Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 11 (Chapter 11)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wheat or meslin flour:Buğday unu veya mahlut unu :
Cereal flours other than of wheat or meslin:Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
Cereal groats, meal and pellets:Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat irmikleri ve pelletleri:
Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground: Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes:Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri
Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8: 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un , ezme ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu:
Malt, whether or not roasted:Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
Starches; inulin:Nişastalar; inülin:
Wheat gluten, whether or not driedBuğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)