Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 14 (Chapter 14)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark): Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu, Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya, temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve ıhlamur ağacı kabukları gibi):
Vegetable products not elsewhere specified or included:Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler: