Son Dakika Haberler

18.05.20213825.10 GTİPli Şehir Atıkları Tarım ve Orman Bk Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamından çıkarıldı

2021/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 3825.10.00.00.00 GTİP koduyla sınıflandırılan şehir atıkları 2021/5 sayılı Tebliğ Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler kapsamından çıkarıldı; hayvansal menşeli bu atıkların ülkeye girişinde ön bildirim ve ithalinde Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı aranmaktaydı.Devamı >>

18.05.2021Etilen polimer atık ithalatı yasaklandı. (2021/3 sayılı ÜGD Tebliğinde Değişiklik)

2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan değişiklikle; 3915.10.00.00.00 GTİP numaralı etilen polimerinden olan atık ithalatı, ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar listesinden çıkartılarak, ithalatı yasak diğer atıklar listesine dahil edildi; çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş bu kapsamdaki atık ithalatı, bugün itibarıyla 45 gün süreyle değişiklik öncesi hükümler doğrultusunda sonuçlandırılacak.Devamı >>

18.05.202118 Mayıs 2021 Tarihli, 31485 Sayılı Resmi Gazete

18.05.2021 Tarihli, 31485 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

17.05.2021Gümrükler Genel Müdürlüğünün TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler) konulu Genelgesi (2021/15)

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Borsa İstanbul tarafından düzenlenen uygunluk yazısı Tek Pencere Sistemine alınmıştır.Devamı >>

17.05.202117 Mayıs 2021 Tarihli, 31484 Sayılı Resmi Gazete

17.05.2021 Tarihli, 31484 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.05.202116 Mayıs 2021 Tarihli, 31483 Sayılı Resmi Gazete

16.05.2021 Tarihli, 31483 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

12.05.2021Malezya menşeli 4007 gtipli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerin ithalatında dampinge karşı önlemin devamı hk.

Malezya menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler ve iplerin ithalatında 2015/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.Devamı >>

12.05.2021Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 gtip i altında yer alan İmplantların ithalatında damping soruşturması açıldı

Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan İmplantlar ürününe yönelik damping soruşturması açılmıştır.Devamı >>

12.05.202112 Mayıs 2021 Tarihli, 31482 Sayılı Resmi Gazete

12.05.2021 Tarihli, 31482 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

11.05.2021Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Sınırlamalar, kısıtlamalar ve geçici düzenlemeler, Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları, Yetki Belgesinin devri olarak kabul edilmeyecek haller ile bölünme, birleşme ve tür değişikliği, Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar, Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması, Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları, Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar, Yolcu taşıma bileti, Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülükleri, Belge ücretleri, Yaptırım, şube ve belgelere ilişkin geçiş hükümleri, Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi, Ek-1 inde yer alan Ücret Tablosu)Devamı >>

11.05.2021Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimlerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğinin temin edilmesinin sağlanması hk.Devamı >>

11.05.202111 Mayıs 2021 Tarihli, 31481 Sayılı Resmi Gazete

11.05.2021 Tarihli, 31481 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.05.202110 Mayıs 2021 Tarihli, 31480 Sayılı Resmi Gazete

10.05.2021 Tarihli, 31480 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

09.05.202109 Mayıs 2021 Tarihli, 31479 Sayılı Resmi Gazete

09.05.2021 Tarihli, 31479 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

08.05.2021Dernekler Ortak Duyurusu / Görev Belgesi Hakkında

Bilindiği üzere, T.C. İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmıştır.

T.C. İçişleri Bakanlığının “Görev Belgesi” konulu genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması sırasında çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti için e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerektiği, E-devlet üzerinden görev belgesi alamayanların manuel olarak “Çalışma Belgesi Görev Formu” geçerlilik süresi 7 mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Gümrük Müşavirliği ortakları ve çalışanları muafiye kapsamında değildi, Derneklerimizin çabalarıyla ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Jale ARSLAN’ın destek ve katkılarıyla meslektaşlarımız izin alabilmesi için NACE kodumuz İçişleri Bakanlığı sisteminde muafiyet kapsamına dahil ettirilmiş ve Gümrük Müşavirliği ortakları ve çalışanlarının büyük çoğunluğunun e-devlet sistemi üzerinden Görev Belgesi aldığı bilinmektedir. Sayın Genel Müdürümüze desteklerinden ötürü camiamız adına teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz.

İçişleri Bakanlığı internet sitesinde muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

Kaynak: mergumder.org.trDevamı >>

08.05.2021Yük Teslim Talimat Formu na İlişkin Güncel Bilgilendirme

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2021 tarihli, 63424348 sayılı ve Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk konulu yazısına istinaden, sektör tarafından yanlış uygulamalara mahal vermemek üzere UTİKAD üyelerine hitaben yayınlanan bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunar, uygun görülmesi halinde yazımız ve eklerinin üyelerinize duyurulmasını görüşlerinize sunarız.

Kaynak: mergumder.org.tr Devamı >>

08.05.2021AB Mevzuat Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki son değişikliklere ilişkin hususlar aşağıdaki gibi iletilmektedir:

Kaynak: akib.org.trDevamı >>

08.05.2021GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı hk yazı

GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı hk yazı. (laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde yapılması gerekenler)Devamı >>

08.05.2021Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık YILMAZ BATUR görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa TUZCU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4 üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık YILMAZ BATUR görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa TUZCU atanmıştır.Devamı >>

08.05.202108 Mayıs 2021 Tarihli, 31478 Sayılı Resmi Gazete

08.05.2021 Tarihli, 31478 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

07.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

07.05.2021Türkiye ile AT Gümrük Birliğinin Uyg. İlişkin Esaslar Hk Kararda Değişiklik (AT Üye Ülkelere Kuzey İrlanda eklendi.)

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; Avrupa Topluluğuna Üye Ülkeler arasına Kuzey İrlanda eklenmiştir.Devamı >>

07.05.202107 Mayıs 2021 Tarihli, 31477 Sayılı Resmi Gazete

07.05.2021 Tarihli, 31477 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

06.05.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 6/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 6/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

06.05.2021İGMD- Tam Kapanma Tedbirleri Hk.

İGMD nin Tekirdağ Valiliği'ne muhatap 28 Nisan 2021 tarih, 2021/1666-BU sayı ve "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: igmd.org.tDevamı >>

06.05.2021Çin ve Vietnam menşeli polietilenden ve polipropilenden dokuma brandaların ithalatında dampinge karşı vergi

Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13 ve 3926.90.97.90.18 gtiplerinde sınıflandırılan polietilenden ve polipropilenden dokuma brandaların ithalatında 2014/39 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.Devamı >>

06.05.202106 Mayıs 2021 Tarihli, 31476 Sayılı Resmi Gazete

06.05.2021 Tarihli, 31476 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

05.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

05.05.2021EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistana Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi. hk yazı

EMCS Kapsamına Girmeyen Enerji Ürünlerinin Hırvatistana Girişi, Sevkiyatı ve Transit Geçişi.Devamı >>