Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 04 (Chapter 04)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter: Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter:Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) :
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa: YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin):
Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included: Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :
Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads:Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri :
Cheese and curd:Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler:
Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked:Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu,taze,dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş):
Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter:Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş,ka- lıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırıl- mış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin):
Natural honeyTabii bal :
Edible products of animal origin, not elsewhere specified or includedTarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvan- sal menşeli yenilen ürünler