30.04.2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yasama Bölümü:
Kanunlar
6459İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6460Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararı
2013/4635İthalat Rejimi Kararına Ek Karar [Abonelere Özel]
Bakanlığa Vekalet Etme işlemi
-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
Yönetmelikler
-Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
-Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
-Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik [Abonelere Özel]
-Askerî Hakim Sicil Yönetmeliği
-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği
-Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
-Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
-2013 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
-2013 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
-Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25/4/2013 tarihli ve 2013/61 Sayılı Kararı
DÜZELTME 27/4/2013 Tarihli ve 28630 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 2013/4553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c - Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri