14.03.2019 tarih, 30714 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanı Kararları
–– Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar (Karar Sayısı: 818)
–– Verimlilik Artırıcı Proje Bedeli ve Destek Oranı ile Enerji Yoğunluğunun Azaltılmasına Yönelik Yapılan Gönüllü Anlaşma Destek Bedeli ve Enerji Gideri Oranı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 819)
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları
–– Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
–– Hakimler ve Savcılar Kurulunun Türk Yargı Etiği Bildirgesi
Yönetmelikler
–– Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2019/22)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kurul Kararları
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 8465-1 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 8468 Sayılı Kararı
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/103, K: 2019/4 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2019 Tarihli ve E: 2018/108, K: 2019/5 Sayılı Kararı
Yargıtay Kararı
–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28/09/2018 Tarihli ve E: 2018/2, K: 2018/8 Sayılı Kararı
İLAN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c - Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Skype ile Bize Ulaşın

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net
adreslerini Skype kontak listenize ekleyiniz.

Bizi Takip Edin