Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 54 (Chapter 54)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale:Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex: Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) :
Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex: Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil):
Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw), of synthetic textile materials, of an apparent width not exceeding 5 mm: Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görünen genişliği 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli sentetik maddelerden):
Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw), of artificial textile materials, of an apparent width not exceeding 5 mmSuni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görü - nen genişliği 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli suni maddeler - den)
Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail saleSentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404: Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo- nundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):
Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405: Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):