Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 32 (Chapter 32)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives: Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning: Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte kullanılan anorganik maddeler; debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:
Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin: Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined: Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakesBoyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:
Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined: Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) :
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes: Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar, cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar; toz, granül veya pul şeklindeki cam firit ve diğer camlar:
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a nonaqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter: Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium: Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil):
Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather: Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve "distemperler" dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:
Prepared driersMüstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)
Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale: Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler:
Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings:Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):
Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like:Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:
Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid: Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):