Anasayfa > Avrupa Birliği > 2015 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 93 (Chapter 93)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 9307:Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304 .........Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)
Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzleloading firearms, Very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captivebolt humane killers, line-throwing guns):Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş taban- ca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revol- verler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi):
Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 9307 .........................................................Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304:93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları:
Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads:Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişek- ler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala - rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):
Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths therefor ...........................................................Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları