Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 12 (Chapter 12)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Soya beans, whether or not broken:Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın):
Groundnuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken:Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş,
CopraKopra
Linseed, whether or not broken:Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın):
Rape or colza seeds, whether or not broken:Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın):
Sunflower seeds, whether or not broken:Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın):
Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken:Diğer yağlı tohumlar ve meyvalar (kırılmış olsun olmasın) :
Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard:Yağlı tohum ve meyvaların un ve kaba unları (hardal unu hariç):
Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing:Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar:
Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin: Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin:
Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered: Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyvalar dahil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın):
Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included: Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı (taze , soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, öğütülmüş olsun olmasın) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan insanların yemesine elverişli cinsten meyva çekirdekleri ve çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünler (Cicho - rium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba kökleri dahil):
Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pelletsHububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets: İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın):