Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 48 (Chapter 48)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Newsprint, in rolls or sheetsGazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde):
Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non-perforated punchcards and punch-tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; handmade paper and paperboard:Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton:
Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets: Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar, selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları ( krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış, yüzleri dekore edilmiş veya basılmış olsun olmasın)(rulo veya tabaka halinde):
Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803: Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç):
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in note 3 to this chapter: Diğer kağıt ve kartonlar (kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde)(bu fasılın 3 no.lu notunda belirtilen işçilik veya işlemlerden daha fazlasına tabi tutulmamış):
Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets: Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları ve "kristal" denilen kağıt ve diğer saydam veya yarı saydam kağıtlar (rulolar veya tabakalar halinde) :
Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets: Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun düz tabakaları birbirine bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş) (yüzeyi sıvanmamış veya emdirilmemiş) (araları takviye edilmiş olsun olmasın) rulo veya tabaka halinde:
Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803: Oluklu kağıt ve kartonlar (yüzeylerine düz tabakalar yapıştırılmış olsun olmasın) (krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış veya perfore edilmiş), rulo veya tabakalar halinde (48.03 pozisyonunda tanımlanan türdeki kağıtlar hariç):
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets: Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya transfer kağıtları (mumlu teksir kağıtları ve ofset levhalar için sıvanmış veya emdirilmiş kağıt dahil) (baskılı olsun olmasın)rulo veya tabakalar halinde:
Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size: Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt veya kartonlar (bir bağlayıcı ile birlikte olsun olmasın ve başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış), (yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış olsun olmasın) rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde (her boyutta):
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810: Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) :
Filter blocks, slabs and plates, of paper pulpKağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar
Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes:Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline geti- rilmiş olsun olmasın):
Wallpaper and similar wallcoverings; window transparencies of paper:Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları:
Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes: Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya transfer kağıtları (48.09 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) :
Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery: Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt veya kartondan kutuları, poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar:
Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bedsheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres: Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabaka- lar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, sofra peçeteleri, bebek bezleri, tamponlar, yatak çar- şafları ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşya- sı ve aksesuarı:
Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard, of a kind used in offices, shops or the like: Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları; bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıttan veya kartondan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya:
Registers, account books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard: Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, not defterleri, sipariş defterleri, makbuz defterleri, ajandalar, hatıra defterleri, mektupluk bloknotlar ve benzeri eşya, müsvette defterleri, sümen, klasörler, ciltler (sayfaları takılıp çıkarılabilen veya diğerleri), dosya gömlekleri ve kapakları, diğer okul, büro veya kırtasiye eşyası, çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler (içinde karbon kağıtları olsun olmasın), kolleksiyon ve numunelerin konduğu albümler ve kitap kapakları:
Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed:Kağıt veya kartondan her cins etiketler (baskılı olsun olmasın) :
Bobbins, spools, cops and similar supports, of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened): Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar, makaralar ve benzeri mesnetler (perfore edilmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın):
Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres: Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selüloz vatka veya selüloz liflerden diğer eşya: