Son Dakika Haberler

09.06.2023Kaş Gümrük Müdürlüğü "yaş sebze ve meyve" ihracatına yetkili kılındı.


Kınık bölgesindeki ihracatçı firmalarımızın gümrükleme işlemleri için Fethiye Gümrük Müdürlüğüne gitmelerinin ciddi maliyet ve ayrıca zamanla yarışan yaş meyve ve sebze sektörü için vakit kayıplarına neden kaybı oluşturması nedeniyle Genel Sekreterliğimizce, Gümrük Yönetmeliğinin 560. maddesi çerçevesinde B sınıfı gümrük idaresi statüsünde bulunan Kaş Gümrük Müdürlüğüne "yaş sebze ve meyve ihracat izni" verilmesi talep edilerek T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur.

Bu çerçevede Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda, yaş meyve ve sebze ihracat çıkışlarında yetkilendirilme konusunda Kaş Gümrük Müdürlüğünün uygun görüş bildirdiği bildirilmektedir. Bu doğrultuda T.C Ticaret Bakanlığından cevaben alınan yazıda, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün denetim ve sorumluluğu altında ve diğer mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanması kaydıyla Kaş Gümrük Müdürlüğünün "yaş sebze ve meyve" ihracatına yetkili kılınmasının uygun bulunduğunun bildirildiği ifade edilmektedir. (KAYNAK: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği)Devamı >>

09.06.2023EİB - Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması


9 Haziran 2023 Cuma

16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesinde “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Tüzüğü” yayımlanmıştır.

Bu kapsamda; öncelikli sektörler olarak belirlenen “çimento, elektrik, gübre, demir çelik, alüminyum ve hidrojen sektörleri” için kademeli olarak yürürlüğe girecek olan yükümlülükler getirilmiş olup, ithal ve yerli ürünlerin eşdeğer karbon fiyatlandırması uygulaması ile emisyon azaltma hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır.

Bahse konu tüzük ile ilgili özet bilgilerin yer aldığı bilgi notuna aşağıda sunulan link aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.

Kaynak:https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=36313311020236910240Devamı >>

09.06.2023AKİB - ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması-Kuvars Yüzey Ürünleri Hk.

Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz ve Hindistan menşeli kuvars yüzey ürünleri (certain quartz surface products) (ABD gümrük tarife cetveline göre 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070, 6810.19.1200, 6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080, 7016.90.1050 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine bilgi verildiği ifade edilmiştir.

Bu defa, kuvars yüzey ürünlerinde uygulanan anti-damping önlemi çerçevesinde 1 Haziran 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime göre tarafların anti-damping önlemi için 1 Haziran 2022—31 Mayıs 2023 dönemi, telafi edici vergi önlemi için 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması başlatılması için ABD Ticaret Bakanlığı’na bu yılın Haziran ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu Resmî Gazete bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-01/pdf/2023-11666.pdf bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7 nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan düzenleme kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurarak TİM’in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmalar, başvuru yaptıkları soruşturma için mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamamaktadır.

Kaynak:https://www.akib.org.tr/files/downloads/2023/06/128de59d5f8e40128de59d5f8e40128de59d5f8e40128de59d.pdf Devamı >>

09.06.2023OAİB - Susam Tohumundan Üretilen Tahine İlişkin Sınır Kontrolü

T.C Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden iletilen bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla son dönemde firmalarımız tarafından AB’ye tahin ihracatında Kapitan Andreevo Sınır Kapısında CHED-D belgesi düzenlenmeksizin işlemlerin gerçekleştirildiği ancak nihai varış ülkesinde (Çekya, Almanya) 2019/1793 (AB) sayılı Yönetmelik kapsamında CHED-D belgesi talep edildiği belirtilerek adı geçen Müşavirlik tarafından Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı nezdinde girişimde bulunulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) ile yapılan görüşme neticesinde, 2019/1793 (AB) sayılı Yönetmelik kapsamında işlenmiş veya konserve susam tohumu ürünlerini hariç tutmak üzere CN kodlarına ex 2008 19 19 ve ex 2008 19 99 kodlarının eklendiği, mezkur Yönetmelik kapsamında kavrulmuş susam tohumu tahini, susam krokanı ve diğerlerini içeren sevkiyatlar üzerinde resmi kontroller öngörülmediği ve bu ürünlerin giriş sınır kontrol noktalarında resmi kontrole tabi olmadığı ve sonuç olarak CHED-D belgesi düzenlenmeyeceği hususlarını 01/06/2023 tarihli yazıları ile adı geçen Müşavirliğe ilettiği bildirilerek, söz konusu yazının Müşavirlikçe yapılan tercümesi ilişikte yer aldığı bildirilmektedir.

