Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 52 (Chapter 52)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Cotton, not carded or combed:Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) :
Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock):Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
Cotton, carded or combedPamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)
Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale:Pamuktan dikiş iplikleri (perakende olarak satılacak hale getiril - miş olsun olmasın):
Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale: Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) :
Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of cotton, not put up for retail sale: Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış):
Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale:Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2: Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2: Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler):
Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2: Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2: Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler):
Other woven fabrics of cotton:Diğer pamuklu mensucat: