Anasayfa > Avrupa Birliği > 2015 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 26 (Chapter 26)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites:Demir cevherleri ve zenginleştirilmiş demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil) :
Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry weightManganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında manganez miktarı % 20 veya daha fazla olan demirli manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş demirli manganez cevherleri dahil)
Copper ores and concentrates .............................................................Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri
Nickel ores and concentrates ..............................................................Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri
Cobalt ores and concentrates ..............................................................Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri
Aluminium ores and concentrates .......................................................Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri
Lead ores and concentrates .................................................................Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri
Zinc ores and concentrates .................................................................Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri
Tin ores and concentrates ..................................................................Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri
Chromium ores and concentrates ........................................................Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri
Tungsten ores and concentrates ..........................................................Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri
Uranium or thorium ores and concentrates:Uranyum ve toryum cevherleri, zenginleştirilmiş uranyum ve toryum cevherleri:
Molybdenum ores and concentrates:Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri:
Titanium ores and concentrates ..........................................................Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri
Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates:Niobyum,tantalyum,vanadyum ve zirkonyum cevherleri ve bun - ların zenginleştirilmiş cevherleri:
Precious-metal ores and concentrates:Kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri :
Other ores and concentrates:Diğer metal cevherler ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri:
Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel .........Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu)
Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel:Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), döğme demir kırıntıları ve demir veya çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler:
Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing metals, arsenic or their compounds:Arsenik, metaller veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar (demir veya çeliğin imalinden elde edilenler hariç):
Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste:Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu "varech" külü dahil); şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar: