Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 17 (Chapter 17)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form:Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :
Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel: Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
Molasses resulting from the extraction or refining of sugar:Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa:Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :