Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 18 (Chapter 18)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Cocoa beans, whole or broken, raw or roastedKakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa wasteKakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
Cocoa paste, whether or not defatted:Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :
Cocoa butter, fat and oilKakao yağı (katı ve sıvı)
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matterKakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
Chocolate and other food preparations containing cocoa:Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları: