Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 21 (Chapter 21)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof: Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders: Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro - organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları:
Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard: Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal:
Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations:Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo - jenize gıda müstahzarları:
Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa:Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):
Food preparations not elsewhere specified or included:Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları: