Anasayfa > Avrupa Birliği > 2014 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 10 (Chapter 10)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wheat and meslin:Buğday ve mahlut:
Rye:Çavdar:
Barley:Arpa:
Oats:Yulaf:
Maize (corn):Mısır:
Rice:Pirinç:
Grain sorghum:Tane darı (koca darı):
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals:Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat