Anasayfa > Avrupa Birliği > 2017 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 83 (Chapter 83)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal:Adi metallerden kilitler, sürgüler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli); adi metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mes- netsiz fermuarlar; bunların adi metallerden anahtarları:
Base-metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base-metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal:Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı, merdiven, pencere, panjur, karoseri,eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit askılıklar, şap- ka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları ile birlikte olan küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı kapayıcıları:
Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal:Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmeceler, kutular ve benzeri eşya:
Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç)
Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal:Adi metallerden dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen meka- nizmalar, kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri, endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları ve benzeri büro eşyası; adi metallerden şerit halinde zımba telleri (bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işle- rinde kullanılanlar gibi):
Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal:Adi metallerden elektrikli olmayan ziller, çanlar, gonglar ve ben- zerleri; adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası; adi metal- lerden fotoğraf resim ve benzerleri için çerçeveler; adi metaller- den aynalar:
Flexible tubing of base metal, with or without fittings:Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun olmasın):
Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing or clothing accessories, footwear, jewellery, wrist watches, books, awnings, leather goods, travel goods or saddlery or for other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles, of base metal:Adi metallerden kancalar, mesnetli kancalar, tokalar, kancalı tokalar, kopçalar, çengelli kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve benzeri diğer eşya (giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabı, mücevherat, kol saatleri, kitaplar, tente, deri eşyalar, seyahat eşyası, eyer takımları ve diğer hazır eşya ve teçhizat için); adi metallerden boru şeklinde veya yarık saplı perçinler; adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar:
Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal:Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat:
Sign-plates, nameplates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve ben- zeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer işaretler (94.05 pozisyonun- dakiler hariç)
Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for metal spraying:Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince bo- rular, levhalar, elektrotlar ve benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerin- de yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici madde- lerle üzerleri kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usu- lüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozla- rından teller ve çubuklar: