Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 07 (Chapter 07)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Potatoes, fresh or chilled:Patates (taze veya soğutulmuş):
Tomatoes, fresh or chilledDomates (taze veya soğutulmuş)
Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled:Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş):
Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled:Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş):
Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled:Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş) :
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled: Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş):
Cucumbers and gherkins, fresh or chilled:Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş) :
Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled:Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş):
Other vegetables, fresh or chilled:Diğer sebzeler(taze veya soğutulmuş):
Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen:Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş):
Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption: Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde):
Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared:Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş ,kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış):
Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın):
Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith: Manyok, ararot ,salep, yer elması ,tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze , soğu- tulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya "pellet" şeklinde olsun olmasın); sagu özü: