Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 47 (Chapter 47)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Mechanical wood pulp:Mekaniksel odun hamurları:
Chemical wood pulp, dissolving gradesÇözünür kimyasal odun hamuru
Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades:Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç) :
Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades:Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç):
Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processesMekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin birleştirilmesinden elde edilen odun hamurları
Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material: Kağıt veya karton veya diğer lifli selülozik maddelerden geri kaza- nılmış liflerin hamurları:
Recovered (waste and scrap) paper or paperboard:Geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları: