Son Dakika Haberler

23.10.202123 Ekim 2021 Tarihli, 31637 Sayılı Resmi Gazete

23.10.2021 Tarihli, 31637 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

22.10.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

22.10.2021Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Konulu Yazısı

İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Hk. Devamı >>

22.10.202122 Ekim 2021 Tarihli, 31636 Sayılı Resmi Gazete

22.10.2021 Tarihli, 31636 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

21.10.2021İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Türkak tarafından 15 metotta daha akreditasyon sertifikası almaya uygun bulundu

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

1. Etil Alkol; Sentetik ve Tarımsal (Doğal) Etil Alkoldeki Döteryum Dağılımı Tespiti SNIF-NMR Metodu (OIV-MA-AS311-05)
2. Etil Alkol; Sentetik ve Tarımsal (Doğal) Etil Alkoldeki C13 Tayini – IRMS Metodu (OIV-MAAS312-06)
3. Üzüm Ürünleri; C13 Tayini IRMS Metodu (AOAC 998.12)
4. Üzüm Ürünleri; Döteryum Dağılımı Tespiti SNIF-NMR Metodu (OIV-MA-AS311-05)
5. Protein Tayini (Dumas Metodu) (TS EN ISO 14891, TS EN ISO 16634-2)
6. Glikoz Şurubu; Kuru Madde İçeriği Tayini Kırılma İndisi Yöntemi (TS ISO 1743)
7. Makromoleküller ve Sulu Çözeltiler; pH Tayini Potansiyometrik Yöntem (TS 1436 ISO 976)
8. Plastikler; Yapı Tayini FT-IR Metodu (İşletme İçi Metot)
9. Plastikler; Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Camlaşma Sıcaklığının Tayini (TS EN ISO 11357-2)
10. Kantitatif Kimyasal Lif Analizi-Viskoz, Belirli Cupro, Modal, Lyocell ile Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz) (TS EN ISO 1833-6)
11. Kantitatif Kimyasal Lif Analizi- İpek, Yün ve Diğer Liflerinin Karışımı (Sülfirik Asit Kullanılan Yöntem)(TS EN ISO 1833-18)
12. Motorin; Su Miktarı Tayini Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi (TS 6147 EN ISO 12937)
13. Baz Yağı; Viskozite İndisi Hesaplanması (TS ISO 2909)
14. Metalik Malzemeler -Dökme Demirler; Optik Emisyon Spektral Analiz Deneyi (ASTM E1999)
15. Metalik Malzemeler; Sertlik Deneyi Brinell (2,5HBw187,5) (TS EN ISO 6506-1)

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/duyurular/istanbul-laboratuvar-mudurlugu-turkak-tarafindan-15-metotta-daha-akreditasyon-serDevamı >>

21.10.2021Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Muayene Memuru Kaşesi konulu yazısı

Sözleşmeli muayene memuru ile muayene memuru arasında görev, yetki ve sorumluluklar açısından bir farklılık bulunmadığı; Sözleşmeli muayene memurlarının vergi tahakkukuna konu kaşelerini kullanmada muayene memuru ile aynı olduğu hk. Devamı >>

21.10.2021Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması veya Tarife Kontenjanı Uygulanması Talep Edilen Eşyalar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Başvuruların işleme konulabilmesi için söz konusu ürünlere ilişkin itirazların en geç 01/11/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:

https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi

Kaynak: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-9831.htmlDevamı >>

21.10.2021Gümrükler Genel Müdürlüğünün Özet Beyan Fazlalık Takibatı konulu yazısı

Dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen fazlalık kısım ile ilgili olarak gümrüğe sunulan menşe şehadetnamesinin söz konusu fazlalık kısmı da kapsadığı ve fazlalık kısmın menşeinin dökme eşyanın menşei ile aynı olduğu varsayılarak işlem yapılması gerektiği hk.Devamı >>

21.10.2021Gümrükler Genel Müdürlüğünün YKTS Ambar Çıkış İşlemleri konulu yazısı

BİLGE Sistemi Özet Beyan TC modülü-Ambar İşlemleri- Çıkış İşlemlerinde ambar çıkış işlemleri esnasında girilen eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarasının yanında kişinin ad ve soyad bilgisinin de yansıtılmasına ilişkin teknik düzenlemenin yapıldığı hk.Devamı >>

21.10.202121 Ekim 2021 Tarihli, 31635 Sayılı Resmi Gazete

21.10.2021 Tarihli, 31635 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.10.2021Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Sinema biletleri ile ilgili 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri tarafından satın alınan sinema biletleri toplu satış, kampanya ve promosyon olarak değerlendirilmeyecek.Devamı >>

20.10.202120 Ekim 2021 Tarihli, 31634 Sayılı Resmi Gazete

20.10.2021 Tarihli, 31634 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.10.2021AB/E-Ticarette KDV Paketi Bilgilendirmesi Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında yayımlanan Konsey Tüzükleri kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnası kaldırmış ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemi kurulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu sistemin işleyişine ilişkin olarak Genel Müdürlüklerince hazırlanan IOSS ve numune işlemleri ile ilgili bilgilendirici broşürler ekte yer almaktadır.

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2021-5078.htmlDevamı >>

19.10.2021Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrük Yönetmeliği Ek 14 ‘e Uygun Doldurulmayan Beyannameler Hakkında DUYURUSU

Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrük Yönetmeliği Ek 14 ‘e Uygun Doldurulmayan Beyannameler Hakkında DUYURUSU Kaynak: https://www.igmd.org.tr/gumruk-yonetmeligi-ek-14-e-uygun-doldurulmayan-beyannameler-hakkinda_haberiDevamı >>

19.10.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

19.10.2021İsviçre Konfederasyonu, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşmasının 3 üncü maddesinde atıfta bulunulan Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I i, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (1/10/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 19/10/2021 tarihinde yürürlüğe girer).Devamı >>

19.10.202119 Ekim 2021 Tarihli, 31633 Sayılı Resmi Gazete

19.10.2021 Tarihli, 31633 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

18.10.2021İGMD - Parsiyel İthalatlarda Gümrük Kanunu 57 inci Madde Çerçevesinde Yaşanılan İhtilaflar Hakkında

İGM Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 18 Ekim 2021 tarih, 2021/3894-BU sayı ve “Parsiyel İthalatlarda Gümrük Kanunu 57 inci Madde Çerçevesinde Yaşanılan İhtilaflar” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

kAYNAK: https://files.igmd.org.tr/doc/18102021-143738_1pdf.pdfDevamı >>

18.10.202118 Ekim 2021 Tarihli, 31632 Sayılı Resmi Gazete

18.10.2021 Tarihli, 31632 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

18.10.202117 Ekim 2021 Tarihli, 31631 Sayılı Resmi Gazete

17.10.2021 Tarihli, 31631 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

16.10.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 16/10/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 16/10/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

16.10.2021Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmış olup; Çevre izin ve lisans sürecindeki iş ve işlemler artık elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek; Geçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda e-izin sistemi üzerinden düzenlenebilecektir.Devamı >>

16.10.2021Nohut (garbanzos), Sülfürik asit; oleum ve Saf Amonyak İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendi.

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20), Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00) ve Saf Amonyak (GTP: 2814.10) eklenmiştir.Devamı >>

16.10.202116 Ekim 2021 Tarihli, 31630 Sayılı Resmi Gazete

16.10.2021 Tarihli, 31630 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

15.10.2021İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu

Ticaret Bakanlığının koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin (İGE) kuruluş süreci tamamlandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un koordinasyonunda çalışmaları yürütülen İGE'nin kuruluşu, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla gerçekleştirildi.
Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme kaydederken, mal ve hizmet ihracatının büyüme oranına katkısı 10,8 puan oldu.
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. Firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması gerekirken, buna yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması olarak görülüyor.
İGE, sadece ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kuruldu.
İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. Bu vesileyle ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacak.
- İhracatçı birlikleri de ortak olacak
Şirket, öncelikle 10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yüzde 95 (9 milyon 500 bin lira) Eximbank'ın yüzde 5 (500 bin lira) ortaklığı ile 14 Ekim'de kuruldu. İlerleyen dönemde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısı ile şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/haberler/ihracati-gelistirme-anonim-sirketi-kurulduDevamı >>

15.10.20212021/9 Sayılı Tebliğ Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ithalatına ilişkin usul ve esasların 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ ile düzenlendiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, 2022 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlık çalışmalarında söz konusu Tebliğin güncellenmesine ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Bilgilerin ve anılan Tebliğde gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların 1 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/20219-sayili-teblig-hk-3622.htmlDevamı >>

15.10.2021İGMD Duyuru- İthalde Alınan Gümrük Vergilerinden Muafiyet Tanınan İşlemlerde Ek Mali Yükümlülüğün Alınmaması

İGMD Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 13.10.2021 tarih, 2021/3892-BU tarih ve "İthalde Alınan Gümrük Vergilerinden Muafiyet Tanınan İşlemlerde Ek Mali Yükümlülüğün Alınmaması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: https://files.igmd.org.tr/doc/14102021-154942_2021-3892-ggmpdf.pdfDevamı >>

15.10.2021Birleşik Krallık/Büyük Britanya'ya Asma Yaprağı İhracatı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II’sinde pestisit kalıntı riski nedeniyle yer alan ülkemiz menşeli asma yaprağının, ülkemizden Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine ihracatında her parti üründe yapılan pestisit kontrollerinin uygun olması durumunda 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek IV’ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun olarak hazırlanmış Model Sertifikanın 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlandığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Birleşik Krallık/Büyük Britanya’nın (İngiltere, İskoçya, Galler) AB’den ayrılmış olduğu, AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koyduğu, bu nedenle Birleşik Krallık/Büyük Britanya’ya asma yaprağı ihracatında 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında Birleşik Krallık/Büyük Britanya versiyonu Model Sertifikanın (GHBC176) düzenlenmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle Birleşik Krallık/Büyük Britanya’ya asma yaprağı ihracatı yapacak olan üyelerimizin Ekte belirtilen örnek formun kullanılarak başvuru yapmaları gerekmektedir. (KAYNAK: EİB)Devamı >>

15.10.2021Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik, elektronik kimlik doğrulama ve kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi süreçleri ile ilgili yeni düzenlemeler getiriyor. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS), kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilecek, bunları yenileyebilecek ve iptal edebilecek.Devamı >>

15.10.202115 Ekim 2021 Tarihli, 31629 Sayılı Resmi Gazete

15.10.2021 Tarihli, 31629 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>