Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 43 (Chapter 43)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103:Ham postlar (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham deriler hariç) :
Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303: Dabaklanmış ve aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç):
Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin:Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya:
Artificial fur and articles thereofTaklit kürk ve bundan mamul eşya