Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 24 (Chapter 24)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse:Yaprak tütün ve tütün döküntüleri:
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes:Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:
Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; 'homogenised' or 'reconstituted' tobacco; tobacco extracts and essences:Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve salçaları: