Anasayfa > Avrupa Birliği > 2015 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 50 (Chapter 50)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Silkworm cocoons suitable for reelingÇekilmeye elverişli ipek böceği kozaları
Raw silk (not thrown) ........................................................................Ham ipek (bükülmemiş)
Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) .................................................................................İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale:İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler hariç) (perakende satılacak hale getirilmemiş) :
Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale:İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satılacak hale getirilmemiş) :
Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut:İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler (peraken- de satılacak hale getirilmiş); misina (ipek böceği guddesinden elde edilen) :
Woven fabrics of silk or of silk waste:İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat: