06.07.2018 tarih, 30470 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakanlar Kurulu Kararları
2018/12001Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
2018/12004Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Yönetmelikler
–– Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği
–– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
–– Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği
–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğin Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
–– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
–– TS 9809 Vanalar - Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2018/1)
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:304)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 500)
Kurul Kararları
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7932-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7932-2 Sayılı Kararı
Karar
–– Bankalararası Takas Odası Merkezinin Sistem İşleticiliği Faaliyet İzninin Sona Ermesine İlişkin Duyuru
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2018 Tarihli ve 2015/11678 Başvuru Numaralı Kararı
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
b - Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Skype ile Bize Ulaşın

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net
adreslerini Skype kontak listenize ekleyiniz.

Bizi Takip Edin