Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 13 (Chapter 13)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams):Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi):
Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products: Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar , bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):