Kaynak:https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2023-5968.html Devamı >>

09.06.2023TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin MEDOS a Entegrasyonun Tamamlandığı Hk.

TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin basım ve dağıtım işlemleri ile anılan belgenin başvuru, onay ve vize işlemlerinin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemine (MEDOS) entegrasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar 2 Haziran 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Devamı >>

09.06.202309 Haziran 2023 Tarihli, 32216 Sayılı Resmi Gazete

09.06.2023 Tarihli, 32216 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

08.06.202308 Haziran 2023 Tarihli, 32215 Sayılı Resmi Gazete

08.06.2023 Tarihli, 32215 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

07.06.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

07.06.2023GGM nin Gürcistan a Hayvansal Olmayan Belirli Gıda Ürünleri İhracatında Analiz Zorunluluğu konulu yazısı

Ülkemizden Gürcistan a ihraç edilecek kuru incir ve incir mamulleri ile fıstık ve antep fıstığında aflatoksin; asma yaprağı, keçiboynuzu, keratin, limon, greyfurt ve portakal gibi narenciye ürünleri, nar, tatlı biberde pestisit kalıntısı, kayısı çekirdeğinde siyanür, erik tohumları ve kekikte alkaloidler yönünden akredite laboratuvar analizinin gerekmekte olduğu, gerekli analizlerin ilgili mevzuata uygun olarak yaptırılmasının ve analiz sonucunun gümrük işlemlerinde ibraz edilmesinin gerekli olduğu hk.Devamı >>

07.06.2023Gümrük Müşavir Derneklerinin "8302.10.00.00.00 G.T.İ.P.nda sınıflandırılan menteşe cinsi eşyalar için gözetim uygulaması" konulu talebi


Bilindiği üzere; 10.01.2012 tarihli 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/1 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile 8302.10.00.00.00 G.T.İ.P.nda sınıflandırılan menteşe cinsi eşyalar için gözetim uygulaması başlatılmıştır.

2013 yılı için yayımlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde “Menteşeler”, “Soğuk Hava Depolarına Mahsus Olanlar” 8302.10.00.00.11 ve “Diğerleri” 8302.10.00.00.19 GTİP ’da alt açılımları yapılmış olup, 2018 yılı için yayımlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ise, “Soğuk Hava Depolarına Mahsus Olanlar” 8302.10.00.00.11, “Nakil Vasıtalarına Mahsus Olanlar” 8302.10.00.00.12 ve “Diğerleri” 8302.10.00.00.19 GTİP kodunda alt açılımları yapılmıştır.

2012/1 sayılı Tebliğin yayımlandığı tarihte, menteşe cinsi eşyalar tümüyle 8302.10.00.00.00 GTİP ’da sınıflandırılması nedeniyle buna uygun olarak Tabloda yer alarak gözetim uygulaması başlatılmış, daha sonra 2013 yılında G.T.İ.P.nda yapılan değişiklikler dikkate alınarak Tebliğde yer alan Tablo güncellenmiştir.

Ancak, 2018 yılında yapılan alt ayrım ile 8302.10.00.00.12 G.T.İ.P.nda sınıflandırılan “Nakil Vasıtalarına Mahsus Olan Menteşeler” için anılan Tebliğde yer alan Tabloda herhangi bir güncelleme yapılmamış olmakla birlikte, BİLGE Sisteminde bu G.T.İ.P. için gözetim uygulaması uyarısı bulunmaktadır.

Bu itibarla; 2012/1 Sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde yer alan Tabloda 8302.10.00.00.12 GTİP ’da sınıflandırılan “Nakil Vasıtalarına Mahsus Olan Menteşeler” için bir açılım olmamasından kaynaklı tereddütlerin giderilmesi açısından, belirtilen GTİP’ da sınıflandırılan ürünlerin Tebliğ kapsamında olup olmadığına açıklık getirilmesi ile, Tebliğ kapsamında ise mer’i İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveline uygun olarak güncellenmesinin yapılmasının yaşanan tereddütlerin giderilmesi açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Konunun makamlarınızca değerlendirilmesi hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederiz. (KAYNAK: İGMD)
Devamı >>

07.06.202307 Haziran 2023 Tarihli, 32214 Sayılı Resmi Gazete

07.06.2023 Tarihli, 32214 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

06.06.2023Gürcistan'a ithal edilecek hayvansal olmayan gıda ürünlerinde 1 Haziran 2023 itibariyle akredite analiz şartı getirildi

Gürcistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne bildirim yaptığı üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerden Gürcistan'a ithal edilecek hayvansal olmayan gıda ürünlerinde 1 Haziran 2023 itibariyle akredite analiz şartı getirilmiştir. Ülkemizden kuru incir ve incir mamulleri ile fıstık ve antep fıstığında aflatoksin, asma yaprağı, keçiboynuzu, keratin, limon, greyfurt ve narenciye ürünleri, nar, tatlı biber gibi sınırlı sayıda üründe pestisit kalıntısı, kayısı çekirdeğinde siyanür, erik tohumları ve kekikte alkaloidler yönünden analiz gerekmektedir.

DTÖ Sağlık-Bitki Sağlığı Komitesine yapılan ilgili bildirim ve ilgili mevzuata ait linkler aşağıda paylaşılmaktadır.

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SPS/NGEO29.pdf&Open=True

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5783525?publication=0

Mevzuat ekinde ülkelere göre hangi ürünlerin (HS kodlarla birlikte) hangi analize (aflatoksin, pestisit vs) tabi olduğunun detayları yer almaktadır.

(KAYNAK: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü) Devamı >>

06.06.202306 Haziran 2023 Tarihli, 32213 Sayılı Resmi Gazete

06.06.2023 Tarihli, 32213 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

05.06.2023Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü ve Firmaların Bilgilendirilmesi Konulu Yazısı

İhracata yönelik yurtdışı gümrük idareleri tarafından başlatılan sonradan kontrol işlemlerinde Gümrük idarelerimizce firmalarla eş zamanlı olarak müşavirlere de tebligat yapılacak olup ihracatçı firmaların mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen; gümrük idarelerine bildirilen firma ve müşavir adreslerinin güncel tutulması ve bu kapsamda yapılan tebligatlara süresi içerisinde cevap verilmesi hususu ile talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak ibraz edilmesi hk.Devamı >>

05.06.2023Gümrükler Genel Müdürlüğünün Ambar Çıkış İşlemleri konulu yazısı

Eşyanın tesliminin işletmenin sorumluluğunda olduğu hususu da göz önüne alınarak BİLGE Sisteminde eşya teslimine ilişkin yapılan düzenleme çerçevesinde eşyanın teslim edildiği kişi bilgisinin sisteme kaydedilmesi ve Yükümlü Kayıt Takip Sistemine gümrük müşavir yardımcısı ve diğer profilinde kayıt yapılması uygulamasına 05.06.2023 tarihi itibariyle son verileceği, bu kapsamda gerek eşyanın çıkışı esnasında BİLGE Sisteminde gerekse de diğer ünvanı ile eşya teslimi takibi yapılabilmesini teminen Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde kayıt yapılmasına gerek kalmayacağı hk.Devamı >>

05.06.202305 Haziran 2023 Tarihli, 32212 Sayılı Resmi Gazete

05.06.2023 Tarihli, 32212 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

05.06.202304 Haziran 2023 Tarihli, 32211 Sayılı Resmi Gazete

04.06.2023 Tarihli, 32211 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

03.06.2023Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinde Değişiklik

Yurt Dışından İlaç Temini Yönetmeliğinin Geçiş hükümleri başlıklı maddesinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

03.06.202303 Haziran 2023 Tarihli, 32210 Sayılı Resmi Gazete

03.06.2023 Tarihli, 32210 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

02.06.2023DUYURU - TAREKS sisteminde 03 Haziran 2023 Cumartesi saat 19:00'den itibaren sistem aktarım çalışması yapılacaktır.

Bakanlığımız Elektronik imza uygulamalarından TAREKS sisteminde 03 Haziran 2023 Cumartesi saat 19:00'den itibaren sistem aktarım çalışması yapılacaktır. Çalışmasının yaklaşık 4 saat sürmesi ve saat 23:00 gibi tamamlanması planlanmaktadır. Bu süre boyunca uygulamalarımız (DYS, SBBUP, TAREKS, İTHAL LİSANSLARI ve e-imza kullanan diğer uygulamalar) hizmet veremeyecektir. Çalışma sonunda TAREKS uygulamasının giriş şekli değişecek olup, ilgili yönerge https://eortak.dtm.gov.tr sayfası üzerindeki Uygulama Ayarları menüsüne eklenmiştir.Devamı >>

02.06.202302 Haziran 2023 Tarihli, 32209 Sayılı Resmi Gazete

02.06.2023 Tarihli, 32209 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

01.06.2023GİB- Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı.

29 Mayıs 2023 tarihli ve 157 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.Devamı >>

01.06.2023Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar, Yönetim kurulu, Yönetim kurulu toplantıları, Denetim kurulu ve görevleri, Sektör kurulları ve toplantıları, Yönetim kurulu, TİM Başkanı, Denetim kurulu ve görevleri başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe faaliyet yılı esası ile ilgili Geçiş hükmü başlıklı geçici madde eklenmiştir.Devamı >>

01.06.2023Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Genel sekreterlik ve unvanlar, Personel alımında aranacak genel koşullar, Grup ve basamak, Kıdem ve ihbar tazminatı (İlişiği sona eren personele yapılacak ödemeler) başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe İdari personele ilişkin unvanlar, Genel sekreterlik organizasyon yapısı, İdari memurun statüsü başlıklı maddeler eklenmiştir.Devamı >>

01.06.2023Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinin Amaç ve kapsam, Tanımlar, Personel ihtiyacının tespiti ve sınav açma yetkisi, Yarışma sınavı duyurusu, sınava girme koşulları ve istenen belgeler, Hizmet içi eğitim, Görevde yükselme sınavı, Uzman yeterlik sınavı ile kıdemli idari personel yeterlik sınavı başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe Bilgisayar işletmenlerinin görevde yükselmesi ve Görevde yükselme sınavı ile uzman yardımcısı kadrosuna atanan personelin uzman yeterlik sınavına girme koşulu başlıklı geçici maddeler eklenmiştir. Devamı >>

01.06.2023Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı dokunmuş mensucat ithalatında dampinge karşı vergi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar) ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.Devamı >>

01.06.202301 Haziran 2023 Tarihli, 32208 Sayılı Resmi Gazete

01.06.2023 Tarihli, 32208 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

31.05.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

31.05.2023Irak’a Sebze Meyve İhracatıBağdat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Irak Tarım Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan duyuruda; yerel ürünlerin korunması ve tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla, domates, salatalık patates, kabak, patlıcan, karpuz, kavun, soğan ve bamyanın ülkeye ithalatının yasaklandığı bildirilmiştir.

Aynı yazıda devamla, Irak’ta yürürlükteki mevzuat ve idari kararlar ile fiili uygulamalar arasında farklılıklar yaşanabildiği göz önüne alındığında, ilgili sektörlerdeki ihracatçılarımızın sevkiyattan önce yerel distribütör veya ortakları ile irtibat halinde olunmasının faydalı olduğu ve Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında ticaret alanında teknik mevzuat ve uygulamalara ilişkin farklılıklar olduğu, bu kapsamda söz konusu karara ilişkin olarak farklı uygulamaların olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur. (KAYNAK: EİB)

Devamı >>

31.05.2023Cezayir’de Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan İthal İzin Belgeleri, Bankadan İthalat Dosyası Açtırılması Aşamasında 30 Gün Geçerli Olacak


Cezayir Bankalar Birliği’nin Cezayir’de mukim bankalara ilettiği 28.05.2023 tarihli notta;

-Cezayir’de son 1 senedir uygulanan ve olduğu gibi yeniden satışa sunulmak üzere gerçekleştirilecek hammadde, yar mamul veya nihai ürün ithalatları için getirilen ithalat izin belgesi uygulaması çerçevesinde, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatçılara verilen bu belgenin geçerlilik süresinin 30 gün ile sınırlandığı,

-Bu tedbirin 22.05.2023 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş belgeler için geçerli olduğu ve 22.05.2023 tarihi öncesinde düzenlenmiş belgelerin bu tedbire konu olmayacağı,

-22.05.2023 tarihi ve sonrasında düzenlenen belgeler için ancak 30 günlük geçerlilik süresi devam ediyor olması halinde bankalarca ithalat dosyası açılabileceği

Hususları belirtilmiştir. (KAYNAK: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü)

Devamı >>