Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 37 (Chapter 37)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs: Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri halinde olsun olmasın):
Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed: Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş):
Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed:Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton ve mensucat:
Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed:Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu, fakat develope edilmemiş):
Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film: Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):
Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating soundtrack or consisting only of soundtrack: Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (ses- lendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meyda- na gelmiş olsun olmasın ) :
Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use: Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkal- lar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler (dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satıla- cak hale getirilmiş):