Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 51 (Chapter 51)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wool, not carded or combed:Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) :
Fine or coarse animal hair, not carded or combed:İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış):
Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock: Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntü- leri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç):
Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hairYün,ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri
Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments): Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) (yığın halinde taranmış yün dahil):
Yarn of carded wool, not put up for retail sale:Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
Yarn of combed wool, not put up for retail sale:Taranmış (kamgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale:İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş veya taranmış) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale:Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satı - lacak hale getirilmiş) :
Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail saleKaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler (gipe edilmiş at kılından iplikler dahil) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) :
Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair:Karde edilmiş yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş mensu- cat :
Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair:Taranmış yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş men - sucat:
Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehairKaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat: