01.06.2019 tarih, 30791 sayılı Resmi Gazete içeriği

Noİçerik SatırıSayfa No
Yasama Bölümü:
Kanunlar
7174Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
7175Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun [Abonelere Özel]
Yürütme ve İdare Bölümü:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 38)
Cumhurbaşkanı Kararları
–– Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1132)
–– Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1133)
Atama Kararı
–– Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
Yönetmelikler
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134)
–– Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği
–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ana Statü
–– İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
Genelge
–– 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri ile İlgili 2019/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Tebliğler
–– Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/28)
Kurul Kararları
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/05/2019 Tarihli ve 8631-3, 8634, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8646 ve 8647-2 Sayılı Kararları
Yargı Bölümü:
Anayasa Mahkemesi Kararları
–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2016/9364 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/5/2019 Tarihli ve 2018/33190 Başvuru Numaralı Kararı
İLAN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
b - Çeşitli İlanlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Skype ile Bize Ulaşın

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net
adreslerini Skype kontak listenize ekleyiniz.

Bizi Takip Edin