Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 55 (Chapter 55)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Synthetic filament tow:Sentetik filament demetleri:
Artificial filament tow:Suni filament demetleri:
Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning:Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış):
Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning:Suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik ima- li için başka şekilde bir işlem görmemiş):
Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres:Sentetik ve suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen diğer döküntüler dahil):
Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning:Sentetik devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş):
Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinningSuni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş)
Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale:Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale: Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale:Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale:Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres: Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler):
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2: Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2: Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 'den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
Other woven fabrics of synthetic staple fibres:Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat:
Woven fabrics of artificial staple fibres:Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat: