Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 10 (Chapter 10)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wheat and meslin:Buğday ve mahlut:
RyeÇavdar
Barley:Arpa:
OatsYulaf
Maize (corn):Mısır:
Rice:Pirinç:
Grain sorghum:Tane darı (koca darı):
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals:Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat