Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 36 (Chapter 36)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Propellent powdersSilah barutu
Prepared explosives, other than propellent powdersMüstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators: Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler:
Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles:Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası :
Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)
Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in note 2 to this chapter: Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde); bu fasılın 2 numaralı notunda belirtilen ateş alıcı maddelerden eşya: