği hk.
04.02.2009 tarihli 02134 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
04.02.2009
610.Şarabın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere ürün özelliklerini belirlenmesi hakkında Tebliğ
2008/67 sayılı Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği
04.02.2009
611.2008/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında alınmış bulunan Uygunluk Yazılarının, temsil ettikleri parti ile sınırlı olmak üzere, 2009 yılı içinde geçerli olduğu hk.
02.02.2009 tarihli 04543 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.02.2009
612.9027.50.00.00.00 GTİPli eşyanın KDV oranı hk.
02.02.2009 tarihli 01897 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
02.02.2009
613.2009/15 sayılı Bazı boyar maddeler tebliği gereğince alınacak numuneler için 02.03.2009 tarihinden itibaren elektronik mesaj gönderileceği hk.
30.01.2009 tarihli 01835 sayılı tasarruflu yazı
30.01.2009
614.2009/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki 4, 5 ve 6 sayılı listeler kapsamı eşya için, tebliğin 10 uncu maddesi gereğince muafiyetten yararlansın veya yararlanmasın, Uygunluk Yazısı veya Kapsam Dışı Yazısı aranmaması (menfi) gerektiği hk.
30.01.2009 tarihli 01692 sayılı tasarruflu yazı
30.01.2009
615.3903.19.00.00.00 gtip lu ve Diğerleri tanımlı eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.
2009/02 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
24.01.2009
616.Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığından belge alınması gereken ürünlere ilişkin DTS Tebliğlerinde yaşanılan teredütler açıklık getirilmesi hk.
23.01.2009 tarihli 3219 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
23.01.2009
617.Genleştirilmiş perlitten blok ürünler ve Genleştirilmiş perlitten harçlar ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2009/04 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.01.2009
618.8202.31, 39 gtiplu İş gören kısmı çelikten olanlar ve Diğerleri tanımlı eşyaların yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır
2009/03 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.01.2009
619.2009/8, 2009/10, 2009/11, 2009/14, 2009/15 ve 2009/16 sayılı DTS Tebliğleri kapsamı ürünlerin denetiminde, ithalatçılar tarafından ibraz edilmesi gereken ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin CD veya disketle sunulmaması hk.
19.01.2009 tarihli 2468 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
19.01.2009
620.2008/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Hindistan Menşeli PET Filmlere uygulanan geçici önlem süresinin 27.12.2008 tarihinde sona erdiği hk.
16.01.2009 tarihli 00362 sayılı tasarruflu yazı
16.01.2009
621.2008/14471 sayılı Karar uyarınca, 2926.10.00.00.00 gtiplu akrilonitril isimli madde için açılan 75.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılacağı hk.
15.01.2009 tarihli Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
15.01.2009
622.2009/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamındaki riskli ürünlerle ilgili uygulamalara ilişkin açıklamalar hk.
15.01.2009 tarihli 620000076 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
15.01.2009
623.9617.00.19.00.19 gtip lu Diğerleri tanımlı eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2009/01 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
15.01.2009
624.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hong Kong menşeli elektrikli ev aletlerinden mutfak robotlarında kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçların ithalatında damping soruşturma açılmıştır.
2009/02 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.01.2009
625.2009/9 Sayılı DTS Tebliği 8.Madde hk.
2009/2 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tamim
14.01.2009
626.Kamu İhale Kanunu (KİK) çerçevesinde açılan uluslararası ihalelere istinaden gerçekleştirilen ithalatlar hk.
13.01.2009 tarihli 00218 sayılı tasarruflu yazı
13.01.2009
627.Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Endonezya menşeli suni ve sentetik liflerden ipliklerin (kesik elyaf iplikleri) ithalatında firma bazında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
2009/01 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.01.2009
628.Çernobil Nükleer Santral kazası nedeniyle radyasyon analizine tabi tutulacak ülkeler ve maddeler listesi hk.
12.01.2009 tarihli 00160 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.01.2009
629.8414.30.81.90.00 GTİPli sanayi ürünün ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru dağıtım usul ve esasları hk.
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
09.01.2009
630.2009/5 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin Denetimine Dair DTS tebliği muafiyetler kapsamında yer almayan bir ürün için Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ve/veya Kapsam Dışı Yazısının aranacağı hk.
09.01.2009 tarihli 620000053 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
09.01.2009
631.2009/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine ilişkin uygulama usul ve esasları hk.
2009/2 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Tamimi
08.01.2009
632.2009/16 sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile ilgili 2009 yılı TSE uygulama Tamimi.
2009/3 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Tamimi
08.01.2009
633.Rafine Ayçiçek Yağı ithalatında referans fiyat uygulaması hk
06.01.2009 tarihli 30535 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
06.01.2009
634.2926.10.00.00.00 gtipli Akrilonitril isimli madde ithalatında tarife kontenjanı açılması hk.
2008/14471 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2008
635.Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi kapsamında Belarus için 2009 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları hk.
2009/04 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği
31.12.2008
636.Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca, Belarus (Beyaz Rusya) menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2009 yılına ait kota seviyeleri (miktar kısıtlamaları) hk.
2009/01 sayılı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin
31.12.2008
637.Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/23 sayılı Tebliğ değişiklikleri ile birlikte 01.02.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
2008/23 sayılı Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
31.12.2008
638.Tebliğde gtip ları bildirilen Elektrikli kornalar, Sirenler, Diğerleri tanımlı eşyaların yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır
2008/20 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
31.12.2008
639.8481.80.85.00.00 gtip lu Kelebek valfler in (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/21 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
31.12.2008
640.Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli 5402.33 gtip unda yer alan poliesterlerden tekstürize ipliklerin Türkiyeye ithalatında Tebliğde karşılarında gösterilen tutarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2008/41 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.12.2008
641.Malezya menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan vulkanize edilmiş kauçuk iplikler için, nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2008/42 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.12.2008
642.8414.30.81.90.00 gtipli Diğerleri tanımlı eşyanın ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
2008/14475 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2008
643.Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
2008/12 sayılı Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
31.12.2008
644.İkili Anl., Prot. veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Göz. ve Kor. Önlemleri Hak. Yönetmelik uyarınca, Kuzey Kore menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2009 yılına ait kotaların dağıtımı hk.
2009/03 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
31.12.2008
645.Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca, Özbekistan menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2009 yılına ait kotaların %50 sine tekabül eden birinci bölümünün dağıtımı hk.
2009/02 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
31.12.2008
646.Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bulgaristan menşeli mono etilen glikol ithalatında dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2008/40 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.12.2008
647.Elma ithalatında referans fiyat uygulamsı hk.
24.12.2008 tarihli 29479 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
24.12.2008
648.2009 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri
2008/14397 sayılı B.K.K.
18.12.2008
649.4410.12 gtip u altında yer alan ABD ve Kanada menşeli yönlendirilmiş lif levhaların (YLL) (Oriented strand board (OSB)) Türkiye ye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2008/34 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.12.2008
650.Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5806.32.90 gtip unda yer alan cırt bantlar için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşya için dampinge karşı vergi önleminin devam edilmesine karar verilmiştir.
2008/36 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.12.2008
651.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9609.10 gtip lu Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri için açılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu eşyanın Türkiye ye ithalinde dampinge karşı vergi uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.
2008/35 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.12.2008
652.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7315.81 ve 7315.82 gtip ları altında kayıtlı sırasıyla demir veya çelikten destekli halkalı zincirler ile demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2008/37 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.12.2008
653.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7010.20.00.00.00 gtip u altında kayıtlı yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları için nihai gözden geçirme soruşturması, Endonezya ve Hong Kong menşeli söz konusu madde için damping soruşturması açılmıştır.
2008/38 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.12.2008
654.Gürcistan menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında ygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hakkında Karar
2008/14356 sayılı Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
04.12.2008
655.Eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulması halinde, mezkur eşyaya ilişkin olarak KKDF kesintisi yapılmasına gerek olmadığı ancak, söz konusu eşyanın kati ithalatının yapılması halinde, fon kesintisinin, cezai faizi ile birlikte ödemesi gerektiği hk.
02.12.2008 tarihli 027828 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.12.2008
656.8429.51, 8429.52, 8429.59 pozisyonlarında tanımlı eşyanın 30/06/2009 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) ithaline izin verilmesi şartları nedir?
27.11.2008 tarihli 027604 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.11.2008
657.Geçici ithalat rejimi kapsamında giriş yapan taşıtın başkasına vekaletname ile devredilmesinden sonra yurt dışı edimesi halinde en çok 7 gün olarak verilen sürenin takibi hk.
17.11.2008 tarihli 21766 sayılı tasarruflu yazı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
17.11.2008
658.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıplarının 2008/12 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve bu eşyanın Türkiye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2008/32 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.11.2008
659.Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar için 2008/1 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve bu eşyanın Türkiye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2008/33 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
15.11.2008
660.Belirli elektrikli aletlerin ithalatında 1/11/2008 tarihli ve 27041 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2008/14237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2008/5 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
15.11.2008
661.52.05 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 21/10/2008 tarihli ve 27031 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2008/14234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları
2008/4 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
15.11.2008
662.Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılması hk.
12.11.2008 tarihli Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
12.11.2008
663.Elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esaslar hk.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
10.11.2008
664.Ticari ismi ütü altlığı veya ütü çarığı olan eşyanın, ütü aksamı olarak 8516.90.00.00.14 GTİP inde sınıflandırılmaması ve tek başına ithal edilmesi durumunda mamul olduğu maddeye göre (teflon, silikon, vb.) uygun tarifede değerlendirilmesi gerektiği hk
06.11.2008 tarihli 25868 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
06.11.2008
665.Belirli elektrikli aletler ithalatında korunma önlemi olarak kararda belirtilen tutarda 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulaması vardır.
2008/14237 sayılı Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Hakkında Karar
01.11.2008
666.Dokuma kumaş, örme kumaş ve iplik için revize edilmiş referans fiyat maliyet programları hk.
23.10.2008 tarihli 24781 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
23.10.2008
667.Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ithali hk.
21.10.2008 tarihli 24649 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
21.10.2008
668.Pamuk ipliği ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2008/14234 sayılı Belirli Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Hakkında Karar
21.10.2008
669.15/1/2002 tarihli ve 24641 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2002/6 sayılı Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin yürürlükten kaldırılması hk.
2008/57 sayılı Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
18.10.2008
670.Biyolojik mücadele etmenlerinin ruhsatlandırılması, ithali, üretimi ve kullanımı ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi hk.
2008/28 sayılı Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ
11.10.2008
671.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanmak üzere uluslararası prosedür Peru ve Belize için tamamlanmıştır.
18.09.2008 tarihli 22704 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
18.09.2008
672.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize iplikler için dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2008/31 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.09.2008
673.Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında referans kıymet uygulaması hk.
04.09.2008 tarihli 21637 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
04.09.2008
674.GTS kapsamında Nikaragua ve Cape Verde ninde uluslararası prosedürü tamamladığı hk.
04.09.2008 tarihli 21554 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
04.09.2008
675.Piyasaya arz edilecek mıknatıs ve manyetik parça içeren oyuncakların, ambalajı üzerinde bulunması gereken uyarıcı ibareler hk.
01.09.2008 tarihli 620001050 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
01.09.2008
676.Tebliğde G.T.İ.P.ları bildirilen bıçaklar ve bıçak saplarının (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/19 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.08.2008
677.Dampinge tabi Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli menteşeler, sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, vb. eşya ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat vb. eşyanın ithalatında dampinge karşı vergi uygulamasının devamı hk.
2008/29 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.08.2008
678.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanmak üzere uluslararası prosedür Brunei Darussalam için tamamlanmıştır.
26.08.2008 tarihli 20779 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
26.08.2008
679.54.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılan mensucat hk.
26.08.2008 tarihli 20801 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
26.08.2008
680.Karadağ ve Madagaskar tarafından düzenlenen ATA Karnelerinin kabul edilmesi gerektiği hk.
25.08.2008 tarihli 20710 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
25.08.2008
681.Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ve Yönetmelik Ek-1 de GTİP ları verilen ürünlerin ticari amaçla ithal edilmesi yasaktır.
22.08.2008 tarihli Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik
22.08.2008
682.Soruşturma kapsamındaki 8509.40.00.00.14, 8516.72, 8516.79.20 ve 8516.79.70.00.11 gtip lu eşya için soruşturmanın önlemsiz kapatılması; soruşturma kapsamındaki diğer eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması hk.
2008/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
10.08.2008
683.8482.10.10.00.11, 8482.10.10.00.12, 8482.10.90.00.11, 8482.10.90.00.12, 8482.10.90.00.13 gtip lu Bilyalı rulmanların 10 ABD Doları/Kg CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması vardır.
2008/18 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
09.08.2008
684.Su, gaz, ısı ve hacim dönüştürme cihazları ile sıvıların (su hariç) miktarlarını ölçen ölçme sistemleri, otomatik tartı aletleri, taksimetreler, egzoz gazı analiz cihazlarının piyasaya arzı ve kullanıma sunulmasında, taşıması gereken şartlar
2004/22/ATsayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği
07.08.2008
685.(ÇHC), İran, İsrail, İtalya ve Suudi Arabistan menşeli muhtelif mensucatın Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu madde ithalatında dampinge karşı soruşturma açılmıştır.
2008/26 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.08.2008
686.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli battaniyeler için 2002/14 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Tebliğde belirtilen şekilde değiştirilerek uygulamaya devam etmesi hk.
2008/27 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.08.2008
687.Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik filamentten mensucatın Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı verginin devam etmesine karar verilmesi hk.
2008/25 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.08.2008
688.Çekirdeksiz kuru üzüm ithalatında kıymet tespiti hk.
30.07.2008 tarihli 18792 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
30.07.2008
689.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli laminat parkelerin Türkiye ye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2008/24 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.07.2008
690.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanmak üzere uluslararası prosedür Arnavutluk için tamamlanmıştır.
29.07.2008 tarihli 18654 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
29.07.2008
691.Irak hükümetinin her türlü hurdanın ülkeden çıkışını yasakladığı hk.
25.07.2008 tarihli 18529 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
25.07.2008
692.İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulaması kapsamında ek mali yükümlülük uygulanan ithalatta indirimli teminat uygulamasından faydalanılabileceği hk.
22.07.2008 tarihli 18162 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
22.07.2008
693.Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı polyester elyaf için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2008/22 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.07.2008
694.Çin menşeli topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2008/23 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.07.2008
695.Dökme eşyanın dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalatında işlemlerin BİLGE sisteminde nasıl gerçekleştirileceği hk.
15.07.2008 tarihli 17670 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
15.07.2008
696.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin bazı konulara açıklık getirilmesi hk.
14 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
08.07.2008
697.Kömür ithalatlarında özellikle müşterek numune alınması ve alınan numunenin değiştirilmesini önleyici gümrük (güvenlik) mührünün uygulanması ve tutanak düzenlenmesi hk.
07.07.2008 tarihli 16775 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
07.07.2008
698.Yolcu beraberi açık, etiketsiz, ambalajsız alkollü içki konusunda dikkatli olunması, bu tür eşyanın ülkeye girişine izin verilmemesi; ithal edilen alkollü içki ve üretiminde kullanılan kapak, şişe, etiket gibi eşyaların ithalatında dikkatli olunması hk.
30.06.2008 tarihli 16274 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
30.06.2008
699.8708.93.90.00.00 gtip lu Diğerleri tanımlı eşyanın 9 ABD Doları/Kg CIF Kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/17 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
28.06.2008
700.8708.91.35.00.00 gtip lu Radyatörlerin 15 ABD Doları/Kg CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/16 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
28.06.2008
701.8708.70.50.00.11, 8708.70.99.00.11 gtip lu Jantların 6 ABD Doları/Kg CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/14 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
28.06.2008
702.8708.80.35.00.00 gtip lu Süspansiyon amortisörlerin 6 ABD Doları/Kg CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/15 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
28.06.2008
703.Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatta garanti belgesi veya garanti belgesi muafiyet yazısı aranılmaması, kambiyo müdürlüklerine bildirimde bulunulmaması, yükümlü tarafından orijinal faturanın ibraz edilmediği durumda proforma faturanın kabul edilmesi
27.06.2008 tarihli 016081 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.06.2008
704.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanmak üzere uluslararası prosedür Suriye için tamamlanmıştır.
27.06.2008 tarihli 16050 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
27.06.2008
705.8414.30.81.90.00 ve 8504.40.84.90.00 GTİP ları kapsamındaki sanayi ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım usul ve esasları hk.
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
20.06.2008
706.9105.11.00.00.00 gtip lu Elektrikle çalışan çalar saatlerin 5 ABD Doları/adet CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/13 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
20.06.2008
707.ABD ve Kanada menşeli yönlendirilmiş lif levhaların (OSB-Oriented Strand Board) Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu iddiasıyla soruşturma açılması hk.
2008/21 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.06.2008
708.Malezya menşeli duvar tipi split klimaların Türkiyeye ithalatında Tebliğde bildirilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2008/20 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.06.2008
709.70.13 sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında korunma önlemi olarak kararda belirtilen tutarda 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulaması vardır.
2008/13711 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
14.06.2008
710.Oripavine isimli maddenin 10.05.2008 tarihli 13538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulduğu ve gtip numarası hk.
11.06.2008 tarihli 14622 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.06.2008
711.8414.30.81.90.00 ve 8504.40.84.90.00 GTİP ları kapsamındaki sanayi ürünleri ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
2008/13699 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
11.06.2008
712.Özbekistan menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2008 yılına ait kotaların %50 sine tekabül eden ikinci bölümünün dağıtımında belirlenecek usul ve esaslar hk.
2008/5 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
06.06.2008
713.Kontrole Tabii Mallara İlişkin Genelge
2008/02 sayılı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün Genelgesi
30.05.2008
714.İthalat kontrolünü yapacak ilgili kurum ve kuruluşların gümrük kontrolü altındaki yer ve sahalarda ithale konu eşyanın yerinde görülmesi,numune alınması gibi taleplerinin gecikmeksizin karşılanması hk.
28.05.2008 tarihli 13376 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.05.2008
715.Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hakkında Karar
2008/13643 sayılı Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
27.05.2008
716.5205, 5206 ve 5207 tarifelerinde yer alan pamuk ipliği için korunma önlemi soruşturması açılması; 200 gün süreyle geçici önlem uygulanması, geçici önlemin net kilogram başına 1,03 ABD Doları tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesi hk.
2008/5 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
23.05.2008
717.70.13 gtip nda sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, söz konusu önlemin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.
2008/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
23.05.2008
718.Irak parası olduğu anlaşılan adi metalden mamul tedavülde olmayan paraların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithali ve ülkemiz üzerinden transit geçişinin yasak olduğu hk.
16.05.2008 tarihli 12670 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
16.05.2008
719.Gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalması için belirlenmiş süre içerisinde yapılan ek süre taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 2008/15 sayılı Genelge hk.
16.05.2008 tarihli 12566 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
16.05.2008
720.DVD, CD-R, kaset gibi dolu materyallerden kesinti yapılmaması, mükelleflerin bu uygulamadan yararlanmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından alacakları kapsam dışı yazısının gerektiği ve bu yazının ibraz edilmemesi halinde kesintiye tabi tutulacağı hk.
15.05.2008 tarihli 012553 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.05.2008
721.42.02 gümrük tarife pozisyonunda yer alan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2008/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
15.05.2008
722.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanmak üzere uluslararası prosedür Guatemala için tamamlanmıştır.
13.05.2008 tarihli 12178 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
13.05.2008
723.Oripavine (6, 7, 8, 14-Tetradehydro-4,5a-epoxy-6-methoxy-17 -methyl-morphinan-3-ol ya da 3-O-demethyl-thebaine) isimli maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hakkında Karar
2008/13538 sayılı Karar
10.05.2008
724.6702.90.00.00.11 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar, 6702.90.00.00.12 Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya ve 6702.90.00.00.15 Aksamı ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır
2008/12 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
03.05.2008
725.Ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerinin düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
02.05.2008 tarihli Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik
02.05.2008
726.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gazlı cep çakmaklarının ithalatında, 2002/4 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin, Tebliğde karşılarında gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2008/16 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.05.2008
727.Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı Menteşeler, Mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya ve Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya için teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2008/18 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.05.2008
728.09.04.2008 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) madencilik fonu kesintisi yapılmaması ve bu tarihten önce yapılan fon kesintilerinin de iade edilmemesi gerektiği hk.
29.04.2008 tarihli 010966 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.04.2008
729.Vietnam menşeli ve/veya çıkışlı olan gazlı cep çakmaklarının Türkiye ye ithalatında, dampinge karşı vergi uygulamaya konulmuştur; ÇHC menşeli sözkonusu ürünler için yürürlükteki dampinge karşı vergi ile aynı oranda dampinge karşı vergi tahsil edilir.
2008/17 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.04.2008
730.Kahverengi Pirinç ve Çeltik için Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında aranan Referans Fiyat uygulamasının yürürlükten kaldırılması hk.
28.04.2008 tarihli 10831 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
28.04.2008
731.8536.20.10.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler ve 8536.20.10.00.19 Diğer otomatik devre kesicilerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2008/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
27.04.2008
732.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Tayland menşeli Bisiklet iç ve dış lastiklerinin ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2008/14 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.04.2008
733.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli Motosiklet iç ve dış lastiklerinin ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2008/15 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.04.2008
734.Dampinge karşı vergi önlemine tabi 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 tarife pozisyonları altında sınıflandırılan eşyaların ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın menşe şahadetnamesi aranması gerekmektedir.
21.04.2008 tarihli 010213 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
21.04.2008
735.Ham elmasın ithal ve ihraç işlemlerinin yetkili gümrük idarelerinin haricinde başka gümrük idarelerinde yaptırılmaması gerektiği hk.
17.04.2008 tarihli 09991 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.04.2008
736.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere pirinç ithalatında 100.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır.
2008/13503 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Prinç İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
17.04.2008
737.Puro ve sigarillo ithalatı, ithal edilen puro ve sigarilloların fiyatının belirlenmesi ve yurt içinde pazarlanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
2008/13482 sayılı Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
16.04.2008
738.Gümüş ve gümüşten mamul eşyada KDV oranının belirlenmesi hk.
11.04.2008 tarihli 009494 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
11.04.2008
739.Gümüşten mamul bir eşya olan gümüş granül teslimlerinde ve ithalatında Katma Değer Vergisi matrahının tespitinde külçe gümüş ve ayar ölçüsünün dikkate alınması hk.
11.04.2008 tarihli 09493 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
11.04.2008
740.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanmak üzere uluslararası prosedür Nijerya için tamamlanmıştır.
10.04.2008 tarihli 9268 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
10.04.2008
741.Optik tarzda işlenmiş camları olan gözlüklerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2008/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
09.04.2008
742.İsrail Devleti menşeli mayasız ekmek ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının düzenlenmesi hk.
2008/13427 sayılı İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
08.04.2008
743.42.02 GTİP lu seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında korunma önlemi olarak kararda belirtilen tutarda 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulaması vardır.
2008/13449 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
08.04.2008
744.95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararma ekli I sayılı listedeki bazı maddelerin gümrük vergisi ve dipnotlarında değişiklik yapılmış; TMO Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere mısır ve buğday ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
2008/13450 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce Kullanılmak Üzere Mısır ve Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
08.04.2008
745.Kenarlarında metal (demir veya çelikten) kısım bulunan camdan mamul çaydanlık, tava, tencere, vs. kapaklarının tarifesi hk.
08.04.2008 tarihli 09116 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
08.04.2008
746.Bir cihazın çalışması için gerekli olan ve cihaz ile birlikte ithal edilecek olan pil ve akümülatörlerin set halinde eşya olarak değerlendirilemeyeceği hk.
07.04.2008 tarihli 09075 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.04.2008
747.Dökme eşyanın ağırlık tespitinde uygulanan Draft Survey yöntemine ilişkin dikkatli olunması, draft ölçümü sırasında gemi kaptanı ve surveylerin yanında gümrük personelinin de bulunması hk.
02.04.2008 tarihli 08644 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.04.2008
748.Çernobil Nükleer Santralinde gerçekleşen kaza nedeniyle ithali radyoaktivite kontrolüne tabi tutulan eşya listesinde bulunan 0106.00 tarifesinde yer alan insan tüketimine konu olmayan, canlı hayvanların ve faydalı böceklerin çıkartılması hk.
28.03.2008 tarihli 08101 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.03.2008
749.Bu Tebliğ gözlük çerçeveleri ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda 2008/13223 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
2008/1 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
28.03.2008
750.Sanayicilerin kendi ihtiyaçları için kendileri tarafından getirilmeyen solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gebze Petro Kimya İhtisas Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmesi gerektiği hk.
25.03.2008 tarihli 007802 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
25.03.2008
751.İsrail Devleti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hakkında Karar
2008/13360 sayılı İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
25.03.2008
752.İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine ilişkin eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelerin ithalatı hk.
21.03.2008 tarihli 07494 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.03.2008
753.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları için dampinge karşı soruşturma açılmıştır.
2008/12 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.03.2008
754.Endonezya ve Malezya menşeli bisiklet iç ve dış lastiklerin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, söz konusu maddeler için soruşturma açılmıştır.
2008/11 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.03.2008
755.Endonezya ve Malezya menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, söz konusu maddeler için soruşturma açılmıştır.
2008/10 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.03.2008
756.Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Moldova menşeli haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler için 2001/3 sayılı Tebliğ kapsamında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.
2008/13 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.03.2008
757.0806.20 gtip lu kurutulmuş üzüm ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanması hk.
2008/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
19.03.2008
758.9003.11 ve 9003.19 gtiplu gözlük çerçeveleri, 9004.10 gtiplu güneş gözlüğü ve 9004.90.10.00.11, 9004.90.90.00.11 gtiplu optik tarzda işlenmiş camları olan gözlüklerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır
2008/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.03.2008
759.Kosovaya 2008 yılı İthalat Rejimi Kararı ile ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı taviz düzenlemesi yürürlüğe girene dek Kosova dan gerçekleştirilen ithalat işlemleri ve mühür örnekleri hk.
13.03.2008 tarihli 06714 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
13.03.2008
760.Sıvı halde tankta depolanan için alınan TSE belgesinin bir sonraki beyanname için de geçerli olabilmesi hk.
10.03.2008 tarihli 06388 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
10.03.2008
761.42.02 gtip lu eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına, önlemin ek mali yükümlülük olarak belirlenmesi ve gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması hususlarında Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
2008/2 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
07.03.2008
762.70.13 gtip lu sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
2008/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
07.03.2008
763.Gözlük çerçeveleri ithalatında korunma önlemi olarak kararda belirtilen tutarda 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulaması vardır.
2008/13223 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
05.03.2008
764.Türkiye Cumhuriyeti tarafından tek taraflı olarak tercihli rejim tanınan Kosova menşeli eşyanın Türkiye Cumhuriyeti ne ithali hk.
2008/13236 sayılı B.K.K.
01.03.2008
765.Elektronik sigara ve kartuşlarının ülkemize ithalinde Sağlık Bakanlığı izninin aranacağı hk.
27.02.2008 tarihli 05377 sayılı tasarruflu yazı
27.02.2008
766.3918.90.00.00.19, 3926.90.92.00.00, 4008.21.10.00.00 ve 4016.91.00.00.00 tarifelerinde yer alan maddeler ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması hk.
2008/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
26.02.2008
767.Dış Ticaret Müsteşarlığı iznine tabi olan Eski ve kullanılmış halı ve kilimler in ithalatına yönelik prosedür, 12.02.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama esasları ile basitleştirilmiştir.
2008/135 sayılı İTKİB Sirkü (Eski Halı İthalatı hk.)
25.02.2008
768.Ek mali yükümlülük kapsamındaki eşyalara ait aksamların da ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacağı hk.
25.02.2008 tarihli 04910 sayılı tasarruflu yazı
25.02.2008
769.Bangladeş ve Vietnam da düzenlenmiş fakat sonradan Çin menşeli olduğu anlaşılmış çeşitli tekstil ürünleri için anılan ülkelerden alınmış olan menşe şahadetnamelerine ilişkin olarak dikkatli davranılması hk.
25.02.2008 tarihli 04949 sayılı tasarruflu yazı
25.02.2008
770.Naklihane ev eşyası ve nakil vasıtaları işlemlerinde mücbir sebep ile süre aşımlarında ek süre verilmesi ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.02.2008 tarihli ve 4396 sayılı yazısının son paragrafının değiştirilmesi hk.
22.02.2008 tarihli 04887 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
22.02.2008
771.64.06 tarifesinde yer alan ayakkabı aksamlarının, bütün ayakkabıyı oluşturacak doğrultuda olması durumunda ek mali yükümlülük uygulanacağı hk.
18.02.2008 tarihli 04496 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.02.2008
772.69.11 ve 69.12 GTP de yer alan eşyanın münhasıran ÇHC den yapılacak ithalatında her halükarda gözetim belgesinin aranacağı hk.
18.02.2008 tarihli 04504 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.02.2008
773.Naklihane ev eşyası ve nakil aracın ithalatında mücbir sebeplerle süre aşımında 3 ay uzatılması hk.
18.02.2008 tarihli 04396 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
18.02.2008
774.Ukraynanın ATA Karnesi sistemine dahil olması hk.
15.02.2008 tarihli 004301 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
15.02.2008
775.Tütün ihracatı ve sigara makineleri ithalatı işlemlerinde yapılması olası usulsüzlüklere karşı dikkatli olunması hk.
15.02.2008 tarihli 01367 sayılı tasarruflu yazı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)
15.02.2008
776.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli koagüle suni derinin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddiasıyla damping soruşturması açılması hk.
2008/9 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.02.2008
777.Ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerinin düzenlenmesi hakkında Kanun
5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
12.02.2008
778.Kosovaya 2008 yılı İthalat Rejimi Kararı ile ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı taviz düzenlemesi yürürlüğe girene dek Kosova dan gerçekleştirilen ithalat işlemleri hk.
08.02.2008 tarihli 03547 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
08.02.2008
779.Serbest bölgede bulunan bir firma tarafından Türkiyeye gönderilen, fakat ithalat işlemleri esnasında ilgili kurumlarca ithalatına izin verilmeyen eşyanın tekrar serbest bölgeye iade edilebileceği hk.
08.02.2008 tarihli 03683 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.02.2008
780.2000/16 sayılı Genelge kapsamında bedelsiz araç ithalinde amortisman indiriminin hesaplanmasında serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinin esas alınması gerekmektedir.
2008/6 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
07.02.2008
781.2008 yılı motorin türleri geçişleri hk.
06.02.2008 tarihli 03365 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
06.02.2008
782.Hindistan menşeli polietilen tereftalat (PET) filmlerin ithalatına yönelik sübvansiyon soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2008/8 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
06.02.2008
783.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun iznine konu olan solvent ve bazı petrol ürünlerinin yetkili gümrük haricindeki gümrük idarelerine getirilmesi ve antrepolarda devir yapılmasının mümkün olmadığı hk.
04.02.2008 tarihli 03137 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
04.02.2008
784.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İtalya ve Romanya menşeli yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür (PVC-S) ün ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2008/7 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.02.2008
785.9003.90 tarifesinde yer alan Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait aksam ve parçaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
30.01.2008
786.Kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal pistonlu motorlar ve şasilerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
30.01.2008
787.Tebliğ eki EK-1 deki tabloda yer alan dampinge karşı önleme tabi mallardan, karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının ithalinde; İthalatçı Beyanı, İthalatçı Beyanı Formunun çıktısı, Üretici-İhracatçı Beyanı nın gümrük idarelerine ibrazı hk.
2008/5 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.01.2008
788.9003.11 ve 9003.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu gözlük çerçevelerinin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.
2008/1 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
30.01.2008
789.Elektronik sigara ve kartuşlarının sağlık bakanlığından izin alınmadığı sürece ithalatının yapılamayacağı hk.
24.01.2008 tarihli 02167 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.01.2008
790.Çin Halk Cumhuriyetinden yapılacak musluk ithalatında her halükarda İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2007/36 sayılı Tebliğ kapsamında gözetim belgesinin aranması gerektiği hk.
24.01.2008 tarihli 02094 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.01.2008
791.2008/9 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı CE işareti taşıması gereken eşya ithalatında ithalatçı ve gümrük müşavirlerinin sorumlulukları hk.
22.01.2008 tarihli 03444 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
22.01.2008
792.Gaz alarm cihazlarının (yalnız tebliğde karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın ileriye yönelik gözetim uygulaması vardır.
2008/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.01.2008
793.Poli(vinil klorür)den olan torba ve çantaların (Diğerleri) (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın ileriye yönelik gözetim uygulaması vardır.
2008/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.01.2008
794.Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazların (yalnız tebliğde karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın ileriye yönelik gözetim uygulaması vardır.
2008/2 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.01.2008
795.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli split klimaların ithalatında dampinge karşı menşe sapması yapılabileceği, sözkonusu ürünün Tayland ve Malezya dan gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde dikkatli olunması gerektiği hk.
18.01.2008 tarihli 01547 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
18.01.2008
796.Ticari amaçla üretilen, dağıtımı ve satışı yapılan, ithal ve ihraç edilen sebze türlerine ait fidelerinin, tespit edilen standartlara uygun, kaliteli ve sağlıklı olarak üretilmesi ve pazarlanması esaslarının belirlenmesi hk.
17.01.2008 tarihli Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği
17.01.2008
797.Tarım traktörünün ayırt edici özelliklerini taşıyan ve ancak tarifenin çeşitli fasıllarında kayıtlı GTİP ları üzerinden set halinde beyan edilen eşyaların muayenesi için ilgili kuruluşlardan rapor alınması hk.
16.01.2008 tarihli 01305 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
16.01.2008
798.2007/13005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 gtip lu akrilonitril isimli madde için açılan 145.000 tonluk tarife kontenjanının, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılacağı hk.
12.01.2007 tarihli Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
12.01.2008
799.2006/20 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ÇHC menşeli dampinge tabi klimaların, menşe yanıltması yapılarak Malezya üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Malezya menşeli olanları için damping soruşturması açılmıştır.
2008/3 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.01.2008
800.Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler için dampinge karşı soruşturma açılmıştır.
2008/2 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.01.2008
801.Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli polietilenden ve polipropilenden dokuma brandalar için, dampinge karşı soruşturma açılmıştır.
2008/1 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.01.2008
802.2008/9 sayılı DTS Tebliğ CE Uygulamaları hk.
04.02.2008 tarihli 620000309 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı (2008/9 sayılı DTS Tebliğ CE Uygulamaları hk.)
04.01.2008
803.Phthalat testleri oyuncaklara uygulanması, 31/3/2008 tarihinden itibaren başlatılacak olup, phthalat testlerine ilişkin raporlar, söz konusu tarihten itibaren ithalat aşamasındaki ürün güvenliği denetimlerinde aranacaktır.
04.01.2008 tarihli 00797 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
04.01.2008
804.1/3/2008 tarihinden sonra yapılacak pil ithalatı başvurularında, akredite bir laboratuardan alınan test raporunun ibrazı gerektiği hk.
04.01.2008 tarihli 00798 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
04.01.2008
805.Geçici ithali yapılan ambalaj maddelerinin ihracatında, 3153 rejim kodunun 1000 rejim kodu ile birlikte beyan edildiği durumlarda, damga vergisi alınmaması için DMGV (Damga Vergisi Muafiyeti) muafiyet kodunun seçilmesi gerekmektedir.
02.01.2008 tarihli 00030 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
02.01.2008
806.Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği uyarınca, Belarus (Beyaz Rusya) menşeli 2008 yılına ait hariçte işleme kotaları hk.
2008/4 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği
31.12.2007
807.Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Belarus (Beyaz Rusya) menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2008 yılına ait kotaların dağıtımı hk.
2008/1 sayılı Çift Taraflı Kontrol sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
31.12.2007
808.Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kuzey Kore menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2008 yılına ait kotaların dağıtımı hk.
2008/3 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
31.12.2007
809.İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Özbekistan için 2008 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları ve birinci bölümde dağıtılacak toplam miktarlar hk.
2008/2 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
31.12.2007
810.2926.10.00.00.00 gtipli Akrilonitril isimli madde ithalatında tarife kontenjanı açılması hk.
2007/13005 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2007
811.95/6815 sayılı Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve buna bağlı Yönetmelik çerçevesinde ÇHC menşeli belirli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında kota uygulanmasına karar verilmiştir.
2007/6 sayılı Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
28.12.2007
812.2008 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri
2007/12965 sayılı B.K.K.
25.12.2007
813.Zeytin küspesi ve küspelerin Katma değer vergisi oranlarının tespiti hk.
24.12.2007 tarihli 35856 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
24.12.2007
814.Elektrikli küçük ev aletlerinin ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2007/04 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
19.12.2007
815.Toksik kimyasal maddeler ve prekürsörleri ile farklı kimyasal maddelerin geliştirilmesi, üretilmesi veya elde bulundurulması faaliyetinde bulunan her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili bildirimlerin yapılması ve denetlenmesi hk.
19.12.2007 tarihli Yönetmelik
19.12.2007
816.Dampinge tabi 7010.20.00.00.00 gtipinde yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli yalnızca ısıya dayanıklı camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklarının özellikle 7006 ve 7007 tarifelerine yönelik gtip kaydırmalarına karşı dikkatli olunması hk.
18.12.2007 tarihli 35716 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
18.12.2007
817.LPG nin karayolu taşıtlarına aktarılmadığı müddetçe serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak üzere ihtisas gümrüklerine transit edilebileceği hk.
12.12.2007 tarihli 35131 sayılı tasarruflu yazı
12.12.2007
818.Türk Gümrük Tarife Cetvelinin tamamında yer alan GTİP ler için beyannamelerin 31 numaralı kutusunun doldurulmasında Gümrük Yönetmeliği nin 20 no.lu ekinde yer alan talimata uygun hareket edilmesi ve LCD ve plazma televizyonların ithalatı hk.
12.12.2007 tarihli 35129 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
12.12.2007
819.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Kasım ayı ortalama fiyatları hk.
11.12.2007 tarihli 34999 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
11.12.2007
820.Dahilde işleme rejimi kapsamında ihtiyaç duyulan NE:30/1 ve altındaki pamuk ipliğinin en az %50 sinin iç piyasadan karşılanması koşulu ile DİİB kapsamında ithalatına izin verilmesine ilişkin uygulama 1.1.2008 den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
2007/681 sayılı İTKİB Sirkü (DİİB kapsamında 30/1 ve altındaki pamuk ipliği ithalatı hk.)
07.12.2007
821.Ozon tabakasına zarar veren gazların ithalatına ilişkin işlemlerde, eşyanın ozon tabakasına zarar veren madde içerip içermediğine ilişkin analizlerin Gümrük Laboratuarlarında ve Soğutucu Kontrol Dedektörleri ile yapılmasına öncelik verilmesi hk.
04.12.2007 tarihli 34249 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
04.12.2007
822.3005.90.31.00.11 gtipli Gaz bezleri ve 3005.90.31.00.12 gtipli Tıbbi gaz kompresler in ithalatı ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına tabidir.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/34)
04.12.2007
823.Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli Cırt Bant maddesinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır
2007/20 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.12.2007
824.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kurşun kalemler ve boya kalemleri ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına neden olacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır
2007/22 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.12.2007
825.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mink akrilik battaniye ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına neden olacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır
2007/21 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.12.2007
826.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli poliesterlerden tekstürize ipliklerin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiği iddiasıyla damping soruşturması açılması hk.
2007/19 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.12.2007
827.Doğalgaz ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ile mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılan doğalgaz ithalatları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hk.
03.12.2007 tarihli 34220 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.12.2007
828.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/ 23 Sayılı Tebliğ kapsamındaki eşyanın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde söz konusu tebliğde belirtilen oranda Anti Damping Vergisinin tahsil edilmesi gerektiği hk.
28.11.2007 tarihli 23329 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik)
28.11.2007
829.Buğday ithalatında referans kıymet uygulaması hk.
27.11.2007 tarihli 33484 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
27.11.2007
830.A.B.D.nin uygulamayı düşündüğü ithalat güvenliği eylem planı ve gıda koruma planı hk.
2007/657 sayılı İTKİB Sirkü (ABD nin Uygulamayı Düşündüğü İthalat Güvenliği Hk)
26.11.2007
831.Baskı ve yazı kağıtları, banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar ve fotokopi kağıdının gtip leri ve kdv oranları hk.
19.11.2007 tarihli 32699 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
19.11.2007
832.Tabanı tekerleklerin sökülmesi vasıtasıyla ayakkabı tabanı haline getirilebilen patenli ayakkabıların 64. faslın uygun pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği hk.
16.11.2007 tarihli 32484 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
16.11.2007
833.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Ekim ayı ortalama fiyatları hk.
08.11.2007 tarihli 31658 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
08.11.2007
834.Pakistan tarafından düzenlenen ATA karnelerinin kabul edilmesi hk.
05.11.2007 tarihli 31254 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
05.11.2007
835.7117 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı maddelerin (kol düğmeleri ve benzeri düğmeler v.b gibi) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve hakkında Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/32)
02.11.2007
836.9615.11 GTİP lu sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar ile 9615.19, 9615.90 GTİP lu diğerleri kapsamındaki maddelerin ithalatının ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi tutulmasına ilişkin hususların düzenlenmesi hakkında Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/31)
02.11.2007
837.Avrupa Birliği tarafından, demir ve çelik halat ve kabloların Türkiye den ithalinde uygulanmakta olan Anti-Damping tedbirlerinin sonlandırılması hakkında
31.10.2007 tarihli 2007/704/EC sayılı AB Konsey Kararı ve 1279/2007 sayılı Yönetmeliği
31.10.2007
838.3926.90.97.90.19 Diğerleri gtip ve isimli eşyanın 3.000 ABD Doları/Ton/Brüt CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/30)
31.10.2007
839.4411.13.90, 4411.14.90, 4411.92.90 ve 4411.93.90 tarifelerinde sınıflandırılan laminat parkelerin ÇHC menşeli olanları için damping soruşturması açılmıştır.
2007/16 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.10.2007
840.DVD-R ithalatında ÖTV ve KDV, CD-R ithalatında ise sadece KDV alınması; DVD-R isimli eşyanın CD-R isimli eşyaya çok benzemesi sebebiyle düşük vergi ödemek maksadıyla birbiri yerine beyan edilmesine karşı dikkatli olunması hk.
08.08.2006 tarihli 20157 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
25.10.2007
841.Tayvan menşeli CD-R (Kaydedilebilir Compact Disk) isimli eşya ithalatında Ekim 2006 - Ağustos 2007 referans kıymet verileri hk.
25.10.2007 tarihli 30241 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
25.10.2007
842.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize ipliklerin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, söz konusu maddeler için soruşturma açılmıştır.
2007/15 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.10.2007
843.2006/29 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli elektrikle çalışan duvar saatlerinin Türkiyeye ithlatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.
2007/17 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.10.2007
844.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Eylül ayı ortalama fiyatları hk.
19.10.2007 tarihli 29798 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
19.10.2007
845.Hamsi balıkları ithalatında ülke ayırımı yapılmaksızın gözetim uygulanacaktır.
2007/29 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
18.10.2007
846.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Libya/Trablus Ticaret ve Sanayi Odası için tamamlanmıştır.
18.10.2007 tarihli 29630 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
18.10.2007
847.Dahilde İşleme İzni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının yapılacağı gümrük idareleri hakkında bilgi verilmiştir.
09.10.2007 tarihli 28999 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
09.10.2007
848.Çin ve Rusya menşeli dampinge karşı vergiye tabi demirçelik ürünlerinin niteliklerinin tespitinin TSE tarafından yapılacağı hk.
08.10.2007 tarihli 28932 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
08.10.2007
849.CN 22 gümrük beyannamesi ile gelen posta gönderileri için sözlü beyan formu doldurulması uygulamasına son verilerek CN 22 düzenlenmiş olan gönderiler için başka bir belge aranmaksızın işlem yapılması hk.
05.10.2007 tarihli 28670 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.10.2007
850.Akaryakıt antrepolarındaki eşya için alınan TSE belgesinin bir sonraki beyanname için de geçerli olabilme koşulu hk.
05.10.2007 tarihli 028799 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.10.2007
851.Konserve balıkların ambalajlanması için, özel alüminyumdan imal edilmiş 9,5 x 7 x 2 ebatlarındaki kutuların ölçü ve ayarlar kanunu kapsamında olmadığı hk.
04.10.2007 tarihli 28584 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.10.2007
852.Kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemlerinde Gümrük Yönetmeliği eklerinden Ek-20 nin İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar isimli 12 no.lu ekinde yer alan (15) ve (61) kodlarının mevzuat dahilinde doğru beyanının sağlanması hk.
03.10.2007 tarihli 28367 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
03.10.2007
853.D3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF kesintisi hk.
01.10.2007 tarihli 028097 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
01.10.2007
854.IMEI numaralarını klonlayan cihazların klonlama dışında tamir amacıyla da kullanımının mümkün olması sebebiyle yurda girişinin yasaklanmadığı hk.
01.10.2007 tarihli 28132 sayılı tasarruflu yazı
01.10.2007
855.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere buğday ve mahlut ithalatında 800.000 ton, arpa ithalatında 300.000 ton ve mısır ithalatında 300.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır.
2007/12597 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
25.09.2007
856.Kimberley Süreci Katılım Komitesi üyeliğine Türkiyenin 14.08.2007 tarihi itibariyle kabul edildiği; ham elmas ithal ve ihracının sertifika eşliğinde ve yalnızca üye ülkeler arasında gerçekleştirilmesinin sağlanması gerektiği hk.
24.09.2007 tarihli 27375 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.09.2007
857.Yurt dışından internet aracılığıyla ve sanal ortamda bedelli/bedelsiz temin edilen yazılım geliştirme hizmet alımlarında yasa maddeleri kapsamında dijital ürünler üzerinde gümrük işlemini gerekli kılacak herhangi bir durum bulunmadığı hk.
24.09.2007 tarihli 27379 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.09.2007
858.Yüzer araç üzerinde ülkemize gelen telsiz ve telekomünikasyon cihazları için DTS Grup Başkanlıklarından alınan uygunluk yazısının aranmayacağı hk.
24.09.2007 tarihli 27373 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.09.2007
859.01 Kasım 2007 - 31 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı sahte markalı eşyalar için ithalatta fikri ve sınai mülkiyet haklarında hazırlıklı olunması hk.
21.09.2007 tarihli 27298 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
21.09.2007
860.Motorlu ya da motorsuz tekerlekli sandalyelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ihtiyacı olan kişilere dağıtılmak üzere muafiyet kapsamında ithali hk.
21.09.2007 tarihli 27303 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
21.09.2007
861.Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) yararlanmak üzere uluslararası prosedür Sri lanka için tamamlanmıştır.
19.09.2007 tarihli 26985 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
19.09.2007
862.Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık malların ithalat izninin beyannamenin tescil tarihiyle geçerli olacaktır talimatı ile ilgilli 07.09.2007 tarih ve 25835 sayılı yazının uygulamasının durdurulması hk.
12.09.2007 tarihli 26360 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.09.2007
863.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Ağustos ayı ortalama fiyatları hk.
12.09.2007 tarihli 26325 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
12.09.2007
864.İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi, eski kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanaklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir hükmünün beyannamenin tescil tarihi dikkate alınarak uygulanması gerektiği hk.
07.09.2007 tarihli 25835 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.09.2007
865.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Meksika için tamamlanmıştır.
03.09.2007 tarihli 25301 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
03.09.2007
866.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaların Türkiye ye ithalatında Tebliğde gösterilen tutarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2007/11 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.09.2007
867.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Suudi Arabistan menşeli poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf) in Türkiye ye ithalatında Tebliğde gösterilen tutarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2007/13 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.09.2007
868.01/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/24 Sayılı Tebliğin 23 üncü maddesinde yer alan tablonun yeniden düzenlenmesi hk.
2007/12 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.09.2007
869.Avrupa Birliği menşeli bazı işlenmiş tarım ürünleri (ciklet, çikolata, makarna, tatlı bisküvi, waffle ve gofretler.... v.b.) için kararda bildirilen miktarlarda tarife kontenjanı açılması hk.
2007/12555 sayılı Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
29.08.2007
870.Zati eşya muafiyet listesi (Yolcu Beraberinde getirilen; giyim ve yolculuk eşyası, elektronik eşya, müzik aletleri, spor ve oyun aletleri, sağlık cihazları, mutfak eşyası ve tüketim maddeleri)
24.08.2007 tarihli 24749 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
24.08.2007
871.73.06 gtipli Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profillerin 900 ABD Doları /Ton/Brüt CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2007/28 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.08.2007
872.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Temmuz ayı ortalama fiyatları hk.
10.08.2007 tarihli 23370 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
10.08.2007
873.D3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgelerine Belge kapsamında gümrük vergisi 0 (sıfır) olan ithal malzemelerinin ithalatı yapılmayacaktır şartının kaldırılması ile KKDF ve KDV muafiyeti
09.08.2007 tarihli 00173 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
09.08.2007
874.Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların garanti belgesi kapsamında satılmak üzere ithalinde, ek mali yükümlülüğe ilişkin ÖTV ile buna isabet eden KDV için alınan teminatların iadesi hk.
08.08.2007 tarihli 23071 sayılı tasarruflu yazı (Ö.T.V)
08.08.2007
875.Baz yağı ithalatında özel tüketim vergisi için verilen taahhütnamede damga vergisi ve matrahının tespiti, vergi uygulamasının başlangıç tarihi ve tahsili hk.
03.08.2007 tarihli 22697 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
03.08.2007
876.Beta Dijital Teknoloji Ürün, ve İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. nin 6 ay süreyle süreyle ithalattan men edilmesi hakkında Tebliğ
2007/48 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
02.08.2007
877.Bahçe şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri ve benzerlerinin ithalatında ülke ayırımı gözetmeksizin tebliğde bildirilen CIF Kıymet üzerinden gözetim uygulaması hk.
2007/26 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
02.08.2007
878.0805.50 tarifesinde yer alan Limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar) (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) ithalatında ülke ayırımı gözetmeksizin tebliğde bildirilen kıymet üzerinden gözetim uygulanması hk.
2007/27 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
02.08.2007
879.8544.20.00.90.19 gtip altında yer alan frekans ve yayın iletiminde kullanılan koaksiyel kabloların yalnızca bakır iletken tel kullanılarak üretilenlerinin ithalatında uygulanan referans kıymet hk.
01.08.2007 tarihli 22373 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
01.08.2007
880.2007/20 sayılı DTS Tebliği kapsamında Sağlık Bakanlığınca Kontrol Belgesi düzenlenenen ürünlerin aynı zamanda Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olması durumunda ayrıca CE işaretinin aranmayacağı hk.
31.07.2007 tarihli 22245 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.07.2007
881.Filka Telekom ve Ticaret Ltd. Şti.nin 6 ay süreyle süreyle ithalattan men edilmesi hakkında Tebliğ
2007/43 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
28.07.2007
882.Süresi bitmiş olan Kontrol Belgesi ile ithalat işleminin gerçekleştirilebilmesi için ithal edilmek istenen ürünün Kontrol Belgesinin süresi içinde gümrüğe gelmiş ve ithalat işlemlerine başlanmış olması şartlarının birlikte aranması hk.
25.07.2007 tarihli 21731 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.07.2007
883.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Haziran ayı ortalama fiyatları hk.
20.07.2007 tarihli 21184 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
20.07.2007
884.Gümrük beyannamesinde ödeme şekli özel takas olarak belirtilen ithalat işlemleri sırasında, ithalatçı firmalardan ödeme şeklinin özel takas olduğunu tevsik edici banka yazısının istenilmemesi hk.
17.07.2007 tarihli 20818 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.07.2007
885.Metal hurdalar için kapıdan giriş aşamasında Kontrol belgesi veya Uygunluk Yazısının manuel olarak aranması ile ilgili 18.07.2006 tarihli 18169 sayılı tasarruflu yazının yürürlükten kaldırılması hk.
13.07.2007 tarihli 20603 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
13.07.2007
886.4015.11 tarifesinde yer alan cerrahide kullanılan eldivenlerin CİF bedeli 0,18 doların altında olanlarının ithalatında ülke ayırımı yapılmaksızın gözetim uygulanacaktır.
2007/25 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
03.07.2007
887.2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun kapsamında yurtdışı seferinde gemiye takılan eşya ile ilgili yapılacak işlemler hk.
28.06.2007 tarihli 19178 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
28.06.2007
888.Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve karşılığında bedel ödenmiş olan cep telefonlarının mutat serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanmak suretiyle ithal işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği hk.
27.06.2007 tarihli 19017 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
27.06.2007
889.Teşvik belgesi kapsamında muafiyet ve istisna uygulanarak ithal edilecek eşyaya ait gümrük vergilerinin (fonlar dahil) tahakkuk ettirilerek yükümlüsüne tebliğ edilmesi yolunda BİLGE sisteminde düzenleme yapıldığı hk.
22.06.2007 tarihli 13122 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik)
22.06.2007
890.2926.10.00.00.00 gtip lu akrilonitril için açılan 85.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır ve tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, ithal lisansı düzenlenir.
19.06.2007 tarihli Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
19.06.2007
891.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5513, 5514, 5515 ve 5516 gtip lu sentetik veya suni devamsız liflerden (kesik elyaftan) dokunmuş mensucat ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.
2007/10 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
19.06.2007
892.Kritik malzeme ithalatında Tesellüm Teyidi Vesikası onaylanması aşamasında İthal şahadetnamelerinin geçerlilik süresinin dikkate alınmasına gerek olmadığı hk.
18.06.2007 tarihli 18089 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.06.2007
893.İthalatta Gözetim Uyg. İlişkin Tebliğler kapsamı eşya ithalatında, yükümlü tarafından beyan edilen kıymetin belirlenen CİF kıymetin altında kalması durumunda yükümlüden gözetim belgesi ibrazı istenmesi, belge ibrazı olmaksızın ithalata izin verilmemesi.
18.06.2007 tarihli 18070 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
18.06.2007
894.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Mayıs ayı ortalama fiyatları hk.
18.06.2007 tarihli 18091 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
18.06.2007
895.Dahilde İşleme kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma girişinde ödemenin ilk beyanname tescil tarihinden sonra yapılmış olması durumunda KKDF nin cezai faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerektiği hk.
13.06.2007 tarihli 17643 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
13.06.2007
896.Iraktan gerçekleştirilecek külçe halinde hurda metallerin transitinde TAEK tarafından düzenlenecek Radyoaktif Maddeden Ari Raporunun aranması ve bu rapora istinaden Gümrük Müsteşarlığının izni hk.
11.06.2007 tarihli 17464 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
11.06.2007
897.Yurt dışından gönderilen, gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 avroyu geçmeyen ve ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük vergisinden muaf olduğu; internet yoluyla satın alınan eşyanın kıymet tespitinde kargo ücretinin dahil edilmemesi gerektiği hk.
07.06.2007 tarihli 017107 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
07.06.2007
898.4202 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2007/03 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.06.2007
899.Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasına ilişkin faaliyetlerin, bu faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin, donanımların ve piyasaya arz olunan ürünlerin teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğuna ilişkin usul ve esasları belirlenmesi hk..
05.06.2007 tarihli Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik
05.06.2007
900.Özbekistan menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2007 yılına ait kotaların %50 sine tekabül eden ikinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ithalatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/5 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
05.06.2007
901.2926.10.00.00.00 gtipli Akrilonitril isimli madde ithalatında tarife kontenjanı açılması hk.
2007/12138 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
01.06.2007
902.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ölçü ve Ayarlar Kanunu kapsamı bazı eşyaların gtip listesi; liste kapsamında yer almamakla birlikte ilgili mevzuat uyarınca uygunluk değerlendirmesi gereken eşya hk.
29.05.2007 tarihli 16098 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.05.2007
903.2710.19.41.00.19 GTİPinde yer alan eşyaların ithalinde EPDKdan alınacak lisans belgesi aranması gerektiği hk.
24.05.2007 tarihli 15458 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
24.05.2007
904.Yatırım Teşvik mevzuatı ile ilgili yayımlanan 8 seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde yer olmayan konulara açıklık getirilmesi hk.
24.05.2007 tarihli 10750 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik)
24.05.2007
905.Garanti Belgesi Muafiyet Yazısı ile ithal edilen araçlara ait Trafik Şahadetnamelerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni olmadan devredilemez ifadesinin konulması hk.
23.05.2007 tarihli 15375 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.05.2007
906.Geçici olarak girişi yapılan taşıtların süresi dolduğu halde yurtdışı edilmediği veya yurtdışı edilme hükmünde işleme tabi tutulduğunun ispatlanmadığı durumlarda ilgililer hakkında gerekli kambiyo takibatının yapılması hk.
23.05.2007 tarihli 010702 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
23.05.2007
907.İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Ülkeler Menşeli Tarım Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları Tahsisinde Ek Belge Aranması hk.
22.05.2007 tarihli İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Ülkeler Menşeli Tarım Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları Tahsisinde Ek Belge Aranmasına Dair Tebliğ
22.05.2007
908.ÇHC menşeli 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 gtipli adi metallerden menteşeler, mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıkların Tayvan, Endonezya ve Malezya menşeli olarak ülkemize sokulmak istenmesine karşı soruşturma açılması hk.
2007/9 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.05.2007
909.ÇHC menşeli 9613.10.00.00.00, 9613.20.10.00.00 ve 9613.90.00.00.11 gtipli cep çakmakları ve aksamı ile 9613.20.90.00.00 gtipli doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının Vietnam menşeli olarak ülkemize sokulmak istenmesine karşı soruşturma açılması hk.
2007/8 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.05.2007
910.Türkiye ile İsrail arasındaki STA kapsamında imzalanan ekli Tarım Ürünlerinde Tercihli Rejimin İyileştirilmesi Hakkında 1/2007 Sayılı Türkiye İsrail Ortak Komitesi Kararının onaylanması; Bakanlar Kurulunca 24/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
2007/12055 sayılı Milletlerarası Andlaşma
12.05.2007
911.01 Temmuz 2007 tarihi itibariyle Iraktan külçe halinde her türlü hurda metal (alüminyum, çinko, demir, bakır da dahil) ithalatının yasaklandığı hk.
11.05.2007 tarihli 14057 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
11.05.2007
912.ATA Karnesi ile yapılacak geçici ithal işlemlerinde karne hamili veya yetkilendirilmiş temsilci tarafından imzalanması hk.
04.08.2006 tarihli 14088 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
11.05.2007
913.Serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi ile ilgi esaslar hk.
2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği
11.05.2007
914.Geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi ile ilgili işlemlerde faiz tahakkuk ettirileceği hk.
10.05.2007 tarihli 14023 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
10.05.2007
915.Yabancı vatandaşların kullanılmış ev eşyasına ilişkin geçici ithal talepleri hk.
07.05.2007 tarihli 13441 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
07.05.2007
916.Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usulleri hk
2007/11994 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah,Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik
06.05.2007
917.Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli cep çakmaklarının ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına neden olacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2007/6 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.05.2007
918.Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler hk.
2007/7 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.05.2007
919.Duvar saatleri ithalatında tarife sapması yoluyla damping vergisinden kaçınılmasına karşı dikkatli olunması hk.
04.05.2007 tarihli 13415 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.05.2007
920.Yalnız baz yağların, yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri, yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazların özel tüketim vergisine tabi olacağı hk.
03.05.2007 tarihli 13307 sayılı tasarruflu yazı (ÖTV)
03.05.2007
921.Akaryakıt cinsi eşya ithalatında her beyanname kapsamında işleme tabi tutulacak eşyadan numune alınmak ve TSE denetimine tutulmak suretiyle işlem yapılması hk.
20.04.2007 tarihli 12101 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.04.2007
922.İran İslam Cumhuriyeti menşeli, 70.13 gtip lu sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatında uygulanacak kota uygulamasının 6. dönem miktar kısıtlamasına ilişkin başvuru, dağıtım usul ve esasları hk.
2007/3 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
19.04.2007
923.Motosiklet ithalatına ek mali yükümlülük getirilmesinden sonra bu vergiyi ödemek istemeyen ithalatçıların motosikletleri yedek parça olarak ithal edip yurt içinde birleştirdiği hk.
19.04.2007 tarihli 11891 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.04.2007
924.3920.43.10.00.00 gtipli Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenlerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2007/19 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
19.04.2007
925.Muz ithalatında referans fiyat uygulanması hk.
16.04.2007 tarihli 11420 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
16.04.2007
926.Tayland menşeli olduğu beyan edilen ve/veya Tayland çıkışlı 9609.10 gümrük tarife pozisyonunda yer alan grafitli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri nin Türkiye ye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2007/5 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.04.2007
927.Eski eşya ithalatında model ayrımı ve ithal izni hk.
13.04.2007 tarihli 11320 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.04.2007
928.Dahilde İşleme rejimi (DİR) çerçevesinde ithali yapılan ham ayçiçeği yağının yurt içinde satılarak, DİİB taahhüt hesabının kapatılabilmesini teminen rafine ayçiçeği yağı yerine soya yağı veya karışım yağ ihracı yapıldığı hk.
12.04.2007 tarihli 00065 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
12.04.2007
929.İthal taşıtlar için gümrük idarelerince düzenlenen trafik şahadetnamelerinde ithal edilen aracın model yılının yazılmasında tereddüt yaşandığı hk.
12.04.2007 tarihli 11095 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
12.04.2007
930.Mavi Kart hamili olan şahısların bir takım gerçeklerle almış oldukları ikamet izinlerinin amacı dışında kullanılmasının önlenebilmesi açısından, Mavi Kart hamili olan şahısların müracaatları üzerine düzenlenecek ikamet tezkerelerine şerh düşülmesi hk.
12.04.2007 tarihli 11167 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
12.04.2007
931.2006/1 sayılı Tebliğ uyarınca Çin Halk Cumhuriyeti menşeli düzcam ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin 2 nci ve 3 üncü dönem başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2007/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
11.04.2007
932.Geçici veya kati anti-damping vergisine tabi Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda, menşe aldatması yapıldığı veya teminat mektuplarında tahrifat yapıldığı, bu hususlarında müteyakkız davranılması gerektiği hk.
09.04.2007 tarihli 10719 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
09.04.2007
933.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Mart ayı ortalama fiyatları hk.
09.04.2007 tarihli 10730 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
09.04.2007
934.Hava Nemlendiricisi isimli eşya ithalatının tarife tespiti yönünden kontrol edilmesi, hatalı sınıflandırma yapıldığının tespit edilmesi durumunda mevzuat dahilinde işlem yapılması hk.
09.04.2007 tarihli 10670 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
09.04.2007
935.Topaz Denizcilik Ekspertiz ve Danışmanlık Ltd. Şirketinin iki ay süreyle faaliyetten men edilmesi hk.
2007/33 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
06.04.2007
936.Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi hk.
2007/11864 - sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı
05.04.2007
937.2006/22 sayılı Genelgenin 4. maddesinde bahsi geçen tekstil ana hammaddesi ifadesinden, tela, düğme, fermuar, kordela vb. yardımcı maddeler hariç sadece elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddelerinin anlaşılması hk.
04.04.2007 tarihli 00053 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
04.04.2007
938.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ikincil işlem görmüş ürün olarak elde edilen kepeğin serbest dolaşıma girişi hk.
04.04.2007 tarihli 10128 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
04.04.2007
939.Lamine parkelerin 4418 pozisyonunda sınıflandırılaması ile geriye dönük tarama yapılarak eksik alınan vergiler varsa tahsili hk.
04.04.2007 tarihli 10211 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
04.04.2007
940.Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına yönelik uygulama usul ve esasları hk.
2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ
01.04.2007
941.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Vietnam menşeli ..v-kayışları... için 2006/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2007/4 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.03.2007
942.Motosiklet ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda 2007/11621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2007/1 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
28.03.2007
943.Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini teminen takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri hk.
24.03.2007 tarihli Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)
24.03.2007
944.Duş İthalatında gözetim uygulamasının etkin bir şekilde yapılmasını teminen gerekli tedbirlerin alınması hk.
23.03.2007 tarihli 08971 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.03.2007
945.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 2006/10850 ve 2006/10851 sayılı kararlar uyarınca, Gümrük İdarelerince geçici korunma önlemi olarak teminata bağlanan tutarların iadesi hk.
2007/11823 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 7/8/2006 Tarihli ve 2006/10850 Sayılı, 7/8/2006 Tarihli ve 2006/10851 Sayılı Kararnamelere İlişkin Karar
21.03.2007
946.69.07 ve 69.08 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan porselen karoların ÇHC menşeli olanlarının ithalatına yönelik olarak açılmış olan korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz olarak kapatılması hk.
2007/02 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
21.03.2007
947.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin 2006/2 sayılı Tebliğ ile 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan polivinil klorürün (PVC) ÇHC menşeli olanlarının ithalatına yönelik olarak açılmış
2007/01 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
21.03.2007
948.Türkiye Gümrük Bölgesinden kiralama yoluyla geçici olarak çıkarılacak uçakların beyanname eşliğinde yapılması ve geçici giriş yapan uçakların bir başkasına kiralanamayacağı hk.
21.03.2007 tarihli 08710 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
21.03.2007
949.4104.41 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan Hint danası derisinin sadece Hindistan menşeli olabileceği şeklinde algılandığı, ancak söz konusu eşyanın Pakistan ve Bangladeşten de ithal edilebileceği hk.
21.03.2007 tarihli 8604 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
21.03.2007
950.ATA Karnesi eşliğinde getirilecek yarış araçlarının geçici ithali Gümrük Genel Tebliğ (Geçici İthalat) seri no:4 uyarınca; ATA Karnesi olmaksızın getirilen yarış araçlarında 2000/69 sayılı Kararın 4. maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.
20.03.2007 tarihli 08437 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
20.03.2007
951.Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen ürünlere (bira hariç) bandrollü ürün izleme sistemi getirilmesi hk.
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (No:1)
17.03.2007
952.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Şubat ayı ortalama fiyatları hk.
13.03.2007 tarihli 07654 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
13.03.2007
953.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli karo ithalatında CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasının başlatıldığı hk.
12.03.2007 tarihli 07549 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.03.2007
954.Çin malı kalitesiz gözlük camlarının ve Kuzey ıraktan ceviz cinsi eşyanın kaçak yollardan Türkiyeye sokulmasında dikkat edilmesi hk.
12.03.2007 tarihli 07557 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.03.2007
955.3407.00.00.90.12 gtip li Model yapmaya mahsus patların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması başlatılmıştır.
2007/16 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.03.2007
956.4820.30.00.00.00 gtip Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapaklarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması başlatılmıştır.
2007/18 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.03.2007
957.3922.90.00.90.12 gtip li Sifonların (Pis ve kirli su tesisatı için) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması başlatılmıştır.
2007/17 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.03.2007
958.ÖTV (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, garanti belgesi kapsamında satılmak üzere ithalinde, ek mali yükümlülükten muafiyeti ve söz konusu ek mali yükümlülüğe ilişkin ÖTV nin KDV matrahına dahil edilmemesi hk.
09.03.2007 tarihli 07381 sayılı tasarruflu yazı (Ö.T.V)
09.03.2007
959.Badem Ceviz Kaju Cevizi ve Karabiber ithalatında düşük kıymet beyan edilmesine karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi hk.
08.03.2007 tarihli 07194 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
08.03.2007
960.Gümrük müşavirliği yapan gerçek ve tüzel kişilerce ihracat işlemlerinde ihracatçı adına, ithalat işlemlerinde ithalatçı adına, transit işlemlerde ise taşıyıcı firma adına fatura veya serbest meslek makbuzu kesilmesi hk.
06.03.2007 tarihli 007013 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük Müşavirleri)
06.03.2007
961.21.11.2006 tarihli 29828 sayılı yazıda geçen Cırt bant la ilgili tarifenin düzeltilmesi ve tarifeyle ilgili bazı yazıların yürürlükten kaldırılması hk.
05.03.2007 tarihli 006880 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
05.03.2007
962.Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden yapılacak kesintiler hk.
02.03.2007 tarihli 006701 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.03.2007
963.Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi hk.
2007/11732 sayılı Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
02.03.2007
964.2302 tarife pozisyonunda beyan edilen mısır kepeği ve buğday kepeği ithalatlarında kül ve nişasta oranlarının tesbitine ilişkin analizlerinin gümrük mevzuatı çerçevesinde ve gümrük laboratuarlarında yapılması hk.
02.03.2007 tarihli 006677 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
02.03.2007
965.1207.40.90 gtipli diğerleri kapsamındaki eşya ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ
2007/13 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
01.03.2007
966.87.11 gtip nda yer alan motosikletler ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması ve gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması hususlarında Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
2007/02 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
01.03.2007
967.87.11 gtip unda yer alan motosikletlerin ithalatında geçici korunma önlemi olarak Kararda belirtilen tutarda ek mali yükümlülük uygulaması vardır.
2007/11621 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
01.03.2007
968.Ülkemiz ile Romanya ve Bulgaristan Cumhuriyeti arasında tesis edilen serbest ticaret anlaşmaları uyarınca bazı tarım ve/veya işlenmiş tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarına ilişkin kararların yürürlükten kaldırılması hk.
2007/11718 sayılı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Bazı Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar
24.02.2007
969.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Gambiya için tamamlanmıştır.
23.02.2007 tarihli 05818 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
23.02.2007
970.6305.32, 6305.33 ve 5407.20 gümrük tarife pozisyonlu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında miktar kısıtlamasının sona erdirilmesi ve gözetim uygulamasına geçilmesi hk.
22.02.2007 tarihli 05775 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.02.2007
971.01.01.2007 tarihinden itibaren Romanya ve Bulgaristan tarafından düzenlenmiş geçerli bir A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşyanın AB ye uygulanan tavizli rejimden faydalandırılması gerekmektedir.
21.02.2007 tarihli 05660 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
21.02.2007
972.2007 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri
2007/11658 sayılı B.K.K.
21.02.2007
973.Yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için 2007 yılı bandrol ücretleri  hk.
21.02.2007 tarihli 5645 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
21.02.2007
974.Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Eki Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2 nin Değiştirilmesi
2007/11602 sayılı Milletlerarası Andlaşma
17.02.2007
975.Tohumluk olmayan mısır için 300.000 ton, ekmeklik buğday için de 400.000 ton tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanlar ihtiyaç duyulması halinde ithal edilmek üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
2007/11619 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır ve Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
16.02.2007
976.Tayland tarafından düzenlenen ATA Karnelerinin kabul edilmesi hk.
15.02.2007 tarihli 004850 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
15.02.2007
977.Ayakkabı ve deriden mamul eşya kapsamında olup ihtisas gümrüğüne tabi ürünlerin gtiplerinin, 2007 TGTC uyarlanması hk.
14.02.2007 tarihli 04822 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
14.02.2007
978.Halı ihtisas gümrüğüne tabi ürün gtiplerinin, 2007 TGTC uyarlanması hk.
14.02.2007 tarihli 04823 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
14.02.2007
979.Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Malezya ve Tayvan menşeli sentetik filamentten mensucatın giyim için olanlarının ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2007/3 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.02.2007
980.90.03 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P) gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin ithalatında son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü belirtilerek korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
2007/01 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.02.2007
981.Ülkemiz ile Romanya ve Bulgaristan Cumhuriyeti arasında tesis edilen serbest ticaret anlaşmaları uyarınca bazı tarım ve/veya işlenmiş tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarına ilişkin tebliğlerin yürürlükten kaldırılması hk.
11.02.2007 tarihli Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ
11.02.2007
982.Menşe yanıltma tespitinde Gümrük Kanununun 56/1 inci maddesine aykırı hususların tespiti halinde Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesine göre işlem yapılması hk.
09.02.2007 tarihli 04409 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
09.02.2007
983.Dahilde İsleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek mamul kumaş, ham kumaş-ham bez ve iplik ithalatlarında referans kıymet uygulamasının kaldırılması hk.
07.02.2007 tarihli 004062 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
07.02.2007
984.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2007 Ocak ayı ortalama fiyatları hk.
07.02.2007 tarihli 04046 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
07.02.2007
985.D3 kodlu dahilde işlemede gümrük vergisinden muaf eşya ithalatı yapılmayacaktır meşruhatı ve firmaların KKDF muafiyeti hususunda mağduriyetleri hk.
06.02.2007 tarihli 003891 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
06.02.2007
986.küçük ev aletleri kapsamında olup ihtisas gümrüğüne tabi ürünlerin gtiplerinin, 2007 TGTC uyarlanması hk.
05.02.2007 tarihli 003708 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.02.2007
987.2007 yılında G.T.İ.P değişmesi nedeniyle 2007 yılından önceki DİİB'leri kullanılarak yapılan ithalat ihracat işlemleri için DİİB sahibi firmalardan DİİB revizesi aranmaması hk.
01.02.2007 tarihli 03490 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
01.02.2007
988.2007/21 nolu Dış Ticarette Standardizasyon tebliğinin, 1734 sayılı Yem Kanununun 8. maddesine aykırı hususları hk.
01.02.2007 tarihli 003531 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
01.02.2007
989.Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.
95/16/AT sayılı Asansör Yönetmeliği
31.01.2007
990.Kullanılmış ev eşyası ithalinde sözlü beyan formu değil, tek tip gümrük beyannamesi kullanılması hk.
31.01.2007 tarihli 03338 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
31.01.2007
991.Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat ve tekstil ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan eşyaya Dahilde İşleme İzni verilemeyeceği ve dampingde indirimli teminat uygulanmayacağı hk.
30.01.2007 tarihli 03119 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
30.01.2007
992.Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelerin ithalat aşamasında, Nihai Kullanım Sertifikalarının kayıt altına alınması hk
29.01.2007 tarihli 03058 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.01.2007
993.Paketlenmiş siyah ve yeşil çay, siyah ve yeşil süzme poşet çaylar ile earl grey çay ithalatında referans kıymet uygulanması hk.
29.01.2007 tarihli 03000 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.01.2007
994.Solvent ve bazı Petrol Ürünleri ithaline ilişkin 08.11.2006 gün ve 7661 sayılı yazının yürürlülükten kaldırılması hk.
24.01.2007 tarihli 00555 sayılı tasarruflu yazı
24.01.2007
995.Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler ve Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler hakkında Tebliğ
2007/1 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.01.2007
996.2007/14 sayılı Yapı Malzemeleri Tebliğinin Ek-1 ( CE işareti taşıması) ve Ek 2 ( G işareti) listesindeki ürünlerin ithalat aşamasında yapılacak işlemleri hk.
16.01.2007 tarihli 1270 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
16.01.2007
997.2006/11440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 G.T.İ.P. lu akrilonitril isimli madde için açılan 45.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım esasları hk.
13.01.2001 tarihli Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.01.2007
998.8540.11.11.00.00 gtipli ..renkli katod ışın tüpü, elektron tabancası, defleksiyon bobini ile mücehhez; en/boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 33,5 cm.( ±1,6mm ) olan.. isimli madde için açılan 750.000 adetlik tarife kontenjanı hk.
13.01.2001 tarihli Bazı Renkli Televizyon Tüpleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
13.01.2007
999.87.04 ve 87.05 tarife pozisyonunda yer alan araçlardan kayıt ve tescile tabi olmayanların ithalatında ÖTV hk.
11.01.2007 tarihli 00580 sayılı tasarruflu yazı (Ö.T.V)
11.01.2007
1000.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2006 Aralık ayı ortalama fiyatları hk.
10.01.2007 tarihli 00467 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
10.01.2007
1001.Tebliğ eki Ek I de belirtilen 7323 ve 8215 tarife pozisyonlu eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1002.Tebliğ eki Ek I de belirtilen sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1003.8517.18.00.00.19 ve 8517.70.90.00.19 GTİP lu maddelerin ithalatının ileriye yönelik gözetim uygulamasına tabi tutulmasına ilişkin hususların düzenlenmesi hakkında Tebliğ
2007/01 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1004.4202 tarife pozisyonu altında yer alan sandıklar, bavullar, valizler, çantalar ve benzeri mahfazaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2007/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1005.Tebliğ eki Ek I de belirtilen mobilyaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1006.Tebliğ eki Ek I de belirtilen oyuncakların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1007.9018.31 gtip li Şırıngalar (iğneli olsun olmasın) isimli maddenin 7.000 ABD Doları/Ton/Brüt CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması hk.
2007/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1008.8504.31.29.00.00 gtipli Diğerleri, 9030.33.10.90.00 ve 9030.39.00.19.00 gtipli Yalnız voltmetreler ve ampermetrelerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulaması hk.
2007/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1009.8518.21.00.00.00, 8518.22.00.00.00, 8518.29.95.00.00 ve 8518.90.00.50.00 gtip li hoparlörlerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
1010.Türkiye ile İsrail Arasındaki STA Anlaş.na ek Protokol A çerçevesinde imzalanan ekli Tarım Ürünlerinde Tercihli Rejimin İyileştirilmesi Hakkında 1/2006 sayılı Ortak Komite Kararının onaylanması;Bakanlar Kurulunca 15.12.2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
2006/11500 sayılı Milletlerarası Andlaşma
10.01.2007
1011.BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta ve geçici veya katı anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatında indirimli teminat uygulanmayacağı hk.
08.01.2007 tarihli 00001 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
08.01.2007
1012.Traktör ve diğer tarım makinaları ile ilgili ithalat ve gümrükleme işlemlerinde bilirkişi olarak Tarım makinaları Bölümü mensubu uzman görüşlerinden yararlanılması ile ilgili TUGEM im yazısı.
05.01.2007 tarihli 000194 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.01.2007
1013.1.1.2007 tarihinde başlayacak olan ulusal marker uygulaması kapsamında, gtipleri 2710.11.31, 2710.11.70, 2710.19.21 olan ve 623/1 sayılı Karar ile İhrakiye Sayılan Akaryakıt (Havacılık) olarak belirtilen ürünlere ulusal marker eklenmeyeceği hk.
05.01.2007 tarihli 00163 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
05.01.2007
1014.İran, Suriye ve Ukrayna dan ithalatı yapılan ikinci el viollerin bilhassa Karadeniz üzerinden yurda girişinin yapıldığı ve dış karton ambalajlarının değiştirilerek birinci el viol olarak beyan edilmeleri hk.
04.01.2007 tarihli 00074 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.01.2007
1015.2926.10.00.00.00 Akrilonitril ve 8540.11.11.00.00 Renkli katod ışın tüpü, elektron tabancası, defleksiyon bobini ile mücehhez; en/boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 33,5 cm (±1,6mm) olanların ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
2006/11440 sayılı Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2006
1016.Avrupa Birliği menşeli tarım ürünleri için Kararda, karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir.
2006/11439 sayılı Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2006
1017.Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kabloların Çin ve Rusya menşeli olanları için uygulanmakta olan dampinge karşı önlem, söz konusu eşyanın Türkiyeye ithalatında da geçerli olacak şekilde genişletilerek yürürlüğe konulmuştur.
2006/32 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.12.2006
1018.Belirli üçüncü ülkeler ve kategoriler bazında tespit edilen 2007 yılına ait hariçte işleme kotaları ve tekstil ürünlerinin ithaline ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/4 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği
29.12.2006
1019.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2007 yılına ait kota seviyeleri (miktar kısıtlamaları) tespiti ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2007/1 sayılı Çift Taraflı Kontrol sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
29.12.2006
1020.Filipinler Gümrük idaresinin düzenlediği bazı ihracat çıkış beyannamelerinde gerekse Filipinlerde düzenlenen menşe şahadetnamelerinin bazılarında idareyi yanıltıcı hususların tespit edilmesi hk.
29.12.2006 tarihli 34465 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.12.2006
1021.Zeytin küspesi (prina) ve zeytinyağı üretimi artıklarının, hayvan yemi olarak veya hayvan yemi imalatında kullanıldığında kdv oranı tespiti; hayvan yemi olarak veya hayvan yemi imalatında kullanılmadığı tespit edilenler için varsa gelir eksikliği takibatı
29.12.2006 tarihli 34394 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
29.12.2006
1022.Tebliğ eki Ek I de belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2007 yılına ait kotaların dağıtımı, azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri ve başvuruları hakkında Tebliğ
2007/3 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
29.12.2006
1023.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2007 yılına ait kotaların %50 sine tekabül eden birinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ithalatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/2 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
29.12.2006
1024.Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelere EUR.1 Belgesi eşliğinde ihraç edilen eşyanın hiçbir işçilik ve işlem görmeden Türkiyeye tekrar ithal edildiği; söz konusu eşya için EUR.1 Dolaşım Sertifikasına istinaden tercihli rejim uygulandığı hk.
26.12.2006 tarihli 33726 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
26.12.2006
1025.Çin Halk Cumhuriyetinden Türkiyeye 2004 ve 2005 yılları için ihracat istatistiklerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanları için dampinge karşı vergiye tabi olan duvar saatlerine ilişkin kontrol işlemlerinde kullanılmasında fayda görüldüğü hk.
25.12.2006 tarihli 33582 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
25.12.2006
1026.Tuz ithalatında, 2006/10615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan ek mali yükümlülüğün eşyanın FOB değerine göre takip edilmesi hk.
25.12.2006 tarihli 33670 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.12.2006
1027.Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların 2007 yılı ithal taleplerinin seri bir şekilde sonuçlandırılması ile ilgili işlemler hk.
22.12.2006 tarihli 33521 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.12.2006
1028.5402.33 gtip li Poliesterlerden Tekstürize İpliklerin Hindistan, Güney kore ve Çin Tayvanı menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamı hk.
2006/31 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.12.2006
1029.4823.70.10.00.00 gtip li yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutuların ithalatında 1.100 ABD Doları/ton/brüt Cıf kıymetinde ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2006/21 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
21.12.2006
1030.Kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, stoklanması ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi hakkında Kanun
5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun
21.12.2006
1031.2005/8391 sayılı k. istinaden dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hk.
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
20.12.2006
1032.Tayvan menşeli CD-R (Kaydedilebilir Compact Disk) isimli eşya ithalatında referans kıymet verilerine http://eweb.customs.gov.tw/np.asp?ctNode=6490 internet adresinden ulaşılması hk.
18.12.2006 tarihli 32612 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
18.12.2006
1033.CD-R isimli eşya için ÖTV uygulanmaması, DVD-R isimli eşya için ise %6,7 oranında ÖTV uygulanması hk.
18.12.2006 tarihli 32602 sayılı tasarruflu yazı (Ö.T.V)
18.12.2006
1034.Serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan dış sefer sayılan haller kapsamında gümrük vergileri aranmaması durumu ile ilgili örnekler hk.
15.12.2006 tarihli 32476 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
15.12.2006
1035.İnternet aracılığı ile alışveriş sitelerinden satın alınan ve değeri 300 EURO yu geçmeyen hediyelik eşyanın gümrük vergilerinden muaf olabilmesi için karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olması gerektiği hk.
15.12.2006 tarihli 32564 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
15.12.2006
1036.TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar ile 2006/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ uyarınca, ekli rafineriler listesinde yer almayan rafinerilerden ithal edilmek istenen işlenmemiş kıymetli madenlerin ithaline izin verilmemesi hk.
14.12.2006 tarihli 32430 sayılı tasarruflu yazı
14.12.2006
1037.Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve ithalat işlemleri tamamlanamayan eşyanın geçerli bir DİİB kapsamında ayniyet tespitinin yapılması hk.
13.12.2006 tarihli 32189 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
13.12.2006
1038.Mombasa ve Colombo Çay Borsalarının 2006 Kasım ayı ortalama fiyatları hk.
08.12.2006 tarihli 31780 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
08.12.2006
1039.2303.10 GTP nundan yapılacak mısır mamulleri ithalatlarında yapılacak tarife yanıltmalarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
05.12.2006 tarihli 31375 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.12.2006
1040.Daha sonra birleştirilerek konut haline dönüştürülecek yapı elemanlarının (dönüştürülecek konutun net alan m2 değerine bakılmaksızın) ithalinde %18 oranında katma değer vergisi uygulanması gerektiği hk.
04.12.2006 tarihli 31217 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
04.12.2006
1041.2106.90.92.00.00 GTİP inde sınıflandırılan Limon Sosu ve 2202.90.10.00.19 GTİP inde sınıflandırılan Şalgam Suyu isimli eşyanın tarım ürünü olmadığı bu nedenle de söz konusu eşyanın AB ile ticaretinde ATR Dolaşım Belgesi kullanılması gerektiği hk.
30.11.2006 tarihli 30900 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
30.11.2006
1042.19/4/2006 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/7 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo yeniden düzenlenmiştir.
29.11.2006 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/7 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
29.11.2006
1043.4820.10.90.00.11 gtip lu okul defterlerinin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın 4.000 ABD Doları/Ton/Brüt miktarında gözetim uygulanacaktır.
2006/18 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.11.2006
1044.3922.20.00.00.00 gtip lu Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapaklarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın 5.000 ABD Doları/Ton/Brüt miktarında gözetim uygulanacaktır.
2006/16 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.11.2006
1045.4820.10.30.00.00 gtip lu not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın 4.000 ABD Doları/Ton/Brüt miktarında gözetim uygulanacaktır.
2006/19 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.11.2006
1046.3926.10.00.00.00 gtip lu okul ve büro malzemelerinin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın 4.000 ABD Doları/Ton/Brüt miktarında gözetim uygulanacaktır.
2006/17 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.11.2006
1047.Ömrünü tamamlamış lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasal sınırlama ve yükümlülükler, alınacak önlemler, yapılacak denetimler hk.
25.11.2006 tarihli Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
25.11.2006
1048.Bedelsiz ithalatta ödemenin yapılmadığı veya yapılamayacağının tevsik edilememesi halinde bahse konu işlemin kambiyo mevzuatı hükümlerine göre mal mukabili ödeme şekli kapsamında değerlendirilmesi hk.
22.11.2006 tarihli 30079 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.11.2006
1049.Filipinler menşeli ve/veya Filipinler çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan sentetik filamentten mensucatın Türkiyeye ithalatında CIF bedelin %70,44 ü oranında dampinge karşı vergi uygulamasının başlatılması hk.
2006/30 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.11.2006
1050.Toluen ithalatında benzen oranının tespiti ve numune alınması ve gönderilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hk.
17.11.2006 tarihli 29429 sayılı tasarruflu yazı (Laboratuvar )
17.11.2006
1051.ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 gtipli çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar isimli eşya ile 8715.00.90.00.00 gtipli yalnızca şasiler isimli eşya ithalinde menşe ve kıymet yönüyle azami hassasiyetin gösterilmesi hk.
16.11.2006 tarihli 29314 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
16.11.2006
1052.TEV faizinin hesaplanması; miktar aşımlarında, DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak belge kapsamında ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti kaydıyla ilgili taahhüt kapatma yazısında, para cezasının alınmaması gerektiği hk.
16.11.2006 tarihli 18859 sayılı tasarruflu yazı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
16.11.2006
1053.Ham elmas dış ticaretinin düzenlenmesi ve denetlenmesi işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/01 sayılı Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ
15.11.2006
1054.8302.50.00.00.00, 8302.10.90.00.00, 8302.42.90.00.00 nolu GTİP lerde yer alan eşyaların ithalatında ülke ayırımı yapılmaksızın menşe şahadetnamesi talep edilmesi gerektiği hk.
14.11.2006 tarihli 28915 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.11.2006
1055.Televizyon alıcıları için katod ışınlı görüntü tüplerinin ve tüplü TV lerin ekran köşegen (diagonal) uzunluğunun belirlenmesi hk.
14.11.2006 tarihli 29070 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
14.11.2006
1056.4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan dış alım ve satış miktarı ölçüsü 2007 yılından itibaren sıfıra indirilmiştir.
2006/11133 sayılı 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dış Alım ve Satış Miktarı Ölçüsünün 2007 Yılından İtibaren Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar
08.11.2006
1057.Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti ve piyasa denetimi hakkında Kanun
5553 sayılı Tohumculuk Kanunu
08.11.2006
1058.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9105.21.00.00.00 gtip lu elektrikli duvar saatlerine karşı halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edeceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2006/29 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.11.2006
1059.Makedonya Cumhuriyeti geçici ithalat sözleşmesini kabul etmesi dolayısıyla Makedonya Cumhuriyeti tarafından düzenlenen ATA karnelerinin kabul edilmesi hk.
02.11.2006 tarihli 27901sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
02.11.2006
1060.Ham elmasın ithal ve ihracı ile transit geçişine ilişkin esas ve usuller ile yükümlülükler ve yaptırımlar hakkında Karar.
2006/11115 sayılı Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar
31.10.2006
1061.4412.13, 4412.14 ve 4412.19 gtipli Sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplakların Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 240 ABD Doları/m3 miktarında dampinge karşı vergi vardır.
2006/28 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.10.2006
1062.Taşıt türü eşya ithalatında garanti belgesi muafiyet yazısının sadece genel müdürlükçe verilebileceği hk.
20.10.2006 tarihli 27250 sayılı tasarruflu yazı
20.10.2006
1063.2005/2 sayılı ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin Tebliğ uyarınca dampinge karşı önlem uygulanan 5903.20.90 tarife alt pozisyonlu eşyanın 56.03 tarife pozisyonunda yurda girişinin yapılmasına karşı dikkatli olunması hk.
18.10.2006 tarihli 26820 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.10.2006
1064.8705 gtip nda yer alan ithalat eşyasından sadece kayıt ve tescile tabi olanlar için ÖTV tahsil edilmesi, kayıt ve tescile tabi olmayanlar için ÖTV Kanunu eki listelerde hariç tutulan eşya muafiyet kodu olan ÖTV2 kodunun girilerek işlem yapılması hk.
13.10.2006 tarihli 26488 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
13.10.2006
1065.Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Moldova menşeli Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler için uygulanmakta damping uygulamasının sona ermesinin, zararın devamına yol açacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması hk.
2006/27 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.10.2006
1066.Uzun elyaf, kısa elyaf ve kesiksiz iplikler için referans maliyet tablosunun değiştirilmesi hk.
12.10.2006 tarihli 26346 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
12.10.2006
1067.23/5/2005 tarihli Kozmetik Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
12.10.2006 tarihli Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.10.2006
1068.3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğin 1 inci maddesindeki tabloda 08.02 gtip nda yer alan badem ve cevizlere uygulanan gözetim fiyatları yeniden düzenlenmiştir.
11.10.2006 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
11.10.2006
1069.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Grenada için tamamlanmıştır.
11.10.2006 tarihli 26309 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
11.10.2006
1070.AB den ve STA yaptığımız ülkelerden tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilen tarım ürünleri ithalatında EUR. 1 dolaşım belgesi veya fatura beyanı ibraz edilmesi hk.
09.10.2006 tarihli 26064 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
09.10.2006
1071.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Dominika, St.Vincent ve Grenedines, St Kitts ve Nevis ülkeleri için için tamamlanmıştır.
06.10.2006 tarihli 25791 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
06.10.2006
1072.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Gine için tamamlanmıştır.
06.10.2006 tarihli 25792 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
06.10.2006
1073.(D3) kodlu dahilde işlemede gümrük vergisi oranı (0) veya muaf olan ürünler ile tercihli vergi uygulaması çerçevesinden A.TR ve EUR.1 belgelerinin ibrazı halinde gümrük vergisi sıfır (0) olan ithal malzemelerin ithalatının yapılmaması hk.
04.10.2006 tarihli 25581 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
04.10.2006
1074.Tahmil ve tahliye işlemlerine konu olan, miktar ve değer olarak yüksek bulunan serbest dolaşıma giriş beyannameleriyle ilgili zaman zaman caydırıcı olması bakımından idarece cari kontrol yapılması hk.
04.06.2006 tarihli 25650 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.10.2006
1075.İlaç yapımında kullanılan hammadeler ile Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı üretimi yapılan beşeri ilaçların hammaddelerinin tıbbi ürün olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bunların ithal ve teslimleri %18 oranında katma değer vergisine tabidir.
03.10.2006 tarihli 025254 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
03.10.2006
1076.Yabancı uyruklu turist asker veya sivil personel yanlarında getirecekleri cep telefonları ve IMEI numarasının eşleştirilmesi hk.
03.10.2006 tarihli 25427 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
03.10.2006
1077.Hoparlör ithalatında uygulanan gözetimden kaçınmak için bu pozisyondaki eşyaların aksam parça olarak ithal edilerek basit bir montaj işlemiyle yurt içinde mamul haline dönüştürülmesine karşı dikkatli olunması hk.
02.10.2006 tarihli 25346 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.10.2006
1078.2006/1 sayılı DTS Tebliğinin Ek1, Ek2, Ek3 te yer alan ürünlerden, 2 seri nolu Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yapılacak ithalatların Türk Standartları Enstitüsüne yönlendirilmesi gerektiği hk.
28.09.2006 tarihli 24980 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.09.2006
1079.2006/11 sayılı Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin ithaline ilişkin Tebliğ çerçevesinde aranan uygunluk yazısının sivil kullanım amaçlı patlayıcıların ithali sırasında aranması hk.
28.09.2006 tarihli 24909 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.09.2006
1080.Mısır menşeli yıkanmış tuzun ithalatında 13 ila 14 USD/ton FOB kıymet referans uygulaması hk.
28.09.2006 tarihli 24910 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
28.09.2006
1081.Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin uygulanması amacıyla, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemleri hk.
2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar
28.09.2006
1082.Domuz kılının, 2006/5 sayılı DTS Tebliğinde yer almadığı, ancak anılan ürün Gümrük Müdürlükleri tarafından Bakanlık Taşra Teşkilatına yönlendirildiği sürece Tarım ve Köyişleri Bakanlığının denetimine tabi olan ürünler kapsamında değerlendirilecektir.
26.09.2006 tarihli 24643 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.09.2006
1083.Koaksiyel kabloları ile soğuk haddeleme ve folyo haddeleme makinelerinde kullanılan iş ve destek silindirlerinin CE işareti kapsamından çıkartılması hk.
25.09.2006 tarihli 24584 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.09.2006
1084.Yaygın ismi HFCS-55 olan ve içerdiğinde %55 oranında fruktoz bulunan glikoz-fruktoz karışımı ürünün GTIP inin ihracat işlemlerinde yanlış beyan edilmesi nedeniyle bu ürünün GTIP inin tespit edilmesi hk.
25.09.2006 tarihli 24562 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
25.09.2006
1085.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğde dampinge karşı vergi öngörülen 8415.10.90 Yalnız duvar tipi split klimalar ifadesinin tavan, asma tavan ya da inverter duvar tipi gibi split klimaları da kapsayıp kapsamadığı hk.
22.09.2006 tarihli 24373 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
22.09.2006
1086.Paslanmaz çelik ve camdan mamul tencere ve çaydanlık kapakları olarak tanımlanan eşya için 7013.32.00.00.00 GTIP nda ve TR050351 referans numaralı olarak düzenlenen BTB nin iptal edilmesi hk.
15.09.2006 tarihli 23830 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
15.09.2006
1087.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gtip li Granitin Türkiyeye ithalatında 90 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2006/25 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.09.2006
1088.2005/9825 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli I sayılı Listede bulunan 0810.50 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kivi için MIN 500 EUR/Ton ibaresinin iptali ile yürütülmesinin durdurulması hk.
11.09.2006 tarihli 23275 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.09.2006
1089.Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) ve Endonezya menşeli poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (poliester elyaf) Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2006/26 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.09.2006
1090.7307.19 gümrük tarife pozisyonunda yer alan demir veya çelikten boru bağlantı parçalarının Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının Türkiye ye ithalinde 2000/3 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Tebliğde bildirilen o
2006/23 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.09.2006
1091.Bulgaristan, Endonezya, Hindistan, Sırbistan-Karadağ ve Tayland menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonunda yer alan boru bağlantı parçalarının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2006/24 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.09.2006
1092.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Laos için tamamlanmıştır.
07.09.2006 tarihli 22940 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
07.09.2006
1093.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/A maddesi kapsamında ihraç malı taşıyan araçlara motorin tesliminde uygulanacak özel tüketim vergisi istisnasının usul ve esasları hk.
11 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
07.09.2006
1094.2309.90.31.00.00 gtip lu at yemi ithalatında CIF 600$/Ton birim kıymetin veri olarak göz önünde bulundurulması ve düşük kıymetli beyanlarda 2006/6 sayılı Genelgeye göre işlem yapılması gerektiği hk.
04.09.2006 tarihli 22608 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
04.09.2006
1095.Küçük ev aletlerinin imalatının serbest bölgede yapıldığının tespit edilmesi halinde serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden ithalatına izin verilmesi hk.
01.09.2006 tarihli 22401 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
01.09.2006
1096.Kırmızı Palmiye Böceği (Rhybnchophorus ferrugineus-RPW) zararlısının bulunduğu ülkelerden palmiye ithalatının geçici olarak durdurulması hk.
01.09.2006 tarihli 22429 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
01.09.2006
1097.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/21)
2006/21 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
29.08.2006
1098.İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)
2006/09 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
24.08.2006
1099.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Svaziland Krallığı için tamamlanmıştır.
23.08.2006 tarihli 21611 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
23.08.2006
1100.2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar’ın 8 inci maddesinde belirtilen koşulları taşımayan ambalaj maddelerinin kısmi muafiyet kapsamında değerlendirilerek geçici ithaline izin verilmesi hk.
21.08.2006 tarihli 21279 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
21.08.2006
1101.6911.10 ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan eşyaların herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Ankara TIR, İzmir TIR ve Erenköy Gümrük Müdürlüğünden yapılması gerektiği hk.
17.08.2006 tarihli 021137 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
17.08.2006
1102.3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo yeniden düzenlenmiştir.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
17.08.2006
1103.2006/10767 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 G.T.İ.P. lu akrilonitril isimli madde için açılan 35.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım esasları hk.
16.08.2006 tarihli Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
16.08.2006
1104.Cırt bant ithalatında uygulanan referans kıymetin yeniden tespit edilmesi hk.
16.08.2006 tarihli 20933 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
16.08.2006
1105.3904.10.00.00.19 gtip nda yer alan diğerleri tanımlı polivinil klorürün (PVC) ÇHC menşeli olanları için korunma önlemleri soruşturması açılmasına ve 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hk.
2006/02 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
15.08.2006
1106.69.07 ve 69.08 gtip nda yer alan porselen karoların ÇHC menşeli olanları için korunma önlemleri soruşturması açılmasına ve 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hk.
2006/03 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
15.08.2006
1107.87.11 gtip nda yer alan motosikletler için korunma önlemi soruşturması açılmasına ve 200 gün süreyle geçici önlem olarak ek mali yükümlülük uygulanması hk.
2006/12 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
15.08.2006
1108.GTS den yararlanmak üzere uluslararası prosedür Senagal için tamamlanmıştır.
15.08.2006 tarihli 020799 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
15.08.2006
1109.Standarda uygun olmaması nedeniyle Serbest Dolaşıma Giriş rejim hükümlerine göre ithalat işlemleri tamamlanamayan eşyanın geçerli bir Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilip edilemeyeceği hk.
15.08.2006 tarihli 000153 sayılı tasarruflu yazı
15.08.2006
1110.ÇHC menşeli 9609.10 gtip lu grafitli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri için 2003/1 sayılı Haksız Tebliğ ile dampinge karşı önlem alınmıştı. Aynı maddenin Tayland menşeli olanları için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır
2006/22 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.08.2006
1111.2926.10.00.00.00 gtipli Akrilonitril isimli maddenin ithalatında 35.00 ton miktar ve %0 gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
2006/10767 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
06.08.2006
1112.Basınç, yoğunluk, hız, zaman, sıcaklık ve ısı ölçüm aletleri, alkolmetre ve alkol hidrometreleri, alkol tabloları, tartı aletleri, hazır ambalajlama işlemleri, .... gibi bazı ölçü ve ölçü aletleri 3516 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.
2006/10736 sayılı Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar
05.08.2006
1113.31/12/2004 tarihli ve 25687 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (g) bendinde değişiklik yapılması hk.
04.08.2006 tarihli Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
04.08.2006
1114.Geçici İthalat Rejimi kapsamında kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan eşyanın kısmi vergi tahakkukunun nasıl yapılacağı hk.
04.08.2005 tarihli 20002 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
04.08.2006
1115.2006/10615 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesine istinaden, 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülükten muaf yapılacak ithalata ilişkin olarak açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2006/08 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
04.08.2006
1116.2006/10618 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesine istinaden, 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülükten muaf yapılacak ithalata ilişkin olarak açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2006/05 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
04.08.2006
1117.2006/10616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesine istinaden, 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülükten muaf yapılacak ithalata ilişkin olarak açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2006/06 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
04.08.2006
1118.2006/10617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesine istinaden, 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülükten muaf yapılacak ithalata ilişkin olarak açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2006/07 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
04.08.2006
1119.Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında tarım ürünleri ticaretinde tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek eşyanın menşeini gösterir menşe ispat belgesinin aranılacağı hk.
02.08.2006 tarihli 19724 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
02.08.2006
1120.Birleşik Arap Emirliklerinin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejiminden yararlanabilmesi için gerekli prosedür tamamlanmıştır.
01.08.2006 tarihli 19567 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
01.08.2006
1121.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli duvar tipi split klimaların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2006/20 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.07.2006
1122.Yat vb.yüzer araçların ithalatında yüzer araçlara monte edilmiş olarak beyan edilen 2006/8 sayılı Tebliğ kapsamında telsiz ve telekomünikasyon cihazlarında DTS Grup Başkanlıklarından uygunluk yazısının aranmaması hk.
21.07.2006 tarihli 18594 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.07.2006
1123.Pil ve Akümülator İthalatı hk.
19.07.2006 tarihli 018388 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
19.07.2006
1124.2006/8 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında yer alan telsiz ve telekominikasyon terminal ekipmanlarına uygunluk yazısı istenmesi hk.
14.07.2006 tarihli 026937 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
14.07.2006
1125.Buharlı ütü ithalatında ülke ayrımı gözetmeksizin korunma önlemi olarak 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2006/10617 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
11.07.2006
1126.Elektrikli süpürge ithalatında ülke ayrımı gözetmeksizin korunma önlemi olarak 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2006/10616 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
11.07.2006
1127.İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli naylon iplik ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2006/10614 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
11.07.2006
1128.Tuz ithalatında ülke ayrımı gözetmeksizin korunma önlemi olarak 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2006/10615 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
11.07.2006
1129.Ayakkabı ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması sonucunda 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
2006/11 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2006
1130.Ayakkabı ithalatında ülke ayrımı gözetmeksizin korunma önlemi olarak 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi hk.
2006/10618 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
11.07.2006
1131.Buharlı ütüler ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması sonucunda 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
2006/09 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2006
1132.8509.10.10.00.00 tarife pozisyonundaki elektrikli süpürgelerin ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması sonucunda 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
2006/08 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2006
1133.İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli naylon iplik ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması sonucunda 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
2006/07 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2006
1134.Tuz ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması sonucunda 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük tahsil edilmesi için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması hk.
2006/10 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2006
1135.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Endonezya menşeli lamine parkelerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2006/17 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.07.2006
1136.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Suudi Arabistan menşeli poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (polyester elyaf) Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2006/16 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.07.2006
1137.30/10/2004 tarihli ve 25628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1 inci maddesinde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ.
07.07.2006 tarihli Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
07.07.2006
1138.6911.10 gtipinde yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ile 6912.00 gtipinde yer alan yalnızca Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı Gümrük Müdürlükleri hk.
05.07.2006 tarihli 016953 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.07.2006
1139.Zamaktan mamul kapı kolları ithal fiyatlarının belirlenmesi hk.
29.06.2006 tarihli 016443 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.06.2006
1140.Hayvan maddelerinin ihracatı, geri ithalatı ve transit geçiş talimatı hk.
27.06.2006 tarihli 16180 sayılı tasarruflu yazı
27.06.2006
1141.BAE, Endonezya, Malezya ve Tayvan Menşeli battaniye ithalatında meslek kuruluşları tarafından değil, menşe ülke devleti tarafından düzenlenecek olan belgelerin ve bu belgelerde ise açıklama kısmında malın üreticisine ait bilgilerin aranacağı hk.
26.06.2006 tarihli 15993 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.06.2006
1142.6911.10 gtipinde yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ile 6912.00 gtipinde yer alan yalnızca Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı Gümrük Müdürlükleri yeniden belirlenmiştir.
23.06.2006 tarihli 015895 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
23.06.2006
1143.İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli, 70.04 gtiplu çekme veya üfleme cam ile 70.05 G.T.P li float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam için 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hk.
2006/10559 sayılı İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
23.06.2006
1144.70.04 Gtiplu çekme veya üfleme cam ile 70.05 Gtiplu float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış camın Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin 3 yıl süreyle uzatılması hk.
2006/06 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
23.06.2006
1145.Mobilya ithalatının yetkili olduğu gümrük idareleri ile ilgili olarak taşıt imalatında ve taşıtlarda kullanılan türde mobilya ve bunların aksam parçalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri yeniden belirlenmiştir.
21.06.2006 tarihli 015635 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
21.06.2006
1146.Araç üzerine monteli olarak ithal edilen Elektronik Kimlik Bilgisine (IMEI numaraları) sahip telsiz cihazlarının Gümrük Giriş Beyannamesine işletmesi ve belirtilen süre içerisinde ilgili bildirimin yapılması hk.
21.06.2006 tarihli 015629 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.06.2006
1147.Kozmetik ürünleri ithalatı hk.
21.06.2006 tarihli 015515 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
21.06.2006
1148.1/9/2003 tarihli Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğe değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
2006/22 sayılı Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ
18.06.2006
1149.3925.20.00.00.00, 3925.30.00.00.00, 6702.10.00.00.11, 6702.10.00.00.12 ve 6702.10.00.00.15 gtipli ürünlerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2006/13 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
17.06.2006
1150.3/6/2005 tarihli İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ uyarınca uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü dönem başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
2006/04 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
17.06.2006
1151.Küçük ev aletleri ithalatında belirlenen yetkili gümrük müdürlükerine Gemlik ve Çerkezköy Gümrük Müdürlüklerinin eklenmesi hk.
16.06.2006 tarihli 015239 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
16.06.2006
1152.CE işaretine tabi ürünlerin CE işaretinin mevzuatta belirtilen şekil, boyut ve oranlarda iliştirilmesi ve CE işareti kapsamında yer almamakla birlikte, üzerinde bu işaretin bulunduğu ürünlerin ithali hk.
13.06.2006 tarihli 022221 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
13.06.2006
1153.Filipinler menşeli 54.07 GTP si altında yer alan sentetik filamentten mensucat için, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2006/15 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.06.2006
1154.Ukrayna menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konmuştur.
2006/14 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.06.2006
1155.CD-R ve DVD-R ithalatlarında miktar ve cins yönünden beyan edilenlerin kontrolünde daha dikkatli davranılması gerekliliği hk.
06.06.2006 tarihli 016027 sayılı tasarruflu yazısı (Tarife)
06.06.2006
1156.Türkiye ye finansal kiralama yoluyla gelip kesin olarak ithal edilmiş olan araçların trafik şahadetnameleri üzerinde "satılamaz-devredilemez" ibaresinin olmayacağı hk.
05.06.2006 tarihli 015071 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.06.2006
1157.Güney Kore de yerleşik With Textile Co., Ltd., Chang Woon Textile Inc. ve Seong An Co., Ltd. firmaları için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/7 sayılı Tebliğ ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.
2006/13 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.06.2006
1158.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2006 yılına ait kotaların ikinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ihracatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/05 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
02.06.2006
1159.8301.10.00.00.19 GTİP de yer alan gövdesi pirinçten asma kilitlerin CIF 10.2 ABD Doları/kg altındaki ithalat beyanlarının kıymet açısından gerçeği yansıtmadığı hk.
01.06.2006 tarihli 013796 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
01.06.2006
1160.Taşıt giriş-çıkış formu ile sevk edilen ticari taşıtların, taşıtın sevk edildiği gümrük idaresinden işlem yapmaları gerektiği farklı bir gümrük idaresinden işlem yapmaları halinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin tatbik edileceği hk.
01.06.2006 tarihli 02285 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
01.06.2006
1161.Yasak yayınların ithalatında emniyet genel müdürlüğü ile bağlantı kurulması, yasak ve toplama kararı bulunan yayınların bildirilmesi hk.
01.06.2006 tarihli 013850 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
01.06.2006
1162.Zati Eşya Muafiyeti Listesinin G-Tüketim Maddeleri başlıklı bölümünün 4 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmesi hk.
31.05.2006 tarihli 013710 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
31.05.2006
1163.9405 pozisyonunda sınıflandırılan bazı malların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
23.05.2006
1164.Daha önce 14370 sayılı yazı ile belirlenen motorsiklet ve bisiklete ait iç ve dış lastik ithalatında referans kıymetin, yapılan çalışma neticesinde tespit olunan hammadde artış oranları nispetinde artırılarak yeniden belirlenmesi hk.
22.05.2006 tarihli 012846 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
22.05.2006
1165.2008.11 G.T.İ.P de yer alan işlenmiş yer fıstığı ithalatında CIF 1.500 $/Ton altında kıymet beyan edilmesi durumunda beyan edilen kıymetin gerçeği yansıtmadığı hk.
22.05.2006 tarihli 012847 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
22.05.2006
1166.Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin 2 Seri No.lu Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
20.050.2006 tarihli Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No:5)
20.05.2006
1167.Küçük ev aletleri ithalatında daha etkin denetim yapılması, düşük kıymet beyanlarının önlenmesi açısından gümrük işlemlerinin gerçekleştirileceği yetkili gümrük idareleri belirlenmiştir.
18.05.2006 tarihli 012701 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
18.05.2006
1168.Güney Kore menşeli poliesterlerden düz iplikler için başlatılan gözden geçirme soruşturması sonucunda, belirtilen eşyanın Türkiye ye ithalinde firma bazında uygulanmakta olan mevcut dampinge karşı önlem tebliğde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
2006/12 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.05.2006
1169.Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefon ve Telsiz Telefon İthalinde MOU Listesine Bakılmaması hk.
17.05.2006 tarihli 012476 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
17.05.2006
1170.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Vietnam ve Hindistan menşeli Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanlarının Türkiyeye ithalatında soruşturma açılmasına karar verilmesi hakkında Tebliğ
2006/11 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.05.2006
1171.AB menşeli olmayan halılar için uygulanan ihtisas gümrüğü uygulamaları ve 2006 yılı Gümrük Tarife Cetveline göre güncellenen GTİP numaraları hk.
11.05.2006 tarihli 12081 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
11.05.2006
1172.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında teknik düzenlemeler, standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve tüketici haklarının korunması alanlarında işbirliğine dair niyet muhtırasının onaylanması hk.
2006/10393 sayılı Milletlerarası Anlaşma
10.05.2006
1173.Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) nın güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin gözetim, denetim ve yaptırımların uygulanması hk.
10.05.2006 tarihli Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10.05.2006
1174.Ticari bedelsiz ithalatta izin müessesesi ile ilgili hükümler yürürlükten kalktığından, söz konusu işlemlerin bedelsiz ithalat olduğuna ilişkin beyan edilmesi suretiyle herhangi bir izin alınmaksızın sonuçlandırılması hk.
08.05.2006 tarihli 011679 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
08.05.2006
1175.Yolcular tarafından getirilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin 25 kg dan fazla olması durumunda kaçakçılık kanunu hükümlerinin uygulanması hk.
08.05.2006 tarihli 11552 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
08.05.2006
1176.Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 2000/1260 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
2006/10392 sayılı Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 2000/1260 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
06.05.2006
1177.Yolcu beraberinde getirilen ya da kişisel kullanım amaçlı olarak posta gümrüklerine gelen cep telefonlarında Mou Listesi uygulamasının kaldırılması hk.
05.05.2006 tarihli 620000460 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
05.05.2006
1178.Yolcu beraberinde getirilen Radyolu Cep telefonlarından 10 EURO Bandrol ücreti tahsil edilmesi hk.
05.05.2006 tarihli 11457 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
05.05.2006
1179.ÇHC menşeli 8501.20.90.00.00 gtipli [Diğerleri; gücü 37,5 W ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım (ac/dc) motorları (elektrik motorları)] için 2005/21 sayılı Tebliğ ile başlatılan soruşturma sonucunda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2006/09 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.05.2006
1180.Zati Eşya Muafiyet Listesinin G-Tüketim Maddeleri başlıklı bölümünün değiştirilmesi hk.
02.05.2006 tarihli 011018 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
02.05.2006
1181.Fermuarlarda Referans Kıymet hk.
28.04.2006 tarihli 010680 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
28.04.2006
1182.70.04 ile 70.05 gtiplu maddelerin Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemi için gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmesi hakkında Tebliğ
2006/05 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
28.04.2006
1183.Irak ile yapılacak Petrol ürünleri ticareti hk.
26.04.2006 tarihli 010519 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
26.04.2006
1184.Rulet, tilt ve langırt oyunları ithalinin 1072 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan eşyalardan olması nedeniyle kullanım amacına bağlı olmaksızın ithali yasaklanan oyun makineleri kapsamındadır.
25.04.2006 tarihli 10386 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.04.2006
1185.İran İslam Cumhuriyeti menşeli, 70.13 gtip lu sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatında uygulanacak kota uygulamasının 5. dönem miktar kısıtlamasına ilişkin başvuru, dağıtım usul ve esasları hk.
2006/03 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
20.04.2006
1186.3208.10.10.00.00 GTİP’inde eşyanın ithalat işlemlerinin sahte akaryakıt yönünden değerlendirilmesi hk.
20.04.2006 tarihli 02513 sayılı tasarruflu yazı
20.04.2006
1187.3901.10.90.00.11 pozisyonunda sınıflandırılan Alçak yoğunluk polietilen ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/09 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
19.04.2006
1188.3924 ve 3926 pozisyonunda sınıflandırılan bazı maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/07 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
19.04.2006
1189.8481.80.19.00.11 pozisyonunda sınıflandırılan muslukların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/08 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
19.04.2006
1190.Sivil Hava Taşıtlarının Donatım ve İşletme Malzemeleri hk.
18.04.2006 tarihli 9635 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
18.04.2006
1191.8481.30 ve 8481.80 pozisyonunda sınıflandırılan bazı maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/06 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
14.04.2006
1192.Oyuncak ithalatında yapılan denetimlerde standartara uygunluğunu gösteren test raporlarının aranılması hk.
14.04.2006 tarihli 0421 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
14.04.2006
1193.Haklarında toplatma kararı ve ithali yasaktır kararı bulunan basılı yayınlara ilişkin listelerin gönderileceği e-posta adresleri hk.
14.04.2006 tarihli 09460 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.04.2006
1194.Etil alkol ve tarımsal kökenli etil alkol ithalatında kontrol ve tahlil işlemleri ile denatürasyon şekilleri hk.
13.04.2006 tarihli 09313 sayılı tasarruflu yazı (Laboratuvar )
13.04.2006
1195.Yurt içinde pazarlanacak akaryakıta ulusal marker eklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Yönetmelik
12.04.2006 tarihli Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
12.04.2006
1196.ÇHC menşeli düzcam ithalatında 3 yıl süresince korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar verilmiştir.
2006/01 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
07.04.2006
1197.1209.91.90.00.11 gtipli kabak tohumu ithalatında (4.000 (ABD Doları/Ton) CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
2006/03 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
07.04.2006
1198.2006/1 sayılı Tebliğ uyarınca ÇHC menşeli düzcam ithalatında uygulanacak kota uygulamasının birinci dönem miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru, dağıtım ve ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları hk.
2006/02 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
07.04.2006
1199.Çay (özellikle siyah çay) ithalatında referans kıymet uygulaması hk.
05.04.2006 tarihli 08459 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
05.04.2006
1200.2006/5 sayılı DTS Tebliğinin 8. maddesi çerçevesinde verilen taahhütnamelerin Gümr. Müs. nda kalması; taahhütnameler kapsamında ithalatı yapılan ürünlerin dökümünü gösterir cetvelin düzenlenerek ilgili Bakanlıklara gönderilmesi hk.
03.04.2006 tarihli 08178 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.04.2006
1201.Lübnandan yapılan Irak kaynaklı hurda ithalatında dikkatli olunması hk.
30.03.2006 tarihli 07878 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
30.03.2006
1202.2005/12 sayılı Genelgenin (Türkiyeye ithaline izin verilmeyen eşyalar) 9 uncu paragrafı değiştirilmiştir.
2006/08 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
29.03.2006
1203.Cilasız veya sırsız karoların ithalatında tarife tespiti için greden imal ve sodyum klorür püskürtülmek suretiyle cilalama veya sırlama işleminin yapılıp yapılmadığının araştırılması hk.
28.03.2006 tarihli 007577 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
28.03.2006
1204.3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanuna geçici 4 üncü maddenin eklenmesi hk.
5478 sayılı Kanun
28.03.2006
1205.31/12/2005 tarihli ve 26040 2. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat: (2006/4) sayılı Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ 1.5.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
25.03.2006
1206.Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak personelin eğitimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
25.03.2006 tarihli Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği
25.03.2006
1207.Bosna Hersek için 01.03.2006 tarihinden itibaren kullanılacak olan yeni EUR.1 Dolaşım Belgesi hk.
24.03.2006 tarihli 007455 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
24.03.2006
1208.Ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkış işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; giriş ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirler hk.
Kara Sınır Kapılarından Yapılan Giriş ve Çıkışlar ile İlgili 2006/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
24.03.2006
1209.Elyaf ve filament iplik ithalatında referans kıymet uygulanacak ve referans fiyat hesaplanmasında 5 Seri No lu (Serbest Dolaşıma Giriş) Tebliğ ekinde örnekleri yer alan İplik Detay Beyanı ve Elyaf Detay Beyanı nda yer alan bilgilerden yararlanılacaktır.
20.03.2006 tarihli 006790 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
20.03.2006
1210.Garanti Belgesinden muaf tutulan yazıda belirtilen ithalatların garanti belgesi muafiyet yazısından da muaf tutulması hk.
20.03.2006 tarihli 006735 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.03.2006
1211.1/7/2003 tarihli Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri değiştirilmiştir.
18.03.2006 tarihli Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18.03.2006
1212.LPG Dağıtıcı Lisansı almak için 13.03.2006 tarihine kadar lisans başvurusu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için 13.03.2006 tarihinden itibaren, 3 ay süreyle ek süre verilmesi hk.
16.03.2006 tarihli 06568 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.03.2006
1213.3 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin 1. maddesi değiştirilmiş, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından düzenlenecek İplik Detay Beyanı ve Elyaf Detay Beyanı hakkında ek madde 2 eklenmiştir.
05 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
15.03.2006
1214.Fren balatalarının ülkemize ithalatında e veya E işaretleri taşıması gerektiği hk.
14.03.2006 tarihli 06163 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.03.2006
1215.Yüksek oranlarda white spirit içeren karışımların vergi ve denetim açısından herhangi bir önlemin yer almadığı 32.08 tarife pozisyonu altındaki çözeltiler kapsamında ithal edilmesi ile ilgili
10.03.2006 tarihli 005929 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
10.03.2006
1216.Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli -demir/çelikten demetli teller (toron), halat ve kablolar- için uygulamadaki dampinge karşı vergi önleminin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2006/08 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.03.2006
1217.Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli 54.07 GTİP i altında yer alan -sentetik filamentten mensucat- için uygulanan dampinge karşı vergi önleminin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2006/07 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.03.2006
1218.70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri arasına Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü dahil edilmiştir.
08.03.2006 tarihli 005702 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
08.03.2006
1219.2006/10061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 G.T.İ.P. lu akrilonitril isimli madde için açılan 35.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtım esasları hk.
04.03.2006 tarihli Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
04.03.2006
1220.Rusya dan yapılacak orman ürünlerin ithalinde düşük kıymet beyanında bulunulması ihtimaline karşı dikkatli olunması hk.
02.03.2006 tarihli 05059 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
02.03.2006
1221.Kişisel koruyucu donanım ürünleri ile oyuncakların ithalattaki güvenlik denetimleri hk.
02.03.2006 tarihli 620000185 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.03.2006
1222.2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu akrilonitril isimli maddenin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
2006/10061 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
25.02.2006
1223.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 6802.23 ve 6802.93 no.lu gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan granit lerin Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verilmesi hakkında Tebliğ
2006/05 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.02.2006
1224.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 4412.13, 4412.14 ve 4412.19 gtip larında sınıflandırılan Sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplaklar (her bir katının kalınlığı 6 mm yi geçmeyenler) in (kontrplaklar) için damping soruşturması açılmıştır.
2006/06 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.02.2006
1225.Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler ve Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler hakkında Tebliğ
2006/04 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.02.2006
1226.Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatında beyan edilen amaca uygun olarak kullanımının yurt içinde takibinin sağlanması hk.
Şeker Kurulu Kararı Karar No : 114 - 01
24.02.2006
1227.İthalinde garanti belgesi aranacak maddeler ile işçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen maddelerin ithaline ilişkin tebliğler uyarınca, yetkili kuruluşlardan alınan belgelerin, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları hk.
15.02.2006 tarihli 03597 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.02.2006
1228.Hariçte işleme rejimli beyannameler hk.
13.02.2006 tarihli 03299 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
13.02.2006
1229.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gtip nda yer alan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2006/03 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.02.2006
1230.5407.20, 6305.32 ile 6305.33 tarife pozisyonlu bu maddelerin İran İslam Cumhuriyetine uygulanacak üçüncü dönem miktar kısıtlamasına ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları hk.
2006/01 nolu İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
10.02.2006
1231.LPG ithalat işlemleri hk.
08.02.2006 tarihli 02990 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
08.02.2006
1232.4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) Sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi olmayan eşyanın ithalinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Garanti Belgesi ne bakılmaksızın ÖTV tahsilatının ithal anında yapılması hk.
08.02.2006 tarihli 003064 sayılı tasarruflu yazı (Ö.T.V)
08.02.2006
1233.Alkollü içki ithalatında gümrük kıymetinin tespiti hk.
10.08.2005 tarihli 02927 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
07.02.2006
1234.0703 pozisyonuna giren fasulye, barbunya gibi maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasının usul ve esasları hakkında Tebliğ
2006/02 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
07.02.2006
1235.Türkiyeye geçici ve belirli bir süre çalışmak ve tetkikte bulunmak için gelen yabancıların yazlık olarak kullanmak üzere Türkiyede satın aldıkları konutları için getirdikleri kullanılmış ev eşyası için geçici ithalat süresinin uzatılması hk.
26.12.2005 tarihli 2603 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
03.02.2006
1236.6911.10 gtipli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ile 6912.00 gtipli yalnızca Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) nın serbest dolaşıma girişine ilişkin işlemlerin yapılacağı gümrük idareleri hk.
27.01.2006 tarihli 1907 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
27.01.2006
1237.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat için yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır. Belirtilen maddenin Türkiye ye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2006/02 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.01.2006
1238.Hindistan, Tayland, Çin Tayvanı (Tayvan), Güney Kore, Malezya, Endonezya ve ÇHC menşeli 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan poli(etilen tereftalat) ın Türkiyeye ithalinde dampinge karşı vergi vardır.
2006/01 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.01.2006
1239.Geri gelen eşya olarak kabul edilen eşyalar için Kayıt Belgesinin gümrük idarelerince aranması hk.
27.01.2006 tarihli 01961 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
27.01.2006
1240.30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4, 38, 40 ve 41 inci maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik.
26.01.2006 tarihli İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.01.2006
1241.96.13 tarife pozisyonunda yer alan çakmaklar ve diğer ateşleyiciler ve bunların aksam ve parçaları isimli eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin işlemlerin yapılacağı gümrük idareleri hk.
25.01.2006 tarihli 1552 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
25.01.2006
1242.İşlenmiş deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlenmiştir.
20.01.2006 tarihli 1214 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
20.01.2006
1243.9504.30.10.00.00, 9504.30.30.00.00, 9504.30.50.00.00, 9504.90.90.00.00 gtip nda yer alan baht ve talihe bağlı olmayan, spor veya eğitim-öğretim amaçlı olan, elektronik alet ve makinaların ithalatı hk.
18.01.2006 tarihli 01073 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.01.2006
1244.İnternet sitelerinden sipariş edilen basılı yayınların ithali ile ilgili yazı.
17.01.2006 tarihli 00826 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.01.2006
1245.Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin, Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması hk.
09.01.2006 tarihli Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.01.2006
1246.0703.20 gtipli Sarımsaklar ve 0712.90.90.00.11 gtipli Sarımsak (kurutulmuş) ın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasının usul ve esasları hakkında Tebliğ
2006/01 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
07.01.2006
1247.8516.40.10.00.00 GTİP li ..buharlı ütüler..in ithalatına yönelik olarak korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2006/02 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.01.2006
1248.2501.00.31.00.00, 2501.00.51.00.00, 2501.00.99.10.00, 2501.00.99.90.11, 2501.00.99.90.12 ve 2501.00.99.90.13 GTİP li maddelerin ithalatına yönelik olarak korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2006/03 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.01.2006
1249.64.02, 64.03 ve 64.04 GTP li ayakkabıların ithalatına yönelik olarak korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2006/04 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.01.2006
1250.8509.10.10.00.00 GTİP li ..Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar.. başlığı altında yer alan elektrikli süpürgelerin ithalatına yönelik olarak korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2006/01 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
05.01.2006
1251.2005/23 ve 2005/32 sayılı DTS Tebliğleri uyarınca ithal edilecek kozmetik ve deterjan ürünlerinin bildirimleri ile ilgili yazı.
04.01.2006 tarihli 000392 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.01.2006
1252.Kara hudut kapısından ülkemizden diğer ülkelere günübirlik giriş çıkış yapan yolcuların zati eşya ve yolcu beraberi hediyelik eşya hakkı kapsamında alkollü içki, sigara ve tütün mamullerini ithal etmeleri hk.
03.01.2006 tarihli 000238 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
03.01.2006
1253.Romanyadan yapılacak olan ayçiçeği küspesi ithalatlarında menşe hususuna azami dikkat gösterilmesi hk.
03.01.2006 tarihli 00152 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
03.01.2006
1254.4/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/14 sayılı Tebliğde yer alan gözetim uygulamasına tabi maddeler listesi değiştirilmiştir.
31.12.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2005
1255.13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/13 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına dair tebliğin yürürlükten kaldırılması hk.
31.12.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/13 Sayılı Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ
31.12.2005
1256.18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/3 sayılı Tebliğde yer alan gözetim uygulamasına tabi maddelere dair tablo değiştirilmiştir.
31.12.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2005
1257.29/7/2005 tarihli ve 25890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/15 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan gözetim uygulamasına tabi maddelere dair tablonun değiştirilmesi hk.
31.12.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/15 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2005
1258.29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/3 sayılı Tebliğde yer alan gözetim uygulamasına tabi maddelere dair tablo değiştirilmiştir.
31.12.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/3 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2005
1259.27/8/2005 tarihli ve 25919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/6 sayılı Tebliğin kota miktari ile ilgili 3 üncü maddesinin değiştirilmesi hk.
2005/06 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2005/6 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2005
1260.Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatları çerçevesinde yapacakları harcamalarında ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan şekil ve türleri bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenleri kapsar.
31.12.2005 tarihli Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
31.12.2005
1261.2006 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri
2005/9823 sayılı B.K.K.
29.12.2005
1262.31/12/2004 tarihli ve 25687 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik eklerinde ( EK I A, EK I B, EK II, EK III ve EK IV) değişiklik yapılması hk.
29.12.2005 tarihli Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
29.12.2005
1263.Dahilde işleme izin belgesinin ithalat bölümüne ilave hk.
29.12.2005 tarihli 00228 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
29.12.2005
1264.29/11/2004 tarihli ve 2004/8170 sayılı Karar ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması hükümleri uyarınca, Fas Krallığı menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı açılması hakkında Karar
2005/9824 sayılı Karar
29.12.2005
1265.8544.20.00.90.19 GTİP altında yer alan ve frekans ve yayın iletiminde kullanılan koaksiyel kabloların ithalatında referans fiyat uygulaması hk.
29.12.2005 tarihli 033539 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.12.2005
1266.Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların 2006 yılı ithal taleplerinin seri bir şekilde sonuçlandırılması ile ilgili işlemler hk.
28.12.2005 tarihli 033431 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.12.2005
1267.Belirli üçüncü ülkeler ve kategoriler bazında tespit edilen 2006 yılına ait hariçte işleme kotaları ve tekstil ürünlerinin ithaline ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/03 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliğ
27.12.2005
1268.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2006 yılına ait kota seviyeleri (miktar kısıtlamaları) tespiti ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2006/01 sayılı Çift Taraflı Kontrol sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
27.12.2005
1269.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2006 yılına ait kotaların birinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ithalatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2006/04 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
27.12.2005
1270.Bu tebliğde belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2006 yılına ait kotaların dağıtımı, azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri ve başvuruları hakkında Tebliğ
2006/02 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
27.12.2005
1271.5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin III nolu listesindeki tohum fide fidan çiçek soğanları kesme çiçek ve gıda maddeleri ve diğer tarım ve su ürünlerinin ithali aşamasında beyannamenin 31 nolu kutusuna meşruhat düşülmesi hk.
27.12.2005 tarihli 33248 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.12.2005
1272.Geçici İthalat Rejimi hükümlerine göre yurda girişi yapılan eşyanın, geçici ithalat rejimi izin talep formu ile izin formlarında beyan edilen rejimi sonlandıracak gümrük idaresi dışında başka bir gümrük idaresinden yeniden ihracı hk.
26.12.2005 tarihli 33050 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
26.12.2005
1273.7/9/2005 tarihli Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.
24.12.2005 tarihli Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.12.2005
1274.ÇHC menşeli belirli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında 2006 yılında uygulanacak miktar kısıtlaması (kota) hk.
2005/09 sayılı Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.12.2005
1275.İşlenmemiş kıymetli maden ithalatında Hazine Müsteşarlığı ile İstanbul Altın Borsasına bildirimde bulunulması ile ilgili yazı.
14.12.2005 tarihli 31970 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.12.2005
1276.10.9.2004 tarihli Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi ile Geçici Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
09.12.2005
1277.Akaryakıtların oktan tespiti ile tahlil işlemlerinde öncelikle gümrük laboratuarlarının kullanılması; TSE tarafından standart olarak kabul edilen ASTM 2699 yöntemi hk.
08.12.2005 tarihli 31396 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
08.12.2005
1278.Ahıska Türklerinin kendilerine ait motorlu taşıtların gümrük işlemlerinin müracaat edilen yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilmesi hk.
07.12.2005 tarihli 031278 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
07.12.2005
1279.Muafiyet koşullarını taşımadığı anlaşılan periyodik olarak değiştirilmesi gereken smart kartlardan, alınması gereken KDV için 3065 sayılı KDV Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılması hk.
07.12.2005 tarihli 31248 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
07.12.2005
1280.95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının I Sayılı Listesinde yer alan bazı Ayçiçeği tohumu ve Ayçiçeği tohumu yağlarının gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.
2005/9662 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
06.12.2005
1281.Ülkemize ithal edilmek üzere iç gümrüklere sevk edilecek veya ülkemiz üzerinden transit geçirilecek hayvan veya hayvan maddeleri için Tarım ve Köyişleri Bkl. nın taşra teşkilatlarından gerekli izinlerin alınmasından sonra gümrük işlemlerinin yapılması hk.
06.12.2005 tarihli 31199 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
06.12.2005
1282.ATA karnesi eşliğinde geçici ithal edilen eşya ile ilgili olarak, süre uzatımı hakkında 5 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) 15/03/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
05.12.2005 tarihli 31092 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
05.12.2005
1283.39.01-39.14 tarife pozisyonlarındaki ikincil kullanım amacıyla hurda plastikten geri kazanılmış granül ve çapakların 2005/3 s.Tebliğ hükümlerine tabi olduğu, yeni düzenlemenin aynı GTİP li birincil kullanım veya orijinal plastik ürünlerini kapsamadığı hk.
30.11.2005 tarihli 030570 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
30.11.2005
1284.Gümrükçe onaylanmış kişi ünvanına sahip firmaların ev tekstil ürünlerini dahilde işleme izni kapsamında ithalatını tüm gümrük müdürlüklerinden yapabilmeleri hk.
29.11.2005 tarihli 30368 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
29.11.2005
1285.3065 sayılı KDV Kanununun 17/g maddesi kapsamında metal hurda ve atıkları ile bunlardan imal edilen külçelerin ithalatında muafiyet uygulaması ile ilgili.
28.11.2005 tarihli 030229 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
28.11.2005
1286.Golf arabası, plaka uygulamasına tabi olmayan iş makineleri, tarım araçları (biçerdöver) ile bu kapsamda yer alan araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri hk.
28.11.2005 tarihli 30247 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
28.11.2005
1287.90.09 tarife pozisyonunda yer alan fotokopi makinesinin sınırlandırılması ile ilgili olarak; GTİP yönünden kaynaklanan ihtilafa ilişkin Danıştay Kararı hk.
28.11.2005 tarihli 30268 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
28.11.2005
1288.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında LPG ithalatında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu iznine gerek olmadığı hk.
24.11.2005 tarihli 29986 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
24.11.2005
1289.Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG ürünlerinin ithalat ve ihracat işlemleri hk.
23.11.2005 tarihli 29856 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.11.2005
1290.İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli 5402.31 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize ipliklerin Türkiyeye ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması açılmıştır.
2005/08 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
22.11.2005
1291.2005/4 sayılı DTS Tebliğinin 3. maddesi çerçevesinde; özel izin Belgelerinin D nüshaları İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne ithalatçılar tarafından gönderilecektir. Gümrük idarelerince yalnızca D nüshalarının onaylanması işlemi gerçekleştirilecektir.
22.11.2005 tarihli 029717 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.11.2005
1292.Emniyet Genel Müdürlüğünce ithali yasaktır kararı bulunan basılı yayınlara ilişkin listelerin günlük olarak gönderileceği Başmüdürlük görevlisi personele ilişkin isim, unvan ve e-posta bilgilerinin 25.11.2005 tarihine kadar bildirilmesi hk
22.11.2005 tarihli 029714 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.11.2005
1293.Emniyet Genel Müdürlüğünce ithali yasaktır kararı bulunan basılı yayınlara ilişkin listelerin günlük olarak gönderileceği Başmüdürlük görevlisi personele ilişkin isim, unvan ve e-posta bilgilerinin 25.11.2005 tarihine kadar bildirilmesi hk
22.11.2005 tarihli 029714 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.11.2005
1294.Gümrük müdürlüğü kurulu bulunmayan ancak mobil sistemde gümrük hizmeti görülen yerlerden gerçekleştirilmek istenilen bitki ve bitkisel ürün ithal ve ihraç işlemleri hk.
21.11.2005 tarihli 29533 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
21.11.2005
1295.12.12.2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu tebliğ ile, 2004/9 Sayılı Tebliğe değişiklik yapılmış ve Oyuncaklar ürün grubu sözkonusu tebliğin kapsamından çıkarılmıştır.
2005/38 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
17.11.2005
1296.Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin, 1/A sayılı ekinin 13. maddesinden sonraki (d) şıkkındaki fason imalatı yapan kişiler ise ibaresini izleyen (1) ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
15.11.2005 tarihli Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
15.11.2005
1297.4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) nin Kaldırılan Hükümler başlıklı 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere geçici madde 1 in eklenmesi hakkında Tebliğ
05 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)
12.11.2005
1298.İran İslam Cumhuriyeti tarafından düzenlenen ATA karnelerinin kabul edilmesi hk.
10.11.2005 tarihli 28475 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
10.11.2005
1299.Doğal Arı Balı Analiz Belgesi düzenlenen bal partisinin gümrük idarelerindeki ikinci denetim işlemleri ve analiz sonuçları ile ARGEFAR ın yorumunun tek bir belgede birleştiren Doğal Arı Balı Analiz Belgesi nin örneği hk.
09.11.2005 tarihli 28352 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
09.11.2005
1300.Çin Tayvanı menşeli 7318.14.91.00.00 gtipli maddenin (Demir veya çelikten ototaradöz sac vidaları) Türkiyeye ithalatına karşı alınan dampinge karşı verginin yürürlükte kalma süresi 10/11/2005 tarihi itibariyle sona ermiştir.
2005/23 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.11.2005
1301.Rusya Federasyonu menşeli 7408.11 gtipli maddenin (Bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar) Türkiyeye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/24 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.11.2005
1302.İhrakiye teslimi lisansına sahip olanların jet yakıtını serbest dolaşıma sokma şartları ve serbest dolaşıma sokabilecekleri gümrük idareleri hk.
02.11.2005 tarihli 28126 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
02.11.2005
1303.Çin e bağlı Makao Özel İdari Bölgesi nin ATA Karnesi sistemine katılımı hk.
31.10.2005 tarihli 27831 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
31.10.2005
1304.DTS 2005/3 sayılı Tebliğ kapsamında 39.01-39.14 G.T.İ.P.li ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar isimli atıkların ithalatı hk.
27.10.2005 tarihli 027591 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
27.10.2005
1305.Ticaret politikası önlemlerine tabi eşyaların gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılıp satılamayacağı hk.
2005/18 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
25.10.2005
1306.Makedon yetkilisi tarafından, sanayi ürünleri ticaretinde yeni bir telif hakları yasasının yürürlüğe gireceği, bu yasa uyarınca Makedon gümrük idaresinin şüphe duyması halinde Makedonyaya gelen TIRların kontrol altına alınabileceği hk.
17.10.2005 tarihli 026545 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
17.10.2005
1307.İşlenmemiş kıymetli maden ithalatının mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının takibi açısından, ilgili Gümrük Müdürlüklerince düzenlenecek İthalat Bilgi Formlarının, Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsasına bildirilmesi hk.
14.10.2005 tarihli 26503 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.10.2005
1308.Serbest Bölgelerden bitki ve bitkisel ürünlerin giriş ve çıkış işlemleri hk.
14.10.2005 tarihli 26463 sayılı tasarruflu yazı (Serbest Bölgeler)
14.10.2005
1309.Yurtdışından yolcu beraberi veya kesin dönüşte getirilen veya bireysel olarak ithal edilen veya posta ile gelen GSM Telefon cihazlarına yapılacak işlemler hk.
10.10.2005 tarihli 25818 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
10.10.2005
1310.İstanbul Park Pistinde düzenlenecek olan uluslararası otomobil ve motosiklet yarışlarında kullanılmak üzere gelen 37 ve 39 nolu Tebliğler kapsamı yakıt ve yağların ithal işlemleri hk.
06.10.2005 tarihli 025481 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
06.10.2005
1311.Şili tarafından düzenlenen ATA karnelerinin kabul edilmesi hk.
04.10.2005 tarihli 25174 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
04.10.2005
1312.Yalnızca ihtisas gümrük idarelerinden ithal edilebilen 69.11 GTP unda sınıflandırılması gereken porselen cinsi eşyanın 69.12, 69.13 GTP larından beyan edilerek ihtisas gümrüğü uygulamasından kaçınılması hk.
04.10.2005 tarihli 25240 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.10.2005
1313.2002/4101 sayılı Kararname kapsamında 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makineleri ve bunlara ait birimlerden alınan %0,5 oranında kesintinin devam edeceği hk.
04.10.2005 tarihli 25184 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.10.2005
1314.Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin tahlilinin hangi laboratuarlarda yapılacağını düzenlemektedir.
02 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi)
03.10.2005
1315.Gövdesi pirinçten asma kilitler ithalatında referans fiyat uygulaması hk.
27.09.2005 tarihli 24602 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
27.09.2005
1316.Deterjan ürünleri ithalatında gümrük idarelerince aranan Sağlık Bakanlığı veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bildirim Kayıt Yazısı örneği.
26.09.2005 tarihli 24497 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.09.2005
1317.Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler ve bunlarla ilgili olarak yapılabilecek Nihai gözden geçirme başvurusu vb. diğer işlemler hakkında Tebliğ
2005/22 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
23.09.2005
1318.AB Teknik Mevzuatına Uyum ve CE İşareti Uygulaması Hakkında
22.09.2005 tarihli 44225 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
22.09.2005
1319.10/8/2005 tarihli ve 2005/9315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 ve 5 inci maddeleri uyarınca, bazı çeltik ve pirinç türleri için açılan tarife kontenjanının dağıtımı esasaları hakkında Tebliğ
21.09.2005 tarihli Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
21.09.2005
1320.Serbest bölgelerde yapılan işlemlerde BİLGE Sisteminde TCGB ekranından tercihli tarifeden nasıl yararlanılacağı hk.
19.09.2005 tarihli 23737 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
19.09.2005
1321.Bazı çeltik ve pirinç türlerinin ithalatında 1/11/2005-31/7/2006 döneminde geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2005/9315 sayılı Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
13.09.2005
1322.Deterjan, mekanik temizleme tozu ve çamaşır sularından numune alınırken uyulacak kurallar ile numune alma işlemlerine ilişkin hususların belirlenmesi hakkında Tebliğ
2005/5 sayılı Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar ile Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğ
12.09.2005
1323.BİLGE sisteminde yapılan yeni düzenlemeler ile Dahilde İşleme Rejimine ilişkin mahrece iade ve ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri ve rejim kodları hk.
07.09.2005 tarihli 22752 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
07.09.2005
1324.MACS Sözleşmesi çerçevesinde Almanya dan ithal edilecek robot ve parçaları için 2005/8636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile öngörülen vergi muafiyetinin uygulanması hk.
06.09.2005 tarihli 22653 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
06.09.2005
1325.6802.91.90.00.18 gtipli (Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları) maddenin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ.
2005/17 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
03.09.2005
1326.Dampinge karşı vergiye tabi eşyaların muayene veya belge kontrolü aşamasında, konşimentolarının temini yoluna gidilerek beyannamelerde yazan bilgilerle konşimentolarda yazan bilgilerin karşılaştırılması hk.
02.09.2005 tarihli 22465 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
02.09.2005
1327.Astarlık Mensucatın ham ve mamul kumaş olarak değerlendirilmeyeceği ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalinde birim kıymet hk.
01.09.2005 tarihli 22263 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
01.09.2005
1328.5407.20, 6305.32 ve 6305.33 gtipli maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/16 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
27.08.2005
1329.21/1/2004 tarihli İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/5 sayılı Tebliğin 16 ncı ve 17 nci maddeleri değiştirilmiş, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile EK III ve EK IV yürürlükten kaldırılmıştır.
27.08.2005 tarihli İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
27.08.2005
1330.13/7/2005 tarihli İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/7 sayılı Tebliğ uyarınca birinci dönem için uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları hakkında Tebliğ
2005/06 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
27.08.2005
1331.LETOON markalı ürünlerin ithal ve ihracında sahta marka yönünden dikkatli olunması hk.
26.08.2005 tarihli 21890 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
26.08.2005
1332.ÇHC menşeli gücü 37,5 W ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım (ac/dc) motorlarının Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu maddenin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
2005/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.08.2005
1333.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Endonezya menşeli lamine parkelerin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, bu ülkeler menşeli söz konusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
2005/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.08.2005
1334.ÇAYKUR logolu Hologram Etiketlerin sadece Kuruluşları adına ve Kuruluşlarının elemanlarınca ithal işlemlerinin yapılması, başka kişi veya kurumların ÇAYKUR Hologramı ithalatı yapmasına izin verilmemesi hk.
25.08.2005 tarihli 21846 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
25.08.2005
1335.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 70.05 GTİPli madde ithalatına karşı korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.
2005/01 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
20.08.2005
1336.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli Tebliğde belirtilen maddelerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.08.2005
1337.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7315.20.00.00.00 gtipli Patinaj zincirlerinin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.08.2005
1338.17.06.2005 tarih ve 2005/12 sayılı Genelgede değişiklik yapan 15.08.2005 tarih ve 2005/14 sayılı Genelge hk.
16.08.2005 tarihli 21025 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
16.08.2005
1339.Renkli televizyon üretiminde kullanılan ana baskı devrelerinin farklı alanlarda kullanılan ürünlerden ayrıt edilmesi maksadıyla Elektronik Cihaz İmalatçıları Derneğince hazırlanan yazı.
16.08.2005 tarihli 20983 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.08.2005
1340.9404.90.90.00.19 GTİP de yer alan Çin menşeli yatak örtüsü (set halinde) nevi eşyanın serbest dolaşıma girişinde 20.50 USD birim kıymetin referans alınması uygulamasına son verilmesi hk.
16.08.2005 tarihli 20971 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
16.08.2005
1341.17.06.2005 tarih ve 2005/12 sayılı Genelgenin 5. bölümünün kaldırılması hk.
2005/14 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
15.08.2005
1342.Tekstil ürünlerinin lif kompozisyonuna göre isimlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Yönetmelik
12.08.2005 tarihli Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/AT)
12.08.2005
1343.AKÇT kapsamı ürünün Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatında Ortak Gümrük Tarifesinin (OGT) uygulanacağı durum ve dönem hakkında yazı.
12.08.2005 tarihli 20653 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
12.08.2005
1344.Banka masraf ve komisyonları için Türkiye Bankalar Birliğinin Kambiyo Mevzuatı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Vadeli ithalat Bildirim Formu ve Transfer Bildirim Formu taslakları hk.
12.08.2005 tarihli 20752 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
12.08.2005
1345.Yumurta ithali sırasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun radyasyon testi uygulamasının kaldırılması hakkında yazısı.
12.08.2005 tarihli 20700 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.08.2005
1346.İthalat:2005/20 sayılı Tebliğin EK-1inde yer alan İthalat İzleme Belgesi Kapsamına Giren İthal İşlemleri listesindeki 8528.12.52.00.00, 8528.12.54.00.00, 8528.12.56.00.00 ve 8528.12.58.00.00 gtipli maddelere ilişkin uygulama değiştirilmiştir.
İthalat: (2005/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
06.08.2005
1347.ATA Karnesi ile Geçici ithalatı yapılan eşya ihtilaflarında, gümrük idarelerince TOBB a yapılacak tebligatın, geçici ithalat eşyasının yurtta kalma süresi sonundan itibaren değil, karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden yapılması hk.
02.08.2005 tarihli 019723 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
02.08.2005
1348.PETKİM tarafından bildirilen fiyatların ilgili Gümrük İdarelerine ivedilikle intikal ettirilmesi hususunda azami özenin gösterilmesi hk.
02.08.2005 tarihli 19733 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
02.08.2005
1349.22.7.2005 tarihli 2005/9137 sayılı Karar uyarınca, 2926.10.00.00.00 gtipli akrilonitril isimli madde için açılan 35.000 tonluk tarife kontenjanının söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere dağıtımı hakkında Tebliğ
2005/25 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
30.07.2005
1350.18.7.2004 tarihli 2004/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
29.07.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
29.07.2005
1351.7009.91 ve 7009.92 gtipli cam aynaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/14 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.07.2005
1352.22.10.2004 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/15 sayılı Tebliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Tebliğ
29.07.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/15 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
29.07.2005
1353.18.7.2004 tarihli 2004/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
29.07.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/7 Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
29.07.2005
1354.Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı Çin menşeli olan ancak üzerlerinde Rixos Design Italy ibaresi tespit edildiği için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 56/1 inci fıkrasına istinaden ithaline izin verilmeyen eşyalar hk.
29.07.2005 tarihli 19535 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
29.07.2005
1355.Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı Çin menşeli olarak beyan edilen eşyanın elleçleme faaliyetine tabi tutulması hk.
29.07.2005 tarihli 19536 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
29.07.2005
1356.DİİB kapsamında yapılacak ihracata konu ev tekstili ürünlerinin bünyesinde kullanılacak malların ithalatı ve belge üzerinde yapılacak düşümlerde azami özenin gösterilmesi hk.
28.07.2005 tarihli 19399 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
28.07.2005
1357.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 58.01 gtipli Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 ve 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç) ın ithalatında teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.07.2005
1358.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli resim tüplü renkli televizyon alıcıları için başlatılan damping soruşturması sonucunda sözkonusu eşyanın ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2005/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.07.2005
1359.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli duvar tipi split klimaların Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasına karşılık, söz konusu ürün için, soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2005/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.07.2005
1360.Dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat ithalatında Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı hk.
26.07.2005 tarihli 19122 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
26.07.2005
1361.Demizolam (Midazolam) isimli ürünün hazır ilaç şeklinde ithal edildiği takdirde Psikotrop Maddeler Sözleşme Eki IV numaralı listede yer alması nedeniyle ithalatı için özel izin belgesi gerektiği hk.
26.07.2005 tarihli 19166 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.07.2005
1362.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygunluk yazısına tabi olsun olmasın 39 Seri Nolu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gebze Petro Kimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünden yapılması hk.
25.07.2005 tarihli 19043 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
25.07.2005
1363.İthali uygun bulunmayan lif döküntüleri listesine 5003.10.00.00.18 G.T.İ.P inin de eklenmesi gerektiği hk.
25.07.2005 tarihli 18916 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.07.2005
1364.Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddelerinde değişiklik yapılması hk.
24.07.2005 tarihli Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
24.07.2005
1365.2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu akrilonitril isimli maddenin ithalatında Kararda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.
2005/9137 sayılı Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
22.07.2005
1366.Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nce ... firması adına tescilli ... sayılı ... sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı Çin menşeli olarak beyan edilen eşya hk.
22.07.2005 tarihli 18905 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
22.07.2005
1367.Zippo markalı ürün ithal ve ihracında taklit veya sahtelerine karşı dikkatli olunması hk.
15.07.2005 tarihli 18279 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
15.07.2005
1368.3802.90.00.90.13 GTİPli ağartma toprağı-asit aktivasyonlu killerin (yalnız asit aktivasyonlu, pH değeri 7den küçük ağartma toprağı ve killer) ithalatı için 2004-4 Tebliğ kapsamında 08.07.2005 öncesi alınan gözetim belgelerinin geçersiz olacağı hk.
14.07.2005 tarihli 18218 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.07.2005
1369.Türkiyeye ithal edilen veya Türkiyeden ihraç edilen diplomatik kolilerin tabi olacağı düzenlemeler hk.
14.07.2005 tarihli 18177 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
14.07.2005
1370.Elektronik Voltmetreler, Elektronik Ampermetreler ve Ölçü Transformatörleri için yürütülen soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına, Elektrikli Voltmetreler ile Elektrikli Ampermetreler ithalatında 3 yıl süresince kota uygulanmasına karar verilmiştir.
2005/07 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.07.2005
1371.3/6/2005 tarihli İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ uyarınca 7009.91 gtipli Çerçevesiz cam aynalar için uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hakkında Tebliğ
2005/05 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
13.07.2005
1372.Uluslararası prosedürü tamamlanan İran için Form A Menşe Belgelerini onaylamaya yetkili Odalar hk.
13.07.2005 tarihli 18016 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
13.07.2005
1373.Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Carnet de Passage en =Douane-CPD)  ile girişi yapılan taşıtlara 6 ay karne geçerlilik süresi verilmesi hk.
12.07.2005 tarihli 04706 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
12.07.2005
1374.Yakıt ithalatında analiz değerlerinin incelenmesi ..gümrükten çekilmesinde bir sakınca yoktur.. yazısının ithalatçı firmaya verilmesi ve bu belgenin gümrük idaresine ibrazı halinde gümrükten çekilmesine izin verilmesi hk.
12.07.2005 tarihli 17781 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
12.07.2005
1375.Akaryakıtların oktan tespitinin TSE tarafından standart olarak kabul edilen ASTM-2699 yöntemini kullanan TÜPRAŞ ve TÜBİTAK da yaptırılmasının uygun olacağı hk.
12.07.2005 tarihli 17785 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
12.07.2005
1376.CN 22 gümrük etiketi ile gelen posta gönderileri için CN 23 gümrük beyannamesi (Déclaration en Douane) aranmaksızın sözlü beyan formu doldurulmak suretiyle işlem tesisi hk.
11.07.2005 tarihli 17723 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
11.07.2005
1377.Moğolistan, Beyaz Rusya Cumhuriyeti ve Sırbistan tarafından düzenlenen ATA karnelerinin kabul edilmesi hk.
08.07.2005 tarihli 17574 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
08.07.2005
1378.Banyo küvetleri, Duşlar, Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması başlatılmıştır.
2005/12 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
08.07.2005
1379.Gümrük Kanununun 56/1 inci maddesinin gümrük idarelerince farklı şekillerde yorumlanarak farklı uygulamalarda bulunulmasına karşı bu konu hakkında açıklık getirilmesi hakkında yazı.
07.07.2005 tarihli 17527 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
07.07.2005
1380.İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, üretim araçlarının değiştirilmesi gereken parçalar hk.
07.07.2005 tarihli 17428 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
07.07.2005
1381.Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gıda ve tarım ürünlerinde kontrol ve laboratuvar işbirliği protokolü hk.
07.07.2005 tarihli 17427 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
07.07.2005
1382.Iraktan her türlü hurda ithalatının yasaklanması ve Irak hurdasının diğer ülkeler üzerinden veya farklı şekillerde ülkemize girişinin engellenmesi hk.
06.07.2005 tarihli 17410 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
06.07.2005
1383.Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında işlem görüp mavi hatta havale edilen eşyanın global listeden düşümün ne şekilde yapılacağı hk.
06.07.2005 tarihli yazısı (Yatırım Teşvik)
06.07.2005
1384.DİİB kapsamında akaryakıt ithali hk.
05.07.2005 tarihli 00157 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
05.07.2005
1385.T.S.E. nin uygunluk değerlendirmesine tabi Laminat Parkelerin uygunluk değerlendirmesine tabi olmayan Lamine Parke olarak beyan edilmesi hususunda dikkatli olunması hk.
04.07.2005 tarihli 16968 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.07.2005
1386.70.04 ile 70.05 gtipli maddelerin ithalatında, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İrana uygulanacak üçüncü dönem kotalara ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları hakkında Tebliğ
2005/04 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
03.07.2005
1387.5407.20, 6305.32 ve 6305.33 gtipli maddelerin ithalatında, İrana uygulanacak ikinci dönem miktar kısıtlamasına ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları hakkında Tebliğ
2005/01 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
03.07.2005
1388.70.13 gtipli sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın ithalatında, İrana uygulanacak olan dördüncü dönem miktar kısıtlamasına ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları hk. Tebliğ
2005/02 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
03.07.2005
1389.Eşyaların iç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkenin belirtilmediği ancak başka bir ülkede üretildiği izlenimi yaratacak şekilde isim ya da marka bulunması halinde 4458 s.Kanunun 56/1 kapsamında değerlendirilmesi hk.
03.07.2005 tarihli 017247 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
03.07.2005
1390.2905.42.00.00.00 gtipli Pentaeritritol (pentaeritrit) ün Çin Halk Cum. menşeli olanları için 2005/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması sonucunda sözkonusu madde ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.07.2005
1391.2005/23 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin 3. maddesine, (Ek 1) de yer alan maddelerin bildirime tabi olmadığının beyan edilmesi ve her ithalat işlemi için ilgili gümrük idaresine verilecek taahhütname ile ilgili fıkra eklenmesi hk.
2005/28 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
01.07.2005
1392.İthalatçılara verilen kontrol Belgesi dosyalarının kapatılması için ithal edilen yakıt ve gazlara ilişkin belgelerin gümrük müdürlüklerince onaylanması hk.
30.06.2005 tarihli 16701 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
30.06.2005
1393.II sayılı listede yer alan 33.01, 35.01, 3503.00, 3504.00, 35.05 gtipli maddeler hariç olmak üzere, 25 ila 97 nci fasılları kapsamı maddelerin Tunus Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.
2005/9044 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
29.06.2005
1394.Tunus Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri için Kararda belirtilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.
2005/9052 sayılı Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
29.06.2005
1395.Petrol ithalatında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şirketlere ilişkin münferit olarak gönderilen yazılarının işlemden kaldırılması hk.
28.06.2005 tarihli 16532 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.06.2005
1396.DİİB ile akaryakıt harici ürün ithali hk.
28.06.2005 tarihli 00149 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
28.06.2005
1397.Enteral beslenme ürünleri ve tıbbi amaçlı bebek mamalarının ithal izin işlemleri hk.
28.06.2005 tarihli 16478 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.06.2005
1398.İthali uygun bulunmayan lif döküntülerine ait 5305.90.00.00.11 G.T.İ.P. da değişiklik yapılması hk.
28.06.2005 tarihli 16474 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.06.2005
1399.Akaryakıt ithalatı ve ihrakiye amaçlı transit akaryakıt ve madeni yağ satışları yapabilen rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri ile akaryakıt türlerinin sınırlandırılması hk.
28.06.2005 tarihli 16469 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
28.06.2005
1400.Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde BİLGE sistemi üzerinde ne şekilde işlem yapılacağı hk.
27.06.2005 tarihli 16397 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
27.06.2005
1401.Güney Kore, Hindistan ve Çin Tayvanı menşeli, 5402.33 gtipli polyesterlerden tekstürize iplikler için, nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2005/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.06.2005
1402.İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/6 sayılı Tebliğ uyarınca ağartma toprağı ve killer için uygulanacak kotaya ilişkin başvuru, dağıtım, kullanım usul ve esasları ile muafiyet kapsamında yapılacak ithalata ilişkin esaslar hakkında Tebliğ
2005/03 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
24.06.2005
1403.Yakıt ithalatında analiz değerlerinin incelenmesi ..gümrükten çekilmesinde bir sakınca yoktur.. yazısının ithalatçı firmaya verilmesi ve bu belgenin gümrük idaresine ibrazı halinde gümrükten çekilmesine izin verilmesi hk.
24.06.2005 tarihli 16172 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
24.06.2005
1404.Türkiyeye ithal edilen veya Türkiyeden ihraç edilen diplomatik kolilerin tabi olacağı düzenlemeler hk.
23.06.2005 tarihli 15909 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
23.06.2005
1405.1005.90 gtipli tohumluk olmayan mısırın 130 CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları hk.
2005/10 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
21.06.2005
1406.2005/3 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında ithal edilen yakıt ve gazlara ilişkin taahhütnamelerin ve bugüne kadar onaylanmayan taahhütnamelerin gümrük müdürlüklerince onaylanması hk.
30.06.2005 tarihli 15418 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
17.06.2005
1407.4458 sayılı Gümrük Kanununun 56 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının gümrük idarelerince farklı şekillerde yorumlanmasının ve farklı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla; bu fıkra kapsamında değerlendirilmesi gereken eşyalara ilişkin başlıca durumlar hk.
2005/12 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
17.06.2005
1408.Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünlerin 2004/9 CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthaline İlişkin Tebliğin 5. maddesi kapsamında değerlendirilmemesi hk.
17.06.2005 tarihli 15319 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.06.2005
1409.İthali yasak olan lif döküntülerinin tarife pozisyon numaralarının bildirilmesi hk.
17.06.2005 tarihli 15300 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.06.2005
1410.Av ve yaban hayvanlarının üretimi, yetiştiriciliği ile doğadan avlanan, yakalanan hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünlerin ticaretinin, yurda giriş ve çıkışlarının nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik
16.06.2005 tarihli Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik
16.06.2005
1411.GSM cihazları (cep telefonları) ithalatında IMEI numarası, marka ve model doğruluğunun ilgili ülke makamlarından soruşturulabileceği hk.
16.06.2005 tarihli 15201 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.06.2005
1412.0106.00 gümrük tarife pozisyonlu canlı diğer hayvanlar isimli madde kapsamında yer alan bombus arılan (bombus bees) nın, insan tüketimine konu olmaması nedeniyle radyoaktivite kontrolüne tabi kılınmaması hk.
16.06.2005 tarihli 15160 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.06.2005
1413.3065 sayılı Kanunun 17/4-g maddesine göre külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar, döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkların teslimatının KDV den istisnası hk.
15.06.2005 tarihli 15127 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
15.06.2005
1414.Canon dışındaki birtakım firmalar tarafından üretilip pazarlanan ve orijinal Canon pilleri olarak lanse edilen pillerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla gümrük idarelerinin dikkatli olması hk.
14.06.2005 tarihli 14879 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
14.06.2005
1415.GTİP itibariyle 2005/23 sayılı Tebliğ kapsamında olmakla birlikte Kozmetik Yönetmeliği uyarınca bildirime tabi olmayan ara mamul veya hammadde gibi ürünler için hazırlanan taahütname hk.
13.06.2005 tarihli 14804 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.06.2005
1416.Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithal edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatı hangi gümrük idarelerinden yapılacaktır?
10.06.2005 tarihli 00129 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
10.06.2005
1417.Daha önce 16676 sayılı yazı ile belirlenen motorsiklet ve bisiklete ait iç ve dış lastik ithalatında referans kıymetin, yapılan çalışma neticesinde tespit olunan hammadde artış oranları nispetinde artırılarak yeniden belirlenmesi hk.
08.06.2005 tarihli 14370 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
08.06.2005
1418.2004/2 sayılı Tebliğ ile başlatılan korunma önlemleri soruşturması sonucunda 3802.90.00.90.13 gtipli ağartma toprağı-asit aktivasyonlu killerin ithalatında 3 yıl süresince miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar verilmiştir.
2005/06 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
08.06.2005
1419.1702.90.50.00,19 GTİP li maltodekstrin eşyasının ithalinde gümrük kıymetinin asgari CIF 700 $/ton olarak esas alınması hk.
08.06.2005 tarihli 14355 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
08.06.2005
1420.İthal edilen Gözetim ve Korunma önlemine tabi eşyaya ilişkin istatistiki verilere Müsteşarlıklarca da erişilmesi mümkün olduğundan bundan böyle söz konusu verilerin Müsteşarlıklara gönderilmesi uygulamasına gerek duyulmadığı hk.
07.06.2005 tarihli 14152 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.06.2005
1421.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2005 yılına ait kotaların (miktar kısıtlamaları) %50 sine tekabül eden ikinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ithalatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/8 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
04.06.2005
1422.0409.00 taife pozisyonunda sınıflandırılan balların ihracat gümrük işlemlerinde BİLGE sisteminde yer alan uyarı mesajları doğrulusunda işlem yapılmasının sağlanması hk.
03.06.2005 tarihli 13994 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
03.06.2005
1423.İran menşeli 7009.91 gümrük tarife pozisyonlu Çerçevesiz Cam Aynaların ithalatında korunma önlemi olarak 4 yıl süresince miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar verilmiştir.
2005/05 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
03.06.2005
1424.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ısıya dayanaklı cam kapaklar için dampinge karşı verginin yürürlüğe konulması sonucu bu malları menşe saptırması yaparak Malezya dan yapmasına karşı dikkatli olunması hk.
01.06.2005 tarihli 13722 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
01.06.2005
1425.Çin menşeli sarımsakların Türk menşeli olarak gösterilerek ABye sevk edilmesi üzere, AB üyesi ülkelere yapılan sarımsak ihracatları ve transit işlemleri ile ilgili olarak gümrük idarelerinin dikkatli olmaları hk.
01.06.2005 tarihli 13785 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
01.06.2005
1426.Garanti belgesi muafiyet yazısını alan sanayicilerinden gümrüklerde ayrıca Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu istenilmemesi hk.
30.05.2005 tarihli 13474 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
30.05.2005
1427.Geçici ithalat beyannamesi kapsamında gerekse ATA karnesi kapsamında geçici ithal edilmek istenen eşya ile ilgili olarak 4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) nin süre başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen sürelerin dikkate alınması hk.
30.05.2005 tarihli 13453 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
30.05.2005
1428.Ülkemize geçici ithal edilen kullanılmış ev eşyası arasında, 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bandrol ücretine tabi olanlarına, bu ücretin tahsiline ilişkin hazırlanan 2005/11 sayılı genelge hk.
30.05.2005 tarihli 13332 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
30.05.2005
1429.GTS den yararlanmak üzere İran için prosedür tamamlanmış olup diğer makamlara ait bilgi ve belgelerdeki eksiklikler giderilinceye kadar Tahran Ticaret Odasınca onaylı Form A Menşe Belgelerinin kabul edilmesi hk.
30.05.2005 tarihli 13459 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
30.05.2005
1430.0904.20.10, 0904.20.30.00.11, 0904.20.90.00.11, 1202.10 ve 1202.20 gtipli ürünlerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/08 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
28.05.2005
1431.Yemeklik soya yağı ithalatının, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca düzenlenecek Kontrol belgesi ile yemeklik olmayan soya yağı ithalatı için kapsam dışı yazısına istinaden işlem yapılması hk.
26.05.2005 tarihli 13071 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.05.2005
1432.Yemeklik soya yağı ithalatının, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca düzenlenecek Kontrol belgesi ile yemeklik olmayan soya yağı ithalatı için kapsam dışı yazısına istinaden işlem yapılması hk.
26.05.2005 tarihli 13071 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.05.2005
1433.Kozmetik ürünlerin, teknik nitelikleri, ambalaj bilgileri, piyasaya arz edilmeleri, piyasa gözetim ve denetimleri, üretim yeri denetimleri ve denetimler sonunda alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik
23.05.2005 tarihli Kozmetik Yönetmeliği
23.05.2005
1434.Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmeliğin EK I A sında, EK I B sinde ve EK III ünde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik
21.05.2005 tarihli Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
21.05.2005
1435.Araçların ithalinde, gümrük idarelerinde Türk Standartları Enstitüsü elemanlarınca yapılacak gerekli incelemeden sonra gümrük işlemlerinin yapılması yeterli olup, Tip onayı Belgelerinin gümrük idarelerince aranmasına gerek görülmemektedir.
20.05.2005 tarihli 12580 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.05.2005
1436.FİRBAN firmasından kollegan bağırsağı ithalatında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılacak testlerde uygun rapor düzenlenmiş olması halinde ithalatlarına izin verilmesi hk
20.05.2005 tarihli 12589 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.05.2005
1437.Miras yolu ile gelen motorlu nakil vasıtalarının (motorlu ticari araçlar hariç) ithalinde gümrük vergisi, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin aranılmaması hk.
20.05.2005 tarihli 12582sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
20.05.2005
1438.Teknik amonyum nitrat ithal işlemlerinde Taşıma İzin Belgesinin aranmayacağı hk.
20.05.2005 tarihli 12445 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.05.2005
1439.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan sentetik elyaf ve iplik ithalatı ile referans kıymet uygulaması hk.
16.05.2005 tarihli 00108 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
16.05.2005
1440.İthalat:2005/20 sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ EK 1de yer alan İthalat İzleme Belgesi Kapsamına Giren İthal İşlemleri listesindeki 6116.10 gtipli maddeye ilişkin uygulamanın değiştirilmesi hakkında Tebliğ
İthalat: (2005/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
11.05.2005
1441.08.09.2004 tarihli Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 2. maddesinde yer alan ...29/04/2005... tarihine kadar ibaresi ...15/06/2005... tarihine kadar şeklinde değiştirilmiştir.
11.05.2005 tarihli Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
11.05.2005
1442.4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gtipli kolanların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/07 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
11.05.2005
1443.Rusya Federasyonu menşeli 7408.11 gtipli Bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların Türkiyeye ithalatında CIF bedelin %3 ü oranında teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.05.2005
1444.Ukrayna menşeli bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2005/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.05.2005
1445.70.13 gtipli sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin 09/05/2005 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
2005/04 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
09.05.2005
1446.Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerine yönelik soruşturma açılması ve soru formlarının doldurulması hk.
2005/134 sayılı Sirkülerler (AB'nin Çin Menşeli Ürünlere Yönelik Soruşturması Ve Soru Formlarının Doldurulması)
05.05.2005
1447.Belarus a ülkemizden yapılacak tekstil ve hazırgiyim ürünleri ihracatında uygulanacak vergi oranları hk.
2005/129 sayılı Sirküler (Belarus Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik)
03.05.2005
1448.Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına yeni bir cümle eklenmesi hakkında Tebliğ.
30.04.2005 tarihli Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-masına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.04.2005
1449.Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına yeni bir cümle eklenmesi hakkında Tebliğ.
30.04.2005 tarihli Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30.04.2005
1450.Dahilde işleme kapsamında halıların ithalatında, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Odaya kayıtlı olduğu, halı tamirat atölyesi bulunduğu ve bu işlem için kapasite raporu düzenlenmeyeceği ile ilgili olarak alınan yazının ibraz edilmesi gerekmektedir.
29.04.2005 tarihli 00097 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
29.04.2005
1451.Brezilya ve ÇHC menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonunda yer alan demir veya çelikten boru bağlantı parçaları için, nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2005/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.04.2005
1452.Bulgaristan, Endonezya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ ile Tayland menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonunda yer alan demir veya çelikten boru bağlantı parçaları için, dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2005/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.04.2005
1453.1901.20.00.10.00, 1901.20.00.20.00 ve 1901.20.00.90.00 gtipleri için ..yalnız yufkalar.. tamamlayıcı bilgisi girildiğinde %1 oranında ..yufka haricindekiler.. tamamlayıcı bilgisi kullanıldığında %18 oranında KDV uygulanacaktır.
22.04.2005 tarihli 09998 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
22.04.2005
1454.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ev tekstil ürünleri ithalatı ile referans kıymet uygulaması hk.
22.04.2005 tarihli 00095 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
22.04.2005
1455.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının İhracatı Teşvik Mevzuatı hükümlerinin Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında yapılacak ithalata ilişkin esasları ile ilgili bölümü hk.
2005/YB-29 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
22.04.2005
1456.26/03/2005 tarihli Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin geçici 2 nci maddesinin ilk cümlesinin değiştirilmesi hakkında Tebliğ
21.04.2005 tarihli Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
21.04.2005
1457.Cep telefonu ithalatında Telekomünikasyon K. Onay Sertifikası üzerinde ..Gümrük İdaresine Kontrol Sertifikası ibraz edilmelidir.. şeklinde bir ibare yer alıyorsa sertifikalar ibraz edilmeden ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmemesi hakkında yazı.
21.04.2005 tarihli 09916 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.04.2005
1458.Bitkisel atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler, alınacak önlemler hakkında Yönetmelik
19.04.2005 tarihli Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
19.04.2005
1459.CE işareti taşıması gereken ürünler listesinde yer alan 9018.90.60.00.11 GTİP nolu anestezi cihazı ile 9018.90.85.00.17 GTİP nolu defibrilatör cihazının CE işareti taşımaması halinde hibe bile olsa piyasaya arzının mümkün olmadığı hk.
19.04.2005 tarihli 09685 sayılı tasarruflu yazı (Tasfiye)
19.04.2005
1460.Slovakya menşeli jelatinler ile Almanya menşeli kollogen bağırsakların ithalat aşamasında alınacak numuneler için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapılacak testlerde uygun rapor düzenlenmiş olması halinde ithalatlarına izin verilmesi hk.
18.04.2005 tarihli 09611 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.04.2005
1461.Fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan yerlerin, Bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
18.04.2005 tarihli Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18.04.2005
1462.2.6.1994 tarihli 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin ve 21.10.2004 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve konteynerlerle ilgili hükümleri içeren eki Ek B3 ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi hakkında Yönetmelik
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16.04.2005
1463.18/7/2004 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğin 2 nci maddesinin sonuna ekleme yapılması ve gözetim uygulamasına tabi maddelere dair tablonun değiştirilmesi hk.
15.04.2005 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
15.04.2005
1464.2004/1 sayılı Tebliğ ile 9025.11.99.00.19 gtip lu diğerleri başlığı altında yer alan termometrelerin ithalatına yönelik olarak açılmış olan korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
2005/03 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
15.04.2005
1465.Yurtdışında üretilen taklit Letoon markalı spor ayakkabıların yurda girişinin durdurulması hk.
14.04.2005 tarihli 09299 sayılı tasarruflu yazı
14.04.2005
1466.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ürünler için 2005/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümlerinin uygulanmaması yönünde işlem yapılması hk.
13.04.2005 tarihli 09169 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
13.04.2005
1467.Kayıt belgelerinin geçerlilik sürelerinin 90 gün olduğu, bir kayıt belgesinin birden fazla beyanname için kullanılamadığı ve süresinin uzatılmadığı hk.
13.04.2005 tarihli 09210 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.04.2005
1468.Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin üretiminde kullandıkları makina ve teçhizata ait aksam ve parçalar için, kendi üretiminde kullanacağına dair taahhütname ve sanayi sicil belgesinin örneğinin verilmesi halinde ithalatı hk.
11.04.2005 tarihli 08879 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.04.2005
1469.Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Sentetik Elyaf ve İplik İthalatı Hakkında
2005/702 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının onay yazısı (Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Sentetik Elyaf ve İplik İthalatı Hakkında)
11.04.2005
1470.Makao menşeli beyan edilen ayakkabıların gördükleri yetersiz işlem ve işçilik nedeniyle Makao menşei kazanmadığından Çin menşeli olarak işlem görmeleri hk.
08.04.2005 tarihli 08711 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
08.04.2005
1471.Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik
06.04.2005 tarihli Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.2005
1472.Hayvan ve hayvansal ürünler transitine ilişkin olarak mevcut mevzuat hükümlerinin titizlikle uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hk.
06.04.2005 tarihli 08535 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
06.04.2005
1473.Çay paketlerinde ağız kapama etiketi olarak kullanılan ve gıda ile temas etmeyen 4821.90.10.00.00 gtipli hologram etiketin ithalatı sırasında Tarım İl Müdürlüğünce kontrolünün aranmaması hk.
05.04.2005 tarihli 08379 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.04.2005
1474.AB ülkelerinde yapılan tarım ürünleri ithalatında EUR.1 Dalaşım Sertifikası yerine ATR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi halinde tercihli rejim uygulanmaması, konu hakkında gerekli titizliğin gösterilmesi hk.
04.04.2005 tarihli 08159 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
04.04.2005
1475.Söküm amacıyla ülkemize giriş yapacak gemilerden notifikasyon belgesi olmayanlara izin verilmemesi hk.
01.04.2005 tarihli 08097 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
01.04.2005
1476.Kimyasal madde ithal izin belgesinin bir ithal işlemi için geçerli olduğu ancak, yapılan araştırmalarda bazı izin belgelerinin düşüm yapılmak suretiyle birden fazla ithalat işleminde kullanılması ile ilgili yazı.
31.03.2005 tarihli 07987 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.03.2005
1477.Sağlık Bakanlığının özel izin belgesi ile ithalatı yapılan eşyanın D nüshalarının incelenmesinden gümrüklerce işlem görmediğinin, ayrıca bazı madde ve müstahzarların kurye aracılığı ile Özel İzin Belgesi kullanılmadan ithalatının yapılması
31.03.2005 tarihli 07966 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.03.2005
1478.Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar, ithalat işlemlerinde, marker ekleme yükümlülüğünün dikkate alınmaması hk.
30.03.2005 tarihli 07803 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
30.03.2005
1479.Kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını temin etmek üzere ürünlerin piyasaya arz edilmesinden önce bildirimde bulunulması, piyasa gözetim ve denetiminin yapılması hk.
5324 sayılı Kozmetik Kanunu
30.03.2005
1480.LPG ithalatına ilişkin işlemlerin uygulanması hakkında yazı.
30.04.2005 tarihli 07804 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
30.03.2005
1481.GMS cihazları cep telefonlarının tasfiye edilmesine karar verilmesi halinde satışları öncesinde 2813 sayılı Telsiz Kanunu gereğince IMEI numaralarının yeniden programlanmak suretiyle düzeltilmesi için konunun Telekomünikasyon Kurumuna bildirilmesi hk.
29.03.2005 tarihli 7596 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
29.03.2005
1482.Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a ve 16/1-1 maddeleri uyarınca istisna kapsamında ithal edilen ancak ithal amacı dışında kullanıldığı tespit edilen deniz araçları hk.
29.03.2005 tarihli 07612 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
29.03.2005
1483.Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatındaki tereddütlerin ilk önce gümrük kontrol genel müdürlüğüne bildirilmesi hk.
29.03.2005 tarihli 00992 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
29.03.2005
1484.TV üretimine 2005/1 sayılı İhracat Tebliğinin 14/d maddesi kapsamında dahilde işleme izni verilmemesi, ancak Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında değerlendirilmesi hakkında yazı.
28.03.2005 tarihli 00073 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
28.03.2005
1485.08/09/2004 tarihli Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 2. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmış ve aynı maddenin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
26.03.2005 tarihli Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
26.03.2005
1486.30.06.2005 tarihine kadar akaryakıt ithalatı ve ihrakiye amaçlı transit akaryakıt ve madeni yağ satışları yapabilecek rafineri, dağıtım ve ihrakiye teslimi şirketlerinin listesi.
25.03.2005 tarihli 07495 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.03.2005
1487.ATA karnesi kapsamında yapılacak geçici ithalat işlemleri için 21.03.2005 tarih, 25762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) ne göre işlem yapılması hk.
25.03.2005 tarihli 07316 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
25.03.2005
1488.Dahilde işleme izni kapsamında, tamir amaçlı halı ithalinde, halı tamirat atölyesi kapasite raporu düzenlenmeyeceği ile ilgili olarak Sanayi Odasından alınacak yazının ibraz edilmesi durumunda ithalata izin verilmesi hk.
25.03.2005 tarihli 00070 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
25.03.2005
1489.Akaryakıt ithalatı ve ihrakiye amaçlı transit akaryakıt ve madeni yağ satışları yapabilen rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri hk.
25.03.2005 tarihli 07336 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
25.03.2005
1490.AFPC BEIRUT markalı filtreli sigara kağıdının taklitlerinin ithalinin önlenmesi hk.
24.03.2005 tarihli 07187 sayılı tasarruflu yazı
24.03.2005
1491.Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında Türkiyeye ATA karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ve ATA karnelerine gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin belirlenmesi hakkında Tebliğ
04 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)
21.03.2005
1492.2005/6 sayılı Tebliğ eki Ek II de yer alan listeye 2524.00.00.00.00 Amyant eklenmiş, Ek III de yer alan listede 2524.00.00.00.00 G.T.İ.P.li maddenin ismi Amyant (Asbest) (Yalnız Krizotil (Beyaz Asbest) hariç) olarak değiştirilmiştir.
2005/13 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
19.03.2005
1493.Beyaz içkilerde (vodka cin konyak likör tekila gibi) ve viski türü içkilerde kıymet tespiti nasıl yapılır?
17.03.2005 tarihli 06635 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
17.03.2005
1494.Başta Rusya Federasyonu olmak üzere muhtelif ülkelerdeki kiralık biçerdöverlerin kazançlarının buğday olarak ithalatının yapılabilmesi hk.
17.03.2005 tarihli 06632 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
17.03.2005
1495.Saat, cep telefon kapağı, şarj cihazı, batarya ve telefon kılıflarının yalan beyanda bulunarak tarifelerinin vergiden muaf tarifede gösterilerek ithal edilmesine karşı dikkatli olunması hk.
16.03.2005 tarihli 06551 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.03.2005
1496.Atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatı, sınırlama ve yükümlülükler, alınacak önlemler, yapılacak denetimler, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumluluklar hk.
14.03.2005 tarihli Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
14.03.2005
1497.Sıvılaştırılmış petrol gazlarının yurt içi ve yurt dışından temini, dağıtımı, taşınması, depolanması ve ticareti ile bu faaliyetlere ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri hakkında Kanun
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13.03.2005
1498.2004/13 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kayarak işleyen fermuarların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2005/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.03.2005
1499.AKAT 2000 ve PERSPEKTİF marka parfüm ve deodorantların taklitlerinin ithalatına karşı dikkatli olunması hk.
11.03.2005 tarihli 06195 sayılı tasarruflu yazı
11.03.2005
1500.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kauçuktan yeni dış lastiklerin Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.03.2005
1501.Güney Kore ve Endonezya menşeli polyesterlerden sentetik devamsız liflerin ithalinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2005/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.03.2005
1502.Geçici İthalat Sözleşmesi ile ilgili tebliğ ve yönetmelik düzenlemesi çalışmaları tamamlanıp, Resmi Gazetede yayımlanıncaya kadar, Sözleşmenin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 ve D nolu eklerindeki eşyalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hk.
09.03.2005 tarihli 05838 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
09.03.2005
1503.Ham elmas ticareti, çatışma bölgesi elmasları sorunu, bu soruna bir çözüm bulmak için kurulmuş olan Kimberley Süreci hakkında Karar
2005/8518 sayılı Kimberley Süreci Sertifika Sistemi’ne Katılmamız Hakkında Karar
09.03.2005
1504.2005/5 s.tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında kota uygulaması başlatılmış, kotaların dağıtımı ve yönetimi hususunda ise İTKİB görevlendirilmiştir.
09.03.2005 tarihli 05903 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.03.2005
1505.Uluslararası karayolu trafiğini kolaylaştırmak amacıyla, ticari karayolu taşıtlarının geçici ithaline ilişkin Gümrük Sözleşmesine taraf olunmasının onaylanması hakkında Karar
2005/8513 sayılı Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi’ne Taraf Olunmasının Onaylanması Hakkında Karar
09.03.2005
1506.Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.
09.03.2005 tarihli Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.03.2005
1507.Taahhüt hesapları kapatılmayan 3 kodlu ihracatı teşvik belgeleri kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, belge ihracat taahhütlerinin kapatılması
04.03.2005 tarihli 05516 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
04.03.2005
1508.Tekstil ithalatında ithalatçı beyanı ve gerekli hallerde istenilen ihracatçı beyanı ile Müsteşarlıklarına yapılan bildirimi tevsik eden belgenin Gümrük Giriş Beyannamesinin tescili esnasında gümrük idaresince aranması gerektiği hk.
04.03.2005 tarihli 05542 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.03.2005
1509.0802.11 Kabuklu badem, 0802.12 Kabuksuz badem, 0802.31 Kabuklu cevizler ve 0802.32 Kabuksuz cevizler maddelerinin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar
2005/05 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
03.03.2005
1510.Benzin türleri, nafta, gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizel türü akaryakıt eşyaları depolanmak üzere açılması talep edilen antrepolar için EPDK tarafından düzenlenecek belgeler hk.
02.03.2005 tarihli 05257 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
02.03.2005
1511.AT Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan Ekim amacıyla kullanılan tohum meyva ve sporlar için tespit edilen Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı yeniden belirlenmiştir.
01.03.2005 tarihli Avrupa Topluluğu Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01.03.2005
1512.İstisna kapsamına alınan kıymetli taşların oldukları gibi teslim ve ithalinde kdv uygulanmayacak ancak bu taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın teslim ve ithalinin ise özel matrah şekli uygulanmak suretiyle vergilendirilmesi hk.
01.03.2005 tarihli 05137 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
01.03.2005
1513.Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ithali uygun görülerek Kontrol Belgesi düzenlenen zirai mücadele ilaçları ve bu ilaçların imalinde kullanılan ham madde ve yardımcı maddelerin ithali hk.
28.02.2005 tarihli 04968 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.02.2005
1514.Tayvan ve Uzak Doğru menşeli CD-R (Kaydedilebilir Compact Disk) isimli eşya ithalatında referans kıymet verilerine http://wwweng.dgoc.gov.tw/statisticsframe.htm internet adresindenulaşılması hk.
22.02.2005 tarihli 04522 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
22.02.2005
1515.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan ve sanayiciler tarafından, ürettikleri ürünün üretiminde kullanılan makine ve teçhizata ait aksam ve parçaların ithalatı hk.
22.02.2005 tarihli 04397 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.02.2005
1516.Petrokimyasal ürünlerin ithalatında PETKİM tarafından bildirilen fiyatların veri olarak dikkate alınması ve yapılacak kıyaslamada sözleşme tarihindeki fiyatların dikkate alınması hk.
21.02.2005 tarihli 04360 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
21.02.2005
1517.Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin 2005/3 sayılı tebliğin EK-1 Listesinde yer alan yakıtların numunelerin taahhütnamede belirtilen çerçevede alınmasının sağlanması hk.
18.02.2005 tarihli 04185 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
18.02.2005
1518.2005/3 sayılı Radyoaktif Maddeler ve Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı eşya ile ilgili Lisanslı Cihazlar İçin Gümrük Giriş-Çıkış İzni formu hk.
18.02.2005 tarihli 004246 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
18.02.2005
1519.Ülke içinde üretilen veya ithal edilen her türlü sinema filminin, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmadan önce kayıt ve tescile de esas olacak şekilde değerlendirilmesi ve sınıflandırılması hakkında Yönetmelik
18.02.2005 tarihli Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18.02.2005
1520.İnsani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları hk.
17.02.2005 tarihli İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
17.02.2005
1521.İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri kapsamında 5100 rejim kodu ile ithali yapılan eşyanın ihracında 5300 rejim kodu ile ithali yapılan eşyanın kullanılması durumunda yapılacak işlemler hk.
16.02.2005 tarihli 003927 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
16.02.2005
1522.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamına girmeyen ürünlerin TSE ye yönlendirilmemesi hk.
15.02.2005 tarihli 003805 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.02.2005
1523.0409.00. GTİP li Tabii Balın ihracatında ve ithalatında Doğal Arı Balı Analiz Belgesinin Gümrük İdareleri tarafından aranması hk.
14.02.2005 tarihli 03612 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
14.02.2005
1524.Uzak Doğudan hazır mamul çanta ve bavul ithalatında kıymetlerinin faturalarında düşük gösterilmesi, miktarlarının eksik ve menşelerinin Avrupa ülkeleri olarak beyan edilmesi hk.
11.02.2005 tarihli 03464 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.02.2005
1525.Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik
92/23/AT sayılı Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09.02.2005
1526.Hariçte işleme kapsamında işlendikten sonra gelen tütün için, sadece işleme faaliyetinden dolayı meydana gelen ağırlık artışından tütün fonu alınması hk.
08.02.2005 tarihli 02932 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
08.02.2005
1527.70.13 gtiplu sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın ithalatına yönelik olarak İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/3 sayılı Tebliğ ile açılmış olan korunma önlemi soruşturması kapatılmıştır.
2005/01 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
08.02.2005
1528.70.13 gtiplu sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan miktar kısıtlamasının gözden geçirilmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2005/02 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
08.02.2005
1529.2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile İhracat:2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında gümrük idarelerince verilecek Dahilde İşleme İzni çerçevesinde gerçekleştirilecek gümrük işlemleri hk.
2005/02 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
07.02.2005
1530.2004/11 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması sonucunda, ÇHC menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00, 5903.20.90.90.00 gtipli deri taklidi mensucat için dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2005/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.02.2005
1531.2003/6 ve 2004/22 sayılı Tebliğlerin Karar bölümünde bulunan Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç ifadesi 8714.92.10.00.00 GTİP de yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç olarak değiştirilmiştir.
2005/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.02.2005
1532.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2905.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan pentaeritritol (pentaeritrit) un Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2005/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.02.2005
1533.Rusya Federasyonu menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2005/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.02.2005
1534.2003/17 sayılı Tebliğ ile açılan soruşturma tamamlanmış ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -matkap uçları ve frezeler-in Türkiyeye İthalatında dampinge karşı vergi vardır.
2005/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.02.2005
1535.Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ uyarınca İçişleri Bakanlığınca belirlenen süreler (ek süreler dahil) içerisinde kullanılmaları kaydıyla, uygunluk yazılarına ek süre verilmesi hk.
01.02.2005 tarihli 02373 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
01.02.2005
1536.Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2005/5 Sayılı Tebliğin İthal Lisansı Başvuru Formunda (EK:II) İthal Lisansı Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler bölümü değiştirilmiştir.
2005/07 sayılı Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
29.01.2005
1537.3406.00.11.00.00, 3406.00.19.10.00, 3406.00.19.90.00 ve 3406.00.90.00.00 gtipli mumların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/02 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.01.2005
1538.36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası isimli maddenin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/04 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.01.2005
1539.8205.40.00.00.00 Tornavidalar ile 9031.80.99.90.00 Diğerleri olarak belirtilen maddelerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/03 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
29.01.2005
1540.İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/2 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablonun değiştirilmesi hakkında Tebliğ
29.01.2005 tarihli İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
29.01.2005
1541.Banknot ve benzeri kıymetli evraklara mahsus kağıtlar isimli eşyanın KDV oranı hakkında tereddütler yaşanması hk.
28.01.2005 tarihli 02038 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
28.01.2005
1542.Nargile tütünlerinin kaçak olarak yurda girişi hususunda müteyakkız olunması hk.
28.01.2005 tarihli 02079 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
28.01.2005
1543.Türkiye ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karara ve A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, vize edilmesi, kabulü ve sonradan kontrolüne yönelik uygulamalara açıklık getirilmesi hk.
27.01.2005 tarihli 1913 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
27.01.2005
1544.2005/8391 sayılı Karara istinaden, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hakkında Tebliğ
2005/01 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
27.01.2005
1545.ÇHC menşeli konfeksiyon ürünleri ithalatına yönelik olarak soruşturma açılmasına ve gözetim önlemi alınmasına ilişkin 19/7/2001 tarihli 2001/8 sayılı Tebliğ ve 26/10/2001 tarihli 2001/10 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
2005/6 sayılı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ
27.01.2005
1546.Beşeri kullanım için endüstriyel olarak üretilen veya ithal edilen beşeri tıbbi ürünler ile bunların ruhsatlandırma işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmelik
19.01.2005 tarihli Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
19.01.2005
1547.18 Mayıs 1956 da Cenevre de imzalanan Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin, 1991 tarihli değişiklikleri de içeren metnine taraf olunmasının onaylanmasının uygun bulunması hakkında Kanun
5287 sayılı Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun
18.01.2005
1548.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezinden alınmış olan ve 2004/13 sayılı tebliğde yer alan Kimyasal maddelerin ithaline ilişkin Kontrol Belgelerinin, alındıkları tarihten itibaren bir yıl geçerli olmaları hk.
17.01.2005 tarihli 01357 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.01.2005
1549.Ülkemize bol miktarda kaçak ve faturasız karpit girdiği, karpit isimli eşya ithalinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hk.
17.01.2005 tarihli 01230 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.01.2005
1550.Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilecek bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalat işlemlerinin, 31/1/2005 tarihi itibariyle gümrük idarelerince aranan, İTKİB tarafından düzenlenecek Kayıt Belgesinden muaf tutulması hk.
31.01.2005 tarihli 00023 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
16.01.2005
1551.Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde tescil edilen, ancak, beyan sahibinden kaynaklanan sebepler dışında kalan bir nedenle ithalat işlemleri bir sonraki yıla sarkan eşya için, tarife kontenjanı çerçevesinde indirimli gümrük vergisi hk.
14.01.2005 tarihli 01198 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.01.2005
1552.18.12.2002 tarihli Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkındaki Tebliğin bazı maddelerinde ve bazı eklerinde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
2005/01 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tebliği
12.01.2005
1553.Bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2005 yılında uygulanacak kota miktarları hk.
2005/05 sayılı Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
09.01.2005
1554.Akaryakıt İthalatı ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan 31.12.2004 tarih 8573 sayılı yazı ve eki 20.03.2005 tarihine kadar akaryakıt ithalatı yapabilecek rafineri, dağıtım şirketlerinin listesi hakkında yazı.
07.01.2005 tarihli 00540 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.01.2005
1555.Belirli üçüncü ülkeler ve kategoriler bazında tespit edilen 2005 yılına ait hariçte işleme kotaları ve tekstil ürünlerinin ithaline ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/03 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliğ
07.01.2005
1556.Bu tebliğde belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2005 yılına ait kotaların dağıtımı, azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri ve başvuruları hakkında Tebliğ
2005/01 sayılı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
07.01.2005
1557.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2005 yılına ait kotaların birinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ithalatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2005/04 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
07.01.2005
1558.Bu tebliğde belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2005 yılına ait kotaların dağıtımı, azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri ve başvuruları hakkında Tebliğ
2005/02 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
07.01.2005
1559.Irakta sahte sigara üreten iki adet fabrikanın kurulduğu yönünde duyumlar alındığı, özellikle Iraktan yapılan sevkıyatlarda sigara kaçakçılığı hususunda dikkatli olunması, yakalanan tüm sigaraların sahte olup olmadığının ekspertiz edilmesi hk.
05.01.2005 tarihli 00101 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.01.2005
1560.Uzakdoğu menşeli NIKE markalı sahte spor ayakkabısı, tekstil ve çeşitli ekipman ithalatına karşı dikkatli olunması hakkında yazı.
05.01.2005 tarihli 00227 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
05.01.2005
1561.Resen kapatılan veya iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili gümrük işlemleri hk.
04.01.2005 tarihli 00173 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
04.01.2005
1562.Tekstil ürünlerinin ithalatının gerçekleştiği şartların, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde, ciddi zarar oluşturması halinde bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak işlemler ve alınacak önlemler hakkında Yönetmelik
31.12.2004 tarihli Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik
31.12.2004
1563.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/4 sayılı Tebliğin 2. maddesinde yer alan 3802.90.00.90.11 gtipi 3802.90.00.90.13 olarak değiştirilmiştir.
31.12.2004 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2004
1564.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 sayılı Tebliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası ve Tebliğin EK I inde yer alan gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler listesi değiştirilmiştir.
31.12.2004 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2004
1565.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 sayılı Tebliğin değişik EK I inde yer alan gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler listesi değiştirilmiştir.
31.12.2004 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
31.12.2004
1566.2003/14 sayılı İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ÇHC menşeli olanlarının ithalatında yürütülmekte olan miktar kısıtlaması uygulamalarının 01.01.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı hk.
31.12.2004 tarihli 35948 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.12.2004
1567.Posta yoluyla gelen eşya ithalatında sözlü beyan formu yerine Declaration en Douane kullanılarak işlem yapılmasının ve sözlü beyan formunun posta gümrük idareleri dışındaki gümrük idarelerinde kullanılması hk.
30.12.2004 tarihli 35780 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
30.12.2004
1568.Makedonya menşeli 2004/2 sayılı Tebliğ kapsamı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında gözetim belgesi aranmaması hk.
29.12.2004 tarihli 35688 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.12.2004
1569.Porselenden mamul mutfak ve sofra eşyasının ağırlık tespitlerinin mutlaka bir heyet marifetiyle yapılarak sonucunun tutanağa bağlanması hk.
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu nun 29.12.2004 tarihli 12-29 sayılı yazısı
29.12.2004
1570.Üçüncü ülkelerden ithal edilecek sanayi tipi dikiş makineleri kafalarının TSE den uygunluk belgesi alınması kaydıyla gümrük idaresince CE değerlendirmesi yapılmadan ithaline izin verilmesi hk.
28.12.2004 tarihli 35547 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.12.2004
1571.1.1.2005 ten önce gümrük idaresine sunulmuş olan kotaya tabi Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin VA, VB, VI nolu eklerinde yer alan ülkeler menşeli ürünlerin ithalatı hk.
2004/8 sayılı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ
28.12.2004
1572.Demir veya çelikten vidalar, civatalar vb. eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esasları hakkında Tebliğ
2004/20 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
26.12.2004
1573.Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmelik çerçevesinde ÇHC menşeli bazı ürün kategorilerinin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.
2004/1sayılı Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
23.12.2004
1574.Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izinleri ile ilgili Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan yazı hk.
23.12.2004 tarihli 35109 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.12.2004
1575.İthalat bedelinin kredi kartı ile ödenmesine ilişkin uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 2004/YB-50 sayılı Genelgesinin 2 ve 14. sayfalarının yeniden düzenlenmesi hk.
21.12.2004 tarihli 34778 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.12.2004
1576.Petrol piyasasında uygulanacak teknik kriterler hakkında yönetmeliğe geçici madde eklenmesi hakkında Yönetmelik
21.12.2004 tarihli Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.12.2004
1577.Cırt bant ithalatında asgari cif kıymetin belirlenmesi ve yanıltıcı menşe beyanlarına karşı azami dikkatin gösterilmesi hakkında yazı.
20.12.2004 tarihli 34592 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
20.12.2004
1578.Ülkemizde düzenlenen uluslararası sergi ve fuar ve benzeri etkinliklerde gösterime sunulmak üzere geçici ithal edilen eşyanın, firmalar tarafından sergi veya fuar esnasında perakende satılmaları ile ilgili yazı.
20.12.2004 tarihli 34703 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
20.12.2004
1579.18.12.2004 tarihinden itibaren sadece yeni form ATA karnelerinin Türkiyeye yapılacak geçici ithalatta kabul edilmesi hakkında yazı.
17.12.2004 tarihli 34515 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
17.12.2004
1580.Batan veya batık durumunda olan gemilerin ithalatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığının izninin aranılması ve bu durumda olan gemilerin 8908.00 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmaları ve ithalatının bulunduğu yerde yapılası hk.
17.12.2004 tarihli 34535 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
17.12.2004
1581.1005.90 gtiplu tohumluk olmayan mısır ithalatında gümrük vergisine esas teşkil edecek kıymetin, asgari CİF 130 USD/Ton olarak alınmasının uygun olduğu hk.
16.12.2004 tarihli 34363 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
16.12.2004
1582.Çin Halk Cumhuriyetinden 2002-2003 yıllarında ülkemize yapılan ithalatlarla ilgili sorgulamaların http://mebbim.gumruk.gov.tr adresinden yapılması hk.
15.12.2004 tarihli 34132 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
15.12.2004
1583.Geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma girişinde faiz uygulaması hk.
13.12.2004 tarihli 033895 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
13.12.2004
1584.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat"ın Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle damping soruşturması açılmıştır.
2004/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
10.12.2004
1585.Hindistan, Tayland, Çin Tayvanı (Tayvan), Güney Kore, Malezya, Endonezya ve ÇHC menşeli "78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan poli(etilen tereftalat)"ın dampingli fiyatlarla Türkiyeye ithal edilmesi nedeniyle damping soruşturması açılmıştır.
2004/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
09.12.2004
1586.Doğal mineralli suların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, satışı, üçüncü ülkelerin topraklarından çıkartılan doğal mineralli suların ülkemize ithali ile ilgili usul ve esasları düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
01.12.2004 tarihli Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
01.12.2004
1587.ÇHC ve Rusya Federasyonu menşeli halat ve kablolar için 2004/12 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması sonucunda sözkonusu maddenin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
2004/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.12.2004
1588.Bilge sisteminde yapılan düzenlemeler hk.
23.11.2004 tarihli 31787 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
23.11.2004
1589.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kesin önlem uygulamasına tabi camdan tence, tava, çaydanlık kapağı ithalatının menşe yanıltması sebebiyle Irak, Uzakdoğu Ülkeleri ile Eski Doğu Bloku ülkelerinden yapılacak ithalatında azami hassasiyetin gösterilmesi hk.
22.11.2004 tarihli 31706 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
22.11.2004
1590.9017.80.10.90.19 gtipli diğer şerit metrelerin ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esasları hakkında Tebliğ
2004/18 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
20.11.2004
1591.5402.43 gtipli poliesterlerden (diğerleri) sentetik filament ipliklerinin Güney Kore menşeli olanları için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2004/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.11.2004
1592.9613.20.90.00.00 gtipli diğer ateşleme sistemli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ÇHC menşeli olanları için başlatılan gözden geçirme soruşturması tamamlanmış ve ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.
2004/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.11.2004
1593.5503.20.00.00.00 gtipli poliesterlerden sentetik devamsız liflerin Beyaz Rusya menşeli olanları için başlatılan gözden geçirme soruşturması tamamlanmış ve Türkiye ye ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konmuştur.
2004/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.11.2004
1594.24/9/2004 tarihli Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılması ve 3. maddesinde ekleme ve değişiklik yapılması hk.
19.11.2004 tarihli Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.11.2004
1595.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri taranarak konusuna girmesi halinde Özel Tüketim Vergisinin tahsil edilmesi hk.
18.11.2004 tarihli 221 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
18.11.2004
1596.Uzakdoğu ülkelerinden yapılan lastik ithalatında hangi hususlara dikkat edilmelidir?
17.11.2004 tarihli 31251 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.11.2004
1597.Seramik üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen pompaların, CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalatına ilişkin dış ticarette standardizasyon tebliği kapsamında girdi olarak kabul edilemeyeceği hk.
11.11.2004 tarihli 31074 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.11.2004
1598.1003.00.90.00.11 gtipli beyaz arpa ithalatında, 250.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır. (Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu: 31/05/2005)
2004/8034 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
06.11.2004
1599.Dalun Family markalı çizgili tarzda sabun ithalatında sahte ve korsan eşya bakımından incelenmesi ve yurtdışına ihracatının tedbiren önlenmesi hakkında yazı
05.11.2004 tarihli 30488 sayılı tasarruflu yazı
05.11.2004
1600.Denizcilik Müsteşarlığınca ithali uygun görülen (faturalarına gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasına dair şerh düşülen) eski, kullanılmış, yenileştirilmiş gemilerin, deniz araçlarının ve yüzer havuzların, Müsteşarlıktan izin alınmasına gerek olmadığı hk.
04.01.2004 tarihli 30379 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.11.2004
1601.2004/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Tebliği kapsamındaki porselen sofra eşyasının Tebliğ kapsamından çıkartılması hk.
04.11.2004 tarihli 30378 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.11.2004
1602.AB menşeli olmayan halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri hk.
03.11.2004 tarihli 30219 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
03.11.2004
1603.ÇHC menşeli 6001.10.00.00.11 GTİPi ve 6001.92 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan battaniyelerden yalnız, tanımına uygun olanları için dampinge karşı vergi alınması hk.
02.11.2004 tarihli 30144 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
02.11.2004
1604.Petrol ürünlerinin vergilendirilmesinde vacum ve air ölçülerinin dikkate alınması, buna göre gümrük vergisi (dolayısıyla KDV) matrahının tespiti hk.
28.10.2004 tarihli 029816 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
28.10.2004
1605.Sağlık Bakanlığının, Enteral Beslenme Ürünleri, Tıbbi Amaçlı Mamalara ait yazı örneği hk.
22.10.2004 tarihli 29282 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.10.2004
1606.İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 sayılı Tebliğin EK I inde yer alan tabloda, 5701.90.10.00.11 GTİPli el yapımı olanlar (TEXT 58) ın karşısında gösterilen CIF kıymet 500 ABD Doları/M2 olarak değiştirilmiştir.
22.10.2004 tarihli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
22.10.2004
1607.8210.00.00.00.12 gtip unda yer alan sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus cihazların CIF kıymeti 6.000 ABD Doları/tonun altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulaması yapılacaktır.
2004/17 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.10.2004
1608.6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan granitlerin CIF kıymeti 300 ABD Doları/ton (brüt ağırlık) un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulaması yapılacaktır.
2004/15 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
22.10.2004
1609.90.03 ile 90.04 GTPlu maddelerin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan miktar kısıtlaması uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.
2004/06 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
22.10.2004
1610.2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar Ek A'nın I sayılı eki (ATA Karneleri)
2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar - Ek A'nın I Sayılı Eki
21.10.2004
1611.2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar'ın Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Eki (ATA Karneleri ve CPD Karneleri)
2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar - Ek A
21.10.2004
1612.2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar Ek A'nın II sayılı eki (CPD Karneleri)
2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar - Ek A'nın II Sayılı Eki
21.10.2004
1613.2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Ek C-Ek D-Ek E)
2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar - Ek C-Ek D-Ek E
21.10.2004
1614.Geçici ithalat formalitelerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılması, gümrük rejimlerinin basitleştirilmesi ve özellikle geçici ithalata ilişkin mevcut bütün sözleşmeleri birleştiren tek bir uluslararası belgenin kabulü gibi konuları içeren Karar
2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
21.10.2004
1615.2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Ek B)
2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar - Ek B
21.10.2004
1616.2004/22 s. Tebliğ ile Vietnam, Çin Tayvanı ve Sri Lanka menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri için dampinge karşı önlem uygulamasının, 8714.92.10.00.00 G.T.İ.P inde olan jantlara takılı olarak getirilmesi halinde de vergi tahsil edilmesi hk.
20.10.2004 tarihli 29019 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.10.2004
1617.Uzakdoğu ülkelerinden yapılan lastik ithalatında ithal edilen mal miktarı ile gümrük idarelerine beyan edilen mal miktarı arasındaki büyük farklılıklardan dolayı dikkatli olunması hk.
18.10.2004 tarihli 28854 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.10.2004
1618.Herbalife markası ile bazı ruhsatsız ilaç tabletlerinin, aktif pazarlama yöntemi ile satışının yapıldığı, söz konusu ürünün hayvan yemi statüsünde ithal edilerek gümrük vergi ve harçlarında usulsüzlük yapıldığı hk.
15.10.2004 tarihli 28709 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.10.2004
1619.22.04 gtip.nda yer alan eşyanın (taze üzüm şarabı) tarım ürünü olduğu ve tarım ürünlerinin AB ülkelerinden yapılan ithalinde A.TR Dolaşım Belgesinin yerine EUR.1 Belgesinin ibrazı gerekmektedir.
14.10.2004 tarihli 28545 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.10.2004
1620.Ülkemizde CD-R (Kaydedibilebilir Compact Disc) üretimi yapılmadığı, bu itibarla mezkur ürünün uzak doğu ülkelerinden ithalatında kıymet tespitinin nasıl yapılacağı hakkında yazı.
13.10.2004 tarihli 28334 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
13.10.2004
1621.İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/5 sayılı Tebliğ uyarınca 8414.51.90.10.11 gtipli vantilatörlerin ÇHC menşeli olanları için uygulanacak üçüncü dönem kotalara ilişkin başvuru ile dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
2004/02 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
07.10.2004
1622.27/10/2000 tarihli ve 24213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/3 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gözetime Tabi Ürünlere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
2004/12 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Gözetime Tabi Ürünlere İlişkin 2000/3 Sayılı Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
04.10.2004
1623.Tebliğ eki Ek I de gtipleri verilen fırçaların ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek gözetim uygulamasının usul ve esasları hk. Tebliğ
2004/14 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
04.10.2004
1624.Çin Halk Cumhuriyetine yönelik yurtdışı bilgi talepleri ve fatura soruşturmasında dikkate alınacak hususlar hk.
04.10.2004 tarihli 27473 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
04.10.2004
1625.1 Ekim 2004 tarihinden itibaren nihai listeye yeni eklenen ürünlerde başlaması bildirilen CE uygulamasının yürürlüğe konulmaması hk.
30.09.2004 tarihli 27290 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
30.09.2004
1626.Dahilde işleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen buğdaydan elde edilen kepeğin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması sırasında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 88/12944 sayılı Karar çerçevesinde tabi tutulacağı uygulama hk.
27.09.2004 tarihli 26834 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.09.2004
1627.4011.50.00.00.00 ve 4013.20.00.00.00 gtipli maddelerin Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2004/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.09.2004
1628.4011.40 ve 4013.90.00.00.11 gtipli maddelerin Vietnam ve Çin Tayvanı menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2004/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
27.09.2004
1629.Yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan gemiler, deniz araçları ile, yurt içinde inşa veya tadil edilen gemi veya deniz aracının ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yeni veya kullanılmış makine ve teçhizatın ithali hk.
24.09.2004 tarihli Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
24.09.2004
1630.7307.19 gtipli maddenin Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyetinden ithalatında uygulanan damping vergisinin süresi 27/04/2005 tarihinde sona erecektir.
2004/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.09.2004
1631.5605.00 gtipli maddenin Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan ve Güney Kore menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2004/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
24.09.2004
1632.Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalatı yapılan eşya hk.
20.09.2004 tarihli 26239 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
20.09.2004
1633.Peşin ödeme şekline göre gerçekleştirilen ithalat işlemleri hk.
16.09.2004 tarihli 26006 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.09.2004
1634.İran üzümünün yurdumuzda, serbest bölgeler dahil işlenip menşeinin değiştirilmesi suretiyle Avrupaya ihraç edildiği, bu durumun da Türk üzümünün kalite ve özelliğini kaybetme tehlikesine neden olması ile gili yazı.
09.09.2004 tarihli 25421 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
09.09.2004
1635.2004/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 ve 5 inci maddeleri uyarınca, bazı çeltik ve pirinç türleri için açılan tarife kontenjanının dağıtım esasları hakkında Tebliğ
08.09.2004 tarihli Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
08.09.2004
1636.Yağlık ayçiçeği tohumu ve rafine palm yağları ithalatında uygulanan vergi oranları ile rafine palm yağı için gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri çerçevesinde uygulanacak gümrük vergisi oranları hk.
03.09.2004 tarihli 24900 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
03.09.2004
1637.Amerika Birleşik Devletleri Makamları tarafından Türkiyeye ithal ve buradan ihraç olunacak askeri malzeme, teçhizat, ikmal maddeleri ve eşyalarının giriş/çıkış ve ülke içi nakil işlemlerinin yürütülmesinde uygulanacak usuller hakkında Tebliğ
01.09.2004 tarihli ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ
01.09.2004
1638.Pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ile ithalat, transit geçiş ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler, alınacak önlemler hakkında Yönetmelik
31.08.2004 tarihli Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
31.08.2004
1639.Kakao tozuna yüksek miktarlarda toz şeker katılarak, kakao tozu adı altında ülkemize şeker girişinin yapıldığı iddiasına karşı dikkatli olunması hk.
31.08.2004 tarihli 24615 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.08.2004
1640.Bazı çeltik ve pirinç türlerinin ithalatında 1/11/2004 - 31/7/2005 döneminde geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2004/7756 sayılı Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
27.08.2004
1641.Ce işareti ile ilgili nihai listeye yeni eklenen ürünlerin 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren uygulamaya konulması hk.
31.08.2004 tarihli 24326 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.08.2004
1642.K.S. Denizcilik firmasına ait beyanname muhteviyatı eşyaya tahakkuk ettirilen Antidamping Vergisinin 2581 sayılı Kanun kapsamı vergi muafiyeti çerçevesinde değerlendirilerek firmaya geri ödenmesi hususu uygun bulunmamıştır.
24.08.2004 tarihli 24096 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.08.2004
1643.2004/9 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan ithalatı gösteren cetvellerde AB dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünlerinde de bu madde kapsamında değerlendirildiğinin tespiti ile ilgili yazı.
23.08.2004 tarihli 23986 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.08.2004
1644.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle ithalatına yasaklama getirilen bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünler için yasaklamanın yürürlükten kaldırılması; bazı hastalıklar için ise yeni yasaklamaların getirilmesi hk.
23.08.2004 tarihli 23987 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.08.2004
1645.95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan 1206, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan bazı maddelerin gümrük vergilerinin değiştirilmesi hakkında Karar
2004/7732 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
21.08.2004
1646.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kauçuktan yeni dış lastiklerin dampigli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle söz konusu maddeler için soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2004/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.08.2004
1647.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli resim tüplü renkli televizyon alıcılarının dampigli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle söz konusu madde için soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2004/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.08.2004
1648.70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri arasına Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ve Gemlik Gümrük Müdürlüğü dahil edilmiştir.
19.08.2004 tarihli 23743 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
19.08.2004
1649.2003/23 sayılı Tebliğ kapsamındaki eşyanın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde de, tebliğde belirtilen oranda dampinge karşı vergi tahsil edilmesi hk.
18.08.2004 tarihli 2165 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
18.08.2004
1650.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7315.20.00.00.00 gtipli patinaj zincirlerinin ülkemize dampingli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2004/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
12.08.2004
1651.BTB başvurusu konusu kumaş cinsi eşyaya ait numune için düzenlenen gümrük laboratuarı analiz raporunda tekstürize edilmiş olarak belirtilen fakat kumaş ve iplik tahlili sonrasında tekstürize olmadığı anlaşılan atkı ve çözgü iplikleri hk.
12.08.2004 tarihli 23073 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
12.08.2004
1652.Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
12.08.2004 tarihli Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik
12.08.2004
1653.CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalatında her ay Gümrük İdarelerince Bakanlıklarına iletilmesi gereken bilgilerin eksiksiz gönderilmesi hk.
11.08.2004 tarihli 22815 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.08.2004
1654.İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinden, petrol, gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaz.
2004/7668 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar
10.08.2004
1655.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gümrük muafiyetli olarak ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanılmamış olduğunun ihracatçı birliklerince tespit edilmesi hk.
09.08.2004 tarihli 145 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
09.08.2004
1656.2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamına giren ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatında TSE tarafından düzenlenen uygunluk yazısının aranmaması hk.
05.08.2004 tarihli 22270 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.08.2004
1657.İşlenmemiş altının yanında, işlenmemiş gümüş ve granül gümüş ile işlenmemiş platinin ithalatına ilişkin bildirim formunun her bir kıymetli maden için ayrı ayrı doldurulması hk.
04.08.2004 tarihli 22131 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.08.2004
1658.2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamına giren ürünler hk.
02.08.2004 tarihli 21838 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.08.2004
1659.Tarım Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ve ithaline izin verilmemiş zirai mücadele alet-makinalarının, ithal edilerek satışa sunulması hk.
02.08.2004 tarihli 21849 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.08.2004
1660.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 gtipli Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 8715.00.90.00.00 gtipli Yalnızca şasiler ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2004/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.08.2004
1661.6001.10.00.00.11, 6001.92 GTİP inde yer alıp İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/14 sayılı Tebliğ kapsamı eşya olmaması halinde yapılacak işlemler hk.
30.07.2004 tarihli 021608 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
30.07.2004
1662.İhracat 2001/7 sayılı Tebliğ kapsamında dahilde işleme izni verilmesi uygun görülmeyen eşya listesine 8481.80.19.00.11 GTİP li muslukların da listeye dahil edilmesi hakkında yazı.
30.07.2004 tarihli 00140 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
30.07.2004
1663.Tomruk ya da kerestenin mal bedelinin gerçek rakamın çok altında beyan edilerek ithal edilmesine karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi hk.
30.07.2004 tarihli 21713 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
30.07.2004
1664.Çin Halk Cumhuriyetinden ithal edilen bazı ürünlerin birim fiyatlarının gerçek kıymetinin altında gösterilmesinin önlenmesini teminen, düşük kıymet beyanlarına karşı azami seviyede müteyakkız olunması hk.
05.01.2004 tarihli 00197 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.07.2004
1665.Nişasta bazlı şeker ithalatında referans kıymetler hk.
29.07.2004 tarihli 21463 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.07.2004
1666.2001/8 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d2), (d3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında KDV yanı sıra, konusuna girmesi halinde ÖTV de tahsil edilmesi hk.
27.07.2004 tarihli 133 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
27.07.2004
1667.CE işaretine tabi 2004/22 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin listesi
27.07.2004 tarihli 21048 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.07.2004
1668.ithaline izin verilmeyen kullanılmış giyim eşyası ve mensucattan mamul benzeri eşya; paçavra şeklindeki ürünlerin basit bir işlemden geçirildikten sonra lif döküntüsü olarak yurda sokulmasına Dış Ticaret Müsteşarlığının izin vermemesi hk.
27.07.2004 tarihli 21108 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.07.2004
1669.1507.10 (1507.10.10.00.00 ve 1507.10.90.00.00) GTP lu ham soya yağının tercihli rejim kapsamında ithal edilmesi halinde nihai kullanıma ilişkin hükümlere tabi tutulmaması hk.
27.07.2004 tarihli 21147 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.07.2004
1670.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/14 sayılı Tebliğin 23 üncü maddesinde yer alan Tabloya 6001.10.00.00.11 gtiplu maddenin eklenmesi hakkında Tebliğ
2004/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
21.07.2004
1671.Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasının ve bu alanda yerli ve yabancı yatırım ve girişimlerin desteklenmesinin sağlanması hakkında Kanun
5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
21.07.2004
1672.T. C. Merkez Bankasının (TCMB) transit ticaret uygulamasına ilişkin
19.07.2004 tarihli 20313 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
19.07.2004
1673.Tebliğin 2 nci maddesinde gtipleri verilen termometrelerin ithalatı ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamındadır.
2004/03 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
18.07.2004
1674.9025.11.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu diğerleri başlığı altında yer alan termometrelerin ithalatına yönelik olarak korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.
2004/01 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.07.2004
1675.7009.91 gümrük tarife pozisyonlu çerçevesiz aynaların ithalatına yönelik olarak korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2004/04 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.07.2004
1676.Voltmetre (Elektronik Voltmetre), Ampermetre (Elektronik Ampermetre) ve Ölçü Transformatörleri ithalatına yönelik olarak korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2004/05 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.07.2004
1677.70.13 gümrük tarife pozisyonlu sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın ithalatına yönelik olarak korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2004/03 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.07.2004
1678.3802.90.00.90.11 GTİP’li aktif hale getirilmiş toprak ve killerin yağ sanayiinde kullanılmakta olanlarının ithalatına yönelik olarak korunma önlemleri soruşturması açılmasına karar vermiştir.
2004/02 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
17.07.2004
1679.Çekme veya üfleme cam ile float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam ithalatında, Rusya Fedr., Ukrayna ve İrana uygulanacak ikinci dönem kotalara ilişkin başvuru ve dağıtım ile ithal lisanslarının kullanım usul ve esasları nelerdir?
2004/01 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ
17.07.2004
1680.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
2004/7553 sayılı Milletlerarası Andlaşma
15.07.2004
1681.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kotaya tabi bazı ürünlerin menşe yanıltması yoluyla Hong Kong ve Makao dahil olmak üzere diğer Uzakdoğu ülkeleri üzerinden ülkemize ithal edilmesi hk.
13.07.2004 tarihli 019640 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
13.07.2004
1682.3065 sayılı Kanununun 13/a ve 16/1-a maddeleri uyarınca Vergi Dairelerinden alınan muaftır yazısına istinaden muaf olarak ithal edilen ancak ithal amacı dışında kullanıldığı tespit edilen deniz araçları (özellikle satılanlar) hk.
13.07.2004 tarihli 19576 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
13.07.2004
1683.Kuluçkalık hindi yumurtası ithalatı hakkında yazı.
12.07.2004 tarihli 019396 sayılı tasarruflu yazı
12.07.2004
1684.Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğin 2 inci maddesinde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
2004/02 - PİGM sayılı Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
10.07.2004
1685.2001/25 sayılı Genelge’nin Türkiye’de Yerleşik Gerçek Veya Ticari Amaç Gütmeyen Tüzel Kişiler Tarafından Veraset Yoluyla Yapılacak Bedelsiz İthalat başlıklı IV. Bölümünün 4 üncü paragrafının değiştirilmesi hakkında Genelge
2004/18 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
08.07.2004
1686.Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılan havyar isimli eşya için gümrük idaresine CITES Belgesinin ibraz edilmesi hk.
05.07.2004 tarihli 18766 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
05.07.2004
1687.Salgın ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ithalatına yasak getirilen ülke ve hayvan ve hayvansal ürünler hangileridir?
05.07.2004 tarihli 18818 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.07.2004
1688.Bilgi teknolojisi ürünleri ithalatında karşılaşılan sorunlar hakkında tasarruflu yazı
02.07.2004 tarihli 18703 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
02.07.2004
1689.Afrika At Vebası hastalığı nedeniyle Swaziland, Scarpi hastalığı nedeniyle İsviçre orijinli ve/veya çıkışlı G.T.İ.P. numaraları belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklanması hk.
25.06.2001 tarihli 018183 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.06.2004
1690.Ülkemiz su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılmasında ve su ürünleri yetiştiriciliğinde uyulması gereken esaslar nelerdir?
29.06.2004 tarihli Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
29.06.2004
1691.Iraktan fuel-oil getirip Türkiyeden transit taşıma konusu benzini ya da motorini dönüş yükü olarak taşıyacak tankerlerin temizlenmesi hk.
29.06.2004 tarihli 18312 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
29.06.2004
1692.Suni tohumlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen dondurulmuş spermanın ithalatında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
25.06.2004 tarihli 017928 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.06.2004
1693.Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline ilişkin Tebliğ kapsamında yer alan, diğer taraftan, nihai kullanım mevzuatına tabi bulunan maddelerin ithali hk.
23.03.2004 tarihli 17674 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.06.2004
1694.1005.90 gtipli tohumluk olmayan mısır ithalatında, 400.000 ton tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan ihtiyaç duyulması halinde ithal edilmek üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
2004/7453 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkkında Karar
23.06.2004
1695.Kredili ithalat olarak değerlendirilmeyen işlenmemiş altın ithali işleminin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
22.06.2004 tarihli 17434 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.06.2004
1696.Pirinç ithalatında düzenlenen ithal lisansları hk.
21.06.2004 tarihli 017301 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
21.06.2004
1697.Petrol piyasasında lisans işlemleri ile ilgili usul ve esaslar nelerdir?
17.06.2004 tarihli Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
17.06.2004
1698.Yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde kullanılan kimyasal madde/prekürsörlerin yasal ticaretlerinin ve yasal amaçlarla kullanımlarının denetimine ilişkin kontrol tedbirlerinin düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
16.06.2004 tarihli Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik
16.06.2004
1699.CE işareti taşıması gereken ürünler ile ilgili Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 08.06.2004 tarihli ve 620000417 sayılı yazı ve eki listeler hk.
10.06.2004 tarihli 16368 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
10.06.2004
1700.Peşin ödeme şekline göre gerçekleştirilen ithalatta, mal bedelinin, beyanname tescil/onay tarihinden önce transfer edildiğinin, bankalarca düzenlenen belgelerden tespit edilmesi halinde işlemin peşin ithalat olarak kabul edilmesi hk.
09.06.2004 tarihli 16263 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.06.2004
1701.İlaçlara uygulanacak KDV oranı hakkında tasarruflu yazı
09.06.2004 tarihli 16205 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
09.06.2004
1702.Dampinge karşı vergiye tabi 7307.19 gtipinde yer alan boru parçalarının Ç.H.C ve Brezilya menşeli olanlarının, vergiden kaçınmak amacıyla önleme tabi olmayan ülkeler üzerinden menşe saptırması yapılmak suretiyle ithal edilmeye başlandığı hk.
09.06.2004 tarihli 16154 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
09.06.2004
1703.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kayarak işleyen fermuarların Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, söz konusu maddeler için soruşturma açılmıştır.
2004/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.06.2004
1704.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış deri taklidinin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, söz konusu maddeler için soruşturma açılmıştır.
2004/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.06.2004
1705.Kuluçkalık hindi yumurtası ithalatında tespit edilen birim maliyetine ilişkin kıymet tespiti hk.
07.06.2004 tarihli 15875 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
07.06.2004
1706.Piyasada bulunan TÖMBEKİ markalı nargilelik tütün dışındaki ürünlerin yasal olarak üretimi yapılmayacağı ve ithalatının mümkün olmadığı hk.
04.06.2004 tarihli 15655 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.06.2004
1707.Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli Halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil) için, Türkiyeye ithalinde damping iddiasıyla, soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2004/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.06.2004
1708.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2004 yılına ait kotaların ikinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ihracatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2004/07 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
03.06.2004
1709.2004/9 ve 2004/22 sayılı Dış ticarette Standardizasyon Tebliğleri ile Ce işareti kapsamında yer alan ürünlerin ithalatında uygulama talimatlarında yer almayan belge veya yazı ile işlem yapılmaması hk.
02.06.2004 tarihli 15434 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.06.2004
1710.2004/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ve bu Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin 2004/22 ve 2004/29 sayılı Tebliğlerin uygulanmasına yönelik olarak yaşanan sorunlar nelerdir?
02.06.2004 tarihli 15435 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.06.2004
1711.Vietnam ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ile motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastiklerin Türkiyeye ithalatında teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2004/09 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.06.2004
1712.Vietnam, Çin Tayvanı (Tayvan) ve Sri Lanka menşeli bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ile bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastiklerin Türkiyeye ithalatında teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2004/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.06.2004
1713.Bir malın ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde ülke yararı göz önüne alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Karar
2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar
29.05.2004
1714.2004/9 sayılı Tebliğinde bahsedilen 5. madde kapsamında ithal edilen ürünler için, ilgili gümrük idareleri tarafından, ekli aylık değerlendirme cetvelinin düzenlenip, yetkili kuruluşa ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilmesi hk.
27.05.2004 tarihli 14903 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.05.2004
1715.2004/1 sayılı Tebliğ ve 2004/9 sayılı Tebliğin birbirinden ayrı değerlendirilmesi ve 2004/9 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, 2004/1 sayılı Tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hk.
27.05.2004 tarihli 14902 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.05.2004
1716.Teşvik belgesi kapsamında münferit makine-teçhizat veya kullanılmış komple tesisin serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki mevzuat hükümlerine uyulması hk.
240.05.2004 tarihli 1101 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
24.05.2004
1717.1005.90 gtipli tohumluk olmayan mısır (patlatmalık mısır hariç) ithalatında açılan 900.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile ilgili Tebliğ
20.05.2004 tarihli Tohumluk Olmayan Mısır (Patlatmalık Mısır Hariç) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
20.05.2004
1718.1005.90 gtipli tohumluk olmayan mısır (patlatmalık mısır hariç) ithalatında 31.08.2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2004/7307 sayılı Tohumluk Olmayan Mısır (Patlatmalık Mısır Hariç) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
18.05.2004
1719.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11.00.00.00, 9607.19.00.00.11 ve 9607.19.00.00.19 GTİP li eşya ithalatında, gerçek değerinden düşük fatura ve beyanlara karşı önlem alınması hk.
17.05.2004 tarihli 13811 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
17.05.2004
1720.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çocuk arabaları, pusetler ile yalnız şasiler için geçici önlem uygulaması başlatılmıştır. Bazı ithalatçı firmaların bu ürünleri menşe yanıltarak başka ülkeler üzerinden ithal etmeleri hk.
14.05.2004 tarihli 13720 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.05.2004
1721.Ülkemizde CD-R (Kaydedilebilir Compact Disc) üretimi yapılmadığından, Tayvanın güncel gümrük verilerinin diğer Uzak Doğu ülkeleri için de referans fiyat teşkil edilebileceği hk.
13.05.2004 tarihli 13510 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
13.05.2004
1722.Kuluçkalık hindi yumurtası ithalatında düşük vergi kaybının önlenmesi açısından azami dikkat ve özenin gösterilmesi hk.
10.05.2004 tarihli 013177 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
10.05.2004
1723.Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtlara uygulanacak işlemler hk.
10.05.2004 tarihli 261 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
10.05.2004
1724.8539.21.30.00.00 ve 8539.29.30.00.00 G.T.İ.P. da yer alan motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması vardır.
2004/12 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
09.05.2004
1725.70.13 gtip lu sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşyanın İran menşeli olanları için 09/05/2004-08/05/2005 tarihleri arasında uygulanacak üçüncü dönem kota miktarı hakkında Yönetmelik
2004/11 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
09.05.2004
1726.Etil alkol (22.07, 2208.90) ve metanol (2905.11) ithalatında etil alkol ve metanolün ayrımında kullanılan analizlerin yorumlanmasının hangi laboratuarlarda yapılabileceği hk.
07.05.2004 tarihli 12871 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
07.05.2004
1727.Opel, Chervrolet ve GM markalı taklit otomobil parçalarının imalat ve ticaretinin artmakta olduğu; sahte OPEL/General Motors markalı eşya ithalatında müteyakkız olunması hk.
06.05.2004 tarihli 12784 sayılı tasarruflu yazı
06.05.2004
1728.20.09.1999 tarihinde Türkiye menşeli veya soyu Türkiyede olan canlı köpek ve kedilerin Avusturyaya ithalatına getirilen yasaklama, 24.02.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
05.05.2004 tarihli 12587 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
05.05.2004
1729.2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin 5 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Tebliğ
2004/29 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
04.05.2004
1730.3102.30.90.00.00 gtipinde sınıflandırılan yalnız teknik amonyum nitratın kullanılış amacına bakılmaksızın ithalinde İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı aranmaktadır.
04.05.2004 tarihli 12457 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.05.2004
1731.2004/15 sayılı Bazı Boyar Maddelerin İthalatına İlişkin Tebliğle ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 04.05.2004 tarihli 220000353 sayılı yazı ve eki 31.05.1995 tarihli 34710 sayılı yazı hk.
04.05.2004 tarihli 12447 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.05.2004
1732.Tarım ve/veya İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ
01.05.2004 tarihli Tarım ve/veya İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ
01.05.2004
1733.Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya, Malta ile ülkemiz arasında tarım ve AKÇT ürünleri ticaretinde uygulanacak işlemler hk.
30.04.2004 tarihli 12137 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
30.04.2004
1734.2004/3 ve 2004/6 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Maddelere İlişkin Tebliğ ve 2004/4 ve 2004/5 sayılı DTS Tebliğleri kapsamı uygulamanın güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi hk.
30.04.2004 tarihli 12129 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
30.04.2004
1735.Cep telefonu ithalatında telefonların kutuları üzerinde bulunan holografik onay etiket uygulamasında dikkat edilmesi hk.
30.04.2004 tarihli 12146 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
30.04.2004
1736.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği’nin 2, 4 ve 16 ncı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik
28.04.2004 tarihli Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
28.04.2004
1737.Bazı çeltik ve pirinç türlerinin ithalatında 31.08.2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere açılan tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin Tebliğ
27.04.2004 tarihli Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
27.04.2004
1738.Bilgi teknolojisi ürünleri ithalatçılarının tamir amaçlı hariçte işleme uygulamalarında ve mükerrer KDV tahsil edilmesi hususlarında gümrük idarelerinde karşılaşılan sorunlar hakkında yazı
26.04.2004 tarihli 11641 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
26.04.2004
1739.2004/15 sayılı Tebliğin 3 nolu ekinde yer alan 41,42,43,50-63 nolu fasıllardan yapılacak ithalatta, ithal konusu eşyanın imalinde, kullanılması yasaklanan boyar maddelerin kullanıp kullanılmadığının analiz edilerek belirlenmesi hk.
22.04.2004 tarihli 11363 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.04.2004
1740.Sureyi menşeli glikoz ithalatında kıymet yönünden dikkatli olunması hakkında yazı.
22.04.2004 tarihli 11369 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
22.04.2004
1741.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Kararın 1, 2 ve 5 inci maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Karar
2004/7170 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
21.04.2004
1742.Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar
2004/7172 sayılı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar
21.04.2004
1743.Kambiyo takibine konu ithalat hesaplarına ilişkin olarak, mal bedellerinin banka kaynaklarından döviz satılmak suretiyle yurtdışına transfer edilmesi esnasında düzenlenen döviz transfer belgelerinin içeriği hk.
20.04.2004 tarihli 11166 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.04.2004
1744.2004/8 sayılı Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan, diğer taraftan nihai kullanım mevzuatına tabi bulunan maddelerin ithalinde; her iki mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hk.
20.04.2004 tarihli 11164 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.04.2004
1745.Bazı çeltik ve pirinç türlerinin ithalatında 31.08.2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2004/7135 sayılı Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.04.2004
1746.Dahilde işleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen buğdaydan elde edilen kepeğin serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine tabi tutulması halinde, ithal edilecek kepek için Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu alınmaması hk.
19.04.2004 tarihli 11017 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.04.2004
1747.ÇHC menşeli gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları ile gözlükler ve benzerlerinin ithalatında gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2004/09 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
18.04.2004
1748.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9003.90.00.00.00 G.T.İ.P.li aksam ve parça ithalatı için miktar kısıtlaması uygulamasının yürürlükten kaldırılması hakkında Tebliğ
2004/08 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
18.04.2004
1749.8712.00 gtipli motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (üç tekerlekliler dahil) ÇHC menşeli olanlarının ithalatına yönelik olarak yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılması hakkında Tebliğ
2004/07 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
18.04.2004
1750.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği uyarınca belirlenen listeler
16.04.2004 tarihli 10893 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.04.2004
1751.Yurtdışından ithal edilen ve BSE hastalığı riski taşıması dolayısıyla yurda girişi yasak olan et, gövde ve iç yağı gibi ürünlerin yurda girişi hususunda, fiili ithalat miktarlarının Kontrol Belgelerinde belirtilen limitler dahilinde gerçekleştirilmesi hk.
13.04.2004 tarihli 10397 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.04.2004
1752.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı listeye ekleme yapılması hakkında Tebliğ
2004/22 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
10.04.2004
1753.Metil Bromürün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik
08.04.2004 tarihli Metil Bromürün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
08.04.2004
1754.Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
5108 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07.04.2004
1755.ÇHC menşeli muslukların yalnız CIF birim kıymetinin 10 ABD Doları/Kg ve altında olanlarının ithalatının ülke ayrımı yapılmaksızın ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.
05.04.2004 tarihli 9289 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
05.04.2004
1756.Yatırım teşvik Belgesi kapsamında ithali gerçekleştirilen çekiciler hk.
02.04.2004 tarihli 825 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
02.04.2004
1757.Deri ve deriden mamul malların serbest dolaşıma giriş işlemlerine yetkili olarak belirlenen ihtisas gümrük müdürlüklerinde Özel Hesap Geliri tahsilatı hakkında Genelge
2004/02 sayılı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün Genelgesi
01.04.2004
1758.33.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların içerdiği esansın sağlık sertifikasının bulunmaması ya da esansın sadece numune kabına konulup ana eşyaya katılmaması gibi hususlarda dikkatli davranılması hk.
01.04.2004 tarihli 09019 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
01.04.2004
1759.Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin eki listede düzeltme yapılması hakkında yazı
27.03.2004 tarihli Düzeltme Yazısı
27.03.2004
1760.8908.00.00.10.00 GTİP inde yer alan sökülecek gemiler ve suda yüzen sökülecek diğer araçların 3065 sayılı Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu malların ithalinin katma değer vergisinden istisna olacağı hk.
26.03.2004 tarihli 08449 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
26.03.2004
1761.Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) haricindeki diğer şekerlerin ithalatında 2004 yılı tarife kontenjanı uygulanması hakkında Tebliğ
26.03.2004 tarihli Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
26.03.2004
1762.İthalatın finansmanında kullanılan krediler için ithalatçılar tarafından ödenen faiz giderlerinin katma değer vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.
2004/10 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.03.2004
1763.Metal hurda ithalatlarında sınır kapılarımızda radyoaktif madde kontrolü ve yapılacak işlemler hk.
23.03.2004 tarihli 02410 sayılı tasarruflu yazı
23.03.2004
1764.Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında alınmış olan teminatların iadesinde teyide ilişkin işlemler hk.
19.03.2004 tarihli 07596 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
19.03.2004
1765.Halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Halkalı Tekstil İhtisas, Atatürk Havalimanı, Bursa Tekstil İhtisas, Mersin, İzmir ve Denizli Gümrük Müdürlüklerinden yapılması hk.
16.03.2004 tarihli 07218 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
16.03.2004
1766.Yeniden ihracı sırasında doldurulacağı beyan edilmek suretiyle tam muafiyet kapsamında boş olarak geçici ithal edilen ambalaj maddelerinin tekrar boş olarak ihraç edilmek istenilmesi durumunda yapılacak işlemler
15.03.2004 tarihli 7013 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
15.03.2004
1767.Dahilde İşleme İzin Belgesinin ithal edilecek maddelerle ilgili bilgiler bölümünün yetersiz kalması halinde asıl nüshasına sayfa eklenmesi ve sonradan eklenen sayfalar için asıl nüsha üzerine düşüm yapılması hk.
14.03.2004 tarihli 25770 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
14.03.2004
1768.İhracat 96/31 sayılı Tebliğ ekinde yer alan (Ek: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine yeni bir madde eklenmesi hakkında Tebliğ
2004/03 sayılı İhracat Tebliği
14.03.2004
1769.İtalyada Newcastle, Libyada Şap, Amerikanın bazı eyaletlerinde ve İsrail de Avian Influenza hastalıklarının görülmesi nedeniyle alınan önlemler hakkında.
12.03.2004 tarihli 6851 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.03.2004
1770.Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) haricindeki diğer şekerlerin ithalatında 2004 yılında uygulanmak tarife kontenjanı açılması hakkında Karar
2004/6974 sayılı Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
12.03.2004
1771.2004/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (DTS) eki listelerde yer alan ürünlerin hangi gümrük kapılarından ithal edileceğine dair bilgi talebi hk.
11.03.2004 tarihli 6661 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.03.2004
1772.Vietnam ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ile motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastiklerin Türkiyeye ithalatında damping iddiasıyla soruşturma açılmıştır.
2004/06 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.03.2004
1773.Vietnam, Çin Tayvanı (Tayvan) ve Sri Lanka menşeli bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler ile bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastiklerin Türkiyeye ithalatında damping iddiasıyla soruşturma açılmıştır.
2004/07 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.03.2004
1774.Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı vergiler hakkında Tebliğ
2004/08 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.03.2004
1775.Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Yönetmelik
10.03.2004 tarihli Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
10.03.2004
1776.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların müfrez yada sahte menşe belgesi düzenlenerek Dubai, Malezya, Tayvan veya Tayland menşeli gösterilmesi hk.
08.03.2004 tarihli 06180 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
08.03.2004
1777.Kriptolu telsiz sistemi kurma ve işletmesi ile bu cihazların standartları, imalatı, satışı, ithalatı veya ihracatı için kripto onayının verilmesi, kullanımı, denetlenmesi, bakım ve onarımı ile ilgili Yönetmelik
06.03.2004 tarihli Kriptolu Telsiz Sistemleri Yönetmeliği
06.03.2004
1778.Moğolistanın Dornogobi Bölgesinde şap hastalığı ve Portekizde Scarpi hastalığının görülmesi nedeniyle bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
04.03.2004 tarihli 5828 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.03.2004
1779.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli temperlenmiş cam kapakların ithalatında dikkat edilmesi hk.
03.03.2004 tarihli 032 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
03.03.2004
1780.500 ABD doları altındaki eşyanın serbest bölgeye girişinde ve bu eşyanın serbest bölgeden Türkiyeye getirilmek istenmesi halinde yapılacak işlemler ile ilgili yazı.
02.03.2004 tarihli 5527 sayılı tasarruflu yazı (Serbest Bölgeler)
02.03.2004
1781.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar için 2003/24 sayılı Tebliğ ile açılan damping soruşturması sonucunda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2004/05 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.02.2004
1782.Serbest bölgede olup da 27.08.2003 tarihinden sonra gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulacak olan AB menşeli olmayan halıların ithalatının yapılacağı gümrük idareleri hk.
27.02.2004 tarihli 5255 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
27.02.2004
1783.Damping vergisine tabi polyester elyaf ithalatında bazı firmaların antidamping vergisini ödememek için menşe yanıltması yoluna gittiği, bu hususta azami dikkatin gösterilmesinin gerektiği hk.
27.02.2004 tarihli 5094 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.02.2004
1784.İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/15, 2003/17, 2003/18, 2003/19 ve 2003/20 sayılı Tebliğlerle ileriye dönük gözetim uygulaması kapsamına alınan maddelerin ithalatında Gözetim Belgesi aranması hk.
27.02.2004 tarihli 5327 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.02.2004
1785.Hangi ülkeler için Form A Menşe Belgesi ile ilgili bildirim süreci ve uluslararası prosedür tamamlanmıştır?
27.02.2004 tarihli 5239 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
27.02.2004
1786.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun İthalat İstisnası başlıklı 16 ncı maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklik ile ilgili yazı.
26.02.2004 tarihli 5070 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
26.02.2004
1787.11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyeti gösterecek onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar hk.
26.02.2004 tarihli Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik
26.02.2004
1788.Romanya ve Macaristandan yapılacak buğday ithalatında müteyakkız olunması hk.
24.02.2004 tarihli 04729 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.02.2004
1789.Plastikten mamul oyuncakların ithalatı aşmasında belirtilen birim kıymetin, ülke ayrımı gözetmeksizin referans kıymet olarak uygulanması hk.
23.02.2004 tarihli 4537 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
23.02.2004
1790.2004/9 sayılı "CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin birinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından Müsteşarlığımıza bildirilen Tebliğ kapsamında yer alan maddeler hk.
19.02.2004 tarihli 4312 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.02.2004
1791.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/22 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan 7010.20.00.00.00 GTİPlu temperlenmiş cam tencere kapakları ithalatında menşe yanıltmasına karşı gerekli tedbirlerin alınması hk.
17.02.2003 tarihli 3892 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.02.2004
1792.Özel karayolu taşıtlarının geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi değişikliklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun
5098 sayılı Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
17.02.2004
1793.Taylandda Avian Influenza hastalığının görülmesi üzerine, Tayland orijinli ve/veya çıkışlı ekli listede G.T.İ.P. numaraları belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı 26.01.2004 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.
09.02.2004 tarihli 3081 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.02.2004
1794.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler için dampingli ithalat gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2004/02 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.02.2004
1795.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli diğer menteşeler; sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2004/03 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.02.2004
1796.Avian İnfluenza hastalığı nedeniyle yasak uygulanan ülkeler orijinli ve/veya çıkışlı bulaşmaya vasıta olabilecek ve yasaklama listelerinde bulunan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin hiçbir şekilde ülkemize girişlerine izin verilmemesi hk.
06.02.2004 tarihli 3004 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
06.02.2004
1797.Dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat cinsi eşyanın beyan edilen kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun incelenmesinde kullanılacak referans fiyatler hk.
06.02.2004 tarihli 2894 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
06.02.2004
1798.2003/3 sayılı DTS Tebliği ile 2004/3 sayılı DTS Tebliği eklerindeki bazı gtip numaraları farklılık arzettiğinden, 01.01.2004 tarihinden önce verilen Kontrol Belgeleri için DTS 2003/3 ve 2003/23 sayılı Tebliğde yer alan gtip numaralarının geçerlidir.
05.02.2004 tarihli 2862 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
05.02.2004
1799.50-63 ncü fasıllarda yer alan ürünlerden sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntılarının serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılacaktır.
05.02.2004 tarihli 2749 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.02.2004
1800.Gözetim Önlemleri açısından başlamış işlem kriterinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli maddeler hariç olmak üzere, diğer ülke menşeli olarak ithal olunan maddeler için uygulanması gerekmektedir.
30.01.2004 tarihli 006 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
30.01.2004
1801.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması sonucunda Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipliklerin ithalatında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.
2004/01 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
29.01.2004
1802.Hong Kongdan gelen Çin menşeli 6208.22.00.00.12 GTİP lu pijama cinsi eşya ve 6212.10.90.00.00 GTİP lu sutyen cinsi eşya ithalatında referans kıymet belirlenmesi ve uygulanması hk.
29.01.2004 tarihli 02601 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.01.2004
1803.2003/40 numaralı Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
2004/02 sayılı Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
28.01.2004
1804.Çin başta olmak üzere yurt dışından ülkemize getirilen torna aynalarının TSE nin öngördüğü TS 9377 no lu standarda uymamasına rağmen GTİP numaralarında saptırmalar yaparak yurda sokulması hk.
27.01.2004 tarihli 02292 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.01.2004
1805.Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın gümrük beyannamesinin tescili aşamasında, imal ediliş tarihinden itibaren 12 ay geçmemiş ve kullanılmamış olması halinde ve 12 ay geçmiş olması halinde sözkonusu eşyanın ithali hk.
26.01.2004 tarihli 246 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
26.01.2004
1806.Ülkemize ithal edilecek hayvan ve hayvan maddeleri için düzenlenen menşe ve sağlık sertifikalarının geçerlilik süreleri hk.
23.01.2004 tarihli 2134 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.01.2004
1807.Gümrük idareleri tarafından makine ithalatında yapılan muayene işlemleri kapsamında ithalatçılardan istenilen ekspertiz raporları hk.
22.01.2004 tarihli 1880 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.01.2004
1808.5407.20, 6305.32 ile 6305.33 tarife pozisyonlu maddelerin İran) menşeli olanları için 2003/8 sayılı Tebliğ ile başlatılan korunma önlemleri soruşturması sonucunda kota ve gözetim uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir.
2004/05 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
21.01.2004
1809.64. fasılda yer alan eşyanın ve 41. fasılda yer alan işlenmiş deri ve 42. fasılda yer alan deriden mamul eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin hangi gümrük idarelerinden yapılacağı hk.
19.01.2004 tarihli 1498 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
19.01.2004
1810.3824.71.00.00.12 G.T.İ.P. nolu R-142b/R-22 isimli karışım maddesinin 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.ndan giriş yaptığı, söz konusu karışım maddesi için sadece 3824.71.00.00.12 G.T.İ.P.ndan işlem yapılması hk.
19.01.2004 tarihli 1525 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
19.01.2004
1811.2003/6676 sayılı Karar ile ekmeklik buğday ithalatında açılan tarife kontenjanının ilgili sanayicilere dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
16.01.2004 tarihli Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
16.01.2004
1812.69.11, 69.12, 69.13 ve 69.14 gümrük tarife pozisyon (GTP) nda yer alan maddelerin ithalatının ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına karar verilmiştir.
2004/02 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
16.01.2004
1813.2003/6546 sayılı Karar ile açılan Slovak Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için 30/4/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı hakkında Tebliğ
16.01.2004 tarihli Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
16.01.2004
1814.2003/6573 sayılı Karar ile açılan Polonya Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için 30/4/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı hakkında Tebliğ
16.01.2004 tarihli Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
16.01.2004
1815.Bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı haklarının korunmasının sağlanması hakkında kanun
5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
15.01.2004
1816.ABD de BSE hastalığının, Suudi Arabistan da Koyun-Keçi Çiçek hastalığının görülmesi üzerine bu ülkeler menşeli bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı yasaklanmıştır.
13.01.2004 tarihli 1107 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.01.2004
1817.İsviçreden Amerikan timsahı türüne ait saat kayışlarının ülkemize ithalinde düzenlenmesi gereken CITES İthalat belgesinin menşei ülkesi ve son re-eksport ülkesi bölümünün doldurulmasında çıkan sorun hk.
13.01.2004 tarihli 0985 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
13.01.2004
1818.Çin menşeli kalitesiz telefon cihazlarının oluşturduğu haksız rekabet hk.
12.01.2004 tarihli 0861 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.01.2004
1819.Buğday ve ikincil işlem görmüş ürün olan kepeğin KKDF kesintisine tabi olup olmadığı hk.
12.01.2004 tarihli 0831 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.01.2004
1820.Petrol ve petrol ürünlerinin finansmanı için kullandırılan kredilerden KKDF kesintisinin yapılmaması gerekmektedir.
12.01.2004 tarihli 0830 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.01.2004
1821.Sıhhi tesisat eşyası ithali hk.
12.01.2004 tarihli 0860 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.01.2004
1822.Teşvik belgeli ithalatlarda uygulanacak KDV istisnası hk.
12.01.2004 tarihli 2240 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
12.01.2004
1823.Teşvik belgesi kapsamında yapılan makine-teçhizat ithalatlarında uygulanan KDV istisnası hk.
12.01.2004 tarihli 013 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
12.01.2004
1824.Nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan, kullanım amacı tayin edilen eşyanın gümrük vergisi hk.
09.01.2004 tarihli 615 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
09.01.2004
1825.Avrupa Birliğinin 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle tarım ürünlerine ilişkin düzenlemeleri AB ye katılan Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya ya da uygulanacaktır.
09.01.2004 tarihli 0807 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.01.2004
1826.Hangi ülkeler için Form A Menşe Belgesi ile ilgili bildirim süreci ve uluslararası prosedür tamamlanmıştır?
09.01.2004 tarihli 671 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
09.01.2004
1827.Menşe yanıltması yoluyla ithal edilen eşyada, eşyanın menşeinin araştırılmasını teminen Yurtdışına Gönderilecek Bilgi Talep Formunun düzenlenmesi hk.
06.01.2004 tarihli 00266 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
06.01.2004
1828.AKÇT ürünlerinin ticaretinde Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına ait mevcut menşe protokolünün uygulanması hk.
05.01.2004 tarihli 150 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
05.01.2004
1829.Polyester tekstüre iplik ithalatına yönelik olarak AB tarafından uygulanmakta olan damping vergisinin Eylül 2003 tarihi itibariyle kaldırılmasıyla, yerli sanayinin zarar görmesi olasılığına karşı bu eşya ithalatında dikkat edilmesi gerekmektedir.
05.01.2004 tarihli 211 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.01.2004
1830.Tohumluk olmayan ekmeklik buğday için toplam 250.000 ton olmak üzere 31.05.2004 tarihine kadar tarife kontenjanı açılmıştır.
2003/6676 sayılı Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
03.01.2004
1831.2004 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri
2003/6665 sayılı B.K.K.
31.12.2003
1832.Belirli üçüncü ülkeler ve kategoriler bazında tespit edilen 2004 yılına ait hariçte işleme kotaları ve tekstil ürünlerinin ithaline ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2004/05 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliğ
31.12.2003
1833.İthali çift taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetime tabi belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2004/02 sayılı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1834.Bu tebliğde belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2004 yılına ait kotaların dağıtımı, azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri ve başvuruları hakkında Tebliğ
2004/01 sayılı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1835.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9003.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu aksam ve parça ithalatının tabi olduğu miktar kısıtlaması uygulamasının etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2003/21 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1836.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli musluklar için 2003/2 sayılı Tebliğ ile başlatılan korunma önlemleri soruşturması sonucunda bu maddelerin ithalatının ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.
2003/18 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1837.Serbest bölgeye getirildiği tarihte yeni ve kullanılmamış (orijinal ambalajında) olan ve parçalardan üretilen mamul maddelerin ithal izinleri hakkında yazı.
31.12.2003 tarihli 32470 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.12.2003
1838.2004 yılı için olan ithalat tebliğlerinin yürürlüğe konulması ve 2003 yılı ithalat tebliğlerinin yürürlükten kaldırılması hk. Yönetmelik
31.12.2003 tarihli İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2003
1839.9603.21 gümrük tarife pozisyonlu diş fırçalarının ithalatının ileriye yönelik gözetim uygulaması kapsamına alınmasına karar verilmiştir.
2003/20 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1840.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli camdan mamul, görme kusurlarının giderilmesine mahsus, her iki yüzü de işlenmiş, tek odaklı gözlük camları için başlatılan soruşturma sonucunda ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına karar verilmiştir.
2003/15 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1841.İthali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetime tabi belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2004/03 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1842.Bu tebliğde belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2004 yılına ait kotaların dağıtımı, azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri ve başvuruları hakkında Tebliğ
2004/04 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1843.Tohumluk olmayan beyaz arpa için 31.05.2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere toplam 250.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır.
31.12.2003 tarihli Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
31.12.2003
1844.Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
5032 sayılı Kanun
30.12.2003
1845.Polonya Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında 30/04/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2003/6573 sayılı Polonyo Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2003
1846.Slovak Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için 30/04/2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılması hakkında Karar
2003/6546 sayılı Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2003
1847.Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 20, 21, 25 ve 27 nci maddelerinin yeniden düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
30.12.2003 tarihli Tütün Üretimi, Üretici Tütünlerinin Pazarlanması, İç ve Dış Ticareti, Denetimi ve Tütün Eksperliği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30.12.2003
1848.Üretilmiş halde ithal edilen sigaraların ithalatında bünyesinde bulunan tütüne istinaden alınan fonun, tütün içeren purolar, açık purolar ve sigarilloların ithalinde de alınmasın hk.
30.12.2003 tarihli 032346 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
30.12.2003
1849.Kotaya tabi İran İslam Cumhuriyeti menşeli, 70.13 tarife pozisyonlu cam ev eşyası ithalatında, menşe yanıltmasına karşı özellikle Suriye menşeli ithalatta menşe incelemesi üzerinde dikkatli olunması hk.
26.12.2003 tarihli 32101 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
26.12.2003
1850.Tohumluk olmayan beyaz arpa için 31.05.2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere toplam 250.000 ton tarife kontenjanı açılmıştır.
2003/6580 sayılı Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
24.12.2003
1851.Madeni yağların imalinde kullanılmak üzere satın alınan baz yağlar için belirlenen ÖTV tutarlarına ilişkin uygulama esasları ve 1 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi hakkında Tebliğ
05 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
22.12.2003
1852.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabaların Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2003/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.12.2003
1853.2003/12 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ısıya dayanıklı (temperlenmiş) tencere cam kapakları için başlatılan damping soruşturmasında dampinge karşı vergi uygulamasına karar verilmiştir.
2003/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.12.2003
1854.2003/13 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli demir veya çelikten destekli halkalı zincirler ve kaynaklı halkalı zincirler için başlatılan damping soruşturmasında dampinge karşı vergi uygulamasına karar verilmiştir.
2003/23 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.12.2003
1855.Petrole ilişkin piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemleri hakkında Kanun
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
20.12.2003
1856.Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan tütün makine ve cihazları, aksam ve parçaları ithalatı hakkında yazı
19.12.2003 tarihli 31656 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.12.2003
1857.Oyuncaklara ilişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde bahsedilen oyuncaklardan, CE işareti taşıyanların ithalatına izin verilmesi hakkında Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan yazı
19.12.2003 tarihli 31642 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.12.2003
1858.Serbest dolaşıma girecek olan tütün ve tütün mamullerinin ithalatında hangi belgeler gereklidir?
18.12.2003 tarihli 31514 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.12.2003
1859.Gümrük vergisi farklılığı nedeniyle palm yağı adı altında ham ayçiçek yağı ithal edildiği belirtilerek, söz konusu maddenin ithalinde dikkat edilmesi hk.
16.12.2003 tarihli 31314 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.12.2003
1860.Kotaya veya gözetime tabi ayakkabıların birbirinden ayrılması ve ..yalnız..lı ifadelerin farklı gümrük idarelerince farklı şekilde yorumlanmasına açıklık getirilmesi hk.
15.12.2003 tarihli 31195 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.12.2003
1861.Dökme olarak ithal edilen 2711.19.00.00.11 GTİP li sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için, Tüpraş firmasının daha önce almış olduğu kapsam dışı belgesinin kullanılması hk.
15.12.2003 tarihli 31100 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.12.2003
1862.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli I Sayılı listenin B cetvelinde yer alan bazı maddelerin özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmiştir.
2003/6467 sayılı Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
12.12.2003
1863.İşletme malzemelerinin ithalatında tahsil edilen KDVnin peşin, gümrük vergisinin teminata bağlanarak işlem yapılması hk.
09.12.2003 tarihli 30540 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
09.12.2003
1864.Geçici ithale ilişkin hükümlerin ihlali hk.
05.12.2003 tarihli 30218 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
05.12.2003
1865.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2004 yılına ait kotaların birinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ithalatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2003/09 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
04.12.2003
1866.Gözetime tabi 8516.40.10.00.00 gtipli buharlı ütülerin 8516.90.00.00.14 gtipli aksam ve parçalardan ithal edilmeye çalışıldığının anlaşıldığından, muhtelif bir GTİP kaymasının önlenmesi açısından dikkat edilmesi hk.
03.12.2003 tarihli 30009 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.12.2003
1867.İcra Müdürlüklerince haczedilen serbest dolaşıma girmemiş malların icraen satışından sonra sahiplerince ithalatının talep edilmesi halinde, bu mallar için Gümrük Kanununun serbest dolaşıma girişe müteallik hükümlerinin uygulanması hk.
21.11.2003 tarihli 29580 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.11.2003
1868.33.03 gümrük tarife pozisyonlu eşyanın ithalatı esnasında Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen miktarlara uyulması bakımından daha sıkı gümrük denetimi yapılması hk.
21.11.2004 tarihli 29584 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.11.2003
1869.Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilecek, jüt ipliği, polipropilen iplik ve polietilen ipliklerden üretilen polipropilen (PP)- Polietilen (PE) kumaşların ithalatı hk.
20.11.2003 tarihli 0032 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
20.11.2003
1870.A.TR dolaşım belgesi veya EUR.l dolaşım sertifikası kapsamında ithal edildikten sonra işlem ve işçilik görmek üzere tekrar aynı ülkeye giden eşyanın Türkiyeye yeniden ithali hk.
19.11.2003 tarihli 29346 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
19.11.2003
1871.Standart dışı ve düşük kıymetli PVC rulo zemin malzemeleri ithalatı hk.
18.11.2003 tarihli 29206 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
18.11.2003
1872.Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin İthalat 2003/21 sayılı Tebliğ uyarınca, Tebliğ ekinde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin ithalatı hk.
12.11.2003 tarihli 28653 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
12.11.2003
1873.Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın ithali ile ilgili istatistiki bilgilerin derlenebilmesini teminen ilgili gümrük müdürlüklerince doldurulup saklanacak örneği verilen tablo hk.
11.11.2003 tarihli 28615 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.11.2003
1874.Turistik amaçla ülkemize gelen kişiler tarafından Taşıt Giriş Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların giriş, çıkış ve takibine ilişkin Taşıt Takip Programı ve kullanıcı kodları hk.
10.11.2003 tarihli 10933 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
10.11.2003
1875.Demiryolu ile yapılan ithalatta taşıma ücretinin ne şekilde kimin tarafından ödendiğinin tespiti ile beyannamede gösterilemeyen tutarların, gümrük veya KDV matrahına dahil edilmek suretiyle gereğinin yapılması hk.
07.11.2003 tarihli 28265 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
07.11.2003
1876.Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitlerin aksam ve parçalarının Bazı Maddelerin İzlenmesine İlişkin 2003/21 sayılı İthalat Tebliği kapsamına girip girmediği hk.
07.11.2003 tarihli 28329 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.11.2003
1877.Kullanılmış komple tesis için teşvik belgesi düzenlenmesi veya mevcut teşvik belgelerine kullanılmış komple tesis ilave edilmesi ile belge iptallerinde kullanılmış olarak ithal edilen yatırım eşyası için yapılacak işlem hk.
07.11.2003 tarihli 1904 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
07.11.2003
1878.AB menşeli olmayan düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri arasına İzmir Gümrük Müdürlüğünün dahil edilmesi hk.
04.11.2003 tarihli 27985 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
04.11.2003
1879.CD-R ithalatında düşük kıymet beyan edilmesi ve emsal olarak Tayvan verilerinin http://www.cbc.gov.tw/enghome adresinden bakılarak göz önünde bulundurulması hakkında yazı.
31.10.2003 tarihli 27688 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
31.10.2003
1880.Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında yapılan ithalatlar sırasında alınan teminatların iadesi işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yüklenen Veri Ambarı programında sorgulama yapılması hk.
31.10.2003 tarihli 27677 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
31.10.2003
1881.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin gümrük vergileri değiştirilmiştir.
2003/6248 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
24.10.2003
1882.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan Polonya menşeli bazı maddelerin gümrük vergilerinin değiştirilmesi hakkında Karar
2003/6252 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
24.10.2003
1883.2003/11 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının gözetime tabi tutulduğu 8481.80.19.00.11 gtipli muslukların ithalatında menşe araştırması için ilgili eşyaya ilişkin Yurt Dışına Gönderilecek Bilgi Talep Formunun düzenlenmesi hk.
24.10.2003 tarihli 27244 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
24.10.2003
1884.2905.42.00.00.00 gtipli pentaeritritol (pentaeritrit) ile 7010.20.00.00.00 gtipli ısıya dayanıklı (temperlenmiş) cam kapak ithalatında menşe saptırmasından şüphe edilmesi durumunda ne yapılmalıdır?
24.10.2003 tarihli 27245 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
24.10.2003
1885.Teşvik Belgeleri ve/veya Dahilde İşleme İzin Belgeleri düzenlenmiş olan ve taahhüt kapatma müracaatında bulunmayan firmalar hk.
23.10.2003tarihli 00306 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
23.10.2003
1886.Örme kumaş cinsi eşya ithalatında referans fiyat uygulaması hk.
22.10.2003 tarihli 26980 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
22.10.2003
1887.3918.10.10.00.11 gtiplu eşyanın, DTS 2003/1 sayılı Tebliğ ile getirilen muafiyetler hariç olmak üzere daha önce kapsam dışı belgesi alınmış olsa dahi her partide mutlak surette Türk Standartları Enstitüsüne yönlendirilmesi gerekmektedir
30.10.2003 tarihli 27466 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.10.2003
1888.22.07 gtip no.lu alkol (etil alkol) ve 2905.11 gtip no.lu metil alkol (metanol)ün serbest dolaşıma giriş işlemlerinin belirli gümrüklerden yapılmasına yönelik uygulamaya son verilmesi hk.
21.10.2003 tarihli 26919 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
21.10.2003
1889.A.B.D.Gümrük İdaresi ile ülkemiz arasındaki ithalat ve ihracatlar konusundaki soruşturma talepleri ve karşılıklı idari yardıma ilişkin konular hk.
21.10.2003 tarihli 07399 sayılı tasarruflu yazı
21.10.2003
1890.Teminat şeklinde geçici önlem kapsamındaki 7010.20.00.00.00 gtipli yalnızca ısıya dayanıklı (temperlenmiş) camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklarının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatı hk.
21.10.2003 tarihli 26908 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.10.2003
1891.Bosna-Hersek menşeli ithalat hk.
21.10.2003 tarihli 26814 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
21.10.2003
1892.Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistandan düşük birim fiyatla kurutulmuş biber (bütün halde) ithal edildiği; düşük miktar ve fiyat beyanlarına karşı, gerekli önlemlerin alınması hk. açan ve konu hakkında müteyakkız davranılmasını rica ederim.
20.10.2003 tarihli 26668 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
20.10.2003
1893.Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin İthalat 2003/21 Sayılı Tebliğ kapsamında düzenlenmesi öngörülen 'İthalat İzleme Belgesi hk.
17.10.2003 tarihli 26558 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
17.10.2003
1894.İthalat yasağı uygulanan ülkelerden, özellikle Bulgaristan sınırından et ve et ürünlerinin yolcu beraberinde ülkemize girmesinin engellenmesi gerektiği hk.
16.10.2003 tarihli 26526 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
16.10.2003
1895.Sınır ticareti kapsamında Türkiyeye akaryakıt ithalatı yapılan ülkelere transit olarak gönderilen akaryakıtların transit işlemleri ve boru hattı hk.
14.10.2003 tarihli 26218 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
14.10.2003
1896.Irak orijinli hurdaların ithalat işlemlerinde gümrük kapılarında ikinci kez kontrol için radyasyon ve kalite ölçüm tespitlerinin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna veya akredite olmuş uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılması hk.
14.10.2003 tarihli 21780 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
14.10.2003
1897.Avian Influenza hastalığı nedeniyle Almanya orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına uygulanan ithalat yasağı 22.09.2003 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
14.10.2003 tarihli 26281 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.10.2003
1898.Kot kumaşı ithalatında Çin ve Hint firmaların menşe yanıltması ile mevcut olan kota uygulamasını delmekte oldukları hk.
14.10.2003 tarihli 26171 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.10.2003
1899.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ancak belge süresi içerisinde kati ithalatı yapılan eşyaya para cezasının alınmaması hk.
13.10.2003 tarihli 291 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
13.10.2003
1900.Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere yapılan makine teçhizat teslimleri hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü yazısı ve 2 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri
09.10.2003 tarihli 1979 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
09.10.2003
1901.3 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş)
04 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
03.10.2003
1902.Baz yağ ve madeni yağ itahalatında AFİF Kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili yazı.
02.10.2003 tarihli 25185 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.10.2003
1903.06 ncı fasılda yer alan eşyanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithalatında EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşliğinde ithal edilmesi hk.
30.09.2003 tarihli 024814 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
30.09.2003
1904.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gözlükler ve benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları için 24.09.2003-23.09.2004 tarihleri arasında uygulanacak ikinci dönem kotalara ilişkin başvuru ile dağıtım usul ve esasları hk. Tebliğ
2003/13 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
27.09.2003
1905.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli vantilatörler için 24.09.2003-23.09.2004 tarihleri arasında uygulanacak ikinci dönem kotalara ilişkin başvuru ile dağıtım usul ve esasları hk. Tebliğ
2003/12 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
27.09.2003
1906.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin (darı, akdarı, mısır, tane darı) gümrük vergileri değiştirilmiştir.
2003/6193 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
25.09.2003
1907.Türk Standartları Enstitüsünden CE Belgesi kapsamında yapılan gözlük ithalatlarında doğrudan gümrüklerden çekilmesini öngören CE Muafiyet belgeleri ile ilgili uygulamanın devamı hk.
25.09.2003 tarihli 024367 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.09.2003
1908.AB menşeli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’u hariç) düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri hk.
24.09.2003 tarihli 24279 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
24.09.2003
1909.Numune bazındaki alkollü içkilerin ithalatında gümrük idareleri tarafından uygunluk belgesinin istendiği hk.
23.09.2003 tarihli 24160 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.09.2003
1910.Isınma amaçlı kömür ithalatında lisans belgesi aranılması hk.
22.09.2003 tarihli 23972 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
22.09.2003
1911.Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat:2003/21) kapsamındaki ürünlerin ithalatında alınması gereken İthalat İzleme Belgesinin, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranması gerektiği hk.
22.09.2003 tarihli 24006 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
22.09.2003
1912.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin gümrük vergilerinin değiştirilmesi hakkında Karar
2003/6118 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
16.09.2003
1913.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sıhhi tesisat muslukları ithalatı gözetime tabi tutulmuştur.
2003/11 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
12.09.2003
1914.Ticari mahiyette olup zati eşya olarak değerlendirilemeyecek kadar fazla miktarda sahte DVD nin gümrük işlemleri hk.
10.09.2003 tarihli 23141 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
10.09.2003
1915.Geçici depolama yeri veya antrepolardan KKTC plakalı araçlarla KKTC ne yönelik yapılacak taşımalarda teminat alınmak suretiyle işlem yapılması hk.
10.09.2003 tarihli 23115 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
10.09.2003
1916.Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5, 6, 13 ve 14 üncü maddelerinde değişiklik yapılması hk.
10.09.2003 tarihli Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yönetmelik
10.09.2003
1917.AB menşeli olmayan etil alkol ve metil alkolün, düzcamın ve halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, eşyanın geldiği yetkili gümrük idarelerinden yapılması hk.
09.09.2003 tarihli 23104 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
09.09.2003
1918.01.08.1998 tarihinden önce ithal edilen teşvik belgesine bağlı olarak ithal edilen yatırım mallarına ait hesaplanan katma değer vergisinin ertelenmesi için gümrük idarelerine verilen teminatların çözümü hk.
08.09.2003 tarihli 1811 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
08.09.2003
1919.1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile 2 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır
03 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)
04.09.2003
1920.2003/11 sayılı Tebliğ ile açılan damping soruşturması sonucu Çin Halk Cumhuriyeti menşei belirtilen ürünlerin Türkiye'ye ithalatında belirtilen tutarlarda teminat alınacaktır.
2003/20 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.09.2003
1921.Ukrayna menşeli pentaeritritol (pentaeritrit) için 2003/10 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturmasının tamamlanması hakkında Tebliğ
2003/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.09.2003
1922.2003/12 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ısıya dayanıklı (temperlenmiş) tencere cam kapakları için başlatılan damping soruşturmasında bu maddenin Türkiyeye ithalatında teminat şeklinde geçici önlem alınmasına karar verilmiştir.
2003/21 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.09.2003
1923.Pirinç ithalatında vergi kaybına yol açan düşük birim fiyat beyanları hakkında yazı
13.09.2003 tarihli 22539 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
03.09.2003
1924.AB menşeli olmayan ve tarife pozisyonları belirtilen alkol (etil alkol) ve metil alkol (metanol)ün serbest dolaşıma giriş işlemlerinin hangi Gümrük Müdürlüklerinden yapılacağı hk.
02.09.2003 tarihli 22505 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
02.09.2003
1925.SSK Kurumu tarafından ithal edilen hayati öneme haiz ilaçların Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı ödeneklerine açıklık getirilmesi hk.
01.09.2003 tarihli 22408 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
01.09.2003
1926.Isınma amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranacak özellikler hk.
01.09.2003 tarihli 22417 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
01.09.2003
1927.Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 64. faslında (64.06 hariç) yer alan ayakkabılar ve benzeri eşyanın ithalatında, gümrüklerde düşük kıymet beyan edilmesinin önüne geçilmesi hk.
28.08.2003 tarihli 22154 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
28.08.2003
1928.CITES kapsamında fildişi ithalat ve ihracat takibatı hk.
27.08.2003 tarihli 22036 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
27.08.2003
1929.AB menşeli olmayan ve tarife pozisyonları belirtilen halı, etil alkol, metil alkol ve düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin hangi Gümrük Müdürlüklerinden yapılacağı hk.
27.08.2003 tarihli 22141sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
27.08.2003
1930.Standart dışı ve kaçak telsiz telefonlar hk.
26.08.2003 tarihli 21932 sayılı tasarruflu yazı
26.08.2003
1931.2003/3 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki Ek III listesinden çıkarılan, Dış Ticarette Standardizasyon (2002/3) sayılı Tebliğ eki Ek-III sayılı Kontrole Tabi Metal Hurdaları listesi kapsamı eşyanın ithalatı hk.
25.08.2003 tarihli 21834 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
25.08.2003
1932.hayvan yemlerine katılmak üzere kızartma artığı yağların veya bitkisel karma yağların kontrolsüz ithalinin engellenmesi hk.
22.08.2003 tarihli 21713 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.08.2003
1933.Bosna ve Hersek menşeli tarım ürünleri ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması sonucu bu durumun istismar edilmesi ve başka ülke menşeli ürünlerin Bos-Her. menşeli gösterilerek ülkemize ithal edilmesine karşı azami hassasiyetin gösterilmesi hk.
22.08.2003 tarihli 21695 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
22.08.2003
1934.İran, Malezya, Endonezya, Çin vb. gibi ülkelerden gelen porselen eşyasına ilişkin iddialar hk.
22.08.2003 tarihli 21745 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.08.2003
1935.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003-15 sayılı Tebliğ ile geçici önlem alınması uygulamasına başlanan Tebliğ konusu 4007.00 gtipdaki eşyanın gerçek menşeinin tespit edilmesi hususunda azami dikkat gösterilmesi hk.
22.08.2003 tarihli 21743 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
22.08.2003
1936.2002/1 ve 2002/2 sayılı Tebliğler kapsamı maddelerden motosiklet ve bisikletlerde kullanılan iç ve dış lastiklerin ve ÇHC menşeli camdan mamul tek odaklı gözlük camlarının ithalatında gözetim uygulaması hk.
18.08.2003 tarihli 21233 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.08.2003
1937.Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) haricindeki diğer şekerlerin ithalatında 2003 yılında uygulanmak üzere tarife kontenjanı açılması hakkında Tebliğ
17.08.2003 tarihli Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
17.08.2003
1938.Polonya Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğlerde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
17.08.2003 tarihli Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
17.08.2003
1939.Uzakdoğu menşeli bazı eşyaların düşük kıymet ve düşük miktar beyan edilerek, tarife ve menşe saptırması yapılmak suretiyle ithal edilmesine karşı dikkatli olunması özellikle TSE ye tabi mallarda numune alınması sırasında dikkatli olunması hk.
15.08.2003 tarihli 21094 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.08.2003
1940.Irak ile ithalat ve ihracat işlemlerinde dikkat edilecek hususlar hk.
13.08.2003 tarihli 20770 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
13.08.2003
1941.Biyolojik çeşitliliğin korunması ve modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı organizmaların güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin sağlanması hakkında Karar
2003/5937 sayılı Karar
11.08.2003
1942.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin (darı, akdarı, mısır, tane darı) gümrük vergileri değiştirilmiştir.
2003/5978 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
08.08.2003
1943.Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) haricindeki diğer şekerlerin ithalatında 2003 yılında uygulanmak tarife kontenjanı açılması hakkında Karar
2003/5886 sayılı Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (katı halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
06.08.2003
1944.2003/1 sayılı DTS Tebliği ile ilgili.
05.08.2003 tarihli 20059 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.08.2003
1945.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -mobilyalar için menteşe ve altlıklar- ile -çekmece rayları-nın Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2003/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.08.2003
1946.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -matkap uçları ve frezeler-in Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2003/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
05.08.2003
1947.70.13 tarife pozisyonlu cam eşya nın düşük kıymet ve düşük miktar beyanı yapılarak ithal edilmesine karşı eşyanın kıymet, miktar ve tarife tespiti ile ithal lisansının aranılması hususlarında azami dikkatin gösterilmesi hk.
04.08.2003 tarihli 19828 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.08.2003
1948.95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Hırvatistan menşeli olanları için yeni düzenlemeye gidilmesi ve V sayılı listenin yeniden düzenlenmesi hakkında Karar.
2003/5872 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
04.08.2003
1949.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli kapı kilitleri için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve maddenin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2003/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.07.2003
1950.2003/5 sayılı Tebliğ ile Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (kauçuk iplik) için başlatılan damping soruşturmasında bu maddenin Türkiyeye ithalatında teminat şeklinde geçici önlem alınmasına karar verilmiştir.
2003/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
31.07.2003
1951.Referans Fiyat Hesaplama Programının polipropilenden halı tabanı için uygulanabilir olmaması nedeniyle 5407.20.19 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan mensucatın maliyet hesabı bakımından kapsam dışında tutulması uygun bulunmuştur.
31.07.2003 tarihli 19554 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
31.07.2003
1952.Hindistan, Çin Tayvanı (Tayvan) ve Tayland menşeli poliesterlerden sentetik devamsız liflerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi ne kadardır.
2003/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
29.07.2003
1953.Granit cinsi eşyaların kıymet ve miktar tespitleri hakkında yazı.
25.07.2003 tarihli 19062 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
25.07.2003
1954.95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Bosna ve Hersek menşeli olanları için yeni düzenlemeye gidilmesi hakkında Karar.
2003/5906 sayılı Karar (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
25.07.2003
1955.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli duvar saatlerinin ithalatı esnasında damping vergisi alınması nedeniyle yanlış Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) beyan edilmesi hk.
23.07.2003 tarihli 18918 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.07.2003
1956.Plastik hasır, masa ve sandalye ithalatında taban kıymet belirlenmesi hakkında yazı.
23.07.2003 tarihli 18878 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
23.07.2003
1957.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithali talep edilen eşyaya ilişkin olarak, beyan ile muayene veya denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrol sonucunda aykırılık bulunguğunun tespit edilmesi hk.
18.07.2003 tarihli 224 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
18.07.2003
1958.2003/8 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 5407.20, 6305.32 ve 6305.33 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında ithal lisansı aranılıp aranılmayacağı hk.
18.07.2003 tarihli 18558 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.07.2003
1959.Ortopedik kırık sabitleyicileri isimli eşyanın tarifesi hakkında yazı.
17.07.2003 tarihli 18420 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.07.2003
1960.2002/7 ve 2003/1 no.lu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğler kapsamında işlem gören beyannamelerin bilge sisteminde saptanması hk.
08.07.2003 tarihli 17500 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
08.07.2003
1961.2003/7 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ hk.
07.07.2003 tarihli 17376 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.07.2003
1962.İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli polietilen ve polipropilen torba ve çuvalların ithalatında görülen ani artışın yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar tehdidi oluşturması nedeniyle korunma önlemleri soruşturması açılmıştır.
2003/08 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
06.07.2003
1963.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -temperlenmiş (ısıya dayanıklı) tencere cam kapaklarının- Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2003/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.07.2003
1964.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -demir veya çelikten destekli halkalı zincirler ile demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler- in Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2003/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
04.07.2003
1965.Suriye ve diğer Arap ülkelerinden kalitesiz ve standartlara uygun olmayan plastik ürünlerin Türkiyeye ithalatı hk.
04.07.2003 tarihli 17225 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.07.2003
1966.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatında, gümrük beyannamelerini tescil eden temsilcinin vereceği teminat mektubunun kabul edilmesi hk.
03.07.2003 tarihli 17056 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
03.07.2003
1967.Yurtdışından serbest bölgeye getirilen eşyanın aynı gün depolarına boşaltılmaksızın Türkiye’ye ithal işlemlerinin gerçekleştirilmesi hk.
02.07.2003 tarihli 16820 sayılı tasarruflu yazı (Serbest Bölgeler)
02.07.2003
1968.Tasfiyelik hale gelmiş olup, İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamına giren eşya için düzenlenecek Tespit Tahakkuk Kağıtları hk.
02.07.2003 tarihli 16932 sayılı tasarruflu yazı (Tasfiye)
02.07.2003
1969.Bazı bisiklet ve motosiklet lastikleri ithalatının gerçekte mümkün olmayacak fiyatlarla gerçekleştirilmesi, nedeniyle Müsteşarlıkça bisiklet ve motosiklet dış lastikleri ithalatlarında en düşük kıymet tespiti yapılmıştır.
01.07.2003 tarihli 16676 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
01.07.2003
1970.Rusya Federasyonu, Ukrayna ve İran İslam Cumhuriyeti menşeli 70.04 ve 70.05 pozisyonundaki maddelerdeki miktar kısıtlaması (kota) ne kadardır?
2003/07 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
28.06.2003
1971.CE Belgesi kapsamındaki gözlüklerin doğrudan gümrüklerden çekilmesini öngören CE Muafiyet Belgeleri hk.
26.06.2003 tarihli 16319 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.06.2003
1972.TÜPRAŞ tarafından ithal edilen veya transiti gerçekleştirilen ya da Petrol Ofisi A.Ş. tarafından TÜPRAŞ’tan transit olarak satın alınan petrol türevi ürünlerin tahlillerinin gümrük laboratuarlarında yapılması hk.
24.06.2003 tarihli 16048 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
24.06.2003
1973.İstanbul veya ATA Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, Bulgaristan tarafından düzenlenen ATA Karnelerinin kabul edilmesi hk.
19.06.2003 tarihli 15606 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
19.06.2003
1974.04.11.2000 tarihinden önce ve sonra ve dönem içi tescil edilen gümrük beyannameleri kapsamı eşyanın ithali ile ilgili olarak uygulanacak cezai faiz oranları hk.
17.06.2003 tarihli 15343 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.06.2003
1975.SARS hastalığı riskli bölgelerinin düzenli olarak takip edilmesi ve bu bölgelerden orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvanların, yolcu beraberi dahil, ülkemize girmesine müsaade edilmemesi hk.
12.06.2003 tarihli 14795 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.06.2003
1976.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği
12.06.2003 tarihli Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği
12.06.2003
1977.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bitki ve bitkisel ürün ithalatına yetkili ithal kapıları ile ilgili 10.06.2003 tarihli, 16869 sayılı yazısı hk.
11.06.2003 tarihli 14778 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
11.06.2003
1978.70.13 tarife pozisyonu eşyada kontrol belgesi aranılmayacak haller hakkında yazı.
10.06.2003 tarihli 14578 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
10.06.2003
1979.15.07.10.10.00.00 tarife istatistik pozisyonunda yer alan teknik ve sinai amaçlarla kullanılan yağlara genel KDV oranının uygulanması hk.
10.06.2003 tarihli 14541 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
10.06.2003
1980.Alkol, alkollü içkiler ve metanolün iç ve dış ticareti, dağıtımı ve fiyatlandırılması ile izin, izleme ve denetim usul ve esasları nelerdir?
06.06.2003 tarihli Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
06.06.2003
1981.Bazı orman ürünlerinin ithalatında gümrüklerde düşük miktar ve fiyat beyan edilerek devletin zarara uğratıldığı bu durum karşısında, gerekli önlemlerin alınmasını hk.
06.06.2003 tarihli 14173 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
06.06.2003
1982.Geçici ithalat rejimi kapsamında Gümrüklerden geçiş karnesi ve taşıt giriş çıkış formu düzenlenerek ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin açıklık getirilmesi hk.
04.06.2003 tarihli 08241 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
04.06.2003
1983.Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli malların ithalatında, ileriye yönelik veya geçmişe dönük olarak izlenmesi amacıyla gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar nelerdir?
2003/5567 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar
28.05.2003
1984.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2003 yılına ait kotaların ikinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ihracatçıların uyması gerekli usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2003/07 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
26.05.2003
1985.Belarus Cumhuriyeti (Beyaz Rusya) menşeli, Poliesterlerden sentetik devamsız lifler için olan dampinge karşı vergi uygulamasının devam etmesi için soruşturma açılması hk.
2003/08 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.05.2003
1986.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -diğer ateşleme sistemli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmaklar- için olan dampinge karşı vergi uygulamasının devam etmesi için soruşturma açılması hk.
2003/09 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.05.2003
1987.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli -plastik maddelerden olan dolma kurşun kalemler- ile -plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler- in Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılması hakkında Tebliğ.
2003/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.05.2003
1988.Ukrayna menşeli -pentaeritritol- kimyasal maddesinin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2003/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
22.05.2003
1989.Çin menşeli televizyon ithalatlarında dikkatli davranılması ve mutlaka kıymet araştırmasına gidilmesi hk.
12.05.2003 tarihli 11811 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
12.05.2003
1990.İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya için 09/05/2003-08/05/2004 tarihleri arasında uygulanacak ikinci dönem kota miktarı ne kadardır?
2003/06 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
10.05.2003
1991.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli -motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar- ithalatının yerli üretime zarar vermesi nedeniyle gözetim önlemi alınması için soruşturma açılmıştır.
2003/04 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
01.05.2003
1992.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Tayland menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri için dampinge karşı vergi varmıdır?
2003/06 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.04.2003
1993.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastiklerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergisi nedir?
2003/07 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
30.04.2003
1994.Dokuma kumaş ithalatında otomatik referans fiyat hesaplama programından faydalanılması hk.
29.04.2003 tarihli 10454 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.04.2003
1995.60.01 tarife pozisyonunda yer alan suni-sentetik elyaf/filamentten mamul örme tüylü mensucatın özellikle Çin den ülkemize düşük kıymet beyan edilmek suretiyle ithal edilmesi hk.
29.04.2003 tarihli 10453 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.04.2003
1996.Hangi ülkeler için Form A Menşe Belgesi ile ilgili bildirim süreci ve uluslararası prosedür tamamlanmıştır?
28.04.2003 tarihli 10415 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
28.04.2003
1997.Karpuz İthalatı hk.
21.04.2003 tarihli 9716 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.04.2003
1998.2905.42.00.00.00 GTİP altında yer alan pentaeritritol maddesinin Ukrayna'dan düşük fiyatla ithal edildiği sözkonusu ürün ithalatında dikkatli olunması hk.
15.04.2003 tarihli 09237 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
15.04.2003
1999.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kapı kilitlerinin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2003/04 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.04.2003
2000.Malezya menşeli tabii lateksten mamul vulkanize edilmiş yuvarlak lastik tel ipliğinin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2003/05 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.04.2003
2001.Cep Telefonu İthalatı hk.
05.04.2003 tarihli 8327 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.04.2003
2002.Menşe ispatı ve mensucat cinsi eşyanın serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esaslar Nelerdir?
03 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
05.04.2003
2003.Hangi ülkeler için Form A Menşe Belgesi ile ilgili bildirim süreci ve uluslararası prosedür tamamlanmıştır?
01.04.2003 tarihli 7871 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
01.04.2003
2004.Birleşik Arap Emirliklerinden gelen eşya ithalatında düşük kıymetli fatura kullanılması olasılığı hk.
31.03.2003 tarihli 07653 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
31.03.2003
2005.Hangi ülkeler için Form A Menşe Belgesi ile ilgili bildirim süreci ve uluslararası prosedür tamamlanmıştır?
26.03.2003 tarihli 15721 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
26.03.2003
2006.İran, Rusya, Çin, Beyaz Rusya ve Ukrayna dan ithal edilen 70.13, 94.05 ve 70.05 GTİP larındaki eşyaların düşük kıymette ithal edilme olasılığına karşı dikkatli olunması hk.
18.03.2003 tarihli 06440 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
18.03.2003
2007.Yurda getirilecek mobil uydu yer istasyonlarının geçici ithal taleplerinin karşılanması ile ilgili yazı
15.03.2003 tarihli 06204 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
15.03.2003
2008.Pirinç ithalatında vergi kaybına yol açan düşük birim fiyat beyanları hakkında yazı
13.03.2003 tarihli 6043 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
13.03.2003
2009.Singapur, Arnavutluk, Rusyanın Krusk Bölgesi ve Gambiya orijinli belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı 20.02.2003 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.
11.03.2003 tarihli 5761 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.03.2003
2010.Yugoslavyanın Sabac ve Kralijevo bölgeleri ve Kuveyt orijinli belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı 07.02.2003 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.
07.03.2003 tarihli 5466 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.03.2003
2011.Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamına girmeyen eşyalar
05.03.2003 tarihli 05202 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.03.2003
2012.2003/5 sayılı Tebliğ kapsamı 70.13 tarife pozisyonlu eşya ithalatnda kontrol belgesi aranılıp aranılmayacağı durumu hk.
04.03.2003 tarihli 05006 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.03.2003
2013.Cam eşya hk.
04.03.2003 tarihli 5006 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.03.2003
2014.Çin Halk Cumhuriyeti meneşeli battaniyelerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi varmıdır?
03.03.2003 tarihli 4943 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.03.2003
2015.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılması hk.
03.03.2003 tarihli 04858 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
03.03.2003
2016.Türk Hava Kurumunun hava araçlarında kullanılmak üzere ithal edeceği 2003/8 sayılı İthalat Tebliğinde GTİP leri belirtilen malzemelerin hava araçlarında kullanılmasının uygun görüldüğü ve uygunluk yazısının sadece 2003 yılında geçerli olması hk
27.02.2003 tarihli 04617 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.02.2003
2017.2003/2 sayılı Tebliğde yer alan dampinge karşı vergi kapsamındaki 3904.10 GTİPli eşyanın antidamping vergisine tabi olmayan eşya olması (süspansiyon tipi polivinil klorör PVC olmaması) halinde yapılacak işlemler hk.
25.02.2003 tarihli 04392 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
25.02.2003
2018.2003/5190 sayılı karar ile ekmeklik buğday ithalatında açılan tarife kontenjanının ilgili sanayicilere dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
25.02.2003 tarihli Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
25.02.2003
2019.02.05.1991 tarihli, 1991/99 sayılı ve 31.07.1999 tarihli 1999/17 sayılı Genelgelerin yürürlüklerinin devam edeceği hk.
19.02.2003 tarihli 03913 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
19.02.2003
2020.İthalinde garanti belgesi aranacak maddeler ile işçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen maddelerin ithaline ilişkin tebliğler uyarınca, yetkili kuruluşlardan alınan belgelerin, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları hk.
18.02.2003 tarihli 03847 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.02.2003
2021.2002/5098 sayılı karar ile sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ithalatında açılan tarife kontenjanının ilgili sanayicilere dağıtım usul ve esasları hakkında Tebliğ
18.02.2003 tarihli Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
18.02.2003
2022.Binalarda, insan ve yük taşımasında kullanılan asansörlerin, tasarım ve imalat aşamalarında uyulması gereken temel sağlık ve güvenlik kuralları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme işlemleri hk.
95/16/AT sayılı Asansör Yönetmeliği
15.02.2003
2023.Tohumluk olmayan ekmeklik buğday için toplam 400.00 ton olmak üzere 31.05.2003 tarihine kadar tarife kontenjanı açılmıştır.
2003/5190 sayılı Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
10.02.2003
2024.Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda Özel Tüketim Vergisi istisnası uygulanmasının mümkün olmadığı hk.
07.02.2003 tarihli 0366 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
07.02.2003
2025.Yatırım teşvik belgesi kapsamı ithalatlarda, Özel Tüketim Vergisi alınıp alınmayacağı hakkında Genelge
2003/11 sayılı Genelge (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
07.02.2003
2026.Dahilde İşleme İzni Hakkında (İhracat 2001/7 sayılı) Tebliğ kapsamında ithal edilen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmayan eşya için de Dış Ticarette Standardizasyon (2003/1) sayılı Tebliğ hükümlerinin uygulanmaması gerektiği hk.
06.02.2003 tarihli 03325 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
06.02.2003
2027.Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İtalya, Macaristan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Yunanistan menşeli polivinil klorürün süspansiyon tipi (PVC-S) nin Türkiye ye ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2003/02 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
06.02.2003
2028.Hurda demir-çelik ithalatında gümrük kapılarında nükleer madde tespit dedektörlerinin kullanılması dedektörün olmadığı gümrük idarelerinde ise Gümrük Muhafaza İdaresi ile temasa geçilerek yükün el dedektörleri ile kontrol edilmesi hk.
03.02.2003 tarihli 02948 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
03.02.2003
2029.Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland menşeli poliesterlerden sentetik devamsız liflerin Türkiye ye ithalatında geçici önlem olarak teminat alınması hakkında Tebliğ.
2003/03 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
03.02.2003
2030.İhracat 2001/7 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ kapsamında yapılan bedelli kumaş ithali hk.
31.01.2003 tarihli 2748 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
31.01.2003
2031.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamı teminat kapatmalarda, zaman kaybının önlenmesi açısından, teyit işlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgesi bazında bilgisayardan alınmış dökümlerin tasdiklenmesi suretiyle yapılması hk.
23.01.2003 tarihli 00009 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
23.01.2003
2032.Kontrol Belgesi ile ilgili yazı
23.01.2003 tarihli 1986 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.01.2003
2033.Boyar maddelerin ithalatında tahlil işlemleri hk.
21.01.2003 tarihli 01721 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
21.01.2003
2034.Laminat parke isimli eşyanın, düşük fiyatlı, standart dışı ve defolu (kusurlu) olarak ithal edildiği hk.
21.01.2003 tarihli 01717 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.01.2003
2035.Eski ve/veya Kullanılmış Eşya İthalatı ile ilgili yazı
21.01.2003 tarihli 1661 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.01.2003
2036.Çin Menşeli Gözlük İthalatı ile ilgili yazı
17.01.2003 tarihli 1467 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.01.2003
2037.2001/4986 sayılı karar ile Polonya Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin 2003 yılı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı hakkında Tebliğ
17.01.2003 tarihli Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
17.01.2003
2038.2002/4987 sayılı Karar ile açılan Litvanya menşeli ve çıkışlı tekstil ve konfeksiyon ürünleri için açılan tarife kontenjanınından yararlanmak isteyen ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
16.01.2003 tarihli Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
16.01.2003
2039.2002/4985 sayılı karar ile açılan Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerinin 2003 yılı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı hakkında Tebliğ
16.01.2003 tarihli Slovak Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
16.01.2003
2040.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemlerin Türkiye ye ithalatında dampinge karşı vergi alınması hakkında Tebliğ
2003/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.01.2003
2041.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gözlük camları ithalatının yerli üretime zarar vermesi nedeniyle gözetim önlemi alınması için soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2003/01 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.01.2003
2042.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sıhhi tesisat muslukları ithalatının yerli üretime zarar vermesi nedeniyle gözetim önlemi alınması için soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2003/02 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.01.2003
2043.İran İslam Cumhuriyeti menşeli polistireni ithalatının yerli üretime zarar vermesi nedeniyle gözetim önlemi alınması için soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2003/03 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.01.2003
2044.2003 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri
2002/5097 sayılı B.K.K.
10.01.2003
2045.Sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ithalatına ilişkin olarak 2003 yılında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2002/5098 sayılı Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
10.01.2003
2046.Kontrol Belgesi ile ilgili yazı
09.01.2003 tarihli 576 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.01.2003
2047.Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 21. ve 24. maddelerinin uygulanması hk.
07.01.2003 tarihli 00439 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
07.01.2003
2048.Ambalaj malzemeleri ve katalog gibi yardımcı malzemeleri ithalinin müsaade edileceği hususlar hk.
07.01.2003 tarihli 00425 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
07.01.2003
2049.Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası ile ilgilisözleşme kapsamında Tebliğde belirtilen maddelerin ihracatı hakkında Tebliğ
2002/12 sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ
07.01.2003
2050.Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2003/01 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tebliği
07.01.2003
2051.İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/2 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2002/10 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.12.2002
2052.İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2002/08 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
31.12.2002
2053.İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
31.12.2002 tarihli Yönetmelik
31.12.2002
2054.Litvanya menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri için 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2002/4987 sayılı Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2002
2055.Polonya Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında 2003 yılında uygulanmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2002/4986 sayılı Polonyo Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2002
2056.Slovak cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için 2003 yılında uygulanmak üzere tarife kontenjanı açılması hakkında Karar
2002/4985 sayılı Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
31.12.2002
2057.31.12.2002 tarihine kadar süre verilmiş teşvik belgeleri kapsamında bulunan ve akreditifi bu tarihe kadar açılmış, imalat ve/veya nakliye süreci nedeniyle yurda getirilmeleri bu tarihten sonraya tekabül eden yatırım mallarının ithalinde süre.
31.12.2002 tarihli 2344 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
31.12.2002
2058.İthali çift taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetime tabi belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2003/01 sayılı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
27.12.2002
2059.İthali çift taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetime tabi belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2003/02 sayılı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
27.12.2002
2060.1615 sayılı Gümrük Kanununun yürürlükte olduğu sırada yurda geçici ithal edilen ve süresi 4458 sayılı Gümrük Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra dolan yabancı uyruklu kişilere ait kullanılmış ev eşyası ile ilgili işlemler hk.
10.12.2002 tarihli 27828 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
27.12.2002
2061.Zirai Karantina Yönetmeliğinin III Numaralı ekinde 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca tayin edilen bitkisel ürün ithal kapılarının yürürlük tarihleri hk.
27.12.2002 tarihli 29522 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
27.12.2002
2062.Eski eşya ithalatı hakkında tasarruflu yazı
27.12.2002 tarihli 29506 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.12.2002
2063.İthali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetime tabi belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2003/03 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
27.12.2002
2064.Bu tebliğde belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2003 yılına ait kotaların dağıtımı, azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri ve başvuruları hakkında Tebliğ
2003/04 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
27.12.2002
2065.Ek II - Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünleri İçin İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği
2003/04 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ - Ek II
27.12.2002
2066.Belirli üçüncü ülkeler ve kategoriler bazında tespit edilen 2003 yılına ait hariçte işleme kotaları ve tekstil ürünlerinin ithaline ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2003/05 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliğ
27.12.2002
2067.D1, D2 ve D3 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında ithalatı yapılacak eşya hk.
24.12.2002 tarihli 29040 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
24.12.2002
2068.Borç alacak ilişkisi nedeniyle haczedilmiş olan ancak serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın icraen satışından önce istisnai ithal izni alınabilmesi hk.
23.12.2002 tarihli 28956 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.12.2002
2069.31.12.2002 tarihine kadar süre verilmiş teşvik belgeleri kapsamında bulunan ve akreditifi bu tarihe kadar açılmış, imalat ve/veya nakliye süreci nedeniyle yurda getirilmeleri bu tarihten sonraya tekabül eden yatırım mallarının ithalinde süre.
23.12.2002 tarihli 2266 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
23.12.2002
2070.Numune tekstil ürünleri ithali hakkında Genelge
2002/40 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
14.12.2002
2071.Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli yalnız cırt bant için başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve bu maddelerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi alınacaktır.
2002/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.12.2002
2072.Hac sebebiyle, her yıl Suudi Arabistana boş olarak giden otobüsler ve bu otobüslerle yurda getirilen hurma, zemzem suyu kullanılmış giyim eşyası ve battaniye gibi zati ve hediyelik eşyalar hk.
10.12.2002 tarihli 27831 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
10.12.2002
2073.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 09.12.2002 tarihli 27719 sayılı tasarruflu yazısı
09.12.2002 tarihli 27719 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.12.2002
2074.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mink akrilik battaniyeler için başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve bu maddelerin Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi alınacaktır.
2002/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.12.2002
2075.Belarus menşeli polyester elyaf ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları için başlatılan dampinge karşı önlem 29.05.2003 tarihinde sona erecektir.
2002/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.12.2002
2076.Ülkemize geçici ve belirli bir süre çalışmak ve tetkikte bulunmak üzere gelen veya ikamet izni alarak ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının geçici olarak getirdikleri ev eşyaları ile ilgili yapılan geçici ithal talepleri hk.
03.12.2002 tarihli 27561 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
03.12.2002
2077.AKÇT kapsamında yer alan ürünlerin ticaretinde ikinci bir bildirim yapılıncaya kadar mevcut menşe protokolünün uygulanması hk
28.11.2002 tarihli 26977 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
28.11.2002
2078.İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca eski, kullanılmış. yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithalinde izin başvuruları hk.
28.11.2002 tarihli 27109 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.11.2002
2079.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı ürünler için 2003 yılında uygulanacak kotalar hakkında Tebliğ
2002/9 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2003 Yılı Kotalarının Dağıtımına İlişkin Tebliğ
27.11.2002
2080.İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait 2003 yılına ait kotaların ilk bölümünün dağıtımı ve yönetimine ilişkin Tebliğ
2002/09 sayılı Tebliğ
21.11.2002
2081.İthali kotaya tabi, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar kapsamında yer alan, ticari miktar ve mahiyet arzetmeyen numunelik tekstil eşyasının ithalatında İthal Lisansı aranılmaması hk.
15.11.2002 tarihli 25881 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.11.2002
2082.Gümrük vizesi için gümrük idarelerine sunulan A.TR dolaşım belgelerinde, kapsamı eşyanın menşeine dair Türk menşelidir-Origin of Turkish ibarelerinin bulunmaması hk.
08.11.2002 tarihli 25316 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
08.11.2002
2083.İthal eşyası ile ilgili ayniyet tespiti hk.
31.10.2002 tarihli 24551 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
31.10.2002
2084.Sodyum Sülfat isimli maddeyi farklı tarifelerde sınıflandırarak vergiden kaçınılması ile ilgili yazı.
30.10.2002 tarihli 24428 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
30.10.2002
2085.İthal edilerek piyasaya arz edilecek kimyevi gübrelerin analiz yapılıp uygunluğunun tespiti halinde serbest dolaşıma girmesi
25.10.2002 tarihli 24340 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.10.2002
2086.Ülkemizde mevcut NATO kuruluşlarında ve müşterek savunma tesislerinde görev yapmak üzere gelen kuvvet ve sivil unsur mensuplarının ev eşyası ithal ve ihracına ilişkin gümrük işlemleri hk.
22.10.2002 tarihli 23877 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
22.10.2002
2087.İthali gerçekleştirilebilecek özel maksatlı, özel yapılı gemiler hk.
21.10.2002 tarihli 23803 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
21.10.2002
2088.Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
93/15/ATSivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
15.10.2002
2089.Bazı Mecburi Standardların Uygulamadan Kaldırılmasına Dair Tebliğ
10.10.2002 tarihli Bazı Mecburi Standardların Uygulamadan Kaldırılmasına Dair Tebliğ
10.10.2002
2090.Mahrece iade edilen eşya yerine ithali talep edilen eşya için serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanmak suretiyle işlem yapılması hakkında yazı
10.10.2002 tarihli 22984 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
10.10.2002
2091.Geçici İthalat Rejimi hükümlerinin uygulanması hk.
09.10.2002 tarihli 22845 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
09.10.2002
2092.Geçici ithali yapılan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması hk.
09.10.2002 tarihli 22846 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
09.10.2002
2093.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaların ithalatında miktar kısıtlaması ile ilgili yazı
04.10.2002 tarihli 22551 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.10.2002
2094.Sanayide kullanılan ancak konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan bazı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ile ilgili yazı
02.10.2002 tarihli 22201 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
02.10.2002
2095.Ükemize geçici ve belirli bir süre çalışmak ve tetkikte bulunmak üzere gelen veya Türk vatandaşlığına geçmeden ikamet izni alarak ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının geçici olarak getirdikleri ev eşyaları ile ilgili ek süre talepleri hk.
30.09.2002 tarihli 21960 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
30.09.2002
2096.Naftaya ilişkin düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ibraz süresi hk.
24.09.2002 tarihli 21430 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
24.09.2002
2097.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli vantilatörlerin ithalatına yönelik soruşturma sonuçları
2002/05 sayılı Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
24.09.2002
2098.Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya (Belarus) Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti menşeli -düz cam- ithalatının yerli üretime zarar verdiği için soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2002/07 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
24.09.2002
2099.Geçici ithalat rejimi kapsamında Gümrüklerden geçiş karnesi ve taşıt giriş çıkış formu düzenlenerek ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin açıklık getirilmesi hk.
20.09.2002 tarihli 13536 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
20.09.2002
2100.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mink akrilik battaniyelerin Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği hakkında başvuru
2002/12 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.09.2002
2101.Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland menşeli -motosiklet iç ve dış lastikleri- nin Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği hakkında başvuru
2002/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
18.09.2002
2102.Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland ve Hindistan menşeli bisiklet iç ve dış lastiklerinin Türkiye ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği hakkında başvuru
2002/11 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
14.09.2002
2103.Iraka yapılacak ihracatlarda uyulacak prosedür ile ilgili.
03.06.2005 tarihli 20192 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
07.09.2002
2104.Yatırım Teşvik kapsamı eşyanın standardizasyondan muaf olduğu hk.
03.09.2002 tarihli 19847 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.09.2002
2105.2002/3 sayılı Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ uyarınca, tebliğ kapsamında yer alan maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısının aranması hk.
02.09.2002 tarihli 19779 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.09.2002
2106.Pamuk ipliği ithalatında gümrük kıymetinin tespitinde mevzuat hükümlerine uyulması ve düşük kıymetle beyana karşı azami ölçüde dikkatli olunması hk.
29.08.2002 tarihli 19630 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
29.08.2002
2107.Basitleştirilmiş Usul izin Belgesi, Sonradan Kontrole Tabi İthalatçı Belgesi ve Onaylanmış İhracatçı Belgesi almış bulunan firmaların Gümrükçe Onaylanmış Kişi olarak kabul edilmesi hk.
26.08.2002 tarihli 19314 sayılı tasarruflu yazı
26.08.2002
2108.Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim. ip ve halat döküntüleri ve sicim, ip ve halattan veya dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşyaya ilişkin ithal taleplerinin Müsteşarlık tarafından uygun görülmediği hk.
24.08.2002 tarihli 19307 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.08.2002
2109.ATA karnesi ile geçici ithali yapılan eşya için gerek anılan rejimin ihlali durumunda gerek yurtta kalma süresinin uzatılması taleplerinde mer’i Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin uygulanması hk.
21.08.2002 tarihli 19068 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
21.08.2002
2110.01.01.2000-31.03.2002 tarihleri arasında gümrüklere gelmiş eşyanın kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ve yatık olmamaları kaydıyla üretim yılına bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hk.
20.08.2002 tarihli 18940 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.08.2002
2111.Ticari mahiyetteki eşyanın bedelsiz olarak ithalinde herhangi bir taahhütname aranmaması ile ilgili yazı.
17.08.2002 tarihli 18644 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.08.2002
2112.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 07.08.2002 tarihli 116 sayılı tasarruflu yazısı
07.08.2002 tarihli 116 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
07.08.2002
2113.Özellikle Uzakdoğudan gelen 5407 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyada menşe sapması yapılarak dampinge karşı vergi uygulamasının etkisiz kılınmasına yönelik girişimler hk.
05.08.2002 tarihli 17558 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
05.08.2002
2114.Gümrük ve diğer ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilen olan petrol ameliye araçlarının satışı hk.
02.08.2002 tarihli 23487 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
02.08.2002
2115.PİGM-98/3 sayılı Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
PİGM-2002/3 sayılı Tebliğ
31.07.2002
2116.PİGM-2000/2 sayılı Tebliğde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
PİGM-2002/2 sayılı Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31.07.2002
2117.98/10745 sayılı Kararnamenin eki Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.
2002/4505 sayılı B.K.K.
30.07.2002
2118.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
01 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
30.07.2002
2119.Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli yalnız cırt bandın Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen tutarda teminat şeklinde geçici önlem uygulaması vardır.
2002/08 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.07.2002
2120.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kurşun kalemler ve kurşun boya kalemlerinin Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen tutarda teminat şeklinde geçici önlem uygulaması vardır.
2002/07 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.07.2002
2121.BSE ve Scrapi hastalığı nedeniyle yasaklanan maddeler listesinde yer alan hayvan ve hayvan maddelerinin yolcu beraberi dahil olmak üzere her ne suretle olursa olsun ülkemize girişlerinin yapılmaması hk.
26.07.2002 tarihli 16842 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.07.2002
2122.Yurt içinde üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin üreticileri veya ithalatçılarının, ürettikleri veya ithal ettikleri bu ürünlerin ilk teslimlerinin karşılığını teşkil eden bedelin binde dördünü ödemeleri hk.
20.07.2002 tarihli Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Gelirleri Hakkında Tebliğ
20.07.2002
2123.CITES kapsamı ithalat - ihracat ve CİTES sözleşmesi kapsamında olmayan eşyanın da yönetim merciilerine yönlendirilmemesi hk.
18.07.2002 tarihli 16145 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
18.07.2002
2124.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılması durumunda Telafi Edici Vergi (TEV) hk.
17.07.2002 tarihli 16085 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
17.07.2002
2125.7318.14.91.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan alçıpan vidalar ve benzeri farklı ticari isimlerdeki vidaların da İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/10 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi hk.
16.07.2002 tarihli 16017 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.07.2002
2126.Tayin ve ilan edilen bitkisel ürün ithal kapılarını gösterir liste
12.07.2002 tarihli 15711 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
12.07.2002
2127.Bazı petrokimya ürünlerinin aynı zamanda gıda sektöründe kullanılması halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük müdürlüğü ile ilgili yazı
12.07.2002 tarihli 15705 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
12.07.2002
2128.Özellikle Uzakdoğudan gelen 5407 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyada menşe sapması yapılarak dampinge karşı vergi uygulamasının etkisiz kılınmasına yönelik girişimler hk.
12.07.2002 tarihli 15821 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
12.07.2002
2129.GTİP belirlenmesinde ağırlığı 120 gr/m² ye kadar olan gramajların kağıt, 120 gr/m² ve üstü olan gramajların ise karton olarak değerlendirilmesi gerektiği hk.
11.07.2002 tarihli 15645 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
11.07.2002
2130.4458 sayılı Gümrük Kanunun 10 uncu ve 71 inci maddelerinin verdiği yetkiye istinaden, özelliği nedeniyle geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşyaya uygulanacak gümrük işlemleri
16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
11.07.2002
2131.Çalışmak, tetkik ve diğer amaçlarla veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içinde yurda getirilen ve yurtta kalma süresi 30.06.2002 tarihinde sona eren kullanılmış ev eşyası için ek süre verilmesi hk.
09.07.2002 tarihli 15415 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
09.07.2002
2132.3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine göre transit geçişlerde uygulama hk.
09.07.2002 tarihli 15379 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
09.07.2002
2133.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 04.07.2002 tarihli 96 sayılı tasarruflu yazısı
04.07.2002 tarihli 96 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
04.07.2002
2134.Lüks lamba ve cam eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin BİLGE Sistemi bulunan tüm gümrük müdürlüklerinden yapılması hakkında yazı
04.07.2002 tarihli 15094 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
04.07.2002
2135.Geri gelen eşyaya ilişkin beyan, muayene ve benzeri işlemlerin serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrol Belgesinin aranılması hk.
04.07.2002 tarihli 15074 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
04.07.2002
2136.Gözetim uygulamasına tabi motosiklet ve bisikletlerde kullanılan iç ve dış lastikleri için zorunlu standart uygulamasının gerektirdiği kontrollerin yapılmasından sonra ithalata izin verilmesi hk.
03.07.2002 tarihli 14939 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.07.2002
2137.2002/5 sayılı DTS Tebliğ kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılan ithalatın bir defada gerçekleştirilmesi gerektiği hk.
03.07.2002 tarihli 14937 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.07.2002
2138.Yeniden geçici ithal müracaatlarında, eşyanın bulunduğu yerin geçici depolama yeri kabul edilerek ayniyet tespitinin yapılması suretiyle geçici ithal beyannamesi kayıtlarının kapatılarak, yeniden geçici ithalinin yapılması hk.
28.06.2002 tarihli 14604 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
28.06.2002
2139.Şeker hammaddesinin temini ve fiyatlandırılması
28.06.2002 tarihli Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği
28.06.2002
2140.8546.20 gtipli seramikten olan elektrik izolatörlerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatının miktar kısıtlamasına tabi tutulmasına karar verildiği 2002/4 sayılı İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemlerine ilişkin Tebliğ hk.
27.06.2002 tarihli 14456 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.06.2002
2141.Türk Müteahhitlik firmalarının yurt dışından getirdikleri makine ve teçhizatın kıymetinin tespiti hakkında Genelge
2002/18 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
26.06.2002
2142.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin gümrük vergileri değiştirilmiştir.
2002/4305 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
25.06.2002
2143.Sodyum Sülfat isimli maddeyi farklı tarifelerde sınıflandırarak vergiden kaçınılması ile ilgili yazı.
19.06.2002 tarihli 13745 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
19.06.2002
2144.2002/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğin Ek V-C kapsamında yer alan 2620.11.00.00.00 ve 2620.19.00.00.00 gtipleri ile belirtilen eşyanın ithalinin yasaklanmış olduğu hk.
18.06.2002 tarihli 13565 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
18.06.2002
2145.Tütün mamulleri ile alkol ve alkollü içkilerin üreticilerinin, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumuna ödeyecekleri tutarlar hakkında Karar
2002/4152 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Gelirleri Hakkında Karar
14.06.2002
2146.Gözetim Belgesi kapsamındaki ÇHC menşeli 8712.00 gtipli motorsuz bisikletler (üç tekerlekliler dahil) in ithalatında bisikletlerin menşeinin Hong Kong olarak beyan edildiği, menşe yanıltması yoluna gidildiği hk.
12.06.2002 tarihli 13178 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.06.2002
2147.Özel tüketim vergisi - Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu - Madde 16
12.06.2002
2148.Özel tüketim vergisine tabi tutulacak mallar hakkında Kanun
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
12.06.2002
2149.Özel tüketim vergisi - Diğer istisnalar
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu - Madde 7
12.06.2002
2150.Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli seramikten olan elektrik izolatörleri ithalatı için 2001/5 sayılı tebliğ ile başlatılan korunma önlemi soruşturması sonuçlandırılmıştır.
2002/04 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.06.2002
2151.2002/4091 sayılı karar ile sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtılması
08.06.2002 tarihli Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
08.06.2002
2152.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2002 yılına ait kotaların ikinci bölümünün dağıtımı ve faydalanmak isteyen ihracatçıların uyması gerekli usul ve esaslar nelerdir?
2002/07 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
08.06.2002
2153.Fikir ve sanat eserlerinin tespit edildiği taşıyıcı materyaller ile bu eserleri çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat ve ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti hk.
07.06.2002 tarihli 12838 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.06.2002
2154.İthalatı Türkiye Kızılay Derneğinin Tekeli Altında Bulunan Primathamine ve Chloroquine Terkibindeki İlaçlar, Tekel Altına Alınan İlaçlar Listesinden Çıkarılmıştır.
2002/4110 sayılı B.K.K.
01.06.2002
2155.İran İslam Cumhuriyeti menşeli 70.13 gümrük tarife pozisyonunda yer alan, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezniyatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatının kotaya tabi tutulması hk.
31.05.2002 tarihli 12129 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.05.2002
2156.Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve T.C. ile serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girmiş bulunan ülkeler dışında kalan diğer ülkeler menşeli sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ithalatına ilişkin olarak 2002 yılında geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır
2002/4091 sayılı Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
28.05.2002
2157.2002/5 sayılı DTS Tebliği ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü nün (İthalat Rejimi) 24.05.2002 tarihli 11558 sayılı tasarruflu yazısı
24.05.2002 tarihli 11558 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
24.05.2002
2158.Tohumluk veya sofralık tabir edilen kabak çekirdeğinin 12.09 tarife pozisyonunda, tuzlanarak kurutulan veya kavrulmuş olan kabak çekirdeğinin 20.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği hk.
20.05.2002 tarihli 10855 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
20.05.2002
2159.Transit ve Re-Export geçişinin yapılması istenen tüm bitki ve bitkisel ürünlere gümrük kapılarında resmi işlemlerden önce Zirai Karantina kontrollerinin uygulanması gerektiği ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bk. ile gereksiz yazışma yapılmaması hk.
20.05.2002 tarihli 10857 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
20.05.2002
2160.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sentetik filamentten mensucat ithalatında uygulanan dampinge karşı vergiden kaçmak amacıyla, bazı ithalatçıların menşe yanıltmasına gitmelerine karşı dakkatli olunması hk.
18.05.2002 tarihli 10816 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.05.2002
2161.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Kıymet ile ilgili 17.05.2002 tarihli 10677 sayılı tasarruflu yazısı
17.05.2002 tarihli 10677 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
17.05.2002
2162.Dahilde İşlem İzin Belgesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen tekstil ürünlerinde kıymet farkı hk.
15.05.2002 tarihli 10487 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
15.05.2002
2163.Taşıyıcı ortamın maliyet ve kıymetinden ayırt edilebilen veri yada komutların kıymetinin Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.
13.05.2002 tarihli 10211 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
13.05.2002
2164.2001 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.
2002/51 sayılı Tebliğ
11.05.2002
2165.İran İslam Cumhuriyeti menşeli sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya ithalatına ilişkin olarak başlatılan korunma önlemi soruşturması tamamlanmıştır.
2002/3 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
09.05.2002
2166.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ağaç cidarlı kurşun kalemler ve boya kalemlerinin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2002/06 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.05.2002
2167.Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli cırt bantların Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2002/05 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.05.2002
2168.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları ve ateşleme sistemi elektrikli doldurulabilen gazlı cep çakmakları ile çakmak aksam ve parçalarının Türkiyeye ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2002/04 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
08.05.2002
2169.Hindistan, Tayvan ve Tayland menşeli poliesterlerden sentetik devamsız liflerin Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle bu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2002/03 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
26.04.2002
2170.Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinin 2, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30 ve 44 üncü maddeleri değiştirilmiştir.
26.04.2002 tarihli Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.04.2002
2171.Radyoaktif madde ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü nün (Çevre) 25.04.2002 tarihli 8662 sayılı tasarruflu yazısı
25.04.2002 tarihli 8662 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
25.04.2002
2172.Geçici ithalat rejiminden yararlandırılan eşyanın finansal kiralama yoluyla serbest dolaşıma girişi ile ilgili yazı
11.04.2002 tarihli 7700 sayılı tasarruflu yazı (Gecici İthalat)
11.04.2002
2173.Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi uyarınca ithalatta KDV ödememiş mükelleflerden istisna şartlarını ihlal edenlerin tespit edilmesi hk.
05.04.2002 tarihli 07157 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
05.04.2002
2174.Birliklerin faaliyet göstereceği sektörler ile ithalatçıların ithal edecekleri mallar itibariyle hangi sektörde kurulan birliğe üye olmaları hakkında Tebliğ
02.04.2002 tarihli İthalatçı Birliklerine Üyelik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
02.04.2002
2175.Teyit karşılama işlemlerinin kolaylaştırılarak hız kazandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla, Teyit Karşılama Formunun kullanılması hk.
26.03.2002 tarihli 6157 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
26.03.2002
2176.İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listedeki bazı maddelerin gümrük vergilerinin değiştirilmesi ve aynı karar eki genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde (Ek 3) değişiklik yapılması hakkında Karar
2002/3808 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
24.03.2002
2177.Geçici ithali yapılan taşıtlardan hak sahibi olmayanlar tarafından kullanılırken yakalananların, tutulacak defterlere kaydedilmesi ve bu tür taşıtlara ait listenin periyodik olarak Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hk.
21.03.2002 tarihli 17101 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
21.03.2002
2178.Kristal cam ürünlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ve bu ürünlerin imalatları, etiketlenmesi, sınıflandırması ve tanımlanmasına ilişkin usul ve esasları nelerdir?
19/03/2002 tarihli Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği (69/493/AT)
19.03.2002
2179.Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi düzenlenmesi hk.
15.03.2002 tarihli 5481 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
15.03.2002
2180.Geçici ithali uygun bulunan eşya için birden fazla beyanname tescil edilmesi halinde her bir beyanname için ayrı ayrı geçici ithalat rejimi izin talep formu düzenlenmesi hk.
15.03.2002 tarihli 5479 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
15.03.2002
2181.2001 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanolanın satışı karşılığında üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esaslar nelerdir?
2002/49 sayılı 2001 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğ
15.03.2002
2182.2002/1 ve 2002/2 sayılı Tebliğler kapsamı maddelerin Çin Halk Cumhuriyeti olanlarının ithalatının gözetime tabi olduğu hk.
14.03.2002 tarihli 05389 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.03.2002
2183.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 12.03.2002 tarihli 26 sayılı tasarruflu yazısı
12.03.2002 tarihli 26 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
12.03.2002
2184.İthalatı yapılan her türlü iyonlaştırıcı radyasyon kaynak veya cihaz için Atom Enerjisi Kurumundan izin alınması hk.
26.02.2002 tarihli 04146 sayılı tasarruflu yazı (Tasfiye)
26.02.2002
2185.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli camdan mamul, görme kusurlarının giderilmesine mahsus, her iki yüzü de işlenmiş, tek odaklı gözlük camlarının gözetim soruşturmasının tamamlanması hakkında Tebliğ
2002/1 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
19.02.2002
2186.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli motosiklet ve bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastikler için açılan gözetim soruşturmasının tamamlanması hakkında Tebliğ
2002/2 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
19.02.2002
2187.Radyoaktif madde ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü nün (Çevre) 18.02.2002 tarihli 3762 sayılı tasarruflu yazısı
18.02.2002 tarihli 3762 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
18.02.2002
2188.Vergi numarası verilen yabancı uyruklu kişilerin gümrük idarelerinde ithalat işlemlerini yapmaları hk.
15.02.2002 tarihli 03695 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.02.2002
2189.İcra Müdürlüklerince haczedilen serbest dolaşıma girmemiş eşyanın icraen satışından sonra eşya sahibi tarafından ithalinin talep edilmesi halinde yapılacak işlemler hk.
15.02.2002 tarihli 03646 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.02.2002
2190.Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya ve Tayland menşeli sentetik filamentten mensucatın Türkiyeye ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı vergi vardır.
2002/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
13.02.2002
2191.Dahilde İşleme İzin kapsamında yapılan ithalatlarda belge üzerinde, ithal edilen eşyanın CIF değeri yerine FOB değeri üzerinden düşümlerin yapıldığı hk.
06.02.2002 tarihli 2810 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
06.02.2002
2192.2001/7 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ kapsamında Dahilde İşleme İzin taleplerinde Iraktan herhangi bir malın getirilmesinin talep edilmesi halinde, bu kapsamdaki ithalata Müsteşarlıklarından görüş alınmadan izin verilmemesi gerektiği hk.
31.01.2002 tarihli 0016 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
31.01.2002
2193.Nato Personelinin ikinci araç ithal etmeleri hk.
30.01.2002 tarihli 02214 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
30.01.2002
2194.Litvanya menşeli ve çıkışlı tekstil ve konfeksiyon ürünleri için 2002 yılında açılan tarife kontenjanınından yararlanmak isteyen ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
25.01.2002 tarihli Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
25.01.2002
2195.Bosna-Hersek Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin 2002 yılı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı
23.01.2002 tarihli Bosna-Hersek Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
23.01.2002
2196.Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin 2002 yılı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı
23.01.2002 tarihli Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
23.01.2002
2197.Polonya Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin 2002 yılı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı
23.01.2002 tarihli Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
23.01.2002
2198.Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünlerinin 2002 yılı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı
23.01.2002 tarihli Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
23.01.2002
2199.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 22.01.2002 tarihli 1655 sayılı tasarruflu yazısı
22.01.2002 tarihli 1655 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.01.2002
2200.Yurda geçici ithaline izin verilen eşyaya ilişkin ek süre taleplerinin değerlendirilmesi hakkında yazı
16.01.2002 tarihli 1229 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
16.01.2002
2201.Yurda geçici girişi yapılan konteynerler için ithal harcı alınması ile ilgili yazı
14.01.2002 tarihli 875 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
14.01.2002
2202.Bazyağı ithalatında tarife sınıflandırması hk.
11.01.2002 tarihli 0725 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
11.01.2002
2203.Tütün ve Tütün Mamullerinin Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esaslar nelerdir?
4733 sayılı Kanun
09.01.2002
2204.Dahilde işleme izin Belgesi kapsamında gerçekleştirilecek eşyanın ithalatı ile ilgili tasarruflu yazı
07.01.2002 tarihli 03 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
07.01.2002
2205.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sermaye hareketlerine ilişkin hükümleri nelerdir?
2002/YB-1 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
02.01.2002
2206.Bosna-Hersek Menşeli bazı sanayi ürünleri için 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2001/3473 sayılı Bosna-Hersek Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2001
2207.İthali çift taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetime tabi belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ve İthal Lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2002/02 sayılı Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
30.12.2001
2208.Çift Taraflı Kontrol sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthali
30.12.2001 tarihli Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
30.12.2001
2209.Belirli üçüncü ülkeler ve kategoriler bazında tespit edilen 2002 yılına ait hariçte işleme kotaları ve tekstil ürünlerinin ithaline ilişkin Tebliğ
2002/05 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği
30.12.2001
2210.Litvanya menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri için 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2001/3476 sayılı Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2001
2211.Makedonya Cumhuriyeti menşeli bazı sanayi ürünleri için 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2001/3477 sayılı Mekedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2001
2212.Polonya Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında 2002 yılında uygulanmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2001/3474 sayılı Polonyo Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2001
2213.Slovak cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2001/3478 sayılı Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
30.12.2001
2214.İthali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında gözetime tabi belirli ülkeler menşeli tekstil ürünler ve tekstil ürünlerine ilişkin İthal lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvuruları hakkında Tebliğ
2002/03 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ
30.12.2001
2215.Bu tebliğde belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2002 yılına ait kotaların dağıtımı hakkında Tebliğ
2002/04 sayılı Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
30.12.2001
2216.Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurtdışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, birleşik Cihazlar vb. için 2002 yılında alınacak vergiler
2001/3469 sayılı B.K.K.
30.12.2001
2217.Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden faydalanan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde alınan ithalat vergileri ile ilgili yazı
27.12.2001 tarihli 31834 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
27.12.2001
2218.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 27.12.2001 tarihli 31898 sayılı tasarruflu yazısı
27.12.2001 tarihli 31898 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.12.2001
2219.Tahmil tahliye ücretlerinni KDV matrahına dahil olma şekli ile ilgili yazı.
27.12.2001 tarihli 31773 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
27.12.2001
2220.Ticari bedelsiz ithalatta ibraz edilen proforma faturaya göre işlem yapılması hk.
21.12.2001 tarihli 31387 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.12.2001
2221.Birden fazla tabiyeti bulunan ve tabiyetlerinden biri Türk olan kişilerin Türkiyeye kesin dönüş yaptıklarına dair mahalli konsolosluklardan alınacak belgeyi ibraz etmeleri halinde muafen ev eşyası getirebilmeleri hk.
21.12.2001 tarihli 31417 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
21.12.2001
2222.Nato Personelinin İkinci Araç İthali hk.
2001/52 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
21.12.2001
2223.İçerisinde eşya yüklü olarak gelen konteynerlerin, yurda geçici ithali yapıldıktan sonra içerisindeki eşyanın, transiti sırasında düzenlenen Transit Beyannamesine kaydedilmesi ile ilgili yazı
20.12.2001 tarihli 31286 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
20.12.2001
2224.Harçlar kanununa tabi kağıtlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ve 01/01/2002 den itibaren uygulanacak harç miktarları hakkında Tebliğ
38 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
19.12.2001
2225.Eski ve/veya kullanılmış eşyanın ithal işlemlerinin yapılacağı gümrük idarelerinin belirlenmesi hk.
11.12.2001 tarihli 30834 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.12.2001
2226.2001/9 ve 2001/10 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler kapsamı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli maddelerin ithalatında Gözetim Belgesi aranılması hk.
07.12.2001 tarihli 30620 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.12.2001
2227.İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait 2002 yılına ait kotaların ilk bölümünün dağıtımı ve yönetimine ilişkin Tebliğ
2001/11 sayılı İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İlk Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ
03.12.2001
2228.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 28.11.2001 tarihli 413 sayılı tasarruflu yazısı
28.11.2001 tarihli 413 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
28.11.2001
2229.35.01 ve 35.02 tarifesinde yer alan eşyaları tarım ürünü mü işlenmiş tarım ürünü mü olduğu konusuna açıklık getirilmesi ve bu ürünler için A.TR veya EUR.1 uygulaması hk.
18.11.2001 tarihli 28287 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
18.11.2001
2230.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında şartlı muafiyetten yararlanarak yapılacak ithalatlarda TSE Uygunluk Belgesinin aranmaması hk.
16.11.2001 tarihli 29008 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.11.2001
2231.Dilucu Gümrük Kapısından motorin ve benzeri petrol ürünleri transit taşımacılık işlemlerine izin verilmemesi hk.
16.11.2001 tarihli 28982 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
16.11.2001
2232.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gözlük çerçevesi ve güneş gözlüğü ithalatı için korunma önlemleri soruşturması açılması hakkında Tebliğ
2001/09 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.11.2001
2233.Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli seramikten izolatörler ithalatı gözetime tabi tutulmuştur.
2001/10 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
13.11.2001
2234.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmaklarının (manyetolu çakmak) Türkiyeye dampingi fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2001/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
11.11.2001
2235.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli elektrikle çalışan duvar saatlerinin Türkiyeye ithlatında dampinge karşı vergi vardır.
2001/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
07.11.2001
2236.Gemilerin yurtdışı seferi sırasında arızalanan makine ve teçhizatın yerine monte edilen yeni veya kullanılmış makina ve teçhizatın ithal taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında Dış Ticaret Müsteşarlığının izninin aranılıp aranılmayacağı hk.
07.11.2001 tarihli 28186 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
07.11.2001
2237.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı ürünler için 2002 yılında uygulanacak kotalar nasıldır?
2001/7 sayılı Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2002 Yılı Kotalarının Dağıtımına İlişkin Tebliğ
04.11.2001
2238.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli imali bitirilmiş, aksamı tamamlanmış şerit metrelerin Türkiyeye ithalatında, miktar kısıtlaması (kota) getirilmiştir.
2001/08 sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
04.11.2001
2239.İhracat taahhüt hesabı kapatılan belgeler kapsamında alınmış olan teminatların iadesinde teyide ilişkin işlemlerin azami 15 gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgili gümrük idaresine iletilmesi hk.
02.11.2001 tarihli 0402 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
02.11.2001
2240.Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İtalya, Macaristan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Yunanistan menşeli polivinil klorür ün, Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edilmesi nedeniyle soruşturma açılmıştır.
2001/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
02.11.2001
2241.Slovak Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin, 2001 yılı için açılan tarife kontenjanı uygulaması
02.11.2001 tarihli Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
02.11.2001
2242.İthal edilecek sığır, koyun ve keçi gövde yağlarındaki et oranı hk.
31.10.2001 tarihli 27536 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
31.10.2001
2243.Bedelsiz ithal edilen araçlara uygulanacak navlun sigorta hakkında Genelge
2001/33 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
30.10.2001
2244.Kotaya tabi ürünlerin ithalatı hakkında Genelge
2001/34 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
30.10.2001
2245.Dahilde İşleme İzin Belgesinin ithal edilecek maddelerle ilgili bilgiler bölümünün yetersiz kalması halinde asıl nüshasına sayfa eklenmesi ve sonradan eklenen sayfalar için asıl nüsha üzerine düşüm yapılması hk.
24.10.2001 tarihli 27341 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
24.10.2001
2246.30 GTİP fasılda yer alan Veterinerlik alanında kullanılan aşı, serum ve biyolojik madde gibi veteriner biyolojik ürünlerinin üretim safhalarında kullanılan hayvansal orjinli (sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanlar) ürünlerin ithalatı hk.
22.10.2001 tarihli 26877 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.10.2001
2247.Slovak cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
2001/3040 sayılı Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
20.10.2001
2248.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli vantilatörlerin ithalatının son yıllarda büyük miktarda artış göstermesi, yerli üreticiler üzerinde ciddi zarara sebep olması nedeniyle bu ürünün ithalatına yönelik olarak korunma önlemi için soruşturma açılmıştır.
2001/6 sayılı Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
18.10.2001
2249.Moldova, Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli demir veya alaşımsız çelikten ağırlıkça %0,06 dan az karbon içeren haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütüklerin Türkiyeye ithalatında belirtilen oranlarda dampinge karşı vergi vardır.
2001/3 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
17.10.2001
2250.Uzakdoğu ve Çin menşeli gözlük çerçevelerinin ithalatı hk.
15.10.2001 tarihli 26360 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.10.2001
2251.Kalsine edilmemiş petrokok ve kalsine edilmiş petrokok türlerinden % 10 fon kesintisi alınması, petrol bitümeni için ise fon kesintisi uygulanmaması hk.
09.10.2001 tarihli 25951 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.10.2001
2252.Bedelsiz İthalat Tebliğinin Uygulaması hakkında Genelge
2001/25 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
08.10.2001
2253.Hollanda orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan ithalat yasağının 17/9/2001 tarihinden itibaren kaldırıldığı hk.
08.10.2001 tarihli 25799 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
08.10.2001
2254.Yurt içinde pazarlanan her türlü kimyevi gübrenin, Türk Standartlarına uygunluğunun piyasa denetimi, standardı olmayan kimyevi gübrelerin normlarının belirlenmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.
20012960 sayılı B.K.K.
21.09.2001
2255.Uruguay, Kazakistan, Zimbabwe ve Azerbaycan da görülen şap hastalığından dolayı sayılan ülkeler menşeli bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklanması hk.
19.09.2001 tarihli 24178 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.09.2001
2256.İthal edilen bitki ve bitkisel ürünlerde tespit edilen bulaşıklığın imhası veya mahrecine iadesinde yapılacak işlemler hk.
18.09.2001 tarihli 24125 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
18.09.2001
2257.Geçici ithali yapılan ambalaj maddelerinin beyan ve bilgilerinin uygun şekilde düzenlenmesi, uygun olmayan beyannameler için gerekli işlemlerin yapılması hakkında yazı
18.09.2001 tarihli 24128 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
18.09.2001
2258.2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın Ambalajlar başlıklı 8 inci maddesine açıklık getirilmiştir.
24123 sayılı Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Yazısı
18.09.2001
2259.Yurda geçici ithali yapılan ve kanuni yurtta kalma süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle söz konusu taşıt için tahakkuk ettirilen ceza tutarının tahsili amacıyla düzenlenen ceza kararı hk.
12.09.2001 tarihli 23563 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
12.09.2001
2260.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 05.09.2001 tarihli 358 sayılı tasarruflu yazısı
05.09.2001 tarihli 358 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
05.09.2001
2261.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 05.09.2001 tarihli 23123 sayılı tasarruflu yazısı
05.09.2001 tarihli 23123 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.09.2001
2262.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 04.09.2001 tarihli 22979 sayılı tasarruflu yazısı
04.09.2001 tarihli 22979 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
04.09.2001
2263.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 03.09.2001 tarihli 22905 sayılı tasarruflu yazısı
03.09.2001 tarihli 22905 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
03.09.2001
2264.Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalığı görülen ülkelerden bir kısım canlı hayvan, hayvan maddesi ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
29.08.2001 tarihli 22799 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.08.2001
2265.Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinde alınan fon kesintisi hk.
28.08.2001 tarihli 22681 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.08.2001
2266.Katma Değer Vergisi iadelerinin ithalde alınan vergilere mahsubunun BİLGE sisteminde nasıl yapılacağı hk.
21.08.2001 tarihli 1417 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
21.08.2001
2267.Polonya Cumhuriyeti menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde 2001 yılı için açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı hakkında Tebliğ
21.08.2001 tarihli Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
21.08.2001
2268.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 20.08.2001 tarihli 350 sayılı tasarruflu yazısı
20.08.2001 tarihli 350 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
20.08.2001
2269.BİLGE sisteminde Katma Değer Vergisi iadelerinin ithalde alınan vergilere mahsub işlemlerinin ne şekilde yapıldığı hk.
20.08.2001 tarihli 1431 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
20.08.2001
2270.Tıbbi amaçlı bebek mamaları ve enteral ürünler hk.
17.08.2001 tarihli 21860 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.08.2001
2271.Tıbbi amaçlı mamaların ithal izni işlemleri hk.
17.08.2001 tarihli 21859 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.08.2001
2272.Başka ürünler adı altında kaçak olarak et ithal edilmesi suretiyle yapılan kaçakçılık hk.
17.08.2001 tarihli 21804 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
17.08.2001
2273.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin (darı, akdarı) gümrük vergilerinin değiştirilmesi hakkında Karar
2001/2830 sayılı Karar (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
17.08.2001
2274.Petrol ürünlerinin ithalatında 15 günlük asıl fatura ibraz süresinin zorunlu hallerde 30 gün daha uzatılması hk.
13.08.2001 tarihli 21214 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.08.2001
2275.Ülkemize ithal edilen İran, Irak, Suriye, Romanya ve Bulgaristan orijinli ve çıkışlı bitki, hayvan maddesi, hayvan ve su ürünlerinin sağlık sertifikaları hk.
13.08.2001 tarihli 21346 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.08.2001
2276.Serbest bölgelerde bulunan gerek serbest dolaşımdaki hammadde gerekse üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen nihai ürünün Türkiyede serbest dolaşım rejimine tabi tutulmasında esas alınacak vergilerin BİLGE sisteminde hesaplanması hk.
07.08.2001 tarihli tasarruflu yazı (Bilge Destek)
07.08.2001
2277.İtalya’da görülen Avian Influenza hastalığından dolayı bu ülke orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan ithalat yasağının kaldırılması hk.
06.08.2001 tarihli 20694 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
06.08.2001
2278.Polonya Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında 2001 yılında uygulanmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.
2001/2722 sayılı B.K.K.
05.08.2001
2279.2001/2710 sayılı karar ile açılan Macaristan Cumhuriyeti menşeli mısır için açılan tarife kontenjanının dağıtımı hakkında Tebliğ
04.08.2001 tarihli Macaristan Cumhuriyeti Menşeli Tatlı Mısır ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
04.08.2001
2280.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 03.08.2001 tarihli 337 sayılı tasarruflu yazısı
03.08.2001 tarihli 337 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
03.08.2001
2281.Taşıt üstü işlemlere tabi tutulan eşya ithalatında tahmil ve tahliye ücretlerinin katma değer vergisi matrahına katılması ile ilgili yazı.
03.08.2001 tarihli 20466 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
03.08.2001
2282.Rakı’nın G.H.D.E.S.M.’ında satışı hk ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü nün (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış) 02.08.2001 tarihli 20433 sayılı tasarruflu yazısı
02.08.2001 tarihli 20433 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış)
02.08.2001
2283.Geçici olarak ithal edilen taşıtların başkalarına devir işlemleri hk.
27.07.2001 tarihli 020028 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
27.07.2001
2284.Macaristan Cumhuriyeti menşeli tatlı mısır ve mısır için tarife kontenjanı açılması hakkında Karar
2001/2710 sayılı B.K.K.
22.07.2001
2285.BSE hastalığı görülen Yunanistan orjinli ve/veya çıkışlı bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklanması hk.
16.07.2001 tarihli 19054 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.07.2001
2286.2001/9 sayılı 5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğin 1 inci maddesine pamuk hasat makinasının eklenmesi hakkında Tebliğ
5 Yaşından Eski Olmamak Üzere Kullanılmış Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
13.07.2001
2287.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 12.07.2001 tarihli 318 sayılı tasarruflu yazısı
12.07.2001 tarihli 318 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
12.07.2001
2288.Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli seramikten elektrik izolatörlerinin ithalatına karşı korunma önlemi alınması için soruşturma açılması hakkında Tebliğ
2001/5 sayılı Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
11.07.2001
2289.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 11.07.2001 tarihli 314 sayılı tasarruflu yazısı
11.07.2001 tarihli 314 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
11.07.2001
2290.Tıbbi amaçlı bebek mamaları ve enteral ürünlerin ithalatı ile ilgili yazı.
11.07.2001 tarihli 18607 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.07.2001
2291.Kısmi muafiyet yoluyla geçici ithaline izin verilecek eşyanın, 6 ila 1 0 yaş arasında olması ve eşyanın Toplu Konut Fonunun, ithalatta alınan eş etkili vergiler kapsamında değerlendirilmesi hakkında yazı
10.07.2001 tarihli 18580 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
10.07.2001
2292.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış ile ilgili 09.07.2001 tarihli 18451 sayılı tasarruflu yazısı
09.07.2001 tarihli 18451 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış)
09.07.2001
2293.Slovenya tarafından düzenlenen ATA Karnelerinin Türkiye tarafından kabul edilmesi ile ilgili yazı
03.07.2001 tarihli 17752 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
03.07.2001
2294.Şap hastalığı görülen bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
25.06.2001 tarihli 16994 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.06.2001
2295.Avien İnfluenza hastalığı görülen bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
20.06.2001 tarihli 16666 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.06.2001
2296.2001-2002 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı
2001/2556 sayılı B.K.K.
15.06.2001
2297.Pikle Deri, Newcastle, Şap ve Mavidil Hastalıklarının görüldüğü ülkelerden ithalata konulan yasak hk.
12.06.2001 tarihli 15984 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.06.2001
2298.Sudan, Pakistan ve Fransa orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan ithalat yasağının kaldırılması hk.
11.06.2001 tarihli 15695 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.06.2001
2299.Belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2001 yılına ait kotaların ikinci bölümünün dağıtılması hakkında Tebliğ
2001/7 sayılı Tebliğ
02.06.2001
2300.Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithal izinleri hk.
01.06.2001 tarihli 14846 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
01.06.2001
2301.Bedelli veya bedelsiz ithal edilmiş malların, bedelsiz ihracı aşamasında problemler olduğu hakkında yazı
21.05.2001 tarihli 13778 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
21.05.2001
2302.2000/1805 sayılı karar ile açılan Bosna-Hersek menşeli bazı sanayi ürünlerinin, başvuruda bulunan firma, kurum ve kuruluşlara dağıtımı hakkında Tebliğ
17.05.2001 tarihli Bosna-Hersek Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
17.05.2001
2303.Meksika tarafından düzenlenen ATA Karnelerinin Türkiye tarafından kabul edilmesi ile ilgili yazı
16.05.2001 tarihli 13333 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
16.05.2001
2304.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı görülen yabancı ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
15.05.2001 tarihli 1327 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.05.2001
2305.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli motosiklet ve bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastiklerin ithalatının yerli sanayi üzerinde oluşturduğu ciddi zararın incelenmesi ile ilgili soruşturma açılmıştır.
2001/03 sayılı Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
12.05.2001
2306.Kıymetli maden aracı kuruluşlarından Şekerbank T.A.Ş.'ne İstanbul Altın Borsasında işlem yapmak üzere verilen faaliyet izninin bankanın talebi doğrultusunda iptal edildiği hk.
11.05.2001 tarihli 12959 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.05.2001
2307.Karpuz ve diğer yaş meyve ve sebzelerin ithalatında kontrolleri yapılmadan iç piyasada pazarlanmasının önlenmesi hk.
10.05.2001 tarihli 12854 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
10.05.2001
2308.Yurda geçici ithali yapılan eşyaya ilişkin ek süre talepleri ile ilgili yazı
08.05.2001 tarihli 12627 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
08.05.2001
2309.Yurt dışından ithal edilecek kağıt ortamındaki deniz haritaları ile sayısal ortamdaki deniz haritalarını içeren harita CD'leri, kartuş ve kasetleri ile hafızasında sayısal harita bulunan seyir gösterim cihazları hk.
08.05.2001 tarihli 12637 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
08.05.2001
2310.Doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri nelerdir.
4646 sayılı kanun
02.05.2001
2311.Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3 ün Değiştirilmesine İlişkin Karar
2001/2284 sayılı B.K.K.
30.04.2001
2312.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin (Ekmeklik buğday, mahlut kaplıca buğday, darı ve akdarı) gümrük vergilerinin değiştirilmesi hakkında Karar
20012276 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
28.04.2001
2313.Türkiyedeki şeker rejimi, şeker üretimindeki usul ve esaslar nelerdir?
4634 sayılı Şeker Kanunu
19.04.2001
2314.Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları nedeniyle yasaklama getirilen ülkelerden ülkemize ithali sözkonusu canlı hayvan ve hayvansal ürünler için düzenlenen kontrol belgeleri hk.
16.04.2001 tarihli 10247 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.04.2001
2315.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı görülen yabancı ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına yasaklama getirilmesi ve yasaklanan maddeler listesi
16.04.2001 tarihli 10246 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.04.2001
2316.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 14.04.2001 tarihli 319 sayılı tasarruflu yazısı
14.04.2001 tarihli 319 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
14.04.2001
2317.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 06.04.2001 tarihli 9009 sayılı tasarruflu yazısı
06.04.2001 tarihli 9009 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
06.04.2001
2318.Yolcu beraberinde ticari mahiyette yurda havyar sokulmasının önlenmesi hk.
03.04.2001 tarihli 08624 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
03.04.2001
2319.4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici İthalat rejimi hükümleri uyarınca kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın, Müsteşarlığımızca belirlenen yurtta kalma süresinin kısaltılmasına ilişkin yazı
23.03.2001 tarihli 7383 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
23.03.2001
2320.Sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın Türkiyeye ithalinde kıymet ve damping vergisini etkisiz bırakma gibi girişimlere karşı dikkatli olunması hk.
23.03.2001 tarihli 007331 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.03.2001
2321.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Dahilde İşleme ile ilgili 20.03.2001 tarihli 165 sayılı tasarruflu yazısı
20.03.2001 tarihli 165 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
20.03.2001
2322.Korunma önlemi soruşturması açılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9017.80.10.90.19 G.T.l.P.lu şerit metreler ithalatında menşe yanıltmasına karşı dikkatli olunması hk.
20.03.2001 tarihli 6931 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.03.2001
2323.Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Camdan Mamul, Görme Kusurlarının Giderilmesine Mahsus, Her İki Yüzü de İşlenmiş, Tek Odaklı, Gözlük Camlarının İthalatında Soruşturma Açılmıştır.
2001/02 sayılı Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
15.03.2001
2324.2000/1806 sayılı Karar ile açılan Makedonya menşeli bazı sanayi ürünlerinin başvuruda bulunan firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır.
03.03.2001 tarihli Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
03.03.2001
2325.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 02.03.2001 tarihli 6005 sayılı tasarruflu yazısı
02.03.2001 tarihli 6005 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.03.2001
2326.Taşıt üstü işlemlere tabi tutulan eşya ithalatında tahmil ve tahliye ücretlerinin katma değer vergisi matrahına katılması ve önceki işlemlerde bu ücretlerin dikkate alınmamış olması hali ile ilgili yazı.
01.03.2001 tarihli 5761 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
01.03.2001
2327.2000 yılı içerisinde beyannamesi tescil edilen, ancak, beyan sahibinden kaynaklanan sebepler dışında kalan bir nedenle ithalat işlemleri 2001 yılına sarkan eşya için tarife kontenjanı çerçevesinde indirimli gümrük vergisi uygulaması hk.
22.02.2001 tarihli 5157 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.02.2001
2328.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 16.02.2001 tarihli 4624 sayılı tasarruflu yazısı
16.02.2001 tarihli 4624 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
16.02.2001
2329.95/7606 sayılı ithalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan bazı maddelerin (darı, akdarı, mısır, tane darı) gümrük vergileri değiştirilmiştir.
2001/2006 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
16.02.2001
2330.Bedelsiz ithalatta, muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları için yükümlüye uygulanacak cezai takibat hk.
15.02.2001 tarihli 04468 sayılı tasarruflu yazı
15.02.2001
2331.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı maddelerin ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2001/02 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2001/2)
15.02.2001
2332.Dahilde işleme izin Belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem gördükten sonra partiler halinde ihraç edilmesi halinde, kısmi teminat iadesinden yararlanılması hk
12.02.2001 tarihli 97 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
12.02.2001
2333.Petrol ürünleri ithalatında PIGM-2000/3 sayılı Tebliğ hükümlerinin rafinerilerden yapılacak ithalat işlemlerinde aranmaması hk.
09.02.2001 tarihli 03822 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)