13.03.2014 tarih, 28940 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yasama Bölümü:
Kanun
6529Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yürütme ve İdare Bölümü:
Milletlerarası Andlaşmalar
2014/5949Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu Arasında Yemen Ulusal Diyalog ve Anayasa Reformu Vakıf Fonuna İlişkin Standart İdari Düzenlemesinin Onaylanması Hakkında Karar
2014/6019Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Yönetmelikler
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak Denetimler ve Kontrolörler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
-Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2602 Başvuru Numaralı Kararı
-Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/574 Başvuru Numaralı Kararı
-Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/1335 Başvuru Numaralı Kararı
-Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3007 Başvuru Numaralı Kararı
-Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3912 Başvuru Numaralı Kararı
-Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/5554 Başvuru Numaralı Kararı
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
b - Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri