Anasayfa > Avrupa Birliği > 2017 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 11 (Chapter 11)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wheat or meslin flour:Buğday unu veya mahlut unu :
Cereal flours other than of wheat or meslin:Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
Cereal groats, meal and pellets:Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat irmikleri ve pelletleri:
Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground:Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes:Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri:
Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8:07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un , ezme ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu:
Malt, whether or not roasted:Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
Starches; inulin:Nişastalar; inülin:
Wheat gluten, whether or not driedBuğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)