Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 49 (Chapter 49)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets: Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın):
Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material: Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin):
Children's picture, drawing or colouring booksÇocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler :
Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustratedMüzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya ciltli olsun olmasın)
Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed: Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):
Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; handwritten texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoingMimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş); elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksi- yonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları
Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title: İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları, damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri; senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:
Transfers (decalcomanias):Her nevi çıkartmalar:
Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmingsMatbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):
Calendars of any kind, printed, including calendar blocksMatbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil)
Other printed matter, including printed pictures and photographs:Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :