Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 56 (Chapter 56)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps: Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları:
Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated:Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics: Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar; dokumaya elverişli iplik ve 54.04 ve 54.05 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):
Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metalDokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri:
Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn: Gipe iplikler, 54.04 ve 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş) (56.05 pozisyonundaki eşya ile gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette):
Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics: Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın):
Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other made-up nets, of textile materials: Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler:
Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or includedTarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden eşya ile sicimIer, ipler ve halatlar