Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 08 (Chapter 08)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled: Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kuru - tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):
Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled:Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarıl - mış veya soyulmuş olsun olmasın):
Bananas, including plantains, fresh or dried:Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş):
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried: Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango ve mangost (taze veya kurutulmuş):
Citrus fruit, fresh or dried:Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) :
Grapes, fresh or dried:Üzümler (taze veya kurutulmuş):
Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh:Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze):
Apples, pears and quinces, fresh:Elma, armut ve ayva (taze):
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh:Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze):
Other fruit, fresh:Diğer meyvalar (taze):
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın):
Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption: Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenil- meye elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) :
Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter: Meyvalar (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları:
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutionsTurunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)