Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 40 (Chapter 40)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip: Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip: Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or stripRejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)
Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefromKauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip:Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde):
Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber: Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi):
Vulcanised rubber thread and cordVulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :
Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber: Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges): Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi) (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber:Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:
New pneumatic tyres, of rubber:Kauçuktan yeni dış lastikler:
Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber: Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar ve kolanlar:
Inner tubes, of rubber:Kauçuktan iç lastikler:
Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber: Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun bulunmasın) :
Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber: Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve koruma eldivenleri dahil) :
Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber:Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:
Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubberHer şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :