Anasayfa > Avrupa Birliği > 2015 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 53 (Chapter 53)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock):Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil) :
True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock):Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock):Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri (keten, kendir ve rami hariç) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) .........................................................Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee), rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
Flax yarn:Keten iplikleri:
Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303:53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden iplikler:
Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn:Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikleri:
Woven fabrics of flax:Ketenden dokunmuş mensucat:
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303:53.03 Pozisyonundaki jütden veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden mensucat:
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat: