Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 33 (Chapter 33)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils: Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri ; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri:
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages: Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kulla - nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar :
Perfumes and toilet waters:Parfümler ve tuvalet suları:
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations: Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstah - zarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstah - zarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları:
Preparations for use on the hair:Saç müstahzarları :
Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages: Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dahil) ; diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri) ,bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş :
Pre-shave, shaving or aftershave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties: Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstah - zarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın):