Anasayfa > Avrupa Birliği > 2014 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 54 (Chapter 54)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale:Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex:Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) :
Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex:Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil):
Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw), of synthetic textile materials, of an apparent width not exceeding 5 mm:Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görünen genişliği 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli sentetik maddelerden):
Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw), of artificial textile materials, of an apparent width not exceeding 5 mmSuni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görü - nen genişliği 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli suni maddeler - den)
Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail saleSentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)
Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404:Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo- nundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):
Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405:Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):