Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 50 (Chapter 50)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Silkworm cocoons suitable for reelingÇekilmeye elverişli ipek böceği kozaları
Raw silk (not thrown)Ham ipek (bükülmemiş)
Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale:İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler hariç) (perakende satılacak hale getirilmemiş) :
Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale:İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satılacak hale getirilmemiş) :
Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut:İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler (peraken- de satılacak hale getirilmiş); misina (ipek böceği guddesinden elde edilen) :
Woven fabrics of silk or of silk waste:İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat: