Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 16 (Chapter 16)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products: Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:
Other prepared or preserved meat, meat offal or blood:Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan:
Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates:Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları:
Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs:Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; balık yumurta - larından elde edilen havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler:
Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved:Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları: