Anasayfa > Avrupa Birliği > 2015 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 08 (Chapter 08)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled:Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):
Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled:Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarıl - mış veya soyulmuş olsun olmasın):
Bananas, including plantains, fresh or dried:Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş):
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried:Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango ve mangost (taze veya kurutulmuş):
Citrus fruit, fresh or dried:Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) :
Grapes, fresh or dried:Üzümler (taze veya kurutulmuş):
Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh:Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze):
Apples, pears and quinces, fresh:Elma, armut ve ayva (taze):
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh:Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze):
Other fruit, fresh:Diğer meyvalar (taze):
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter:Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın):
Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption:Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenil- meye elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) :
Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter:Meyvalar (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları:
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions ........................................................................Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)