Anasayfa > Avrupa Birliği > 2015 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 91 (Chapter 91)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal:Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar) :
Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, other than those of heading 9101:Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :
Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104:Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki saatler hariç ):
Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels ..........................................................................Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, gemilerin veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler ve benzerleri
Other clocks:Diğer saatler:
Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders):Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kaydedici cihazlar gibi) :
Time switches, with clock or watch movement or with synchronous motor ...............................................................................................Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
Watch movements, complete and assembled:Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :
Clock movements, complete and assembled:Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri hariç) :
Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements:Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları:
Watch cases and parts thereof:Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:
Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof:Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları:
Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
Other clock or watch parts:Diğer saat aksamı :