Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 57 (Chapter 57)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made up:Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli madde- lerden düğümlü ve sarmalı yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):
Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made up, including 'Kelem', 'Schumacks', 'Karamanie' and similar handwoven rugs:Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) (kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri dahil):
Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up:Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte edilmiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :
Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made up: Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) :
Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made up:Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın):