Son Dakika Haberler

15.06.20242024 Yılı MAYIS Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ve Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listeleri


2024 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ve Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri 15 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

–– 2024 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Mayıs Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Devamı >>

15.06.202415 Haziran 2024 Tarihli, 32577 Sayılı Resmi Gazete

15.06.2024 Tarihli, 32577 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

14.06.2024İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde işleme izinlerine ek süre verilecek

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 37 nci maddesine eklenen fıkra ile; 14/6/2024 tarihinden önce ve 1/1/2021 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan 71.08, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonları dışındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinlerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecekDevamı >>

14.06.202414 Haziran 2024 Tarihli, 32576 Sayılı Resmi Gazete

14.06.2024 Tarihli, 32576 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

13.06.2024Gürbulak yerine Esendere kapısına yapılan zorunlu güzergah uygulamasının sonlandırıldığı hk. YAZI

Gürbulak Gümrük Kapısının yurt dışına çıkış yönünde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları 20.05.2024 tarihi itibariyle tamamlandığı, zorunlu güzergâh uygulaması sonlandırıldığı hk.Devamı >>

13.06.2024Gümrükler Genel Müdürlüğünün Veri Güvenliği Yönetmeliği Değişikliği Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerin Teslimi hk yazısı

Gümrük müşavirliği şirketlerinin veri güvenliği ile ilgili yaptıkları sözleşmeleri yalnızca şirket merkezlerinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim etmelerinin yeterli olduğu hk.Devamı >>

13.06.2024Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü geri alınmıştır.Devamı >>

13.06.2024Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ ve Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi nin Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri belirli bir süre ile durdurulmuştur.Devamı >>

13.06.202413 Haziran 2024 Tarihli, 32575 Sayılı Resmi Gazete

13.06.2024 Tarihli, 32575 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

12.06.2024Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

12.06.2024Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2024 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları konulu yazısı

2024 yılı Kasım ayında Ankarada yapılması planlanan gümrük müşavirliği yazılı ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 26.06.2024-02.08.2024 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.Devamı >>

12.06.2024İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya hk. Yazısı

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve transit rejimi altında bir iç gümrüğe taşınan eşyanın kontrolü neticesinde ortaya çıkan beyan farklılıklarına ilişkin uygulanacak işlemlere açıklık getirilmesi ve uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması hk.Devamı >>

12.06.2024OAİB - İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR HK.- PİRİNÇ İHRACATI HK.Ankara, 11/06/2024

Bilindiği üzere, 28/09/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2018/8) marifetiyle “Pirinç (GTP:1006)” İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir.

Bu çerçevede “Pirinç (GTP:1006)” ihracatına ilişkin kayıt uygulama prosedürlerinde değişikliğe gidilmiş olup, konu hakkında bilgi almak için Genel Sekreterliğimiz Kayda Bağlı İhracat Şubesi ile (0312 447 27 40 Dahili 1401 – 1402- 1403 – 1404 – 1405) iletişime geçilmesi gerekmektedir

Kaynak:https://oaib.org.trDevamı >>

12.06.2024OAİB - Buğday Unu İhracatı ve DİR UygulamalarıAnkara, 11/06/2024

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün görüş ve talepleri doğrultusunda; buğdayda yurt içi arz/talep dengesinin ihracat marifetiyle sağlanması ve DİR kapsamındaki ithalatın iç piyasada üretici aleyhine fiyat baskısı oluşturmasının önlenebilmesini teminen;

- 08.06.2024 tarihinden itibaren 1000 rejim kodlu kati buğday unu ihracatına izin verilmesi,

- 1001 GTP’li buğday ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 21 Haziran 2024-15 Ekim 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tüm DİR rejim kodlarından buğday ithalatına yönelik gümrük beyannamelerine tescil verilmemesi ve 215 nolu özel şartın (İşbu belge kapsamında 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) buğdayın sadece yurt içinden alımı yapılabilir. Kapatma esnasında buğday ithalatı yapıldığının tespiti halinde, bu eşya için müeyyide uygulanır.) 08.06.2024 tarihinden sonra düzenlenecek olan DİİB’lere ve halihazırda taahhüt hesabı açık durumda olan DİİB’lere derç edilmesi yönünde Ticaret Bakanlığımızca karar alınmıştır.

Kaynak:https://oaib.org.trDevamı >>

12.06.2024Türkiyede Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiyeye İthali konulu 2024/9 sayılı GENELGE

Türkiyede serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın; değişikliğe uğramadan Türkiyeye ithalinde ya da serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde vergilendirmenin girdiler üzerinden talep edilmesi halinde, gümrük vergileri tahsil edilmeksizin işlemlerin tekemmül ettirilmesi hk.Devamı >>

12.06.2024İGMD - 51xx rejimde ÖTV Kullandırılması Hk.


Gümrükleme işlemleri yapılan bazı firmalar, 20.12.2006 tarih 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerek dahilde işleme izin belgesi, gerekse dahilde işleme izni ile yurtdışından araç getirmektedir. Getirilen araçlar binek otomobil, kamyonet, panelvan, şase kamyon ya da çekici araçlar şeklinde olup, söz konusu firmalar bu araçları Dahilde İşleme faaliyetine istinaden vip araç, minibüs, midibüs, ambulans, itfaiye, damper kamyon, mikser kamyon gibi çeşitli araçlara dönüştürerek tekrar yurtdışı etmektedirler. Bahse konu firmalar imalatçı firma olup, vergi dairesinden onaylı OTV2 ve OTVM muafiyetlerine sahiptirler.

Üyelerimizden gelen vaki taleplerden anlaşıldığı üzere; bir süredir 5100 rejimle işlem yapılmak istenildiğinde sistemin, OTV2 ve OTV2M muafiyet kodlarının kullanımına izin vermediği görülmüştür. Konu hakkında servis sağlayıcı bilişim şirketi ile görüşüldüğünde Ankara Bilgi İşlem tarafından kendilerine bu muafiyet kodlarının kullanılamayacağı bilgisinin şifahen verildiğini belirtmişlerdir. Özetle, "51xx, 53xx, 6123, 6323, 71xx ve 91xx rejimli kodlu beyannamelerde OTV1, OTV2 ve OTV2M muafiyet kodları kullanılamayacak" denilmektedir. Bu konu ile ilgili yayınlanmış olan herhangi bir yazı ve bildirim yoktur. İmalatçı statüsünde olan bu firmaların hepsinde ÖTV muafiyeti bulunmaktadır. Bir çoğu da OKS Belgesine sahip firmalardır.

Söz konusu işlemlerde ÖTV oranı %4 ila %220 arasında değişmektedir. Muafiyetten faydalanılamadığından, bu rakamların da teminat altına alınmasının istenmesi firmalar için büyük bir finansal soruna neden olmaktadır. 51xx rejimle geçici ithal edilip Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde işlem gördükten sonra tekrar yurtdışı edilen eşyalarda bu muafiyetin neden kullandırılmayacağının açıklanması önem arz etmektedir. ÖTV rakamlarının yüksek olması, firmaların yurtdışından istedikleri işleri alamamalarının ülkemize döviz getirmelerine engel bir durum teşkil edeceği düşünülmektedir. Konunun çözümüne yönelik adımlar atılması hususu konusunda desteklerinizi bekler, değerlendirilmesini Makamlarınızdan arz ederiz. (KAYNAK: İGMD)

Devamı >>

12.06.202412 Haziran 2024 Tarihli, 32574 Sayılı Resmi Gazete

12.06.2024 Tarihli, 32574 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

11.06.202411 Haziran 2024 Tarihli, 32573 Sayılı Resmi Gazete

11.06.2024 Tarihli, 32573 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.06.2024(EEC) 2658/87 Sayılı AB Tarife Cetvelinde CN kodları bildirilen bazı tarım ürünleri vergi oranlarında değişiklik (AB Mevzuatı)


10.06.2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AB) 2024/1652 sayılı Komisyon Yönetmeliği ile; (AET) 2658/87 sayılı Komisyon Yönetmeliğinin (AB Tarife Cetveli) Ek I İkinci Kısmında Yönetmelik eki tablonun 1. sütununda listelenen CN kodlarına karşılık gelen bazı tarım ürünleri için aynı tablonun 3. sütunundaki vergi ve dipnotlarda değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik yapılan CN kodları 4 hane bazında aşağıdaki gibidir:

0713 1404
1001 1507
1002 1508
1003 1512
1005 1514
1007 1515
1008 1516
1106 1518
1201 2302
1202 2303
1203 2304
1204 2305
1205 2306
1206 2308
1207 2309
1208  


Bu Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Devamı >>

10.06.2024TCMB - İhracat Genelgesinde Değişiklik (Merkez Bankasına satılması gereken ihracat döviz geliri oranı yüzde 30 a indirildi)TCMB İhracat Genelgesine Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı ile eklenen Ek Madde 2 gereği, İhracat Bedellerinin bankaya ve oradan TCMB’ye satışı öngörülen oran; en az %30 olarak yeniden belirlenmiş olup yine Ek Madde 2 son cümlesi gereği Ek Madde 1 yürürlükten kalkar. (Yürürlük; 10.06.2024)

"EK MADDE 2– (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır."Devamı >>

10.06.2024Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle; - Firmalara sağlanacak destekte hangi dövizlerin kapsam dahilinde olduğu Merkez Bankasınca (MB) belirlenecek; - Yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinde sağlanan döviz dönüşüm desteği kaldırıldı; - Döviz alımı yapılmaması taahhüdünü yerine getirmeyen firmaların MB kaynaklı kredi kullanım talepleri ile bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesi talepleri yaptırım tutarının ödendiği tarihe kadar kabul edilmeyecek, - Döviz dönüşüm desteğinden usulsüz olarak yararlanan veya MB na ya da bankalara gerçeğe aykırı beyanda bulunan firmalar döviz dönüşüm desteğinden yararlandırılmayacaktır ve bu firmaların MB kaynaklı kredi kullanım talepleri 3 yıl süre ile kabul edilmeyecek, - Döviz dönüşüm desteği ödemesine aracılık eden ancak MB nca belirlenecek kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar yaptırım tutarının MB ına ödenmesinden sorumlu olacak.Devamı >>

10.06.202410 Haziran 2024 Tarihli, 32572 Sayılı Resmi Gazete

10.06.2024 Tarihli, 32572 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.06.202409 Haziran 2024 Tarihli, 32571 Sayılı Resmi Gazete

09.06.2024 Tarihli, 32571 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

08.06.2024ÇİN menşeli 8703 pozisyonunda yer alan binek otomobilleri için ilave gümrük vergisi getirildi(Yürürlük Tarihi: 8/7/2024)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda yapılan değişikle; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8703 pozisyonunda yer alan binek otomobilleri için %40 veya minimum 7.000 ABD Doları/adetin yüksek olanı uygulanacak şekilde ilave gümrük vergisi getirildi. (Yürürlük Tarihi: 08/07/2024)Devamı >>

08.06.202408 Haziran 2024 Tarihli, 32570 Sayılı Resmi Gazete

08.06.2024 Tarihli, 32570 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

07.06.2024AB Komisyonu ÇİN menşeli paslanmaz çelik halatlar ve kabloların ithalatına uygulanan kesin anti-damping vergisi, Fas menşeli olduğu beyan edilsin veya edilmesin, Fas'tan gönderilen aynı çelik halatların ve kabloların ithalatını da kapsayacak şekilde genişletti. (AB Mevzuatı)


ÇİN menşeli 7312 10 CN kodu kapsamına giren paslanmaz çelik halatlar ve kablolar hariç, kilitli bobin halatlar dahil olmak üzere çelik halatlar ve kabloların ithalatına uygulanan kesin anti-damping vergisi, 7/6/2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AB) 2024/1666 sayılı Uygulama Tüzüğü ile ÇHC menşeli ithalatlara uygulanan kesin anti-damping vergisi, Fas menşeli olduğu beyan edilsin veya edilmesin, Fas'tan gönderilen aynı çelik halatların ve kabloların ithalatını da kapsayacak şekilde genişletti.

Devamı >>

07.06.2024Çin Halk Cumhuriyeti menşeli titanyum dioksit ithalatının kayda tabi tutulması (AB Mevzuatı)

7 Haziran 2024 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlanan (AB) 2024/1617 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 12065-65-5 ve 13463-67-7 Cas nolu 2823 00 00 ve 3206 11 00 CN kodlarında sınıflandırılan TiO2 kimyasal formülüne sahip titanyum dioksit ithalatının her türlü titanyum oksit kuru madde üzerinden hesaplanan ağırlıkça minimum %80 titanyum dioksit içeren, her tür parçacık boyutuna sahip, titanyum dioksit bazlı pigmentler ve preparatların ithalatı kayda tabi tutulmuştur.

Kayıt, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 9 ay sonra sona erecektir. (Yürürlük tarihi; 7 Haziran 2024) Devamı >>

07.06.202407 Haziran 2024 Tarihli, 32569 Sayılı Resmi Gazete

07.06.2024 Tarihli, 32569 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

06.06.2024AKİB - Dökme ve Varilli Zeytinyağı İhracatıEge İhracatçı Birlikleri’nden alınan 04/06/2024 tarihli yazıda, Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına (GTİP: 15.09.20.00.00.19, 1509.30.00.00.19, 1509.90.00.00.29 ve 1509.90.00.00.39) ilişkin güncel gelişmeler hakkında üyelerimizin bilgi edinmelerini teminen, aşağıda iletişim bilgileri yer alan İlgili Genel Sekreterliğin personeli ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Kaynak: https://www.akib.org.trDevamı >>

06.06.2024EİB DUYURU -Yüksek Riskli Bitkilerin Avrupa Birliğine İhracatı5 Haziran 2024 Çarşamba

23 Nisan 2024 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan yazıda, 2024/1162 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında, Malus Domestica (elma) bitkileri ve Berberis thunbergii (kadıntuzluğu) saksı bitkilerinin AB'ye ithalatta yüksek riskli bitkiler grubundan çıkarıldığı belirtilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, bu defa, 29 Mayıs 2024 tarihli ve L 2024/1457 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2024/1457 sayılı AB Uygulama Tüzüğü ile ülkemiz menşeli Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem) bitkilerinin, 2 yaşına kadar hareketsiz, yapraksız, köksüz kesimleri ile, Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem), Prunus armeniaca (kayısı) ve Prunus davidiana (Çin yaban şeftalisi) bitkilerinin 2 yaşına kadar çıplak köklü, hareketsiz, yapraksız dikim amaçlı olanları riskli bitkiler kategorisinden çıkarıldığının bilgisi verilmiştir.

Tüzük kapsamında, söz konusu bitkilerin AB’ye ihracatında Tüzük, Ek II’de yer alan hastalıkları taşımadığına dair resmi beyan ile bitki sağlığı sertifikalarında bitkilerin ilgili AB Tüzüğü ile (EU 2020/1213) uyumlu olduğuna ve kayıtlı üretim yerlerinin özelliklerine dair ilave beyanda bulunulması şartı getirilmiş olup, 2024-1457 sayılı Tüzük ekte yer almaktadır.

Kaynak: https://www.eib.org.tr Devamı >>