Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 20 (Chapter 20)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid: Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) :
Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid:Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) :
Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid: Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş):
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006: Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlan - mış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç ) :
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 2006: Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır - lanmış veya konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozis- yonundaki ürünler hariç ) :
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised): Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş):
Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır - lanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :
Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) :
Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın :