Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 53 (Chapter 53)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock): Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil) :
True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock): Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock): Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri (keten, kendir ve rami hariç) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee), rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
Flax yarn:Keten iplikleri:
Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303:53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının doku- maya elverişli liflerinden iplikler:
Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn:Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikleri:
Woven fabrics of flax:Ketenden dokunmuş mensucat:
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303:53.03 Pozisyonundaki jütden veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden mensucat:
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat: