Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 01 (Chapter 01)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Live horses, asses, mules and hinnies:Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:
Live bovine animals:Canlı sığırlar:
Live swine:Canlı domuzlar:
Live sheep and goats:Canlı koyun ve keçiler:
Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls: Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:
Other live animals:Canlı diğer hayvanlar: